Velkoplošné panely LRB

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Velkoplošné panely LRB

aneb Tak trochu jiná pevná jízdní dráha...


Když v letních měsících roku 2009 probíhala rekonstrukce tramvajových tratí v oblasti křižovatky Střelničná, objevily se v přímé větvi křižovatky mezi zastávkami Kobylisy a Březiněveská v noci ze 14. na 15. července 2009 tak trochu jiné panely, než na které byly řidiči tramvají dosud zvyklí.

Základní betonová konstrukce panelu LRB řady Green Line Premium na vizualizaci výrobce. S jeho použitím lze tramvajové těleso zatravnit do úrovně hlavy  kolejnice a zároveň je možné trať pojíždět automobily ve směru koleje
Základní betonová konstrukce panelu LRB řady Green Line na vizualizaci výrobce umožňuje následné zatravnění pod patu kolejnice
Základní betonová konstrukce panelu LRB řady Grey Line na vizualizaci výrobce, kde beton tvoří také pojížděný povrch panelu
Základní betonová konstrukce panelu LRB řady Black Line na vizualizaci výrobce určená díky snížené výšce pod hlavu kolejnice pro pokládku asfaltového krytu
Základní betonová konstrukce panelu LRB řady Silver Line na vizualizaci výrobce s prostorem pro pokládku žulové dlažby
Obyvatele přilehlého sídliště měli z prefabrikátů novou atrakci, možná se v prvních chvílích domnívali, že jde o nové betonové plochy pro sprejery :-) | 13.7.2009
Přivezený panel LRB na transportním podstavci ve Střelničné ulici, vyčkává na zahájení pokládky | 13.7.2009
Spodní plocha panelu LRB je hladká | 13.7.2009
Atypický krajní panel LRB ve dvoukolejné verzi | 13.7.2009
Panel LRB určený pro položení pod obě traťové koleje | 13.7.2009
Otvor určený pro provázání panelů LRB vzájemně mezi sebou | 13.7.2009
Rovné betonové plochý panelů jsou velkým lákadlem pro sprejery | 13.7.2009
Úchyt uprostřed slouží k transportu panelu LRB ve svislé poloze. Panel je vysoký cca 40 cm, otvory v traťových kolejí jsou uzpůsobeny k uložení stojinových kolejnic | 14.7.2009
Kovová destička s výstupky bude sloužit k výškové stabilizaci. Později se šrouby včetně destičky odstraní | 14.7.2009
Detail žlábku velkoplošného panelu. Otvor slouží k instalaci táhla a dále je možné spatřit předmontovaná plastová upevňovadla | 14.7.2009
Příprava staveniště na pokládku panelů - vybetonování podkladní desky | 13.7.2009
Připravené staveniště křižovatky Střelničná vyčkává první panely LRB. V popředí nivelační přístroj sloužící pro přesnou pokládku | 14.7.2009
Panely LRB bude na místo ukládat obrovský jeřáb firmy Hanyš | 14.7.2009
Zatímco betonové podložky zůstanou, kovové přípravky se vyjmou | 14.7.2009
Němečtí pracovníci se radí s českými kolegy na postupu pokládky | 14.7.2009
Zatravněná betonová konstrukce panelu LRB řady Green Line Premium s trávníkem až po hlavu kolejnice na vizualizaci výrobce umožňuje díky jakýmsi betonovým bokovnicím trať pojíždět automobily
Zatravněná betonová konstrukce panelu LRB řady Green Line s trávníkem pouze pod patou kolejnice na vizualizaci výrobce
Základní betonová konstrukce panelu LRB řady Grey Line na vizualizaci výrobce
Základní betonová konstrukce panelu LRB řady Black Line na vizualizaci výrobce s položeným asfaltovým krytem
Základní betonová konstrukce panelu LRB řady Silver Line na vizualizaci výrobce s položenou žulovou dlažbou
Přivezený panel LRB na transportním podstavci ve Střelničné ulici, vyčkává na zahájení pokládky | 13.7.2009
Přivezený panel LRB na transportním podstavci ve Střelničné ulici, vyčkává na zahájení pokládky | 13.7.2009
Atypický krajní panel LRB ve dvoukolejné verzi | 13.7.2009
Spodní plocha panelu LRB je hladká | 13.7.2009
Panel LRB určený pro položení pod obě traťové koleje | 13.7.2009
Příprava pro upevňovadla kolejnic | 13.7.2009
Rovné betonové plochý panelů jsou velkým lákadlem pro sprejery | 13.7.2009
Betonové výstupky tvoří zámky, do drážky v bočnici se dá lepidlo | 14.7.2009
Detail předmontovaného plastového upevňovadla | 14.7.2009
Detail žlábku s upevňovadly a vyčuhujícími transportními oky. Naohýbané pryžové plátky slouží jako ochrana panelu LRB proti poškození při manipulaci s ním | 14.7.2009
Připravené stanoviště křižovatky Střelničná čeká na první pokládku panelů LRB | 14.7.2009
Němečtí pracovníci se radí s českými kolegy na postupu pokládky | 14.7.2009
Připravené místo pro uložení prvního panelu LRB na křižovatce Střelničná | 14.7.2009
Přesun prvního panelu LRB z transportního podstavce | 14.7.2009
Přesun prvního panelu LRB z transportního podstavce | 14.7.2009
Je naprosto logické, že základním prvkem každého kolejového systému - a je jedno zda se jedná o železniční, či tramvajovou trať - je kvalitní jízdní dráha včetně systému upevnění koleje. Společnost Max Bögl Bauunternehmen GmbH, vyvinula zcela novou technologii pevné jízdní dráhy systému "Light Rail Bögl" (dále jen LRB). V České republice byla tato technologie ve variantě "Grey line" instalována poprvé právě na této křižovatce. Hlavním důvodem pro náhradu velkoplošných panelů BKV v této větvi křižovatky Střelničná a vyzkoušení panelů LRB je enormní zátěž povrchu křižovatky autobusovou dopravou, která se neblaze projevila na kvalitě původní trati.

