Cvičný vůz T3 ev.č.5501

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Cvičný vůz T3 ev.č.5501


Průkopníkem v pohledu na to, jak kvalitně provádět výcvik v jízdě nových řidičů tramvají se stal až v roce 1982 zařazený cvičný vůz T3 nesoucí ev.č.5501. Ač byly vozy typu T3 provozovány již od šedesátých let, teprve uplynutí dalších dvou desetiletí změnilo tehdejší praxi, kdy se k výcviku nových řidičů využívaly běžné provozní vozy a instruktor, stojící po celou dobu výcviku ve dveřích stanoviště řidiče, měl pramalou možnost zasáhnout kurzistovi do řízení. Jedinou možností k zastavení vozu bylo tlačítko záchranné brzdy, které měl instruktor pomocí kabelu připojené do ovládací skříně dveří.

Cvičný vůz T3 ev.č.5501 ve vozovně Střešovice ještě s původní čelní orientací Cvičný vůz | 1994
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 v čele soupravy s kondičním vozem T3 ev.č.5514 na manipulační trati v ulici Na Zámecké | 12.6.2000
Paprskům podzimního slunce se vystavuje cvičný vůz T3 ev.č.5501 takřka na konci kusé koleje smyčky Výstaviště, v těsném sousedství pražského Planetária | 12.11.2002
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 odstavený ve vozovně Pankrác v sousedství také odstavených vozů RT6N1, jediný rozdíl je ten, že zatímco cvičný vůz ještě tři roky do provozu zasahoval, vozy RT6N1 se do podoby vraků dostaly jen během stání ve vozovně Pankrác | 23.2.2004
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 odstavený ve vozovně Pankrác v sousedství také odstavených vozů RT6N1, jediný rozdíl je ten, že zatímco cvičný vůz ještě tři roky do provozu zasahoval, vozy RT6N1 se do podoby vraků dostaly jen během stání ve vozovně Pankrác | 23.2.2004
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 ve vozovně Motol | 24.3.2004
Méně obvyklá role cvičného vozu T3 ev.č.5501 spočívala ve využití jako řízeného vozu do soupravy, ve smyčce Výstaviště je tak zachycen s cvičným vozem T3 ev.č.5502 | 13.10.2004
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 na rozjezdové výhybce vnitřní a vnější koleje smyčky Výstaviště před prostorem nástupní zastávky | 9.2.2005
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 na rozjezdové výhybce vnitřní a vnější koleje smyčky Výstaviště před prostorem nástupní zastávky | 9.2.2005
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 na Karlově náměstí | 11.12.1997
Paprskům podzimního slunce se vystavuje cvičný vůz T3 ev.č.5501 takřka na konci kusé koleje smyčky Výstaviště, v těsném sousedství pražského Planetária | 12.11.2002
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 odbočuje manipulačním obloukem křižovatky Otakarova od náměstí bratří Synků k zastávce Otakarova, vůz je na zkušební jízdě s pracovníkem depa Pankrác | 21.5.2003
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 odstavený ve vozovně Pankrác v sousedství také odstavených vozů RT6N1, jediný rozdíl je ten, že zatímco cvičný vůz ještě tři roky do provozu zasahoval, vozy RT6N1 se do podoby vraků dostaly jen během stání ve vozovně Pankrác | 23.2.2004
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 ve vozovně Motol | 24.3.2004
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 klesá od Okrouhlické k zastávce Vychovatelna | 23.6.2004
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 uhání k Masarykovu nádraží, otevřený kryt zásuvky mnohočlenného řízení by mohl svádět k dojmu, že ulice bičuje letní parno (kryt řidiči otevírají, aby jim do kabiny proudil čerstvý vzduch), zde je však měsíc listopad.... | 4.11.2004
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 na rozjezdové výhybce vnitřní a vnější koleje smyčky Výstaviště před prostorem nástupní zastávky | 9.2.2005
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 na Ohradě míjí řízený vůz T3 ev.č.6901 ze soupravy s vozem T3 ev.č.6907 vypraveným na linku 10, historií se již staly nejen všechny tři tramvajové vozy, ale tehdejší podoba křižovatky Ohrada | 4.3.2005
K přestavbě byl vybrán vůz typu T3 ev.č.6190, který byl vyroben v roce 1963 společně v sérii s vozy T3 ev.č.6172 až 6302.

