Most přes Buštěhradskou dráhu

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Most přes Buštěhradskou dráhu


Letecký pohled na celkovou dispozici původního mostu přes Buštěhradskou dráhu a jeho okolí v úrovni Svatovítské ulice. | 2005

Celkový pohled na vozovky a chodníky původního mostu přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Betonová balustráda původního mostu přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Zamřížovaný průhled betonovou balustrádou původního mostu přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Jeden ze čtyř betonových osvětlovacích pylonů původního mostu přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Betonová balustráda původního mostu přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Zamřížovaný průhled betonovou balustrádou původního mostu přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice nemilosrdně ukazující zub času. | 9.2.2006
Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006

Mezi křižovatkou Prašný most a Vítězným náměstím překračovala tramvajová trať od roku 1926 mostem těleso jednokolejné železniční tratě č.120, tzv. Buštěhradky z Prahy do Kladna. Pod mostem byly zároveň vedeny koleje železniční vlečky do areálu Vojenských pekáren.

Již od počátku tento betonový most šířkově nevyhovoval dopravním poměrům, tramvaje bojovaly o svůj prostor s automobily, jejichž jízdní pruh zasahoval obousměrně do profilu projíždějící tramvaje. Šířka mostu činila pouhých 16 metrů, z čehož 10 metrů připadalo na tramvajové i silniční těleso.

V rámci výstavby automobilového tunelového komplexu Blanka bylo rozhodnuto most zlikvidovat a nahradit jej novostavbou mostu, jenž bude v základních rysech architektonicky odpovídat mostu původnímu, avšak v dostatečné šířce. Postupná demolice přemostění započala v únoru 2009 likvidací východních zdobných pylonů, zakončených lucernami a nesoucími troleje a záhy vzalo za své i zdobné zábradlí. Demolici si vynutila na přilehlé straně začínající výstavba první cca 1/3 mostu nového. Tramvajový i automobilový provoz zůstával i přes omezení na původní mostě zachován.

Hrubá stavba nového přemostění byla hotova na počátku roku 2010 a v květnu téhož roku se na něm začíná rýsovat i kolejiště provizorní přeložky tramvajové trati. Poslední vozidla se po starém přemostění ve Svatovítské ulici projely 31. května 2010. Od následujícího dne začíná 3 měsíční výluka tramvajového provozu (do 31.srpna 2010), během které dochází k přepojování tramvajového tělesa ve Svatovítské ulici na nově zřízenou přeložku. Rozsah výluky je značný také s ohledem na nutnost vyčkat na dokončení novostavby v úseku Hradčanská – Prašný most, neboť hloubící práce na vjezdové rampě do tunelu pod ulicí Milady Horákové znemožnily okamžité opětovné napojení směrem k vozovně Střešovice. Automobilový provoz zůstává nadále zachován bez přerušení.

Zprovoznění přeložky na první části nového mostu znamená konečně prostor pro úplnou demolici mostovky původního přemostění, které na konci července 2010 připomínají na severní straně jen zemní opěry obložené žulovým kyklopským zdivem. Na počátku srpna jsou k vidění již základy opěr nového mostu a probíhá jeho výstavba. Rok 2011 znamená dokončení hrubé stavby druhé části přemostění. V listopadu dochází k betonáži prvních pylonů na západní straně a dosypávání pilířů.

Po dokončení budou na mostě jízdní pruhy v uspořádání 3+3, které ve středu vozovky oddělí tramvajové těleso zřízené na betonové desce na zvýšeném tělese a samozřejmě nezbytné chodníky. Předpoklad dokončení cca 30 metrového nového mostu o šířce úctyhodných 40 metrů, původně byl v první polovině roku 2012. Nedostatek financí jeho dokončení odsouvá do roku 2013...

Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006 Pohled na původní most přes Buštěhradskou dráhu z úrovně kolejiště železniční stanice Praha-Dejvice. | 9.2.2006 Původní most přes Buštěhradskou dráhu z úrovně kolejiště železniční stanice Praha-Dejvice. | 9.2.2006 Pohled na původní most přes Buštěhradskou dráhu z úrovně kolejiště železniční stanice Praha-Dejvice, za šturcem pokračovala pod severní částí mostu železniční vlečka do areálu Vojenských pekáren. | 9.2.2006 Pohled na původní most přes Buštěhradskou dráhu z úrovně kolejiště železniční stanice Praha-Dejvice, za šturcem pokračovala pod severní částí mostu železniční vlečka do areálu Vojenských pekáren. | 9.2.2006
Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v pohledu z úrovně kolejiště železniční stanice Praha-Dejvice. | 9.2.2006 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006
Celkový pohled na původní most přes Buštěhradskou dráhu z úrovně kolejiště železniční stanice Praha-Dejvice. | 9.2.2006 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 9.2.2006 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 29.5.2006
Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 14.10.2008 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice v období přípravy výstavby první části nového mostu a provizorní lávky pro inženýrské sítě. | 9.2.2009 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice v období přípravy výstavby první části nového mostu a provizorní lávky pro inženýrské sítě. | 9.2.2009 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice v období přípravy výstavby první části nového mostu a provizorní lávky pro inženýrské sítě. | 9.2.2009 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice v období přípravy výstavby první části nového mostu a provizorní lávky pro inženýrské sítě. | 9.2.2009
Poslední okamžiky původního mostu...
Likvidace původního most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 5.7.2010 Likvidace původního most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 5.7.2010 Likvidace původního most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 5.7.2010 Likvidace původního most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 5.7.2010 Likvidace původního most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice. | 5.7.2010
Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice již neexistuje, doprava je převedena na cca 1/3 nového mostu a betonují se základy pro zbytek nového mostu. | 19.9.2010 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice již neexistuje, doprava je převedena na cca 1/3 nového mostu a betonují se základy pro zbytek nového mostu. | 19.9.2010 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice již neexistuje, doprava je převedena na cca 1/3 nového mostu a betonují se základy pro zbytek nového mostu. | 19.9.2010 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice již neexistuje, doprava je převedena na cca 1/3 nového mostu a betonují se základy pro zbytek nového mostu. | 19.9.2010 Původní most přes Buštěhradskou dráhu v úrovni Svatovítské ulice již neexistuje, doprava je převedena na cca 1/3 nového mostu a betonují se základy pro zbytek nového mostu. | 19.9.2010
Nový most
Počátek výstavby nového mostu přes Buštěhradskou dráhu. | 31.10.2009 Počátek výstavby nového mostu přes Buštěhradskou dráhu. | 31.10.2009 Počátek výstavby nového mostu přes Buštěhradskou dráhu. | 31.10.2009 Počátek výstavby nového mostu přes Buštěhradskou dráhu. | 31.10.2009 Počátek výstavby nového mostu přes Buštěhradskou dráhu. | 31.10.2009
Počátek výstavby nového mostu přes Buštěhradskou dráhu. | 31.10.2009 Počátek výstavby nového mostu přes Buštěhradskou dráhu. | 31.10.2009 Počátek výstavby nového mostu přes Buštěhradskou dráhu. | 31.10.2009 Počátek výstavby nového mostu přes Buštěhradskou dráhu. | 31.10.2009 Počátek výstavby nového mostu přes Buštěhradskou dráhu. | 31.10.2009
