Tramvajová linka 31

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 31


Pomineme-li akce typu Spartakiády a Všesokolské slety, pak se v síti pražských tramvají objevuje číslo tramvajové linky 31 poprvé k 6. květnu 1968. Linka nevznikla ani tak z důvodu nově vzniknuvšího přepravního vztahu, ale z důvodu lepší orientace cestujících. Pojďme se podívat, co tedy předcházelo jejímu zavedení...

Nejprve musíme nahlédnout do historie linky 23, která byla od 7. listopadu 1967 vedena v trase Podbaba, přes křižovatku Špejchar, Chotkovy sady, Mánesův most, kolem Národního divadla na Jiráskovo náměstí. Zde odbočila do Resslovy ulice na Karlovo náměstí a přes I.P.Pavlova, Bruselskou a Nuselské schody mířila na náměstí Bratří Synků. A potom na Chodovskou a do Záběhlic. Později byly vybrané spoje linky 23 v ranní a odpolední špičce pracovního dne ze zastávky Chodovská odkláněny na Spořilov.

Vlak linky 31 vedený motorovým vozem ev.č.2251 klesá k tehdejšímu náměstí Velké říjnové socialistické revoluce, které se dnes zve náměstím Vítězným. | 1970
Vlak linky 31 vedený motorovým vozem ev.č.2085 na  náměstí Velké říjnové socialistické revoluce, kterému, ať se jmenuje tak, či Vítězné náměstí dnes, stejně Pražané říkají prostě Kulaťák. | 1970
Dne 6. května 1968 došlo tedy ke změně. Rozdělením kapacity linky 23 vznikly linky 23 a 31. Linka 23 jezdila nadále jen ve své trase Podbaba - Záběhlice (provoz denně do 22:30, celodenní interval 10 minut, nasazeny dvouvozové soupravy starého typu) a nová linka 31 jezdila jen ve špičce pracovního dne (interval 10 minut ve starých soupravách) v trase Podbaba - Spořilov, s tím, že trasa mezi Podbabou a Chodovskou byla totožná s linkou 23. Obě linky vypravovaly vozovny Vokovice a Pankrác. Cestující tak dopředu věděl, že na Spořilov jezdí linka 31, a nemuseli studovat orientace vlaku linky 23, zda jede do Záběhlic či na Spořilov.

Když je 30. června 1971 zastaven provoz na trati do Záběhlic, je linka 23 převedena na Spořilov a linka 31, protože pozbývá významu, zrušena. Soupravy, uvolněné z této linky, jsou využity ke zkrácení intervalu na lince 23.

Od 6. května 1968 do 30. června 1971 jezdila linka 31 z Podbaby na Spořilov, na snímku právě opustila náměstí Velké říjnové socialistické revoluce a ulicí Jugoslávských partyzánů klesá k hotelu International, dobový vývěsní štít v pozadí nabízí žehlení prádla. | 1970
Souprava vozů T3 vedená vozem ev.č.6343 vypravená na linku 31 klesá ulicí Obránců míru ke Strossmayerovu náměstí. | nedatováno
Návrat linky 31 do sítě pražských tramvají nastává dne 17. ledna 1972. Dostává zcela novou trasu: jejím výchozím bodem se stává Královka, jede přes Hládkov, vozovnu Střešovice, Prašný most, křižovatku Špejchar na Letenské náměstí. Pokračuje přes Strossmayerovo náměstí a Antonínskou ulici do tehdejší zastávky Dopravní podnik. Její trasa vede dále po Bubenském nábřeží a Libeňském mostě do smyčky Vychovatelna. Nová linka jezdí jen ve špičce pracovního dne a je obsazována výlučně sólo vozy T3 a vypravují ji vozovny Střešovice a Kobylisy. Celodenní a celotýdenní provoz je na lince zaveden od 4. září 1972.

