Náhradní lodní doprava za tramvaje

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Náhradní lodní doprava za tramvaje


Když naši předci zahajovali 11. prosince 1904 provoz 35 metrů dlouhého Vyšehradského tunelu, jistě netušili, jaký důležitý dopravní dar Praze věnovali. Přestože je tunel velmi krátký, jedná se o velmi důležitou dopravní stavbu, která umožňuje propojení po pravém vltavském nábřeží mezi Podolím a Novým Městem. Uzávěra tunelu spojená s rekonstrukcí tramvajové tratě tak většinou znamená nejen pro hromadnou dopravu velmi složitou situaci. Úsek není, bez závleku na Pankrác, pro silniční prostředky snadno k objetí. Občas se proto přistupuje k zavedení netradiční náhradní dopravy, totiž lodní v úseku Výtoň - Podolská vodárna.

Poprvé bylo toto netradiční řešení náhradní dopravy za tramvaj použito v roce 1975, když se po pětašedesáti letech tramvajového provozu přikročilo k první velké rekonstrukci tratě ve Vyšehradském tunelu. Lodě náhradní dopravy pluly po Vltavě mezi 3. listopadem a 12. prosincem 1975. Nasazeny byly lodě Solidarita, Svoboda, Balaton a Dunaj (ve špičce 4, v sedle 3), jako rezerva sloužila také loď Odra. O sedm let později, v roce 1982, mezi 23. březnem a 30. červnem, opět vyplula náhradní lodní doprava. Kolejiště v tunelu a přilehlém okolí bylo v té době přeměněno do konstrukce tvořené velkoplošnými panely BKV s plánovanou životností 35 let... Pražský Dopravní podnik provozoval v té době také lodní dopravu, proto veškeré náležitosti uskutečnil svými prostředky, linka byla formálně značena jako X-700.

Označník zastávky Výtoň náhradní lodní dopravy X-21. | 22.11.2008
Opuštěné přístavní molo náhradní lodní dopravy na Výtoni. | 26.11.2008
Opuštěné přístavní molo náhradní lodní dopravy na Výtoni. | 26.11.2008
Přístavní molo zastávky Výtoň. | 22.11.2008
Přístavní molo zastávky Výtoň. | 22.11.2008
Náhradní lodní dopravu využívali také cestující s kočárky. | 22.11.2008
Náhradní lodní doprava X-21 v trase Podolská vodárna - Výtoň nabízela teplé nápoje a občerstvení po celou dobu plavby. | 22.11.2008
Informační prvky během výluky tramvajové dopravy ve Vyšehradském tunelu upozorňovaly cestující na zavedení náhradní lodní dopravy. | 22.11.2008
Označník zastávky Podolská vodárna náhradní lodní dopravy X-21. | 22.11.2008
Zastávka náhradní lodní dopravy X-21 Podolská vodárna byla umístěna v areálu podolského Yacht clubu. V přístavišti vidíte dozorujícího dispečera tramvají. | 22.11.2008
Zastávka náhradní lodní dopravy X-21 Podolská vodárna byla umístěna v areálu podolského Yacht clubu. V přístavišti vidíte dozorujícího dispečera tramvají. | 22.11.2008
Cestující náhradní lodní dopravy X-21. | 22.11.2008
Označovače jízdenek Pražské integrované dopravy na netradičním místě, na lodi.  | 22.11.2008
Označovače jízdenek Pražské integrované dopravy na netradičním místě, na lodi. | 22.11.2008
Navigace cestujících na zastávku náhradní lodní dopravy X-21 v Podolí. | 22.11.2008
Navigace cestujících na zastávku náhradní lodní dopravy X-21 v Podolí. | 22.11.2008
V průběhu roku 2008 se stav velkoplošných panelů BKV ve Vyšehradském zhoršil natolik, že bylo nutné přistoupit k radikálnímu zásahu spočívajícímu v rekonstrukci tratě metodou svršku w-tram. Na scéně se proto opět objevila náhradní lodní doprava, provozovaná stejně jako v minulých letech v úseku Výtoň - Podolská vodárna. Obě přístaviště se nacházela velmi blízko tramvajových zastávek. Plavidla plula mezi přístavišti každý den od 6 do 22 hodin. Oproti minulému nasazení podélné vodní dopravy však došlo k několika změnám. Označení lodní linky X-21 bylo v symbióze s provozem zkrácené tramvajové linky číslo 21 provozované v úseku Sídliště Modřany - Podolská vodárna. Dále byl na rozdíl od roku 1982 na každém přístavišti instalován jen jeden přístavní můstek. Je to samozřejmě způsobené nasazením nižšího počtu plavidel, ale nezanedbatelným faktorem pro absenci můstků jsou rozdílné vlastnické podmínky v osmdesátých letech a nyní, kdy např. na podolské straně bylo přístaviště umístěno v areálu soukromého Yacht clubu.

