Trať Octárna - Prašný most

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Octárna - Prašný mostDovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na provedené rekonstrukce to tady vypadá zase trošku jinak. Usilovně pracujeme na úpravách.

Přelom 19. a 20. století se v pražských podmínkách nesl ve znamení rozvoje sítě elektrických tramvají, s čímž velmi úzce souvisela také potřeba zřizování dostatečných deponovacích prostor pro tramvajové vozy. V cíli stavební tratě Letná - Střešovice tak stála nová vozovna pro 75 vozů.

Souprava vozů T3SUCS ev.č.7113+7091 vypravená na linku 18 míří od křižovatky Octárna k zastávce Vozovna Střešovice | 16.5.2010
Vůz T3 ev.č.6773 vypravený na linku 25 míří od zastávky Vozovna Střešovice ke křižovatce Octárna | 12.7.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7289+7288 vypravený na linku 1 stoupá ke křižovatce Octárna | 20.6.2004
Vůz T3SUCS ev.č.7122 vypravený na linku 2 stanicuje v zastávce Vozovna Střešovice | 5.6.2008
V zastávce Vozovna Střešovice stanicuje vůz T3 ev.č.6864 vypravený na linku 42, dopravující cestující ke Strahovskému stadionu na veletrh For Arch | 26.9.1997
Vůz T3 ev.č.6457 vypravený na linku 15 a opatřený zkušebním systémem pneumatického sypání písku včetně bočního doplňování do vozu přijíždí k zastávce Vozovna Střešovice | 8.3.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9001 vypravený na linku 8 s celoplošnou reklamou JVC stanicuje v zastávce Vozovna Střešovice | květen 1998
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7229+7228 vypravená na linku 1 a opatřená celovozovou reklamou na Pepsi stanicuje v zastávce Vozovna Střešovice | říjen 1995
Výjimečný muzejní exponát, vůz T2 ev.č.6002, druhý prototyp těchto vozů spřažený s motorovým dvounápravovým vozem ev.č.4217 před areálem vozovny Střešovice | 5.8.2005
Vůz T3 ev.č.6841 vypravený na linku 25 stoupá k zastávce Vozovna Střešovice zatímco vůz T3 ev.č.6813 vypravený na linku 15 stanicuje v zastávce Vozovna Střešovice | 20.6.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7194+7195 vypravená na linku náhradní dopravy 38 projíždí kolejovou spletí před vozovnou Střešovice | 12.7.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7202+7203 vypravená na linku 18 projíždí kolejovým hlavolamem před vozovnou Střešovice | 27.2.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7176+7177 vypravená na linku 18 opatřená celovozovou reklamou na finanční leasing stanicuje v zastávce Vozovna Střešovice | leden 1995
Souprava vozů T3M ev.č.8091+8096 vypravená na linku 1 stoupá během sněhové kalamity od křižovatky Sirotčinec do zastávky Vozovna Střešovice | 11.1.2010
Vůz T1 ev.č.5001 vypravený mimořádně na historickou linku 91 před areálem vozovny Střešovic | 14.6.2008}
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9090 vypravený na linku 1 míří k zastávce Vozovna Střešovice | 11.1.2010
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7141+7140 vypravená na linku 1 stoupá během sněhové kalamity od křižovatky Sirotčinec do zastávky Vozovna Střešovice | 11.1.2010
Vůz T3 ev.č.6348 na lince 29 plní úkoly Spartakiádní dopravy | 1965
Souprava vozů T6A5 ev.č.8726+8720 vypravená na linku 26 vyčkává během sněhové kalamity na signál volno na křižovatce Sirotčinec | 11.1.2010
Vůz KT8D5 ev.č.9001 vypravený na linku náhradní dopravy 38 klesá ulicí Milady Horákové k Prašnému mostu | 18.3.2005
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7090 vypravený na linku 2 před křižovatkou Sirotčinec | 25.2.2007
Vůz T3SUCS ev.č.7079 vypravený na linku 25 opustil zastávku Prašný most a za dohledu Citybusu ev.č.3237 vypraveného na linku 180 stoupá ke křižovatce Sirotčinec | 12.7.2004
