»TREŽ« 2009 TRenčianská Elektrická Železnice Trenčianská Teplá-Trenčianské Teplice

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

»TREŽ« 2009
TRenčianská Elektrická Železnice
Trenčianská Teplá-Trenčianské Teplice


Motorový vůz Janko 411 901-2 pózuje fotografům před depem v Trenčianské Teplé. | 15.3.2009
Celkový pohled na nádraží velké a malé železnice v Trenčianské Teplé. | 15.3.2009
Naše poslední zastavení se na trati Trenčianské elektrické železnice se uskutečnilo v roce 2008, krátce poté, co byl zprovozněn motorový vůz 411 901-2 opatřený po velké prohlídce historizujícím provedením vnějšího laku, který se nám tehdy nepodařilo zastihnout v provozu.

Trenčianská elektrická železnice oslaví v roce 2009 100. let své existence a právě pro důstojné připomenutí tohoto výročí vznikla již v roce 2007 dohoda o obnovení historické podoby laku jednoho z motorových vozů. Je třeba poznamenat, že nátěr vozu nakonec umožnil jeden nejmenovaný fanoušek železničky z Česka, který zaplatil nátěrové hmoty.

Přes uskutečněné modernizace vozu v osmdesátých letech, který výrazně změnily jeho vzhled, se provedení laku snažilo v co možná největší možné míře přiblížit historické podobě nátěru vozu. Některé části musely být samozřejmě uzpůsobeny dnešním tvarům vozu, potřebám pravidelného provozu a např. předpisy danému provedení současného označení. Přesto se na vůz podařilo navrátit některé na první pohled nenápadné dobové prvky, spočívající např. v imitovaných tabulkách "TREŽ" na rámu vozu pod dveřmi a malých rudých pěticípých hvězdách na čelech vozu. Díky této historizující drobnosti však postihla vůz ani ne po měsíci provozu s novým lakem aféra. Na příkaz z vyšších míst Železniční spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) musely být hvězdy odstraněny a nahrazeny standardním logem ZSSK. Došlo však k jejich vyrobení z magnetické fólie, což umožňuje jejich snadné nasazení a odstranění na čela vozů v případě nostalgických vlaků. Pro úplnost je třeba dodat, že původní vozy neměly zásuvky mnohočlenného řízení, hvězdy proto byly původně umístěny výše, těsně pod čelními okny.

Souběžně s motorovým vozem byla provedena obdobná obnova laku podle historického schématu také u řídícího vozu 911 901-7. K velké lítosti fanoušků však ne proto, aby byl provozován v soupravě s motorovým vozem, protože investice do dlouhodobě neprovozovaného vozidla by byla jen těžko obhajitelná, ale aby sloužil jako osobní vůz. O vůz již dříve projevilo zájem Oravské muzeum P.O.Hviezdoslava pro svou muzejní Oravskou lesní železnici, kde ho hodlalo využít jako běžný osobní vůz. Z řídícího vozu proto bylo odstraněno stanoviště řidiče, označovače jízdenek, spřáhla Compact a oranžový výstražný majáček na střeše. Po dokončení byl vůz na dobou neurčitou od 29. dubna 2008 zapůjčen jako obyčejný vlečný osobní vůz na Oravskou lesní železnici...

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pracovníkům TREŽ za poskytnutí cenných informací a umožnění fotografování.

