T3.1

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

T3.1


Ulicí Národní od Jungmannova náměstí míří k obchodnímu domu Máj souprava vedená vozem T3.1 ev.č.6015 vypravená na linku 5. | 1984

Přestože v roce 1966 stále zůstávaly v provozu dvounápravové motorové a vlečné vozy staré konstrukce, došlo ke zrušení většiny vozů T1 z první série a jejich nahrazení novostavbami vozů T3. Likvidace jen 16 let starých celokovových vozových skříní se nám může zdát poněkud hůře pochopitelná...

Za účely propagace moderní tramvajové dopravy používal pražský Dopravní podnik fotografie novostavby tramvajové tratě přes Červený Vrch. Díky tomu máme možnost podívat se na barevnou fotografii podoby zastávky Horoměřická se soupravou vozů T3.1 (modernizované vozy T1 se skříní vozů T3) vedenou vozem ev.č.6016 (o stovku zvýšené původní ev.č. vozu T1) na kmenové lince 11. | 1968
Souprava vozů T3.1 ev.č.6022+6023 vypravená na linku 27 obrací na dočasném vratném trojúhelníku v Kotevní ulici u zastávek Plzeňka. | 3.2.1985
Na náměstí bratří Synků odbavuje cestující sólo vůz T3.1 ev.č.6018 vypravený na linku 23. Vůz vznikl přestavbou vozu T1 ev.č.5018 s dosazením vozové skříně T3. | 1976
Souprava vozů T3.1 ev.č.6018+T3 ev.č.6527 vypravená na linku 16 vjíždí na splítkový úsek tramvajové tratě mezi Zlíchovem a Lihovarem, jenž byl umístěn na mostě přes železniční trať. | 22.2.1987
Do smyčky Park kultury a oddechu Julia Fučíka (dnešní Výstaviště Holešovice) vjíždí souprava vozů T3.1 ev.č.6019+T3 ev.č.6489 vypravená na linku 12. V nástupní zastávce vyčkává měřící vůz ev.č.4100, upravený v roce 1967 v Rustonce z motorového vozu ev.č.3098 z roku 1948. | 22.2.1987
Do zastávky na Palackého náměstí odbočuje z nábřeží vůz T3.1 ev.č.6009 vypravený na linku 18, vzniklý přestavbou z vozu T1 ev.č.5009. | 5.6.1976
Vyřazené vozy T3.1 ev.č.6018, ev.č.6019 a ev.č.6023 v areálu nádraží Praha-Smíchov. | 13.7.1989
Pohledem skrz dvířka na stanoviště řidiče vyřazeného vozu T3.1 ev.č.6018 můžeme v areálu nádraží ČSD Praha-Smíchov zahlédnout karoserie odstavených novostaveb vozů T6B5. | 13.7.1989
Na vnější koleji smyčky Olšanské hřbitovy manipuluje souprava vedená vozem T3.1 ev.č.6015 vypravená na linku 16. | 9.10.1988
Souprava vozů T3.1. ev.č.6015+T3 ev.č.6485 vypravená na linku 15 stanicuje v zastávce Jindřišská. | 1985
Souprava vozů T3.1 ev.č.6019+6018 vypravená na linku 12 projíždí jednokolejným úsekem provizorní tramvajové tratě u okraje Nádražní ulice, zřízené během výstavby stanice metra Smíchovské nádraží. | 26.4.1981
V Ústředních dílnách ukončil svoji existenci vůz T3.1 ev.č.6015... | 1989
Ulicí Na Příkopě burácí souprava vedená vozem T3.1 ev.č.6014 vypravená na linku 5. | 1984
V zastávce Prašná brána v ulici Na Příkopě stanicuje souprava vedená vozem T3.1 ev.č.6013 vypravená na linku 5. | 1984
Interiér vyřazeného vozu T3.1 ev.č.6019. | 13.7.1989
Stanoviště řidiče vyřazeného vozu T3.1 ev.č.6019. | 13.7.1989
Vyřazený vůz T3.1 ev.č.6022 v areálu nádraží ČSD Praha-Smíchov. | 10.9.1989
Vyřazené vozy T3.1 ev.č.6023, 6018 a 6019 v areálu nádraží Praha-Smíchov. | 13.7.1989
Vyřazené vozy T3.1 ev.č.6023, 6018 a 6019 v areálu nádraží Praha-Smíchov. | 13.7.1989
Vyřazený vůz T3.1 ev.č.6024 v areálu nádraží Praha-Smíchov. | 10.9.1989
Souprava vozů T3.1 ev.č.6092+T3 ev.č.6615 vypravená na linku 18 stanicuje v zastávce Malostranská na nábřeží. | 11.5.2001
Souprava vozů T3.1 ev.č.6092+T3 ev.č.6228 vypravená na záložní vlak stanicuje v zastávce Pražský Hrad. | 17.2.1998
Vůz T3.1 ev.č.6092 vypravený na linku 11 stoupá od Muzea k zastávce I.P.Pavlova. | 1.12.2001
Vůz T1 ev.č.5092 prošel v roce 1976 modernizací na vůz T3.1ev.č.6092, z nějž se v roce 2002 stal vůz T3R.P ev.č.8342 zachycený na snímku v soupravě s vozem ev.č.8343 během vypravení na linku 23 na Malostranské. | 10.12.2005
Dodávka prvních dvou prototypů pražských vozů T1 (ev.č.5001 a 5002) následovaná dalšími třiadvaceti vozy (ev.č.5003-5025), vyrobená v letech 1951-1953 se v ulicích objevovala postupně. Ač byl 22. listopadu 1951 zahájen zkušebního provozu těchto vozů, k oficiálnímu převzetí prototypového vozu ev.č.5001 došlo Dopravním podnikem Praha až 31. prosince 1952, společně s druhým prototypem ev.č.5002. V roce 1952 byly zařazeny vozy až ev.č.5025 a výjimkou vozů ev.č.5007, 5008 a 5024 (zařazeny 1953), ev.č.5010 a 5020 (zařazeny 1954) a konečně vozem ev.č.5009 (zařazen 1955). Tato série vozů T1 byla od počátku vnímána jako prototypová a zkušební a za skutečně typové a sériové výrobky lze tak v Praze považovat až tramvaje T1 od ev.č.5026 z druhé a dalších sérií.