Vůz T3 ev.č.6816 vypravený na linku 25 stanicuje v zastávce Prašný most | 18.3.2005
Autobus Karosa B 741.1922 ev.č.6135 vypravený na linku 174 klesá po tramvajové trati v ulici Milady Horákové k zastávce Prašný most | 16.5.2010
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7106+7107 vypravená na linku 1 stoupá k zastávce Prašný most | 12.7.2004
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9074 vypravený na linku 1 vjíždí do zastávky Prašný most | 19.12.2006
Vůz T3M2-DVC ev.č.8051 vypravený na linku 15 míří po ulici Milady Horákové k zastávce Prašný most | 19.12.2006
Vůz T3R.PV ev.č.8168 vypravený na víkendové sólo pořadí linky 8 se prodírá mezi plechovými ohradami tunelu Blanka k zastávce Prašný most, v protisměru stanicuje autobus Karosa B 741.1922 ev.č.6135 na lince 174 | 16.5.2010
Souprava vozů T3 ev.č.6938+6931 vypravená na linku 8 klesá do zastávky Prašný most | 5.9.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7198+7199 vypravená na linku 18 stanicuje v zastávce Prašný most | 29.6.2005
Vůz T3SUCS ev.č.7087 vypravený na linku 2 právě opustil křižovatku Prašný most a podél stejnojmenné zastávky stoupá již tehdy křivolakou kolejí z panelů BKV do zastávky | 12.7.2004
Vůz Škoda 14T ev.č.9149 vypravený na linku 20 stanicuje ve stále posouvané zastávce Prašný most | 16.5.2010
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7192+7193 vypravená na linku 1 právě vjela na přeložku tramvajové tratě na Prašném mostě | 8.10.2010
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7234+T3 ev.č.6957 vypravená na linku 1 projíždí přeložkou tramvajové tratě na Prašném mostě | 8.10.2010
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7116+7117 vypravená na linku 25 vyčkává na signál volno na provizorní křižovatce Prašný most | 8.10.2010
Autobus Karosa B 731.1659 ev.č.7252 vypravený na linku 180 klesá Patočkovou ulicí po tramvajové trati k vozovně Střešovice | 16.5.2010
Vůz T3SUCS ev.č.7274 vypravený na linku 15 stoupá ke křižovatce Octárna | 20.6.2004
Souprava vozů T3SCUS ev.č.7130+7131 vypravená na linku 18 opouští zastávku Vozovna Střešovice | 5.6.2008
Vůz T3R.PV ev.č.8169 vypravený na linku 2 míří od křižovatky Octárna do zastávky Vozovna Střešovice, na signál volno u křižovatky v protisměru vyčkává vůz KT8D5 ev.č.9007 vypravený na linku 1 | 27.9.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9004 vypravený na linku 1 stanicuje v zastávce Vozovna Střešovice | 27.8.2005
Souprava vozů T3M ev.č.8082+8083 vypravená na linku 8 vjíždí do zastávky Vozovna Střešovice, ano i v takovém stavu jsme provozovali pražské tramvaje, vytažené doslova z kopřiv před příchodem vozů T6A5 | 13.10.1994
Vůz T3R.PLF ev.č.8258 vypravený na linku 2 vjíždí do zastávky Vozovna Střešovice | 5.6.2008
Vůz KT8D5 ev.č.9028 vypravený na linku 8 s celoplošnou reklamou Renault vjíždí do zastávky Vozovna Střešovice | zima 1996
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7174+7175 vypravená na linku 18 projíždí kolejovou spletí před vozovnou Střešovice | 27.2.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9016 vypravený na linku 1 projíždí trojkolejným úsekem před vozovnou Střešovice | 4.9.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7141+7140 vypravená na linku 1 s odstraněnou celovozovou reklamou Koospol stanicuje v zastávce Vozovna Střešovice | 7.1.1996
Vůz KT8D5 ev.č.9024 vypravený na linku náhradní dopravy 38 projíždí tříkolejným úsekem před vozovnou Střešovice | 8.3.2005
Souprava vozů T3R.P ev.č.8404+8405 vypravená na linku 18 míjí vjezdové a výjezdové koleje vozovny Střešovice | 27.2.2007
