Smyčka Výstaviště

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Výstaviště


Vůz T1 ev.č.5005 vypravený na linku 14 ve smyčce Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury ještě nemá v prostoru podvozků výřezy v plentách | 31.8.1974
Vůz T1 ev.č.5039 vypravený na linku 7 manipuluje v prostoru smyčky Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury | 23.9.1977
Vůz T3 ev.č.6733 vypravený na linku 26 manipulující ve smyčce Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury, byl opatřený odlehčeným pantografem z dvounápravových vozů | 17.2.1977
Tak co s tím soudruzi uděláme, ptali se asi bezradní zaměstanci DP u soupravy vozů T3 ev.č.6805+6182 stažené z linky 24 pro poruchu do smyčky Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury | 18.5.1980
Vůz T3 ev.č.6951 vypravený na linku 31 manipuluje ve smyčce Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury | 12.3.1977
Vůz T3 ev.č.6312 na odstavné koleji smyčky Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury během zkušební jízdy | 19.11.1978
Vůz KT8D5 ev.č.9011 na lince 5 právě vyjíždí z odstavné koleje do prostoru smyčky Výstaviště | 22.3.2000
Klasické historické soupravy patří neodmyslitelně ke koloritu historické linky 91, ukončené ve smyčce Výstaviště, při oslavách 100. let Dopravního podniku však jezdila linka 92, na snímku obsazená soupravou vozů ev.č.349+1200 | 31.8.1997
Souprava vozů T6A5 ev.č.8699+8700 vypravená na linku 12 odstavená v závěrečné části kusé koleje smyčky Výstaviště | 28.8.2002
Vůz T3M2-DVC ev.č.8053 vypravený na linku 5 v prostoru dvou kolejí za výstupní zastávkou smyčky Výstaviště | 16.12.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9015 vypravený na linku 14 odbavuje cestující v nástupní zastávce smyčky Výstaviště | 29.10.2002
Setkání modernizovaných vozů typu T3R.P ev.č.8418 na lince 5 a ev.č.8416 na záložním vlaku vozovny Kobylisy X za výstupní zastávkou smyčky Výstaviště | 6.3.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6187+6186 na výlukové lince 45 spřažená záděmi sobě, najíždí do nástupní zastávky smyčky Výstaviště | 17.10.1983
Vůz T1 ev.č.5005 na odstavné koleji smyčky Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury během zkušební jízdy | 20.2.1979
Souprava vozů T3 vedená vozem ev.č.6192 vypravená na linku 43 manipuluje ve smyčce Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury na vnější koleji za výstupní zastávkou | 4.5.1978
V Parku kultury a oddechu Julia Fučíka zřejmě skončila pouť a vůz T1 ev.č.5111 vypravený na linku 14 ani nepobral cestující, když opouštěl nástupní zastávku smyčky Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury | 12.3.1977
Vůz T3 ev.č.6808 odstavený na kusé koleji smyčky Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury | 17.2.1977
Souprava vozů T3 ev.č.6639+6698 vypravená na linku 10 se prodírá zasněženou vnitřní kolejí smyčky Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury před prostorem nástupní zastávky | 20.1.1979
Souprava vozů T3SUCS-DVC ev.č.7226+7227 vypravená na linku 5 ve smyčce Výstaviště | 11.4.2001
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7074+7069 vypravená na linku 10 a vůz T3M2-DVC ev.č.8082 vypravený na linku 33 manipulují na kolejích před prostorem nástupní zastávky smyčky Výstaviště | 15.8.2003
Vůz RT6N1 ev.č.9102 ve výstupní zastávce smyčky Výstaviště během představení Pražanům | 2.5.1997
Souprava vozů T6A5 ev.č.8715+8716 vypravená na linku 14 manipuluje na vnější koleji smyčky Výstaviště v prostoru před nástupní zastávkou | 29.10.2002
Vůz T3SUCS ev.č.7037 vypravený na linku 5 projíždí obloukem smyčky Výstaviště | 10.2.2005
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9082 zavítal do smyčky Výstaviště během zkušebních jízd nového vozu | 3.11.2005
Po dobrých zkušenostech s provozem první tramvajové smyčky, která byla v roce 1907 dočasně umístěna na Letné při Sokolském sletu se Elektrické podniky rozhodly, že u Výstaviště vybudují první stálou tramvajovou smyčku, ve které by se vozy obracely samočinně bez dalšího zdržování tím, že by ji pouze projely.