Rodící se nový most s armaturou pro zesílení středové části mostovky, na níž budou uloženy tramvajové koleje. | 28.8.2011 Rodící se nový most s armaturou pro zesílení středové části mostovky, na níž budou uloženy tramvajové koleje. | 28.8.2011 Rodící se chodník nového mostu s armaturou pro ozdobnou napodobeninu původní balustrády. | 28.8.2011 Rodící se nový most s armaturou pro zesílení středové části mostovky, na níž budou uloženy tramvajové koleje, za mohutným betonovým hrazením, které bude následně odstraněno, je již rušný provoz tramvají, automobilů a chodců. | 28.8.2011 Armatura pro zesílení středové části mostovky, na níž budou uloženy tramvajové koleje. | 28.8.2011
Rodící se nový most s armaturou pro zesílení středové části mostovky, na níž budou uloženy tramvajové koleje. | 28.8.2011 Rodící se nový most s armaturou pro zesílení středové části mostovky, na níž budou uloženy tramvajové koleje. | 28.8.2011 Rodící se nový most s armaturou pro zesílení středové části mostovky, na níž budou uloženy tramvajové koleje. | 28.8.2011 Vznikající chodník nového mostu. | 28.8.2011 Za dřevěným bedněním vzniká replika prvního betonového pylonu nového mostu, v popředí je tramvajová trať vedena provizorně v úrovni vozovky po dokončené části mostu. | 23.11.2011
Za dřevěným bedněním vzniká replika prvního betonového pylonu nového mostu. | 23.11.2011 Za dřevěným bedněním vzniká replika prvního betonového pylonu nového mostu. | 23.11.2011 Vznikající část nového mostu. | 23.11.2011 Vznikající část nového mostu. | 23.11.2011 Vznikající část nového mostu. | 23.11.2011
Celkový pohled na vznikající most z kolejiště železniční stanice Praha-Dejvice s lávkou pro dočasné převedení inženýrských sítí v popředí. | 31.12.2011 Dočasná lávka pro inženýrské sítě před betonovou hradbou nového mostu, s jediným prostorem pro podjezd připraveným na případné zdvoukolejnění železniční tratě. | 31.12.2011 Nový most s jediným prostorem pro podjezd připraveným na případné zdvoukolejnění železniční tratě. | 31.12.2011 Nový most s jediným prostorem pro podjezd připraveným na případné zdvoukolejnění železniční tratě. | 31.12.2011 Repliky zdobných pylonů a betonového zábradlí budou revokovat podobu původního mostu. | 31.12.2011
Repliky zdobných pylonů a betonového zábradlí budou revokovat podobu původního mostu. | 31.12.2011 Repliky zdobných pylonů a betonového zábradlí budou revokovat podobu původního mostu. | 31.12.2011 Repliky zdobných pylonů a betonového zábradlí budou revokovat podobu původního mostu. | 31.12.2011 Mohutná betonová deska ve středu mostovky nového mostu bude sloužit tramvajovým kolejím. | 31.12.2011 Mohutné provizorní betonové hrazení zábradlí odděluje již zprovozněnou část mostu od části, na níž se stále pracuje, ve výsledné podobě mostu bude samozřejmě odstraněno.. | 31.12.2011
Mohutná betonová deska ve středu mostovky nového mostu bude sloužit tramvajovým kolejím. | 31.12.2011 Mohutná betonová deska ve středu mostovky nového mostu bude sloužit tramvajovým kolejím. | 31.12.2011 Repliky zdobných pylonů a betonového zábradlí budou revokovat podobu původního mostu. | 31.12.2011 Repliky zdobných pylonů a betonového zábradlí budou revokovat podobu původního mostu. | 31.12.2011 Celkový pohled z budoucí středové části mostu přes vozovku na dokončované repliky zdobných pylonů a betonového zábradlí. | 31.12.2011
Celkový pohled z budoucí středové části mostu přes vozovku na dokončované repliky zdobných pylonů a betonového zábradlí. | 31.12.2011 Vznikající mostovka zbývající části nového mostu s prostorem pro tramvajovou trať. | 31.12.2011 Již dokončená vozovka Svatovítské ulice od Vítězného náměstí čeká a první automobily skrytá za stavebními ohradami. | 31.12.2011 Provizorní zábradlí zprovozněné části mostu bude následně nahrazeno betonovým zábradlím a dvojicí zdobných pylonů. Tramvaje koleje jsou v této části mostu pouze dočasně. | 31.12.2011 Provizorní lávka pro převedení inženýrských sítí po dobu výstavby nového mostu přes Buštěhradku. | 31.12.2011


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024