Souprava vozů T3 ev.č.6780+6797 vypravená na linku 18 projíždí podél střední koleje v zastávce Vozovna Střešovice | 9.2.2006
Vůz T3SUCS ev.č.7123 vypravený na linku 2 opustil křižovatku Sirotčinec a míří k vozovně Střešovice | 12.7.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6796+6797 vypravená na linku 1 opustila křižovatku Sirotčinec a míří k zastávce Vozovna Střešovice | 29.6.2005
Vůz T3M ev.č.8019 vypravený na linku 25 vyčkává na křižovatce Sirotčinec na signál volno | 9.2.2006
Vůz T3 ev.č.6798 vypravený na linku 25 míří od vozovny Střešovice na Prašný most | 20.6.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8394+8395 vypravená na linku 18 vyčkává na signál volno na křižovatce Sirotčinec | 25.2.2007
Vůz 14T ev.č.9141 vypravený na linku 8 vyčkává na signál volno u křižovatky Sirotčinec | 11.1.2010
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7084+7085 vypravená na linku náhradní dopravy 38 opustila zastávku Prašný most a stoupá ke křižovatce Sirotčinec | 12.7.2004
Vůz T3R.P ev.č.8559 vypravený na linku 8 klesá od křižovatky Sirotčinec na Prašný most | 16.5.2010
Okolí zastávek Prašný most se v průběhu roku 2009 změnilo k hrůzostrašnému nepoznání, a kdo by řekl že vůz KT8D5 ev.č.9015 vypravený na linku náhradní dopravy 38 by dnes již v zastávce Prašný most stanicoval se zcela jiným okolím.... | 18.3.2005
Vůz T3SUCS ev.č.7086 vypravený na linku 2 klesá k zastávce Prašný most | 9.2.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7180+7181 vypravená na linku 18 klesá k zastávce Prašný most | 19.12.2006
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9095 vypravená na linku 26 projíždí postupně stále zmenšovaným koridorem tramvajové tratě mezi stavebními ohradami tunelu Blanka u Prašného mostu... | 16.5.2010
Souprava vozů T6A5 ev.č.8611+8614 vypravená na linku 26 projíždí postupně stále zmenšovaným koridorem tramvajové tratě mezi stavebními ohradami tunelu Blanka u Prašného mostu... | 15.4.2010
Vůz 14T ev.č.9133 vypravený na linku 20 projíždí mezi plechovými ohradami tunelu Blanka k zastávce Prašný most | 15.4.2010
Vůz T3SUCS ev.č.7150 vypravený na linku 25 opouští křižovatku Prašný most | 20.6.2004
Vůz T3SUCS ev.č.7102 vypravený na linku 2 dokončuje odbočení v křižovatce Prašný most | 9.2.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6888+6929 vypravená na linku 1 stanicuje v zastávce Prašný most | 3.8.2006
Celkový pohled na stísněný prostor tramvajové tratě v oblasti zastávek Prašný most během výstavby tunelového komplexu Blanka | 16.5.2010
Souprava vozů T3M ev.č.8059+8027 vypravená na linku 1 stoupá přeložku ulice Milady Horákové k vozovně Střešovice | 15.10.2010
Vůz KT8D5 ev.č.9004 z první dodané série těchto vozů pro Prahu stoupá při vypravení na linku 1 přeložkou ulice Milady Horákové k vozovně Střešovice | 8.10.2010
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8259+ T3R.P ev.č.8564 vypravená na linku 1 vyčkává na signál volno na provizorní křižovatce Prašný most | 2.10.2010
Původní myšlenka na realizaci tramvajové tratě z Letné do Bubenče k nádraží Bruska (dnešní Dejvice), resp. do oblasti dnešního terminálu Hradčanská pochází z 19. století, a přestože byl již v roce 1901 vytvářen projekt, svého uskutečnění se nedočkal. Nový, rozšířený projekt předložila Městská rada Ministerstvu železnic 25. září 1907, avšak potřebné místní šetření se uskutečnilo až 25. února 1908. Výstavba tratě proběhla poměrně rychle, ještě v roce 1908 bylo dokončeno prodloužení z Letné k nádraží v Brusce se zahájením provozu od 21. listopadu téhož roku.