Dodané tramvaje T1 měly vozovou skříň 13,3 metru dlouhou a 2,4 metru širokou, avšak na obou koncích silně zúženou, což umožňovalo – ač s lokálními problémy - provoz na tratích uzpůsobených pro vozy staré stavby bez zásadnějších úprav kolejové sítě. Hmotnost vozu se udávala 14,9 t, z toho podvozky vážily 6,9 t. Vozy měly v pravé bočnici troje dveře a mezi prvními a druhými dveřmi umístěné stanoviště průvodčího. Přinejmenším část tramvají T1 z první série byla uzpůsobena plánovanému provozu s jedním modernizovaným vlečným vozem typu Krasin, přidáním obvodu pro napájení elektromagnetické brzdy vlečného vozu, přestože schvalovací dokumenty tento způsob provozu neumožnily.

Nedatovaná písemnost pocházející zřejmě z roku 1955 již technické podmínky provozu tramvají T1 od druhé série rozšiřuje o možnost provozu s jedním vozem typu Krasin. Nové tramvaje měly být s těmito vlečnými vozy provozovány jen na tratích se sklonem do 55 promile nejvyšší rychlostí 40 km/h. Přestože nelze vyloučit provedení zkušebních jízd, k nasazení těchto souprav do provozu s cestujícími nedošlo, vozy druhé a dalších sérií pro něj nakonec nebyly ani uzpůsobeny a místo toho obdržely zásuvky mnohočlenného řízení (stejně tak vozy e.č.5007 a 5008 z první série), které se však v praxi příliš nevyužívalo.

Zhodnocení provozu prvních 25 tramvají T1, z června 1954, přineslo naprosto tristní výsledky. Dva roky od svého dodání bylo provozuschopných jen 12 vozů, i ty však za sebou měly řadu odstavení pro nejrůznější technické závady. Několik vozů bylo dlouhodobě odstaveno jako zdroj náhradních dílů, jenž Dopravní podnik použil ke zprovoznění jiných vozů. Historie se zkrátka stále opakuje...

Jednou z nejzásadnějších změn pro zajištění bezproblémového provozu vozů typu T1, byla úprava nasávání chladícího vzduchu, které bylo původně provedeno štěrbinami v plentách pod levou bočnicí pod pátým oknem. Na voze ev.č.5010 bylo nasávání nejprve zkušebně přemístěno do horní části tohoto okna a nakonec bylo zřízeno v bočnici podobně, jak známe ze sériových vozů T1 a následujících typů tramvají řady T.

Po provedení úprav na konci 50. let jezdily v Praze tramvaje T1 z první série s ostatními vozy téhož typu vcelku spolehlivě v běžném provozu. V polovině šedesátých let pak začaly vozy první série najíždět své kilometry, po nichž by měly následovat velké generální opravy. No a pro ně nejenže neměl Dopravní podnik dosud vytvořené podmínky, protože přece jen šlo o něco nového, ale pravděpodobně ani dostatek náhradních dílů od výrobce.

Opravy byly totiž dost pracné, tramvaje typu T1, které těmito opravami prošly, obdržely zcela novou kabeláž, nové komponenty elektrické výzbroje odpovídající typu T3, v interiéru se rušila roštová podlaha a umakartové obložení nahradilo původní dřevovláknité desky. Tato situace tedy nejspíš byla důvodem, proč generální opravy tramvají T1 ev.č.5009 a 5012-5025 byly nakonec v roce 1966 provedeny nejjednodušší formou v podobě dodávky kompletně vybavených skříní typu T3 uspořádáním odpovídajícím dodávce série vozů ev.č.6405-6505 z roku 1965. Evidenční čísla vozů byla po „modernizaci“ zvýšena o tisíc, do číselné řady 6xxx odpovídající vozům T3. Vůz ev.č.6009 byl vybaven zkušebními koly s disky staženými šroubovými spoji místo centrální matice.

V roce 1972 byl ještě do provozu zařazen vůz T3 ev.č.6092, odpovídající sérii vozů ev.č.6756-6810 z roku 1971, jenž nahradil po dopravní nehodě těžce poškozený vůz T1 ev.č.5092. Plánována byla také náhrada vozu T1 ev.č.5126, která nakonec neproběhla, ač některé zdroje tvrdí, že i pro ni již byla vyrobena vozová skříň.

Vozy ev.č.6018-6025 byly vyřazeny v roce 1988, o rok později je následovaly vozy ev.č.6009 a 6012-6017. Posledním „přeživším“ vozem se tak stal vůz ev.č.6092, který navíc prošel v roce 2002 omlazovací kúrou na vůz typu T3R.P ev.č.8342.

Poznámka: Ač pravděpodobně nikdy námi použité označení vozů T3.1 nebylo v praxi oficiálně používáno, zvolili jsme podobnou logiku označení, jen použil pražský Dopravní podnik u vozu T6A5.3, který vznikl s využitím karoserie vozu T6A5 jako "modernizace" vozu T3.

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021