Přestavby vozu se ujali vlastními silami pracovníci Dopravního podniku v Ústředních dílnách Hostivař, kteří se na tomto voze v oblasti cvičných vozů začínali teprve učit. Rozsah oprav vozové skříně byl obdobný jako u každé jiné velké prohlídky. Pro odlišení od ostatních provozních vozidel získal vůz nový unifikovaný lak určený cvičným vozům. Jedná se de facto o inverzní kombinaci ke standardnímu provedení laku, kdy spodní část vozidla je natřena barvou ze slonové kosti a vrchní část je tvořena rudou barvou, končící až v oblině střechy. Na předním čele červená přesahuje až pod světlomety. Podokenní částí prochází zdobný proužek v barvě slonové kosti. Na bocích vozidla je nátěr doplněn výrazným písmenem C doplněným o nápis cvičný vůz v červené barvě. V minulosti byl červený proužek v zadní části vozu přerušen dvojicí oblých písmen dp značící zkratku Dopravní podnik.

Stejně jako exteriér vozidla se dočkal jiného barevného schématu, došlo i v interiéru k menším úpravám. Ve voze byla odstraněna zástěna stanoviště řidiče a na prostorově rozšířený vyvýšený stupínek v čelní části kabiny bylo na stejné úrovni s řidičovým doplněno v pravé části druhé sedadlo, určené pro instruktora jízdy. Společně s ním byl instalován i druhý brzdový pedál, vycházející z koncepce pedálů vozů T3, jímž může instruktor v případě nouze vůz zastavit.

Radikální a na první pohled z vnějšku viditelná změna postihla vůz v podobě odstranění středních dveří a jejich nahrazení běžným oknem vozů T3. Vůz zůstal vybaven malými kryty zásuvek mnohočlenného řízení, a přestože již nemá původní typ dveří s velkými panty, zůstaly mu rámy dveří se zakulacenými rohy v horní části. U předních dveří byla znehybněna první dvě křídla, aby mohlo dojít k již zmíněnému prostorovému rozšíření zvýšeného stupínku, daní za nějž je však výrazné zúžení vstupního prostoru. V prostoru nevyužívaného dveřního křídla byl po pravé ruce instruktora instalován simulační panel.

Interiér byl rozdělen přepážkou na dvě nestejně velké části v rozsahu cca 1/3 + 2/3 plochy, která měla za účel snížení hlučnosti motorgenerátoru a lepší tepelnou pohodu posádky vozidla. V prostoru přední části zůstaly zachovány původní sedačky pro cestující - tzv. skořápky v původním uspořádání. U vozu nedošlo k instalaci stolečků pro výcvikové pomůcky frekventantů.

V zadní části interiéru byl vůz, jako jediný, vybaven duplicitními agregáty tramvají T3 - zrychlovačem, prvním a třetím stykačovým rámem (tzv.malou a velkou bednou) a linkovým stykačem spolu s maximálním relé, které jsou u provozních vozů skryty pod vozem. Žáci tak mohli prakticky sledovat funkci a podobu zařízení.

V průběhu roku 2007 vůz začal zasahovat čím dále tím méně do výcviku řidičů a v ulicích se objevoval již jen sporadicky. Někteří instruktoři žákům alespoň na odstaveném voze nadále zobrazovali provozní stavy, bez možnosti výjezdu na trať. Jednu z posledních jízd do ulic vykonal vůz v závěru září 2007 a od té doby na něj již padal v lodi vozovny Pankrác prach. Snahy o důstojné umístění v Muzeum MHD ve Střešovicích, kam po zásluze patřil jako první vůz svého druhu v někdejším Československu, však vzaly za své, místo pro něj nebylo....