Blížící se zima znemožnila další pokračování výstavby, tudíž se stavba zastavila a čekalo se na zlepšení počasí. Následující rok stavba pokračovala ve zbývajícím úseku až do Střešovic. Trať byla dokončena současně s vozovnou a zkoušce byla podrobena 21. října 1909.

Její provedení bylo jednokolejné s výhybnami v zastávkách Kadetní škola (při ústí ulice Na Valech) a Hradčanské hradby (před křižovatkou s ulicí U Brusnice). Zakončena byla vidlicovitým uspořádáním, jehož dvě koleje plynule přecházely do patnáctikolejné harfy vozovny Střešovice. Provoz na trati vedené podél vozovny v úzké silnici lemované stromořadím, která dnešní polohou odpovídala vozovce pro automobily jedoucí z centra, byl zahájen 24. října 1909

V roce 1910 byla na křižovatce s ulicí U Prašného mostu do tratě zaústěna jednokolejná manipulační trať od Pražského Hradu, aby bylo možné na tuto novou trať vypravovat také vlaky ze střešovické vozovny. Tato trať měla ve svém horním úseku u zastávky Královský hrad spád v hodnotě 101,9 ‰, což je nejstrmější traťový úsek v celé historii pražských tramvají. Celá spojovací trať měla délku 232 metrů a zhruba ve své polovině procházela vraty na potravní čáře. Ta byla zavřena a otevíral je při ranním vyjíždění a večerním zatahování vlaků, na potřebnou dobu zřízenec potravní daně na žádost prvního vozu. Průvodčí posledního vozu hlásil, zda je možné vrata opět uzavřít. Otevírání mimo toto období bylo nutné samostatně vyjednat pro každý vůz zvlášť. Ve večerních hodinách byla vrata pro jistotu osvětlena červenou svítilnou.

Poté, co byla trať okolo Pražského Hradu v roce 1911 prodloužena až na Pohořelec, vyjíždění střešovických tramvají se ještě zkomplikovalo. V místech s největším sklonem musel totiž vlak zastavit a průvodčí byl povinen se přesvědčit zda po trati okolo Hradu nejede jiný vlak. Důvod byl prozaický, kolej z ulice U Prašného mostu ústila do "nesprávné koleje" a teprve poté byl umístěn kolejový přejezd, jímž se vlak dostal do příslušného směru. Průvodčí byl osobně zodpovědný, že po průjezdu vozu z manipulační tratě dojde k přestavení všech výhybek na hlavní trati do správného směru.

Velmi nepříznivé sklonové poměry v ulici U Prašného mostu a výše uvedené problémy s užíváním manipulační tratě vedly Elektrické podniky k hledání jiného místa, v němž by bylo možné obě tratě propojit za podstatně příznivějších podmínek. Nakonec byla ke stavbě zvolena dnešní ulice U Brusnice, v níž byla zřízena jednokolejná manipulační trať, napojená do obou traťových větví jednokolejnými oblouky. Dne 26. ledna 1913 tak ráno tramvaje vyjížděly naposledy ulicí U Prašného mostu a večer již zatahovaly po nové spojce. Napojení této trati jednokolejným trojúhelníkem v místech nově vzniklé křižovatky Sirotčinec si vyžádalo mírné posunutí výhybny Hradčanské hradby.

V roce 1915 probíhalo dláždění Belcrediho ulice mezi nádražím v Brusce a vozovnou Střešovice. Tato úprava si vyžádala na tehdejší dobu nezvykle dlouhé přerušení pravidelného provozu tramvají. Začala totiž 29. července a skončila až 20. listopadu 1915. Úsek k vozovně se využíval v pracovní dny jen k vyjíždění a zatahování vlaků, protože nebylo možné na tak dlouho vyřadit vozovnu Střešovice z provozu. O nedělích a svátcích dlaždiči nepracovali, takže v tomto období byla udržována běžná doprava cestujících až k vozovně.