Jelikož byl po celou dobu výluky Vyšehradský tunel otevřen pro pěší, přeprava cestujících mohla být zajišťována jen dvěma loděmi Pražské paroplavební společnosti, a třetího plavidla společnosti Evropská vodní doprava, jehož nasazení bylo původně plánováno jen na posílení ranní přepravní špičky. Na základě vyhodnocení provozu z prvního dne výluky a zejména v důsledku nedodržování jízdních řádů, bylo provozování náhradní lodní dopravy posíleno i v odpolední špičce o třetí plavidlo, čímž mohl být ve špičkách dodržena alespoň interval.

Celotýdenní provoz zajišťovaly motorové lodě Visla (z roku 1965) a Odra (1968). Obě pochází z polské loděnice Stocznia v Krakově. Mají délku 33,6 m, šířku 6 m a jsou poháněny vznětovým motorem Caterpillar o max. výkonu 138 kW. Maximální kapacita plavidla činí 285 osob.
V přepravních špičkách vypomáhal posilový spoj tvořený lodí Danubio společnosti Evropská vodní doprava. Plavidlo bylo vyrobeno v Moskevské loděnici (odtud je její přezdívka Moskva) v roce 1987 a po dlouhá léta sloužilo pod jménem Čadca k osobní dopravě. Loď má kapacitu 350 míst.

Ponechání náhradní lodní dopravy v systému Pražské integrované dopravy znamenalo nejen instalaci označovacích strojků jízdenek a doplnění informačních cedulí s číslem linky a její trasou na samotná plavidla, ale také umístění označníků na obě přístaviště s viditelným piktogramem lodní dopravy a vyvěšeným platným jízdním řadem. Plavidla musela být také vybavena radiostanicí pro spojení s dispečinkem.

Změny klimatických podmínek se nevyhnuly ani provozování náhradní lodní dopravy, která musela být několikrát přerušena. Ve dnech 5. a 8. listopadu od 20 hodin resp. 21:30 do ukončení provozu a 14. listopadu od 6 do 7:00 hodin, byla přerušena z důvodu husté mlhy. Ve dnech 19. a 23. listopadu byl provoz náhradní lodní dopravy omezen z důvodu silného větru a velkých vln pouze na jednu loď.
Drobná přerušení se konala i z důvodu provozní neschopnosti plavidla - např. v posledních dvou dnech provozu muselo být nahrazeno posilové Danubio společnosti Evropská vodní doprava kapacitně daleko menším plavidlem Labe stejné společnosti.

Od zahájení lodní dopravy byla dispečery nepřetržitě obsazena mola na obou stanovištích. Ti zajišťovali bezpečný výstup a nástup cestujících, případně poskytovali základní informace.