Rok 1973 přináší pro linku dvě změny. K první dochází k 26. únoru, kdy je linka ze smyčky Královka přesměrována na Petřiny. Druhá změna pak přišla 1. října a spočívalo v jejím do konečné zastávky Sídliště Ďáblice. K tomuto datu je linka 31 obsazena 15 sólo vozy T3.

Zahájení provozu na prvním úseku linky metra C 9. května 1974 přečkává linka 31 beze změn.

Dvojčlenná posádka řidiče a průvodčího vozu T3 ev.č.6746 vypraveného na linku 31 uhání křižovatkou s Bubenským nábřežím na předmostí Hlávkova mostu. | nedatováno
Od 25. dubna 1977 do 26. října 1978 byla linka 31 obsazována sólo vozy T1, jak zachycuje snímek se smyčky Střelničná. | 1978
Zajímavá provozní situace nastává na lince v období spartakiádního provozu od 16. do 29. června 1975. Ve všední den byly ráno vypraveny na tuto linku klasicky sólo vozy T3 a linka jezdila po své trase ze Sídliště Ďáblice na Petřiny. Když pak dopoledne začaly akce na Strahovském stadionu, byla linka 31 odkloněna na Královku a sólo vozy T3 vyměněny za vlaky 2xT3. Dvojčata pak na lince setrvala až do večerního ukončení provozu. O víkendech byla linka celý den vypravena v sestavě 2xT3, s trvajícím odklonem na Královku.

Výhradně tétrojkovou linkou je jednatřicítka do 24. dubna 1977. Následující den dochází k nasazení vlaků 2xT3 na linku 4, čímž je uvolněno 21 vozů typu T1. Tyto vozy jsou předisponovány do vozovny Kobylisy, odkud jsou následovně vypravovány takto: 6 na linku 7 (+ 2 sólo T3), 8 na linku 26 (+ 3 sólo T3), 4 na linku 25 (+ 12 sólo T3) a konečně také 3 vozy T1 na linku 31 (+ 12 sólo T3). Vypravení vozů T1 na linku 31 je zatím záležitostí všedního dne, o víkendech zde setrvává "čistý tétrojkový provoz".

Ulicí nesoucí tehdy jméno Obránců míru stoupá vůz T1 ev.č.5111 vypravený na linku 31 k zastávce Kamenická. | 19.3.1978
Vůz T3 ev.č.6766 vypravený na linku 31. | nedatováno
Po zahájení provozu na trati přes Trojskou 5. května 1977 je linka 31 zkrácena do trasy Petřiny - Kobylisy, Střelničná. (V Ďáblicích ji nahradila prodloužená linka 10.) O prázdninách roku 1977 vypravuje linku 31 kromě vozovny Kobylisy také vozovna Motol, která staví na linku 31 uvolněné tramvaje T1 ze spřažené linky 27. Vozy T1 mají tedy na lince 31 převahu. Mezi 29. srpnem a 4. zářím 1977 je linka 31 vypravována opět z vozoven Kobylisy a Střešovice. Protože ve Střešovicích jsou deponovány jen vozy T3, je provoz vozů T1 na zatlačen do menšiny.

Když je od 5. září 1977 uzavřena tramvajová trať v Plzeňské ulici, dochází ke zřízení provizorní manipulační tramvajové tratě v Kukulově ulici mezi Motolem a Vypichem, aby vozovna Motol nebyla na několik let odříznuta od kolejové sítě. Linku 31 pak vypravují vozovny Motol a Kobylisy bez bližší specifikace, zda se jedná o sólo vozy T1 či T3. Od 7. listopadu 1977 jsou nasazeny vlaky 2xT3 na linky 2, 14, 23, 25 a 26, dochází k plnému obsazení linky 31 vozy T1. V rámci uvedeného opatření jsou totiž takřka všechny vozy T3 spojeny do dvojic a tak na linky 6, 7 a 31 se sóloprovozem (kromě linky 28, kam mají vozy T1 zákaz) zbývají pouze téjedničky. Forma organizování víkendového provozu, zahájená v sobotu 12. listopadu 1977 trvala s různými odchylkami až cca do dubna 1978. Zatímco v pracovní dny jezdily na lince 31 sólo vozy T1, o víkendech je provoz smíšený - 1xT1 a 2xT3. Bylo to úplně první období v Praze, kdy se bylo možno na všech linkách, ač ne na všech pořadích, setkat se soupravami 2xT3.