V souvislosti s probíhající I. světovou válkou dochází od 15. listopadu 1917 k velkému omezení provozu tramvají v celé pražské tramvajové síti, kdy v některých koncových úsecích došlo k úplnému přerušení pravidelného provozu tramvají, což se týkalo i úseku Nádraží v Brusce - Vozovna Střešovice. V tomto období byl předložen a 5. září 1918 schválen projekt na zřízení druhé koleje mezi nádražím v Brusce a vozovnou Střešovice, jehož součástí bylo také zřízení kolejové smyčky v konečné stanici Vozovna Střešovice.

Běžný provoz tramvají k vozovně byl obnoven 6. dubna 1919, ale již od 17. června do 22. září stejného roku byl opět zastaven. Tentokrát pro velmi nezvyklý důvod - nedostatek tramvajových vozů…

V době tohoto přerušení byla 1. září 1919 zahájena stavba druhé koleje. Podle tehdejších zvyklostí se zpravidla uváděla do provozu vždy dokončená část druhé koleje mezi výhybnami. Data jednotlivých etap nejsou známa, jisté však je, že 22. listopadu 1919 ležela druhá kolej až k ulici U Brusnice (ve směru z centra), koncem roku se druhá kolej přiblížila až k vozovně Střešovice a 12. června 1920 došlo k dokončení celé stavby. Kolejový trojúhelník do ulice U Brusnice zůstal nadále jednokolejný a přechod na druhou traťovou kolej řešil levý a pravý přejezd umístěný před a za křižovatkou.

Při rozšíření kolejiště vozovny Střešovice v roce 1923 během dostavby 4. lodě vozovny, došlo k úpravám napojení vozovny na hlavní trať, které bylo dokončeno až 15. února 1925, jehož součástí bylo i v roce 1918 uvažované ukončení pomocí smyčky přes areál vozovny Střešovice.

V dubnu 1926 byla zdvoukolejněna trať v ulici U Brusnice, s výjimkou napojení na trať na Belcrediho třídě, kde nadále zůstával jednokolejný trojúhelník, na dvoukolejný byl doplněn teprve 5. června 1932.

Prostor dnešní křižovatky Octárna jako první protnula jednokolejná tramvajová trať přivádějící dnešní Myslbekovou ulicí tramvajovou dopravu od Malovanky k vozovně Střešovice. Trať byla předána do užívání 14. dubna 1926, provozu se však dočkala až 6. června při Všesokolském sletu.

Na Prašném mostě se od 7. června 1926 dvoukolejným trojúhelníkem připojila traťová větev do dnešní Svatovítské ulice k Vítěznému náměstí.

Další všesokolský slet v roce 1932 stál za zdvoukolejněním tratě Vozovna Střešovice - Hládkov - Malovanka, zprovozněným od 5. června 1932, o pár měsíců později, 23. října byla zprovozněna nová trať od Octárny na Ořechovku, odkud byla postupně prodlužována až na Petřiny.

Aby se usnadnila manipulace pro zatahující a vyjíždějící vlaky do vozovny Střešovice, byla před ní od 29. května 1948 zřízena třetí kolej, spojující obě protisměrné traťové koleje. V šedesátých letech probíhalo před vozovnou rozšiřování komunikace a trať se překládala na zvýšené těleso ve středu vozovky. Oproti dnešním stavebním pracím na městském okruhu šlo však jen o selanku, dokončenou 20. března 1960.