Velkoplošné panely LRB se vyrábí vždy na míru, dle požadavků objednavatele na umístění do konkrétní polohy tramvajové tratě. Nejde tedy o unifikované velkoplošné panely, z jejichž standardních typů je sestavena trať, ale naopak panely se přizpůsobují místu, kam budou uloženy. Po upravení podkladu a správném zaměření místa geodetem může dojít k samotnému uložení panelu na připravené provizorní kovové podložky se zvedáky. Pomocí nich lze panely mírně výškově rektifikovat. Jelikož již nebude možné provádět dodatečnou směrovou a výškovou rektifikaci, provází pokládku důkladné přeměření správného uložení přítomným geodetem, zejména v ose budoucího kolejnicového pásu. Místo, kde dochází ke spojení panelů, je mezi panelem a zemní plání zaplněno výplňovou cementovou maltou a hrana panelu opatřena speciálním lepidlem pro jejich vzájemné provázání a zabránění průniku vody. Mezi sebou jsou panely v průběhu pokládky postupně provazovány táhly. Po ukončení kladení panelů je pod ně vylita rychle tuhnoucí zálivka rozprostřená na základě gravitační nivelace, jež zajistí dokonalé vyplnění všech vzduchových kapes pod panely a stabilizuje jejich konečnou polohu. Po odebrání provizorních podložek je možné dobetonovat okolí panelu až do potřebné výšky a opatřit jejich okolí příslušným krytem.

V průběhu zrání směsi lze již na usazené panely začít montovat kolejovou konstrukci. Ta je v panelech upevněna pomocí do nich předmontovaných upevňovadel. Nakonec je okolí kolejnic vyplněno pěnou za účelem snížení hlučnosti či betonem a zalito pružnou pryžovou zálivkou.

Obě technologie velkoplošných panelů BKV i LRB tvoří současně i pojížděný kryt tramvajové tratě, přesto nalezneme pár odlišností. Hlavni odlišnost nalezneme v jejich velikosti a mohutnosti. Panely systému LRB jsou přibližně dvakrát tak hluboké, jelikož se do nich ukládají klasické stojinové žlábkové i bezžlábkové kolejnice, nikoliv speciální kolejnice typu B1. Oproti velkoplošným panelům BKV, které jsou vždy jednokolejné, je možné panel LRB dodat již jako dvoukolejný. Navíc velkoplošné panely BKV jsou vyráběny pouze pro přímé traťové úseky a oblouky se s jejich využitím sestavují z velmi krátkých přímých panelů. U panelů systému LRB je možné panel vyrobit pro do oblouku ohnutou kolejnici.

