Pohlednice Pražských tramvají... ...od Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu


Hradlový most na počátku Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu nejen odváděl vodu, ale také odkláněl dříví splavované z vyšších poloh z koryta řeky Vydry do kanálu. | 21.5.2012
Hradlový most na počátku Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu nejen odváděl vodu, ale také odkláněl dříví splavované z vyšších poloh z koryta řeky Vydry do kanálu. | 21.5.2012 Hradlový most na počátku Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu nejen odváděl vodu, ale také odkláněl dříví splavované z vyšších poloh z koryta řeky Vydry do kanálu. | 21.5.2012 Hradlový most na počátku Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu nejen odváděl vodu, ale také odkláněl dříví splavované z vyšších poloh z koryta řeky Vydry do kanálu. | 21.5.2012 Hradlový most na počátku Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu nejen odváděl vodu, ale také odkláněl dříví splavované z vyšších poloh z koryta řeky Vydry do kanálu. | 21.5.2012 Hradlový most na počátku Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu nejen odváděl vodu, ale také odkláněl dříví splavované z vyšších poloh z koryta řeky Vydry do kanálu. | 21.5.2012
Hradlový most na počátku Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu nejen odváděl vodu, ale také odkláněl dříví splavované z vyšších poloh z koryta řeky Vydry do kanálu. | 21.5.2012 Hradlový most na počátku Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu nejen odváděl vodu, ale také odkláněl dříví splavované z vyšších poloh z koryta řeky Vydry do kanálu. | 21.5.2012 Hradlový most na počátku Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu nejen odváděl vodu, ale také odkláněl dříví splavované z vyšších poloh z koryta řeky Vydry do kanálu. | 21.5.2012 Hradlový most na počátku Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu nejen odváděl vodu, ale také odkláněl dříví splavované z vyšších poloh z koryta řeky Vydry do kanálu. | 21.5.2012 Hradlový most na počátku Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu nejen odváděl vodu, ale také odkláněl dříví splavované z vyšších poloh z koryta řeky Vydry do kanálu. | 21.5.2012
Řeka Vydra nad hradlovým mostem... | 21.5.2012
V šumavských lesích byl vždy dostatek kvalitního dřeva, které díky neexistenci dobře sjízdných komunikací bylo v podstatě bezcenné, neboť takřka neexistoval způsob, jak jej dopravit do míst, kde o něj byl zájem. Před koncem 18. století se již na druhém konci Šumavy budoval Schwarzenberský plavební kanál, který měl podobný problém vyřešit a Vídeň zásobovat dřevem. Je tedy vcelku přirozené, že myšlenka na vybudování vodní cesty zásobující kvalitním dřevem Prahu i celý střed Čech byla využita i v této části Šumavy.

Jako první s ní přišel komisař prácheňského kraje Baierweck, ale pro nedostatek financí se jeho plány neuskutečnily. Úspěšnější byl až stavitel Schwarzenberského kanálu Josef Rosenauer, který se původně domníval, že bude možné k plavení dříví využít upravený tok Vydry. To se ukázalo nad síly všech a proto Rosenauer navrhl vybudování plavebního kanálu, který Vydru obchází a je do ní zaústěn až poblíž jejího soutoku s Křemelnou, odkud již bylo možné přírodní koryto pro plavbu využít. Trasa kanálu ostatně nabízela i další výhodu, a to zpřístupnění těch částí lesů, které by jinak zůstaly nevyužitelné.

Rosenauerův návrh byl novým majitelem panství, knížetem Josefem Schwarzenbergem, přijat a v červnu 1799 na stavbě kanálu pracovalo 200 dělníků, jejichž počet se postupně navyšoval až na 1500. Díky tomu se podařilo to, co si člověk neumí představit ani s dnešní mechanizací. V divoké šumavské přírodě byl na jaře roku 1801 kanál dokončen a mohlo se tak začít s plavením dříví.

Stěžejním napáječem kanálu je samozřejmě řeka Vydra, jejíž voda je do kanálu odváděna u hradlového mostu, ale samo o sobě to nemusí na pravidelné plavení dříví stačit. Proto bylo na horních tocích potoků vybudováno osm pomocných nádrží, kterým se říkalo švele nebo klausy, které byly schopny shromáždit velké množství vody, která se potřeby vypouštěla pomocí stavidel a zvyšovala tak průtok v kanálu.