Elegantní vůz T1 neznámého ev.č. uhání ulicí Obránců míru jako spoj linky 31 pro další cestující slavící Československo-sovětské přátelství. | 9.5.1976
Vůz T1 ev.č.5002 vypravený na linku 31 stoupá ulicí nesoucí tehdy jméno Obránců míru k Letenskému náměstí. | 19.3.1978
Po otevření trasy metra IA dne 13. srpna 1978 zůstávají na lince 31 vozy T1 sólo. Moc šťastná volba to není. Na Petřiny v té době jezdí linky 20, 31 a 32. Linka 20, provozovaná vlaky 2xT3 končí ve smyčce Špejchar. Linka 32 (1xT1) jezdí do Podbaby a linka 31 je tedy jediná, která z Petřin jede někam dál, než k nejbližší stanici metra. A sólo vozy T1 frekvenci cestujících nějak nepobírají. Již od září 1978 jsou proto na tuto linku operativně na některá pořadí místo sólo vozů T1 vypravovány vlaky 2xT3. Toto řešení však trvale nevyhovuje a tak od 26. října 1978 dochází k další změně. Linka 31 je plně obsazena vlaky 2xT3. Vzhledem k tomu, že v té době nepřišla žádná nová tramvaj a celkové vypravení rovněž zůstalo stejné, bylo nutno situaci vyřešit tak, že se musí soupravy odejmout z jiné linky, na kterou se pak využijí uvolněné vozy T1. Černý Petr padl na linku 23. Linka 31 je tedy obsazena vlaky 2xT3, zatímco na linku 23 se vypravující sóla 1xT1.

V souvislosti se stavebními pracemi na severním předmostí Hlávkova mostu je od listopadu 1978 linka 31 mezi Strossmayerovým náměstím a dnešní Pražskou tržnicí vedena ulicí Dukelských hrdinů a po dnes již zrušeném úseku na nábřeží kpt. Jaroše.

Po zprovoznění rekonstruované Plzeňské ulice je od 12. listopadu 1979 vypravování motolských pořadí linky 31 přesunuto do vozoven Vokovice a Střešovice. Od listopadu 1980 se linka 31 vrací do Antonínské ulice a přes dnešní terminál stanice metra Vltavská. V trase Petřiny - Libeňský most - Palmovka - Harfa - Lehovec (v té době Černý Most) jezdí linka od 3. listopadu 1984. Vypravují ji vozovny Vokovice a Hloubětín.

Po zprovoznění trasy metra IB 3. listopadu 1985 získává linka 31 nové číselné označení. V rámci zavedení souvislé číselné řady je přečíslována na linku 1.

O letních prázdninách roku 1994 se můžeme s linkou 31 setkat v pražských ulicích ve zvláštní podobě. Ve všedních dnech je provozována v trase Královka - Malostranská - Újezd - Karlovo náměstí - Bruselská - Otakarova - Čechovo náměstí jako turistická posila linky 22 a náhrada o prázdninách zrušené linky 6. Jezdí mezi cca 6 - 19 hodinou v sestavě souprav 2xT3. O sobotách, nedělích a svátcích ji nahrazuje linka 33, která jede po stejně trase, ale pro neexistenci víkendového provozu linky 6 je ukončena na Zvonařce.

Číslo tramvajové linky 31 však nezmizelo definitivně. Dnes se s ním setkáme jako s číslem linky náhradní tramvajové dopravy.

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024