Poté, co došlo k ujetí neřízeného vlečného vozu z areálu vozovny, došlo nejen ke zpřísnění podmínek umožňujících odstavování vozů na kolejové harfě vozovny, ale také ke zřízení bezpečnostní kusé koleje s výhybkou, zaústěné do třetí koleje před vozovnou. Výhybka byla trvale postavena na kusou kolej, zakončenou v písku, a pouze při potřebě výjezdu musel přítomný pracovník s pomocí stavěcího klíče a táhla držet výhybku postavenou do žádaného směru. Funkce výhybky byla zrušena 15. listopadu 1990, když ještě předtím bylo pro jistotu její okolí pečlivě zadlážděno, aby ujetý vůz mohl plynule pokračovat po dlažbě. Fyzické likvidace se kolej dočkala k 1. prosinci 2001, během níž byly výhybky na širé trati do areály vozovny vyměněny za nové s pružnými jazyky.

Z důvodu pokračující výstavby městského silničního okruhu a tunelu Blanka na Letné došlo od 1. února 2009 k přerušení tramvajové dopravy v úseku Prašný most - Hradčanská a následnému snesení celého tohoto traťového úseku. V souvislosti s tím byly převedeny tramvajové linky využívající dosud tento úsek na trať mezi křižovatkami Prašný most a Sirotčinec s následným vedením okolo Pražského hradu. Již tak dost poškozený traťový úsek dostal tímto vysokým zatížením další ránu, umocněnou také převedením souběžných autobusových linek jezdících po ulici Milady Horákové v úseku od křižovatky Octárna po křižovatku Prašný most na tramvajové koleje, s tím, že stanicují společně s tramvajemi v jejich zastávkách. Intenzivní provoz autobusů, trvající navíc podstatně déle, než se předpokládalo, stavu tramvajové tratě také nepřidal a stav velkoplošných panelů BKV se pomalu ale jistě začínal stávat kritickým. Stavební ohrady tunelu Blanka se v oblasti Prašného mostu postupně přibližovaly k tramvajové trati, až z celé původní komunikace nakonec zbyla pouze samotná tramvajová trať pojížděná jak tramvajemi, tak autobusy. Konec těmto všem provizoriím učinil 1. červen 2010, kdy začala dlouhodobá tramvajová výluka úseku Sirotčinec - Prašný most vyvolaná právě výstavbou tunelového komplexu Blanka. Provoz autobusů částečně po provizorní vozovce zůstal nadále zachován zachován.

Po zahájení výluky úseku stavbaři snesli takřka polovinu traťového tělesa tvořeného velkoplošnými panely BKV a po snesení podkladních vrstev vybudovali stropní desku budoucího napojení tunelu Blanka a podchodu pod ulicí Milady Horákové aby mohla stavba pokračovat bez zásadního ovlivňování provozu na komunikaci. Během druhé poloviny měsíce září 2010 začala výstavba provizorní dočasně odsunuté vozovky a tramvajové tratě napojující ulici Milady Horákové od křižovatky Sirotčinec na provizorně odsunutou křižovatku Prašný most. Provoz zde byl obnoven 1. října 2010.

Většina původního traťového úseku s výjimkou kolejových konstrukcí křižovatky Sirotčinec, vjezdových a výjezdových kolejí vozovny Střešovice a třetí koleje v zastávce Vozovna Střešovice, které jsou klasické konstrukce s krytem ze žulové dlažby, je vybudována metodou velkoplošných panelů BKV. Novostavba přeložky tramvajové tratě přiléhající ke křižovatce Prašný most je zřízena klasickou metodou stavby žlábkových kolejnic uložených na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem.