Dřevo se neplavilo jen v samotném kanálu, ale také z vyšších poloh říčním korytem. Jeho správnému nasměrování do kanálu pak sloužil již zmíněný hradlový most, který zabránil dříví v proniknutí do přírodního říčního koryta. Na přípravu polen k plavení byl skoro celý rok. Kanál se totiž dal používat jen když byl po jarním tání přebytek vody, což bývalo v dubnu a květnu.

Kanál na svém počátku míří souběžně s korytem řeky Vydry. Na úrovni Antýglu se kanál směrově odklání levým obloukem od koryta Vydry. V tomto místě je v oblouku stavidlo, nyní již zazděné, které umožňovalo kanál otevřít do bočního betonového koryta a čistit ho od usazenin a nahromaděných ledových ker.

Přes kanál vede osm obloukových můstků vybudovaných z kamene, který byl v místě stavby k dispozici. Při celkové délce přes 14 km překonává kanál značný výškový rozdíl. Zatímco běžné úseky kanálu mají spád 3 promile, v kanále voda proudí zhruba rychlostí chůze člověka, který mohl s pomocí bidel kontrolovat, aby se plavené dřevo někde nevzpříčilo a nezatarasilo tak plavební cestu, jsou tu i tzv. skluzy.

V nich kanál na krátkém úseku prudce ztrácí výšku. Pod skluzem pak pokračuje opět kanál mírným spádem. První skluz ze tří, dlouhý cca 500 metrů je na Rokytě, kus za Antýglem. Bohužel z něj nic neuvidíte protože je, pro bezpečnost návštěvníků, zakryt betonovými panely.

Vodu z kanálu bylo možné, s pomocí regulačního stavidla, odpouštět do Hrádeckého potoka, kde sloužila k zavlažování pozemků a pohánění několika mlýnů.

Zatímco „slavnější“ Schwarzenberský kanál, má sice některé úseky opravené, jiné úseky jsou bohužel zasypané a zničené, Vchynicko-Tetovský kanál je dodnes zcela funkčním dílem. Sice se již nepoužívá pro plavení dřeva, ale vodou zásobuje vodní elektrárnu Vydra vybudovanou v letech 1938 až 1939 v Čeňkově pile. Voda je odebírána ve vtokovém objektu a závěrečná část kanálu slouží pouze jako jalový přepad.

Poslední splavování dříví kanálem proběhlo v roce 1958. Odhaduje se, že kanálem proplulo za dobu jeho existence kolem čtyř miliónů kubických metrů dřeva.