Důvodů pro umístění takové smyčky právě u Výstaviště bylo hned několik, ale tím základním byla častá výstavní činnost v areálu Výstaviště vyvolávající nutnost dopravit k areálu značné množství cestujících. Dalším pozitivním faktorem pro umístění smyčky na okraji Stromovky bylo zkrácení trasy tramvajových vlaků, jejichž zajíždění až k vozovně Královská Obora bylo při konání akcí na Výstavišti zbytečné, nehledě na to, že areál vozovny svou rozlohou i kolejovým uspořádáním nebyl k takovým akcím vhodný.

První stálá tramvajová smyčka tak zahájila provoz již 15. května 1908. Měla délku 223 metrů a vybavena byla i 91 metrů dlouhou předjízdnou kolejí. vjezd do smyčky byl možný z obou traťovým směrů - od vozovny Královská Obora i z centra města. Výjezd směřoval pouze do centra města. Nutné je poznamenat, že oproti dnešnímu stavu byla smyčka pojížděna po směru hodinových ručiček (tedy opačně než dnes) s ohledem na tehdejší levostranný provoz.

V roce 1944 byla zrušena tramvajová trať od Výstaviště směrem k tehdy již zrušené vozovně Královská Obora a zbylo z ní jen torzo v podobě 77 metrů dlouhé levé koleje. Snesen byl i oblouk umožňují výjezd ze smyčky do Stromovky (z pohledu již pravostranného provozu). Kusá kolej byla 12. září 1946 prodloužena o dalších 78 metrů na celkových 135 metrů. V roce 1952 proběhla zatím poslední změna podoby smyčky. V prostoru někdejší pravé traťové koleje byla zřízena druhá předjízdná kolej.
Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 45 vozů typu T.

Smyčka Výstaviště je mezilehlou smyčkou, umístěnou mezi zastávkami Výstaviště a Veletržní, s vjezdem a výjezdem realizovaným prostřednictvím kolejového trojúhelníku do obou směrů. Prvních cca 60 metrů vjezdové koleje (před výstupní zastávkou) budí falešný dojem, že pod koruny stromů míří dvoukolejná trať. Vjezdová kolej však od výjezdové odhýbá pravým obloukem, v němž je umístěna výstupní zastávka. Za ní je umístěna první ze dvou předjízdných kolejí. Odbočuje z matečné koleje vlevo, a po dalších cca 100 metrech se zleva opět napojuje na hlavní kolej smyčky. Ta se v následném prudkém levém oblouku a ve stínu stromového velikána otáčí zpět do protisměru. V samém závěru tohoto oblouku se připojuje odstavná kusá kolej, za níž následuje rozjezdová výhybka na druhou předjízdnou kolej, která končí na úrovni výstupní zastávky. Trať mizí z dosahu stínu korun staletých stromů a spěje k nástupní zastávce smyčky.

Celá smyčka je klasické konstrukce s dvojím druhem krytu povrchu. Vjezdová a výjezdová kolej (prvních a posledních cca 100 metrů) je zakryta žulovou dlažbou, která se v torzech objevuje i u následujících pěti výhybek smyčky. Zbylou část povrchu tvoří tu více tu méně služebními vozy Dopravního podniku praha rozježděný travnatý povrch. Ovšem pozor, tento trávník zde není vysazen úmyslně!

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
 • Výstaviště
  - výstupní zastávka v obratišti Výstaviště, 95 metrů za křižovatkou ulic U Výstaviště a Dukelských hrdinů, výstup na chodník pro jeden vlak 2xT
 • Výstaviště
  - nástupní zastávka v obratišti Výstaviště, 20 metrů před křižovatkou ulic U Výstaviště a Dukelských hrdinů, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky v popisované smyčce:
  Na dlouhou dobu poslední pravidelná linka ve smyčce ukončila provoz dne 12. srpna 1978. Byla jí linka 26. od té doby sloužila smyčka poměrně často k obracení tramvajových vlaků při výlukách, kterých je v této oblasti více než dost. Jen za posledních pět let do smyčky zavítaly vlaky linek 1, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24 a 25. Kusá kolej byla celoročně určena pro záložní vlak vozovny Kobylisy. Od změny linkového vedení k 4. říjnu 2003 je ve smyčce na druhé vnější předjízdné koleji trvale ukončena linka 5, kterou od 29. listopadu 2009 doplňuje tzv. krátká varianta linky 17. V současnosti je ve smyčce ukončena jen linka 17, kterou v letní turistické sezónně jí doplňuje historická linka 91.