V průběhu září 2008 proto vypukla kanibalizace interiéru a všeho použitelného přímo ve vozovně Pankrác. Takřka odstrojená skříň vyčkávala na 2. koleji vozovny Pankrác do 5. ledna 2009 na plameny autogenu. Následně byla přesunuta na 24. kolej a v noci ze 7. na 8. ledna 2009 byla přesunuta do Ústředních dílen DP ke konečné likvidaci.Proměny cvičného vozu T3 ev.č.5501 během času...
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 odstavený na vnitřní koleji smyčky Výstaviště před soupravou tvořenou cvičným vozem T3 ev.č.5520+kondičním vozem ev.č.5517 | 24.3.2005 Cvičný vůz T3 ev.č.5501 v zastávce Výstaviště, jó, dost lidí se na tomto voze učilo jezdit, viď Martine? | 24.3.2005 Odstavná kolej smyčky Výstaviště slouží cvičným vozům k trénování skluzu a smyku, stejně jako činil cvičný vůz T3 ev.č.5501 | 3.11.2005 Odstavná kolej smyčky Výstaviště slouží cvičným vozům k trénování skluzu a smyku, stejně jako činil cvičný vůz T3 ev.č.5501 | 3.11.2005 Odstavná kolej smyčky Výstaviště slouží cvičným vozům k trénování skluzu a smyku, stejně jako činil cvičný vůz T3 ev.č.5501 | 3.11.2005
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 na vnitřní koleji smyčky Výstaviště | 3.1.2007 Cvičný vůz T3 ev.č.5501 na vnitřní koleji smyčky Výstaviště | 3.1.2007 Cvičný vůz T3 ev.č.5501 na vnitřní koleji smyčky Výstaviště | 3.1.2007 Cvičný vůz T3 ev.č.5501 manipuluje na vnější koleji smyčky Podbaba | 19.1.2007 Cvičný vůz T3 ev.č.5501 manipuluje na vnější koleji smyčky Podbaba | 19.1.2007
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 opouští smyčku Podbaba | 19.1.2007 Cvičný vůz T3 ev.č.5501 opustil zastávku I.P.Pavlova a projíždí křižovatkou Tylovo náměstí k Bruselské | 14.2.2007 V posledních měsících provozu již byl lak cvičného vozu T3 ev.č.5501 značně nereprezentativní, spíše ostudu budící, na rozdíl od vybavení interiéru | 19.1.2007 V posledních měsících provozu již byl lak cvičného vozu T3 ev.č.5501 značně nereprezentativní, spíše ostudu budící, na rozdíl od vybavení interiéru | 19.1.2007 Evidenční číslo cvičného vozu T3 ev.č.5501 provedené v interiéru z elegantních obtiskových číslic secesního tvaru | 19.1.2007
Přepážka oddělující přední třetinu cvičného vozu T3 ev.č.5501 od zadních dvou třetin dokázala snížit hlučnost ve voze tak, že žák i instruktor se bez problémů slyšeli, zároveň došlo ke zvýšení tepelné pohody, přesto nebyla následně na některých dalších cvičných vozech použita a instruktor se do dnešních dnů modlí, aby v období mrazů neobdržel k výcviku právě takto postižený vůz... | 24.3.2004 Stanoviště řidiče a instruktora v čelní části cvičného vozu T3 ev.č.5501 s, v té době, již archaickými sedadly | 19.1.2007 Celkový pohled na stanoviště řidiče cvičného vozu T3 ev.č.5501 | 19.1.2007 Ovládací panel na stanovišti řidiče cvičného vozu T3 ev.č.5501 opatřený žárovkovými kontrolkami s barevnými clonami | 19.1.2007 Trošičku jak vesmírná technologie působí na stanovišti řidiče cvičného vozu T3 ev.č.5501 terminál palubního počítače | 19.1.2007
Ovládací panel na stanovišti řidiče cvičného vozu T3 ev.č.5501 opatřený žárovkovými kontrolkami s barevnými clonami | 19.1.2007 Ovládací panel na stanovišti řidiče cvičného vozu T3 ev.č.5501 opatřený žárovkovými kontrolkami s barevnými clonami | 19.1.2007 Pravá část stanoviště řidiče cvičného vozu T3 ev.č.5501 s masivním velkým přepínačem osvětlení, který působil dojmem, že řidič spouští minimálně provoz reaktoru jaderné elektrárny | 19.1.2007 Ovládací panel instruktora ve cvičném voze T3 ev.č.5501, jímž instruktor může frekventantovi nasimulovat závady | 19.1.2007 Ovládací panel instruktora ve cvičném voze T3 ev.č.5501, jímž instruktor může frekventantovi nasimulovat závady | 19.1.2007
I ve cvičných vozech je třeba pořádek a proto nechybí piktogram pro umístěný kočárku :-), k čemu sloužila zásuvka vedle zadní orientace se nám nepodařilo dopátrat.... | 19.1.2007 Celkový pohled do zadní části cvičného vozu T3 ev.č.5501 k zadní plošině | 19.1.2007 Impozantním dojmem v cvičném voze T3 ev.č.5501 působí v zadní části vozu umístěný zrychlovač, toto technické zařízení je běžně umístěno pod vozem | 19.1.2007 Celkový pohled od zadní plošiny na vystavená technická zařízení ve cvičném voze T3 ev.č.5501 | 19.1.2007 Okům kurzistů vystavený zrychlovač ve cvičném voze T3 ev.č.5501 s pilotmorem v přední části | 24.3.2003