Naši cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce Octárna ulic Patočkova a Na Petřinách, přičemž prvně jmenované se budeme držet. Tramvajová trať zde vede středem komunikace na zvýšeném tělese, po levé straně je zachované stromořadí, lemující původní podobu úzké komunikace. Za křižovatkou s Cukrovarnickou ulicí se začíná výrazně zvětšovat osová vzdálenost protisměrných kolejí, protisměrná zastávka Vozovna Střešovice je umístěna v prostoru výjezdových a vjezdových kolejí vozovny Střešovice. Z protisměrné koleje nejprve odbočuje ve výhybce kolej, větvící se v další výhybce v kolejovou harfu před první, druhou, třetí a čtvrtou lodí vozovny Střešovice, sloužící k vjezdu i výjezdu tramvají. Bezprostředně za touto výhybkou následuje další, také na protisměrné koleji, tentokráte odbočující do prostoru mezi protisměrnými kolejemi širé tratě, umožňující zřízení třetí koleje, jakési prodloužené kolejové spojky mezi protisměrnými kolejemi. Díky ní je možné vyjíždět s tramvajovými vlaky do centra města, případně zatahovat do vozovny zpětným pohybem tramvajového vlaku ve směru od křižovatky Octárna. V prostoru zřízené třetí koleje je zároveň zřízen ostrůvek zastávky Vozovna Střešovice do centra. Na protisměrné je umístěna ještě čtvrtá výhybka umožňující vjezd tramvají do vozovny Střešovice spodními vraty, tento vjezd zároveň s využitím třetí koleje zároveň jako kolejová smyčka. Za prostorem zastávky Vozovna Střešovice do centra je umístěna sjezdová výhybka z třetí koleje, po pár metrech následuje křižovatka s tramvajovou tratí v ulici U Brusnice a tramvajová trať zde opouští zvýšené těleso. Za křižovatkou pokračuje trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV v úrovni komunikace. Jejich stav je poměrně neuspokojivý, část panelů má propadlé žlaby, případně odkrytou armaturu. V prostoru někdejší nájezdové rampy ze Svatovítské ulice se tramvajová trať v novostavbě klasické stavby ze září 2010 stočí levým obloukem a šikmo oproti původní poloze pokračuje v přímém úseku k dočasné křižovatce Prašný most. Aby bylo možné zřídit potřebný počet jízdních pruhů pro automobily, jsou zastávky Prašný most dočasně zrušeny, včetně fyzického snesení nástupních ostrůvků. A tak zde naši cestu po tramvajové trati ukončíme.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Vozovna Střešovice
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Prašný most případně Brusnice ve středu vozovky ulice Patočkova, 95 metrů před křižovatkou s ulicí U Brusnice, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Vozovna Střešovice
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Hládkov případně Sibeliova ve středu vozovky ulice Patočkova, 1 metr před křižovatkou s ulicí Cukrovarnická, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  V celém úseku tratě jsou vedeny denní linky 1, 2, 15, 18 a 25, které v provozu nočním nahrazují linky 56 a 57.