  Fotocesta po smyčce Výstaviště
  V podobě dvoukolejné tratě pokračuje vjezdová kolej smyčky Výstaviště v sousedství výjezdové koleje od kolejového trojúhelníku V podobě dvoukolejné tratě pokračuje vjezdová kolej smyčky Výstaviště v sousedství výjezdové koleje od kolejového trojúhelníku V podobě dvoukolejné tratě pokračuje vjezdová kolej smyčky Výstaviště v sousedství výjezdové koleje od kolejového trojúhelníku Vjezdová kolej smyčky Výstaviště se v pravém oblouku oddaluje od koleje výjezdové, v oblouku je zřízena výstupní zastávka smyčky Vjezdová kolej smyčky Výstaviště se v pravém oblouku oddaluje od koleje výjezdové, v oblouku je zřízena výstupní zastávka smyčky
  Prostor výstupní zastávky smyčky Výstaviště v pravém oblouku V prostoru výstupní zastávky smyčky Výstaviště se kolej napřimuje Prostor výstupní zastávky smyčky Výstaviště Za prostorem výstupní zastávky smyčky Výstaviště se kolej stáčí v levém oblouku Následuje rozjezdová výhybka na vnitřní předjízdnou a vnější kolej smyčky Výstaviště za výstupní zastávkou
  Rozjezdová výhybka na vnitřní předjízdnou a vnější kolej smyčky Výstaviště za výstupní zastávkou Zatímco kolej vnější pokračuje přímo, kolej vnitřní se oddaluje levým a pravým obloukem Vnitřní a vnější koleje smyčky Výstaviště za prostorem výstupní zastávky v přímém úseku Vnitřní a vnější koleje smyčky Výstaviště za prostorem výstupní zastávky v přímém úseku Vnitřní a vnější koleje smyčky Výstaviště za prostorem výstupní zastávky v přímém úseku
  Vnitřní a vnější koleje smyčky Výstaviště za prostorem výstupní zastávky v přímém úseku Vnitřní a vnější koleje smyčky Výstaviště za prostorem výstupní zastávky v přímém úseku Vnitřní a vnější koleje smyčky Výstaviště za prostorem výstupní zastávky v přímém úseku Kombinací pravého a levého oblouku se vnitřní kolej smyčky Výstaviště za prostorem výstupní zastávky přibližuje ke koleji vnější Kombinací pravého a levého oblouku se vnitřní kolej smyčky Výstaviště za prostorem výstupní zastávky přibližuje ke koleji vnější
  Kombinací pravého a levého oblouku se vnitřní kolej smyčky Výstaviště za prostorem výstupní zastávky přibližuje ke koleji vnější Sjezdová výhybka vnitřní a vnější koleje smyčky Výstaviště za prostorem výstupní zastávky Za sjezdovou výhybkou pokračuje smyčka Výstaviště levým obloukem Levý oblouk smyčky Výstaviště Levý oblouk smyčky Výstaviště
  Levý oblouk smyčky Výstaviště Levý oblouk smyčky Výstaviště Levý oblouk smyčky Výstaviště Levý oblouk smyčky Výstaviště s WC budkami nadohled Levý oblouk smyčky Výstaviště míjí WC budky
  Levý oblouk smyčky Výstaviště se přibližuje ke sjezdové výhybce z kusé odstavné koleje smyčky Při běžném využití smyčky Výstaviště k pouhému obracení tramvají slouží následující výhybka, k níž se připojuje kusá odstavná kolej pouze jako sjezdová Opačný pohled na předchozí výhybku, která v případě zacouvávání tramvaje na kusou odstavnou kolej smyčky Výstaviště slouží jako rozjezdová Kusá kolej smyčky Výstaviště pokračuje od rozjezdové výhybky v přímém úseku podél parkové cesty Kusá kolej smyčky Výstaviště pokračuje v přímém úseku podél parkové cesty
  Kusá kolej smyčky Výstaviště pokračuje v přímém úseku podél parkové cesty Kusá kolej smyčky Výstaviště pokračuje v přímém úseku podél parkové cesty Kusá kolej smyčky Výstaviště pokračuje v přímém úseku podél parkové cesty Kusá kolej smyčky Výstaviště pokračuje v přímém úseku podél parkové cesty Kusá kolej smyčky Výstaviště pokračuje v přímém úseku podél parkové cesty ke svému konci, na dohled je zarážedlo z dřevěných pražců