Nástupiště Trenčianské elektrické železnice v Trenčianské Teplé. | 15.3.2009
Tabule s odjezdy a příjezdy vlaků do Trenčianské Teplé opět prořídla. | 15.3.2009 Pohled od odstavné haly električek do prostoru nástupní zastávky Trenčianská Teplá. | 15.3.2009
Depo trenčianských električek v Trenčianské Teplé. | 15.3.2009 Depo trenčianských električek v Trenčianské Teplé. | 15.3.2009
Na odstavné koleji depa električek v Trenčianské Teplé je ukrytý motorový vůz 411 901-2, určený pro odpolední provoz, řidič otvírá vrata aby mohl s vozem vyjet do nástupní zastávky. | 15.3.2009 Na odstavné koleji depa električek v Trenčianské Teplé je ukrytý motorový vůz 411 901-2, určený pro odpolední provoz, řidič otvírá vrata aby mohl s vozem vyjet do nástupní zastávky - ZDRAVÍME!. | 15.3.2009
Motorový vůz 411 901-2 opatřený rudými hvězdami na svém čele vyjíždí z odstavné koleje v hale na denní světlo v prostoru kolejové harfy. | 15.3.2009 Celkový pohled na kolejovou harfu depa električek v Trenčianské Teplé s motorovým vozem 411 901-2, který opustil přítmí odstavné koleje. | 15.3.2009
Celkový pohled na kolejovou harfu depa električek v Trenčianské Teplé s motorovým vozem 411 901-2, který opustil přítmí odstavné koleje. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 vyjel z přítmí odstavné koleje do prostoru kolejové harfy. | 15.3.2009
Vrata odstavné haly uzavřena a motorový vůz 411 901-2 vyčkává v prostoru kolejové harfy na příchod řidiče, který zevnitř uzavřel vrata a musí skrz halu vyjít ven. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 v historizující podobě laku projíždí kolejiště depa v Trenčianské Teplé do nástupní zastávky TREŽ. | 15.3.2009
Motorový vůz 411 901-2 v historizující podobě laku projíždí kolejiště depa v Trenčianské Teplé do nástupní zastávky TREŽ. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 v historizující podobě laku projíždí kolejiště depa v Trenčianské Teplé do nástupní zastávky TREŽ. | 15.3.2009
Řidič motorového vozu 411 901-2 zbržďuje v prostoru výhybky, oddělující areál depa od tratě TREŽ s nástupní zastávkou. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 zastavuje v bezprostřední blízkosti za výhybkou, jenž odděluje prostor depa od tratě, řidič vystoupí a jde za sebou přestavit výhybku, aby po změně směru jízdy vyrazil na trať směr Trenčianské Teplice. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 v nástupní zastávce Trenčianská Teplá. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 v nástupní zastávce Trenčianská Teplá. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 v nástupní zastávce Trenčianská Teplá. | 15.3.2009
Motorový vůz 411 901-2 v nástupní zastávce Trenčianská Teplá. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 v nástupní zastávce Trenčianská Teplá. | 15.3.2009 Mezi poli na náspu uhání co motory dají motorový vůz 411 901-2 k zastávce na znamení Kaňová. | 15.3.2009 Mezi poli na náspu uhání co motory dají motorový vůz 411 901-2 k zastávce na znamení Kaňová. | 15.3.2009 Přes silniční přejezd u zastávky Kaňová přejíždí motorový vůz 411 901-2 v historizujícím provedení laku se zapnutým výstražným oranžovým majákem, aby zdůraznil řidičům automobilů svou přednost . | 15.3.2009
Motorový vůz 411 901-2 v historizujícím provedení laku míří k zastávce Kaňová. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 mizí v dálce za zastávkou Kaňová, která bývala kdysi výhybnou. | 15.3.2009 V zastávce Trenčianské Teplice, sídlisko zastavil motorový vůz 411 901-2. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 vjíždí do prostoru pod mohutnou skálou zvaného Trenčianské Teplice, zastávka. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 projíždí traťovým úsekem v závěrečné části tratě v Trenčianských Teplicích, kde její trasování připomíná provoz městských tramvají. | 15.3.2009
Motorový vůz 411 901-2 projíždí traťovým úsekem v závěrečné části tratě v Trenčianských Teplicích, kde její trasování připomíná provoz městských tramvají. | 15.3.2009 Do z dnešního pohledu značně naddimenzované koncové stanice v Trenčianských Teplicích vjíždí motorový vůz 411 901-2, až na detaily scéna stejná jak před padesáti lety..... | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 vjíždí k zastřešenému nástupišti stanice Trenčianské Teplice. | 15.3.2009 Ostrý obrat v koncové stanici Trenčianské Teplice a motorový vůz 411 901-2 se vydává na cestu zpět do Trenčianské Teplé. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 nabral v koncové stanici cestující a uhání zpět do Trenčianské Teplé. | 15.3.2009
Při pohledu na motorový vůz 411 901-2 vtěsnávající se do prostoru mezi vozovkou a chodníkem u obytných domů jen se slzou v oku zavzpomíná, jak to bylo fajn, když podobné záběry nabízely tatranské električky v obci Velká u Popradu.... | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 uhání po přeložce z osmdesátých let od zastávky Trenčianské Teplice, zastávka k zastávce Trenčianské Teplice, sídlisko. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 uhání po přeložce z osmdesátých let od zastávky Trenčianské Teplice, zastávka k zastávce Trenčianské Teplice, sídlisko. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 ladně překonává silniční přejezd u zastávky Trenčianské Teplice, sídlisko. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 uhání podél silnice k zastávce Kaňová. | 15.3.2009
Motorový vůz 411 901-2 uhání podél silnice k zastávce Kaňová. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 uhání podél silnice k zastávce Kaňová. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 uhání podél silnice k zastávce Kaňová. | 15.3.2009 Prostorem někdejší výhybny, nyní alespoň zřízené zastávky na znamení Kaňová projíždí motorový vůz 411 901-2 směrem k Trenčianské Teplé. | 15.3.2009 U zastávky Kaňová překonává motorový vůz 411 901-2 přejezd se silniční komunikací. | 15.3.2009
Motorový vůz 411 901-2 se zapnutým výstražným majákem překonal bez úhony rušnou úrovňovou křižovatku a míří k zastávce Trenčianská Teplá, obec{15.3.2009 I my ZDRAVÍME pracovníky TREŽ, kteří se skromnými prostředky pečují o provoz této unikátní tratě! ZDRAVÍME A DĚKUJEME!!!. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 vjíždí do zastávky Trenčianská Teplá, obec. | 15.3.2009 Motorový vůz 411 901-2 odbavuje své cestující v zastávce Trenčianská Teplá, obec. | 15.3.2009 Poslední rozloučení s motorovým vozem 411 901-2 a tratí TREŽ v předjaří roku 2009 skýtá pohled ke koncové zastávce Trenčianská Teplá. | 15.3.2009

Zdroj: Nohel, Petr: Historický nátěr vozů 411 901 a 911 901 k 100. výročí TREŽ, časopis Dráha 9/2008, Nadatur 2008
a osobní informace a poznámky ve sbírce autorů


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024