  Fotocesta po trati Octárna - Prašný most
  Přímý úsek tramvajové tratě od křižovatky Octárna, po obnově trávníků na obou stranách od kolejí, trávník na pravé straně byl následně nahrazen velkou dlažbou Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV v přímém úseku klesá k zastávkám Vozovna Střešovice Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV v přímém úseku klesá k zastávkám Vozovna Střešovice Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV v přímém úseku klesá k zastávkám Vozovna Střešovice Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV v přímém úseku klesá k zastávkám Vozovna Střešovice
  Za křižovatkou s Cukrovarnickou ulicí je zřízena zastávka Vozovna Střešovice z centra, na snímku je patrné zvětšování osové vzdálenosti, snímky zachycují ještě původní podobu nástupních ostrůvků zastávek Prostor zastávky Vozovna Střešovice z centra v místě zvětšování se osové vzdálenosti Prostor zastávky Vozovna Střešovice z centra Prostor zastávky Vozovna Střešovice z centra Zvětšená osová vzdálenost kolejí v prostoru před Vozovnou Střešovice
  Výhybka výjezdové a vjezdové koleje z vozovny Střešovice Zvětšená osová vzdálenost kolejí v prostoru před Vozovnou Střešovice Rozjezdová výhybka na střední kolej v prostoru zastávky Vozovna Střešovice umožňuje výjezd vlakům ve směru do centra, zároveň byla využívána k zatahování vlaků ve směru od Petřin Rozšířená osová vzdálenost kolejí v zastávce Vozovna Střešovice s patrnou spojovací kolejí Tříkolejný úsek v prostoru před Vozovnou Střešovice
  Rozjezdová výhybka do vozovny Střešovice od křižovatky Sirotčinec umožňuje zatahování vlaků ve směru z centra, zároveň je s pomocí střední koleje využívána k obracení vlaků ve směru z centra zpět do centra :-) Tříkolejný úsek v prostoru před Vozovnou Střešovice Spojovací kolej před Vozovnou Střešovice Před křižovatkou Sirotčinec se slučuje spojovací kolej s traťovou kolejí do centra Před křižovatkou Sirotčinec se slučuje traťová kolej se spojovací kolejí z Vozovny Střešovice
  Krátký přímý úsek mezi sloučením spojovací koleje z Vozovny Střešovice s traťovou kolejí do centra a křižovatkou Sirotčinec Krátký přímý úsek mezi sloučením spojovací koleje z Vozovny Střešovice s traťovou kolejí do centra a křižovatkou Sirotčinec, na koleji do centra je úsek k odstavení tramvajové soupravy pro možnou manipulaci celého vlaku a jeho následný zpětný pohyb na spojovací kolej Krátký přímý úsek mezi sloučením spojovací koleje z Vozovny Střešovice s traťovou kolejí do centra a křižovatkou Sirotčinec Rozvětvení křižovatky Sirotčinec od vozovny Střešovice, přímý směr pokračuje na Prašný most, pravé oblouky na manipulační trať v ulici U Brusnice Sjezdové výhybky křižovatky Sirotčinec, přímý směr přivádí koleje Vozovny Střešovice, oblouky míří z manipulační tratě v ulici U Brusnice
  Přímý úsek tramvajové tratě mezi křižovatkou Sirotčinec a provizorní křižovatkou Prašný most tvořený velkoplošnými panely BKV Přímý úsek tramvajové tratě mezi křižovatkou Sirotčinec a provizorní křižovatkou Prašný most Přímý úsek tramvajové tratě mezi křižovatkou Sirotčinec a provizorní křižovatkou Prašný most Přímý úsek tramvajové tratě mezi křižovatkou Sirotčinec a provizorní křižovatkou Prašný most tvořený velkoplošnými panely BKV Přímý úsek tramvajové tratě mezi křižovatkou Sirotčinec a provizorní křižovatkou Prašný most tvořený velkoplošnými panely BKV
  Přímý úsek tramvajové tratě mezi křižovatkou Sirotčinec a provizorní křižovatkou Prašný most Přímý úsek tramvajové tratě mezi křižovatkou Sirotčinec a provizorní křižovatkou Prašný most tvořený velkoplošnými panely BKV, tmavší část asfaltu v protisměrné vozovce naznačuje původní umístění zastávky Prašný most z centra Přímý úsek tramvajové tratě mezi křižovatkou Sirotčinec a provizorní křižovatkou Prašný most V místě tramvajové tratě došlo k překopu vozovky s odstraněním a opětovným návratem velkoplošných panelů BKV Tramvajová trať se v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV blíží k dočasné přeložce zřízené klasickou konstrukcí
  Posledních několik metrů velkoplošných panelů BKV před levým obloukem provizorní přeložky ke křižovatce Prašný most V trvalém stavu tramvajová trať pokračuje v přímém úseku ke křižovatce Prašný most, díky výstavbě tunelového komplexu Blanka a potřebě uvolnění prostoru pro jeho hloubenou výstavbu se trať i vozovka stáčí v levém oblouku do provizorní polohy k provizorní křižovatce Prašný most Tramvajová trať v klasické konstrukci svršku se stáčí v levém oblouku a opouští svou původní polohu Tramvajová trať v klasické konstrukci svršku se stáčí v levém oblouku a opouští svou původní polohu Tramvajová trať se po překonání levého oblouku v klasickém svršku napřimuje
  Tramvajová trať v přímém úseku, šikmo od původní polohy pokračuje k provizorní křižovatce Prašný most Tramvajová trať v přímém úseku, šikmo od původní polohy pokračuje k provizorní křižovatce Prašný most Tramvajová trať v přímém úseku, šikmo od původní polohy pokračuje k provizorní křižovatce Prašný most Tramvajová trať v přímém úseku, šikmo od původní polohy pokračuje k provizorní křižovatce Prašný most Tramvajová trať v přímém úseku tvořeném klasickou konstrukcí končí u provizorní křižovatky Prašný most


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023