  Kusá kolej smyčky Výstaviště spěje ke svému konci v podobě zarážedla z dřevěných pražců Konec kusé koleje smyčky Výstaviště zajišťují připevněné pražce zabraňující případnému vyjetí tramvaje z koleje Konec kusé koleje smyčky Výstaviště zajišťují připevněné pražce zabraňující případnému vyjetí tramvaje z koleje Konec kusé koleje smyčky Výstaviště zajišťují připevněné pražce zabraňující případnému vyjetí tramvaje z koleje Konec kusé koleje smyčky Výstaviště zajišťují připevněné pražce zabraňující případnému vyjetí tramvaje z koleje
  Pohled na kusou kolej smyčky Výstaviště v přímém úseku podél parkové cesty v opačném směru od zarážedla z dřevěných pražců ke smyčce Pohled na kusou kolej smyčky Výstaviště v přímém úseku podél parkové cesty v opačném směru od zarážedla z dřevěných pražců ke smyčce Pohled na kusou kolej smyčky Výstaviště v přímém úseku podél parkové cesty v opačném směru od zarážedla z dřevěných pražců ke smyčce Pohled na kusou kolej smyčky Výstaviště v přímém úseku podél parkové cesty v opačném směru od zarážedla z dřevěných pražců ke smyčce Pohled na kusou kolej smyčky Výstaviště v přímém úseku podél parkové cesty v opačném směru od zarážedla z dřevěných pražců ke smyčce
  Pohled na kusou kolej smyčky Výstaviště v přímém úseku podél parkové cesty v opačném směru od zarážedla z dřevěných pražců ke smyčce Pohled na kusou kolej smyčky Výstaviště v přímém úseku podél parkové cesty, která se přibližuje k výhybce na kusou kolej Ve sjezdové výhybce kusé koleje smyčky Výstaviště ze zleva připojuje kolejový oblouk smyčky Rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky Výstaviště před prostorem nástupní zastávky Před prostorem nástupní zastávky je zřízena další předjízdná kolej, která od vnější koleje odbočuje kombinací levého a pravého oblouku
  Vnitřní a vnější kolej smyčky Výstaviště před prostorem nástupní zastávky pokračují táhlým levým obloukem Vnitřní a vnější kolej smyčky Výstaviště před prostorem nástupní zastávky pokračují táhlým levým obloukem Vnitřní a vnější kolej smyčky Výstaviště před prostorem nástupní zastávky pokračují táhlým levým obloukem Vnitřní a vnější kolej smyčky Výstaviště před prostorem nástupní zastávky pokračují táhlým levým obloukem Vnitřní a vnější kolej smyčky Výstaviště před prostorem nástupní zastávky pokračují táhlým levým obloukem
  Vnitřní a vnější kolej smyčky Výstaviště před prostorem nástupní zastávky pokračují táhlým levým obloukem Vnitřní a vnější kolej smyčky Výstaviště před prostorem nástupní zastávky pokračují táhlým levým obloukem Vnitřní a vnější kolej smyčky Výstaviště před prostorem nástupní zastávky pokračují táhlým levým obloukem Zatímco vnější kolej smyčky Výstaviště před prostorem nástupní zastávky nadále pokračuje táhlým levým obloukem, kolej vnitřní se napřimuje aby došlo k potřebnému sblížení kolejí před výhybkou Zatímco vnější kolej smyčky Výstaviště v prostoru nástupní zastávky nadále pokračuje táhlým levým obloukem, kolej vnitřní se napřimuje aby došlo k potřebnému sblížení kolejí před výhybkou
  Sjezdová výhybka z vnitřní a vnější koleje smyčky Výstaviště se již nachází v prostoru nástupní zastávky, což v případě nástupu do druhého stanicujícího vlaku, přijíždějícího navíc z vnitřní koleje znamená pro cestující nepříjemnou komplikaci při nástupu do vozu Od výjezdové koleje smyčky Výstaviště se v prostoru nástupní zastávky odpojuje vjezdová kolej V prostoru nástupní zastávky smyčky Výstaviště vede výjezdová kolej souběžně s kolejí vjezdovou V prostoru nástupní zastávky smyčky Výstaviště vede výjezdová kolej souběžně s kolejí vjezdovou Výjezdová kolej smyčky Výstaviště zakončuje smyčku v prostoru križovatky Výstaviště


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023