Velkoplošné panely systému LRB lze dodávat s různými druhy povrchů a zákazník si může vybrat jaký typ mu nejlépe vyhovuje. Povrch může tvořit již zmíněný samotný betonový povrch panelu opatřený protiskluzovou úpravou, imitace žulové dlažby, případně i samotná žulová dlažba, asfalt nebo dokonce zatravněné těleso. U panelů určených pro pokládku asfaltu (varianta "black line") a dlažby (varianta "silver line") jsou panely dodávány se sníženou výškou betonu mezi kolejnicemi a na jejich vnějších stranách. Vzniklý hlubší prostor poskytuje dostatečný prostor k položení asfaltové vrstvy, případně k položení velké žulové dlažby.

Velkoplošné panely LRB lze užít i v případě zatravněné tratě. K tomu je určena varianta "Green line", ve dvou variantách provedení, lišící se možností pojíždění svršku automobily. V obou případech panel tvoří průběžné betonové pásy pod kolejnicí, vzájemně spojené v pravidelných vzdálenostech výztuhami, velikostí podobnými betonovým pražcům. Kromě fixování stálého rozchodu slouží k zajištění dostatečného kontaktu trávníku s podložím.

U prvního typu jsou kolejové pásy zapuštěny do betonových pásů. Zatravněná trať sahá až po hlavu kolejnice a na povrchu panelu vzniká jízdní dráha pro možné pojíždění automobily (samozřejmě pouze ve směru kolejové konstrukce). Výsledná trať je obdobná zatravněné trati v Jelení ulici, kde je stejného efektu dosaženo užitím betonových bokovnic.

Ve druhém případě tvoří panely zatravněný otevřený kolejový svršek. Kolejnice celou svou výškou ční nad povrch panelu i travnatou plochu. Jsou namontovány pomocí podkladnic na betonových výstupcích panelu v pražcových rozestupech. Konstrukce tratě je obdobná upevnění kolejnic v tunelech metra na hrobečcích. Výhodou této varianty je snadná údržba upevňovadel, nevýhodou pak nemožnost pojíždět trať konvenčními vozidly bez nutnosti použít kolejový adaptér.

Pomineme-li složitosti spočívající od samotného vyrobení na mm přesných kusů panelů LRT, potíži s logistikou (přeprava velkých kusů vyžaduje speciální techniku k převozu) a možné problémy s uskladněním panelu v blízkosti staveniště (nehledě na jejich ochranu před poškozením - díky velikosti plochy se totiž např. mohou stát terčem sprejerů), a v poslední řadě samozřejmě komplikovanou pokládku jednotlivých panelů, nalezneme na nich již jen samá pozitiva. Provázáni jednotlivých panelů mezi sebou ocelovými táhly a zámky, umožňuje efektivní přenos sil z působení kolejnicových pasů a minimalizuje negativní účinky na konstrukci tratě způsobenou průjezdem tramvajového vozidla. Pevná jízdní dráha dále zaručuje stálý rozchod 0kolejí a poskytuje v případě dlouhých přímých úseků klidné chodové vlastnosti tramvajového vozidla i při vyšších rychlostech.

Nespornou výhodou technologie je "předvýroba" prefabrikátů a tudíž minimalizace technologicko-časových prostojů přímo na staveništi. Stavbaři nemusí vyčkávat na nárůst pevnosti při zrání betonové směsi, jelikož panely jsou již vyzrálé a mohou po usazení panelů a zatuhnutí plastbetonového podkladu ihned pokračovat v kladení kolejové konstrukce. U řady "Grey line" není nutno vytvářet živičné povrchy, tudíž lze u přejezdů zkrátit dobu potřebnou pro odklánění dopravy a poměrně rychle zprovoznit úsek pro nekolejovou dopravu. Zároveň se výrazně krátí období ovlivnitelnosti vlivem nepříznivých klimatických podmínek apod.

U prefabrikátů řady "Grey line", použitých např. právě na křižovatce Střelničná je velikou výhodou, že vrchní část panelu tvoří zároveň i pojezdovou plochu. To umožní instalovat panely na přejezdy, do větví křižovatek a jiná exponovaná místa, pojížděna extrémním množstvím těžkých automobilů a autobusů.

