Ostrava 2016 Pomníčky zaniklých tramvajových tratí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Ostrava 2016
Pomníčky zaniklých tramvajových tratí


Ne vždy jsou tramvajové tratě či tramvajové provozy zrušeny bez jediné památky. Někdy dříve někdy později jsou vybudovány památníky na tyto neodmyslitelné dopravní tepny měst či vesnic. Ostravsko je známo povahou hornického revíru, který byl propleten sítí železničních vleček a tramvajovými tratěmi ať už normálněrozchodnými či úzkorozchodnými...

V naší reportáži se podíváme na pomníčky, které byly vybudováni k připomenutí skutečnosti, že okolo místa jejich umístění vedla trať, pro budoucí generace. Přibližme si tedy nejen samotné památníčky, ale také něco málo o historii tratě, na jejíž pamatku byl pomník zřízen. Přiblížíme si i dvě místa, která neleží přímo v Ostravě, ba dokonce ani v České republice, ale jsou vzdálena, co bychom kamenem dohodili.

Svinov

U jižní části odbavovací haly je pomník připomínající trať Svinov – Klimkovice, který byla v provozu v letech 1911 – 1978. | .2013 U nedaleké policejní služebny je pak poslední z památníků. Připomíná zde trať Svinov – Kyjovice, která byla v provozu v letech 1925 – 1970.. | .2013 U severní části budovy je pomník připomínající trať Svinov – Ostrava, která byla v provozu v letech 1907 – 1978. | 3.5.2014
U nové odbavovací haly železniční stanice jsou hned tři pomníky. Až do roku 1978 zde byl dobový přestupní terminál několika tramvajových tratí (Svinov – Klimkovice, Svinov – centrum a Svinov – Kyjovice). Jedná se o pamětní desky v podobě kolejí neznámého rozchodu s rytinou tratě a doby ve které byly v provozu.

U severní části budovy je pomník připomínající trať Svinov – Ostrava, která byla v provozu v letech 1907 – 1978.

Radvanice

Pomníček. | 27.12.2015 Pomníček. | 27.12.2015 Pomníček. | 27.12.2015
V roce 2005 u příležitosti 700 let založení obcí Radvanic a Bartovic byl vybudován památník připomínající existenci úzkorozchodné tramvaje, která těmito dvěma obvody v minulém století projížděla. V místě její skutečné trasy je tedy dnes památník, sestávající ze čtyřmetrového kolejového pole o rozchodu 760 mm vsazeného do chodníku a doplněného o informační tabuli.

Ostrava, centrum

Památníček. | 29.11.2015 Památníček. | 29.11.2015 Památníček. | 29.11.2015 Památníček. | 29.11.2015 Památníček. | 29.11.2015

V nově rekonstruované pěší zóně na ulici 28. října mezi Masarykovým a Smetanovým náměstím byl vybudován památník připomínající historii městské dopravy v těchto místech. Tvoří jej dvě krátké kolejové pole které byli vsazeny do původní kamenné dlažby (dobová kamenná dlažba byla nalezena při rekonstrukci pod asfaltem), jedno je o úzkém rozchodu (760mm) a druhé o normálním rozchodu (1435mm) dále pak replika zastávkového označníku s popisem a lavička. Vybudován právě zde byl proto, že tato část dnešní ulice 28. října je jediné místo v Ostravě, kde se v průběhu doby vystřídaly všechny trakce. V roce 1894 parní tramvaj, 1. května 1901 zde projela poprvé elektrická tramvaj normálního rozchodu, od roku 1950 zde normálněrozchodné tramvaje vystřídaly úzkorozchodné tramvaje, které zde v roce cca 1960 nahradil moderní dopravní prostředek – trolejbus. Do roku 1967 byla ulice samozřejmě využívaná i dopravou autobusovou, jak městskou tak i příměstskou. V onom roce 1967 se z této ulice stala pěší zóna a MHD odtud zmizela úplně.

Bohumín

Kilometr 0,2. | 31.12.2015 Kilometr 0,3. | 31.12.2015 Kilometr 0,4. | 31.12.2015 Kilometr 0,6. | 31.12.2015 Vozovna Nový Bohumín. | 31.12.2015
Památníček. | 31.12.2015 Památníček. | 31.12.2015 Vozovna Starý Bohumín. | 31.12.2015 Náměstí ve Starém Bohumíně. | 31.12.2015 Náměstí ve Starém Bohumíně. | 31.12.2015

Úzkorozchodnou trať připomíná na třídě Edvarda Beneše v Bohumíně od roku 2001 sedmimetrové kolejové pole, které pochází ze 40. let od bývalého mostu přes Olši v Karviné. Dále v ulici Studentská, kde vedla trať k vozovně, jsou do obrubníků vytesány kilometrovníky označují vzdálenost tratě. A na konci ulice pak budovy samotné vozovny. Jeden kilometrovník (0,6) byl ponechán na konci třídy Edvarda Beneše u křižovatky s ulicí Okružní.

Ve Starém Bohumíně pak trať na náměstí připomíná dlažba, která přesně kopíruje tramvajovou trať. Při detailním pohledu lze odhalit, že různě položené kostky vytvářejí v chodníku pomyslné rozdvojení, stejně jako se v minulosti rozcházely koleje, tj. výhybna. A před samotnou konečnou naproti dnešní městské nemocnice stojí budova druhé vozovny.

Opava

Dolní náměstí. | 10.1.2015 Hrnčířská. | 11.1.2015 Hrnčířská. | 17.12.2015

Přestože rozsahem byly tramvaje v Opavě malým provozem, jejich provoz připomínají dva památníčky. Jeden na Dolním náměstí a druhý v Hrnčířské ulici. Vždy se jedná o krátké kolejové pole (760mm) zasazené do okolní dlažby, na Dolním náměstí pak mezi kolejnice dosazena tabulka s textem těmito místy projížděla tramvaj doplněna o heraldický znak města a v ulici Hrnčířské pak na hlavě jedné z kolejnic plechová destička s textem zpomínka na tramvaje v Opavě 1905 – 1956.

Cieszyn (Těšín) [PL]

Památníček. | 7.11.2015 Památníček. | 27.11.2014 Památníček. | 27.11.2014 Památníček. | 7.11.2015 Vozovna. | 27.11.2014

Dne 26. května 2013 byl odkryt na Cieszyńskim rynku (Těšínském náměstí) pomník po malém provozu tramvají Český Těšín – Cieszyn. Skládá se z originálu kolejnic, které prošly restaurátorskýma rukama a tabulky informující o tom, že v tomto místě byla zastávka elektrické tramvaje. Do dnešních dnů se v Cieszynie zachovala i budova tehdejší vozovny na ul. Dojazdowej.
Tomuto provozu se věnuje samostatný článek.

Text: Burák


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023