Technická zařízení využitá v tramvajích typu T3 vozil vystavená v zadní části cvičný vůz ev.č.5501, díky použití blesku prozírají děrovanými bočnicemi topnice, jinak schované v noze sedaček v interiéru | 24.3.2004 Okům kurzistů vystavený zrychlovač ve cvičném voze T3 ev.č.5501 s pilotmorem v přední části | 24.3.2003 Celkový pohled od zadní plošiny na vystavená technická zařízení ve cvičném voze T3 ev.č.5501 | 19.1.2007 Zrychlovač vystavený očím frekventantů v cvičném voze T3 ev.č.5501 | 19.1.2007 Zrychlovač vystavený v interiéru cvičného vozu T3 ev.č.5501, v přední části šedivě natřený pilotmotor | 19.1.2007
Vystavený zrychlovač v zadní části cvičného vozu T3 ev.č.5501 | 19.1.2007 Detailní pohled na zrychlovač s kladkou a palci, které se tak rády přilepují :-), na vzdálenější části fotografie je ve skříni umístěný šedivě natřený pilotmotor | 19.1.2007 V interiéru cvičného vozu T3 ev.č.5501 se nacházel také linkový stykač a v těsném sousedství první stykačový rám, tzv.velká bedna, obsahující mimo jiné stykače výhybky a motorgenerátoru, obě technická zařízení jsou běžně umístěna pod vozem | 24.3.2004 Cvičný vůz T3 ev.č.5501 obsahoval také vystavený linkový stykač a první stykačový rám, tzv.velkou bednu | 18.9.2008 V interiéru cvičného vozu T3 ev.č.5501 se nacházel také linkový stykač a v těsném sousedství první stykačový rám, tzv.velká bedna, obsahující mimo jiné stykače výhybky a motorgenerátoru, obě technická zařízení jsou běžně umístěna pod vozem | 19.1.2007
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 obsahoval také vystavený linkový stykač a první stykačový rám, tzv.velkou bednu | 18.9.2008 Cvičný vůz T3 ev.č.5501 s vystaveným prvním stykačovým rámem, tzv.velkou bednou, obsahující mimo jiné stykače výhybky a motorgenerátoru | 18.9.2008 V cvičném voze T3 ev.č.5501 byl možný i detailní pohled na první stykačový rám, tzv.velkou bednu, obsahující mimo jiné stykače výhybky a motorgenerátoru, toto technické zařízení je běžně umístěno pod vozem | 19.1.2007 V cvičném voze T3 ev.č.5501 byl možný i detailní pohled třetí stykačový rám, tzv.malou bednu, obsahují mimo jiné stykače topení, kolejnicových brzd, řízení, odjišťování čelisťových brzd, toto technické zařízení je běžně umístěno pod vozem | 24.3.2004 V cvičném voze T3 ev.č.5501 byl možný i detailní pohled třetí stykačový rám, tzv.malou bednu, obsahují mimo jiné stykače topení, kolejnicových brzd, řízení, odjišťování čelisťových brzd, toto technické zařízení je běžně umístěno pod vozem | 19.1.2007
V cvičném voze T3 ev.č.5501 byl možný i detailní pohled třetí stykačový rám, tzv.malou bednu, obsahují mimo jiné stykače topení, kolejnicových brzd, řízení, odjišťování čelisťových brzd, toto technické zařízení je běžně umístěno pod vozem | 19.1.2007 Cvičný vůz T3 ev.č.5501 již splnil svůj úkol, daný mu před více než dvěmi desetiletími do vínku, tedy vychovávat nové tramvajáky tělem i duší. Je nová doba, jsou tu nové typy tramvají a jsou tu noví lidé, staré dámy na kolejích již netřeba ani pro podnikové muzeum. Proč si připomínat něco, co pomohlo vychovat stovky nových řidičů? Raději do šrotu s tím.... | 18.9.2008 Rozebíraný interiér cvičného vozu T3 ev.č.5501 ve vozovně Pankrác | 18.9.2008 Rozebíraný interiér cvičného vozu T3 ev.č.5501 ve vozovně Pankrác | 18.9.2008 Rozebíraný interiér cvičného vozu T3 ev.č.5501 ve vozovně Pankrác | 18.9.2008
Rozebíraný interiér cvičného vozu T3 ev.č.5501 ve vozovně Pankrác | 18.9.2008 V rozebíraném cvičném voze T3 ev.č.5501 zůstal netknutý závadový panel instruktora | 18.9.2008 Rozebíraný interiér cvičného vozu T3 ev.č.5501 ve vozovně Pankrác | 18.9.2008 Rozebíraný interiér cvičného vozu T3 ev.č.5501 ve vozovně Pankrác | 18.9.2008 Rozebíraný interiér cvičného vozu T3 ev.č.5501 ve vozovně Pankrác | 18.9.2008
Rozebíraný interiér cvičného vozu T3 ev.č.5501 ve vozovně Pankrác | 18.9.2008 Rozebíraný interiér cvičného vozu T3 ev.č.5501 ve vozovně Pankrác | 18.9.2008 Rozebíraný interiér cvičného vozu T3 ev.č.5501 ve vozovně Pankrác | 18.9.2008 Rozebíraný interiér cvičného vozu T3 ev.č.5501 ve vozovně Pankrác | 18.9.2008 Rozebíraný interiér cvičného vozu T3 ev.č.5501 ve vozovně Pankrác | 18.9.2008

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021