Pro mnohé z nás bude překvapením, že nejsme první zemí bývalého východního bloku, kde byl tento systém pevné jízdní dráhy využit. V roce 2007 byla touto technologii zkušebně zahájena výstavba dvou úseku tramvajové tratě v Bukurešti. První usek se nachází na třídě Stefan Cel Mare a měří 4,6 km, druhý, 9 km dlouhý usek, leží na třídě Soseaua Colentina. Pro rekonstrukci stávající trati byly využity betonové prefabrikáty délky 6 m, šířky 2,4m a výšky 31 cm. Kryt vozovky tvoří 7 cm vysoká živičná vrstva.

V současnosti se v německém Norimberku zkouší užití prefabrikátů pro výstavbu jednoduchého kolejového přejezdu. Možná se v budoucnu dočkáme i pokusu o jednoduchou křižovatkovou konstrukci. Jak se nově použitá technologie v praxi osvědčí, ukáže samozřejmě až čas.

Na travnaté ploše probíhá instruktáž pracovníků a současně dochází ke změně uchycení panelu LRB pro účely pokládky | 14.7.2009 Začíná přesun prvního panelu technologie LRB v České republice na své místo | 14.7.2009 Usazování velkoplošného panelu technologie LRB. Přesun probíhal velice pomalu a opatrně, jelikož překáželo i trolejové vedení | 14.7.2009 Usazování prvního velkoplošného panelu technologie LRB v Česku | 14.7.2009 Usazování prvního velkoplošného panelu technologie LRB v Česku | 14.7.2009
Čeští pracovníci přihlíží pokládce prvního panelu LRB německými kolegy | 14.7.2009 Čeští pracovníci přihlíží pokládce prvního panelu LRB německými kolegy | 14.7.2009 U každé podložky je připraven jeden pracovník. Německý specialista vpředu informuje styčného pracovníka co a jak s přípravkem dělat | 14.7.2009 Usazování panelu na přípravek sloužící jako hever pod dohledem německého pracovníka | 14.7.2009 Na poprvé se pokládka nepovedla, přesnému uložení překáží pražec v kolejové konstrukci oblouku křižovatky Střelničná | 14.7.2009
Přestože je již pražec oříznutý, panel LRB není stále na svém místě | 14.7.2009 Přestože je již pražec oříznutý, panel LRB není stále na svém místě | 14.7.2009 Teodolit se používá v průběhu celé pokládky. Je naprosto nezbytné panely LRB uložit na milimetr přesně, další jejich posun je vyloučen | 14.7.2009 Referenční bod s odrazkou k zaměření přesné polohy panelu LRB | 14.7.2009 Geodet zaměřuje přesnou pozici referenčního bodu na panelu LRB. Pomocí heveru v popředí se panel směrově urovná do definitivní polohy | 14.7.2009
Nach oben und runter! Voila, panel LRB je usazen...! | 14.7.2009 Pokládka prvního panelu LRB se chýlí ke konci | 14.7.2009 Tahač s návěsem slouží k přepravě panelů LRB na staveniště. Návěs si zvedne přípravek s panelem na korbu sám | 14.7.2009 Přesun panelu technologie LRB na staveniště křižovatky Střelničná | 14.7.2009 Transport na pár desítkách metrů nebyl bez komplikací, muselo se uhýbat pravidelným autobusovým linkám | 14.7.2009
MOpe nestůj nám v paprsku! Pokládce přihlíží i Krupička boys | 14.7.2009 Druhý panel LRB připravený k pokládce | 14.7.2009 Proplétání transportních ok sloužících k položení panelu ze svislé polohy do vodorovné | 14.7.2009 Druhý díl je usazen, a zatímco geodet proměřuje správnou polohu panelu, německý pracovník vysvětluje další postup | 14.7.2009 Detail usazených a provázaných panelů (v otvoru na pravé části snímku je vlevo vidět hlavu šroubu ) | 14.7.2009
Transport třetího panelu LRB na své místo | 14.7.2009 Transport třetího panelu LRB na své místo. Pokládka začíná být pomalu rutinní záležitostí | 14.7.2009 Bezpečnost práce především. Panel LRB již brzy bude na svém místě | 14.7.2009 Nejprve se panel LRB přichytí k vedlejšímu tak, aby se do sebe zakously betonové zámky, poté se panel definitivně položí. Vše je nutné také důkladně natočit na kameru | 14.7.2009 Připravit podložky, pokládáme! | 14.7.2009