...a pod ním. Skoro všechna její voda odtéká kanálem. | 21.5.2012
Kanál začíná stavidlem, které ho chrání před povodněmi a poškozením ledem. | 21.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál začíná v těchto místech... Chladné vody řeky Vydry opouští své dosavadní koryto. | 21.5.2012
Kanál začíná stavidlem, které ho chrání před povodněmi a poškozením ledem. | 21.5.2012 Kanál začíná stavidlem, které ho chrání před povodněmi a poškozením ledem. | 21.5.2012
Kanál začíná stavidlem, které ho chrání před povodněmi a poškozením ledem. | 21.5.2012 Kanál začíná stavidlem, které ho chrání před povodněmi a poškozením ledem. | 21.5.2012
Pravidla jsou jasná. Přestože kanál je umělé dílo lidských rukou, nachází se v jedné z nejchráněnějších částí ŠUmavy. Jeho splouvání je tedy zakázané! | 21.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál za vtokovým stavidlem. | 21.5.2012
Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 21.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 21.5.2012
Vchynicko-Tetovský plavební kanál s břehem obloženým kamenem. | 21.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál s břehem obloženým kamenem. | 21.5.2012
Limnigraf na počátku kanálu měřil výšku hladiny kanálu. | 21.5.2012 Limnigraf na počátku kanálu měřil výšku hladiny kanálu. | 21.5.2012
Limnigraf na počátku kanálu měřil výšku hladiny kanálu. | 21.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 21.5.2012
Stavidlem kousek od začátku kanálu se na jeho pravém břehu se ovládal boční přepad, kterým se regulovala výška plavební vlny ke králováckému dvorci Antýglu. | 21.5.2012 Stavidlem kousek od začátku kanálu se na jeho pravém břehu se ovládal boční přepad, kterým se regulovala výška plavební vlny ke králováckému dvorci Antýglu. | 21.5.2012
Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 21.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 21.5.2012
Exponované vodní oblouky jsou obloženy kameny. | 21.5.2012 Exponované vodní oblouky jsou obloženy kameny. | 21.5.2012
Kanál byl oddělen od komunikace zábradlím, které je již v současnosti nefunkční. | 21.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 21.5.2012
Pohled od kanálu ke královskému paláci Antýglu; v dolní části obrázku je vidět koryto Vydry, která je již o poznání níže. | 21.5.2012 Exponované vodní oblouky jsou obloženy kameny, obezdívka se postupně obnovuje. | 22.5.2012 Domeček u zazděného stavidla. | 22.5.2012 V oblouku bývalo stavidlo, které umožňovalo kanál otevřít do bočního betonového koryta a čistit ho od usazenin a nahromaděných ledových ker. Nyní je již zazděné. | 22.5.2012 V oblouku bývalo stavidlo, které umožňovalo kanál otevřít do bočního betonového koryta a čistit ho od usazenin a nahromaděných ledových ker. Nyní je již zazděné. | 22.5.2012
V oblouku bývalo stavidlo, které umožňovalo kanál otevřít do bočního betonového koryta a čistit ho od usazenin a nahromaděných ledových ker. Nyní je již zazděné. | 22.5.2012 Zazděné stavidlo. | 22.5.2012 Opuštěné boční betonové koryto. | 22.5.2012 Opuštěné boční betonové koryto. | 22.5.2012 Opuštěné boční betonové koryto. | 22.5.2012
V oblouku bývalo stavidlo, které umožňovalo kanál otevřít do bočního betonového koryta a čistit ho od usazenin a nahromaděných ledových ker. Nyní je již zazděné. | 22.5.2012 V oblouku bývalo stavidlo, které umožňovalo kanál otevřít do bočního betonového koryta a čistit ho od usazenin a nahromaděných ledových ker. Nyní je již zazděné. | 22.5.2012 Měrná stanice Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu. | 22.5.2012 Měrná stanice Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu. | 22.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012
Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012 Kamenný můstek přes Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012
Kamenný můstek přes Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012
Kamenný můstek přes Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012 Kamenný můstek přes Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012
Novodobý můstek přes Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012 Česle na Rokytě na počátku prvního skluzu Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu. | 22.5.2012 Česle na Rokytě na počátku prvního skluzu Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu. | 22.5.2012 Zakrytý první skluz na Rokytě. | 22.5.2012 Zakrytý první skluz na Rokytě. | 22.5.2012
Zakrytý první skluz na Rokytě. | 22.5.2012 Zakrytý první skluz na Rokytě. | 22.5.2012 Zakrytý první skluz na Rokytě. | 22.5.2012 Zakrytý první skluz na Rokytě. | 22.5.2012 Voda pod betonovými panely uhání šílenou rychlostí. | 22.5.2012
Voda pod betonovými panely uhání šílenou rychlostí. | 22.5.2012 Voda se pod skluzem zakrytým betonovými panely doslova vaří... | 22.5.2012 Voda se pod skluzem zakrytým betonovými panely doslova vaří... | 22.5.2012 Voda se pod skluzem zakrytým betonovými panely doslova vaří... | 22.5.2012 Voda se pod skluzem zakrytým betonovými panely doslova vaří... | 22.5.2012
Voda se pod skluzem zakrytým betonovými panely doslova vaří... | 22.5.2012 Voda se pod skluzem zakrytým betonovými panely doslova vaří... | 22.5.2012 Za skluzem se voda v kanálu zklidňuje. | 22.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012 Vchynicko-Tetovský plavební kanál. | 22.5.2012
Vodník s námi loučí na Vchynicko-Tetovském plavebním kanálu. | 22.5.2012

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024