Česká státní vlajka na zádi motorové lodi Odra plující jako linka X-21 náhradní lodní dopravy umocňuje pohled na míjení se s druhou vypravenou lodí, Vislou. | 22.11.2008
Motorová loď Odra se na lince náhradní lodní dopravy X-21 v chladných vltavských vodách otáčí na Výtoni proti proudu řeky a míří k přístavnímu molu zastávky Výtoň. | 22.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 míří k přístavnímu molu zastávky Výtoň. Na náplavce vidíme dispečerský automobil, jehož osádka dohlížela na přestup cestujících. | 22.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola zastávky Výtoň s dispečerským vozem jednotky Provoz Tramvaje na náplavce. | 22.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola zastávky Výtoň s dispečerským vozem jednotky Provoz Tramvaje na náplavce. | 22.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola zastávky Výtoň. | 22.11.2008
Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 přistává u přístavního mola zastávky Výtoň. Cestující na náplavce čekají, než loď přirazí a vystoupí z ní cestující. | 22.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola zastávky Výtoň s dispečerským vozem jednotky Provoz Tramvaje na náplavce. | 22.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola zastávky Výtoň s dispečerským vozem jednotky Provoz Tramvaje na náplavce. | 22.11.2008 Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola v areálu Yacht clubu. | 22.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 u podolské loděnice. | 22.11.2008
Odstavené dispečerské vozidlo skryté za kovovým hrazením zabraňujícím v přístupu cestujících na přístavní molo náhradní lodní dopravy během noční výluky případně za zhoršeného počasí. | 22.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 na Vltavě pod Vyšehradem míří k přístavišti Podolská vodárna. | 22.11.2008 Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 na Vltavě pod Vyšehradem odplouvá od přístaviště Podolská vodárna. | 22.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 na Vltavě pod Vyšehradem. | 22.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 na Vltavě pod Vyšehradem. | 22.11.2008
Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 na Vltavě pod Vyšehradskou skálou s pozadím železničního mostu. | 22.11.2008 Míjení motorových lodí Odra a Visla na lince X-21 náhradní lodní dopravy. | 22.11.2008 Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 v chladných vltavských vodách. | 22.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 v chladných vltavských vodách. | 22.11.2008 Míjení motorových lodí Odra a Visla na lince X-21 náhradní lodní dopravy. | 22.11.2008
Náhradní lodní doprava X-21 obsazená motorovou lodí Visla. | 22.11.2008 Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola zastávky Výtoň. | 22.11.2008 Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola zastávky Výtoň. Dopravní značka upozorňuje cyklisty na zvýšený výskyt chodců na náplavce v koridoru cyklostezky zde vedené. | 22.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 v pohledu z podpalubí druhé lodě, Visly, během míjení se pod Vyšehradem. | 22.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 pod Vyšehradem. | 22.11.2008
Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 pod Vyšehradem. | 5.11.2008
Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola na Výtoni. | 22.11.2008 Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola na Výtoni. | 22.11.2008 Pokud začala na Prahu padat mlha, jako v případě situace, kdy u přístavního mola na Výtoni nabírá cestující na lince náhradní lodní dopravy X-21 motorová loď Visla, netrvalo dlouho... | 4.11.2008 ...a na vstupech na přístavní mola se objevila lakonická cedulka... | 5.11.2008 A že občas podmínky nebyly příliš příznivé. | 4.11.2008
Rybáři občas ani netušili, že jim za zády pluje náhradní lodní doprava! | 4.11.2008 Náhradní lodní doprava musela zvládat živý vodní provoz. | 4.11.2008 Motorová loď Odra na lince X-21 náhradní lodní dopravy a rybáři na lovu ryb :-) na Vltavě pod Vyšehradem. | 4.11.2008 Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola zastávky Výtoň s dozorujícím dispečerským vozidlem. | 4.11.2008 Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola zastávky Výtoň. | 4.11.2008
Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola zastávky Výtoň nabírá své cestující. | 5.11.2008 Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21. | 5.11.2008 Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21. | 5.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 pod Vyšehradem. | 5.11.2008 Motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 u Výtoně. | 5.11.2008
Motorová loď Danubio na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola na Výtoni. | 5.11.2008 Zatímco motorová loď Danubio na lince náhradní lodní dopravy X-21 nabírá u přístavního mola na Výtoni cestující, na záď ji již dýchá druhá loď, Odra, která čeká na uvolnění přístaviště. | 5.11.2008 Zatímco motorová loď Danubio na lince náhradní lodní dopravy X-21 nabírá u přístavního mola na Výtoni cestující, na záď ji již dýchá druhá loď, Odra, která čeká na uvolnění přístaviště. | 5.11.2008 Motorová loď Danubio na lince náhradní lodní dopravy X-21 opouští přístavní molo na Výtoni aby mohla druhá loď, Odra, přistát. | 5.11.2008 Zatímco motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 nabírá u přístavního mola na Výtoni cestující, na záď ji již dýchá druhá loď, Danubio, která čeká na uvolnění přístaviště. | 5.11.2008
Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 opustila přístavní molo na Výtoni a loď Danubio k němu brzy zakotví. | 5.11.2008 Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 opustila přístavní molo na Výtoni a loď Danubio k němu brzy zakotví. | 5.11.2008 Motorová loď Danubio na lince náhradní lodní dopravy X-21. | 5.11.2008 Motorová loď Danubio se na lince náhradní lodní dopravy X-21 přibližuje k přístavnímu molu u Podolské vodárny. | 5.11.2008 Motorová loď Danubio na lince náhradní lodní dopravy X-21 kotví u přístavního mola u Podolské vodárny. | 5.11.2008
Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola na Výtoni. | 26.11.2008 Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola na Výtoni. | 26.11.2008 Za chladného večera motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola na Výtoni vyčkává na své cestující. | 26.11.2008 Motorová loď Labe na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola na Výtoni. | 26.11.2008 Za chladného večera motorová loď Odra na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola na Výtoni vyčkává na své cestující. | 26.11.2008
Motorová loď Visla na lince náhradní lodní dopravy X-21 u přístavního mola zastávky Výtoň s neopakovatelným panoramatem nasvíceného Pražského hradu. | 3.11.2008


Související články:
 Náhradní vlaková doprava za tramvaje

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024