Pracovník vpředu provazuje panely LRB mezi sebou, vlevo zatím sličná překladatelka tlumočí postřehy pracovníků | 14.7.2009 Po položení panelu LRB se vyplní spodní část přiléhající k vedlejšímu panelu výplňovou maltou a nanese do drážky lepidlo | 14.7.2009 Panel LRB posloužil jako stativ. Díky tomu je možné nahlédnout na upevňovadla ve žlábku | 14.7.2009 Pokládka čtvrtého panelu LRB probíhá již za úplné tmy. Pracovníci si přisvětlují světelnými balony | 14.7.2009 Pokládka čtvrtého panelu LRB probíhá již za úplné tmy. Pracovníci si přisvětlují světelnými balony | 14.7.2009
Pokládka čtvrtého panelu LRB probíhá již za úplné tmy. Pracovníci si přisvětlují světelnými balony | 14.7.2009 Do prvního zalití zůstávají kovové přípravky sloužící jako hevery stále na svých místech a přesně fixují polohu panelů LRB | 14.7.2009 Urovnaný panel LRB na provizorních podkladnicích zatím visí ve vzduchu, do podlití rychle tuhnoucí zálivkou | 14.7.2009 Kovový přípravek slouží k výškové stabilizaci panelu | 14.7.2009 Položený panel LRB na provizorních podkladnicích | 14.7.2009
Uklízení transportního přípravku panelů LRB ze staveniště | 14.7.2009 Pokládka panelů LRB na křižovatce Střelničná se pomalu chýlí ke konci, zbývají osadit poslední dva prefabrikáty | 14.7.2009 Pracovník připravuje panel LRB pro vzájemné provázání mezi sebou. Táhla se vkládají do vyvrtaných děr. Spodní spára je vyplněna cementovou směsí proti průsaku vody a na horní část nanesena lepící směs | 14.7.2009 Místo pro uložení posledního panelu LRB na křižovatce Střelničná | 14.7.2009 Příprava pro vzájemné provázání panelů LRB mezi sebou | 14.7.2009
Čerstvě uložený panel LRB. Kovový provizorní přípravek se po prvním vylití rychle tuhnoucí směsi vyjme | 14.7.2009 Pohled na již uložené panely LRB na křižovatce Střelničná | 14.7.2009 Transport předposledního panelu LRB na své místo | 14.7.2009 Na milimetr přesné usazování velkoplošného panelu LRB na křižovatce Střelničná | 14.7.2009 Na milimetr přesné usazování velkoplošného panelu LRB na křižovatce Střelničná | 14.7.2009
Celkový pohled na rekonstruovanou křižovatku Střelničná s položenými panely LRB | 14.7.2009 Zatímco druhý den tuhne betonová směs, v panelech jsou uloženy kolejnicové pásy a může se svařovat... | 15.7.2009 Panel LRB po betonové zálivce s již vyjmutými provizorními kovovými přípravky | 15.7.2009 Detail kolejnice usazené v upevňovadlech | 15.7.2009 Položené panely LRB s usazenými kolejnicemi. Vypěněné okolí stojiny umožnilo vylít okolí kolejnice uvnitř panelu | 15.7.2009
Detail zaslepení žlabu LRB panelu při tuhnutí směsi v okolí kolejnice | 15.7.2009 Montáž upevňovadel do panelů LRB | 15.7.2009 Poházená plastová upevňovadla mají na jedné straně proměnnou výšku, aby dokonale držela kolejnicový pás | 15.7.2009 Podložka a šroub a podložka, toť důležité předměty k upevnění kolejnice v LRB panelu | 15.7.2009 Svařování křižovatky Střelničná | 15.7.2009
Detail uložené a zalité kolejnice včetně podkladnicí na základě nivelační gravitace | 16.7.2009 Asfaltování okolí usazených panelů LRB | 16.7.2009 Na celkovém snímku si povšimněte děr po provizorních přípravcích sloužících ke směrové a výškové stabilizaci panelů LRB | 16.7.2009 Rekonstrukce křižovatky Střelničná pomocí technologie panelů LRB | 16.7.2009 Zatímco v přední části snímku se již jezdí po definitivních površích, v zadní části se stále ještě pilně pracuje na vrcholu křižovatky Střelničná od vozovny Kobylisy | 26.7.2009

Zdroj:
informační materiály Max Bögl

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024