Jízdenky pro jednotlivou jízdu DP Praha 1991 - 1993

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Jízdenky pro jednotlivou jízdu DP Praha
1991 - 1993


Společenské změny po roce 1989, zejména pak radikální ekonomická reforma připravená již od roku 1990, měly ve svých následcích vliv i na jízdné v městské dopravě. Liberalizace cen i devalvace kurzu Kčs vůči zahraničním měnám způsobily nebývalý nárůst míry inflace, což se reálně projevilo nárůstem spotřebitelských cen ve všech odvětvích. Ceny jízdného v MHD byly pevně stanoveny výměrem ministerstva financí z roku 1984, což se změnilo až zákonem č. 526/1990 sb. s platností od 1. ledna 1991, umožňujícím liberalizaci cen jízdného. Současně byla (opět výměrem ministerstva financí) stanovena povinnost tarifně zajistit v případě změny tarifu zlevněné jízdné pro vybrané skupiny cestujících, zejména děti a důchodce. Již od konce roku 1990 připravoval Dopravní podnik hl. m. Prahy návrh zvýšení ceny jízdného, který se následně od počátku roku 1991 projednával v orgánech vedení hl. m. Prahy. Již v té době se ozývaly hlasy volající po celkové změně nepřestupného tarifu na přestupný s časovou platností jízdenek, jako tomu bylo v některých západních městech, která pracovníci dopravního podniku v roce 1990 navštívili. Situaci však bylo nutné řešit okamžitě v možnostech stávajícího odbavovacího systému MOC (viz stránka Označovače a jejich použití, 1974-1996). Zásadní diskutovanou otázkou byla proto výše nového nepřestupního plnocenného jízdného, kde byly zvažovány varianty 3,- Kčs a 4,- Kčs. Výsledný tarif, platný od 1. dubna 1991, byl v tomto ohledu kompromisním řešením. Základní plnocenná jízdenka platila pro osoby ve věku od 16 do 65 let a její cena byla stanovena na 4,- Kčs. Současně však bylo umožněno zakoupit ve vybraných předprodejích soubory 25 ks jízdenek umožňující snížení ceny jízdného v elektrické trakci (metro, tramvaje, lanová dráha na Petřín) na 3,- Kčs a v autobusech na 3,60 Kčs. Podmínkou bylo zakoupení souboru obsahujícího 25 ks jízdenek. Pro děti od 10 do 16 let, osoby doprovázející dítě do 3 let a osoby ve věku od 65 do 70 let byly ponechány v platnosti jízdenky v ceně 1,- Kčs, nově v tarifu označované jako zlevněné. Tarifní změna představovala tak výrazné navýšení, že se projevila zvýšeným zájmem o nákup roční předplatní jízdenky, jejíž navýšení bylo pouze ze 780,- Kčs na 1100,- Kčs a na rok 1991 ji ještě bylo možné v době uveřejnění nových cen zakoupit za původní cenu. Není bez zajímavosti, že časová platnost jednotlivých jízdenek v metru byla v souvislosti se změnou tarifu od 1. dubna 1991 zkrácena z 90 na 60 minut, na jízdenkách však byla natištěna ještě platnost původní, a to včetně prvních sérií nových jízdenek za 4 Kčs.

Nástup barevných jízdenek

Přestože zdražení jízdného od 1. dubna 1991 bylo pro většinu společnosti nepopulárním krokem, pro zájemce o jízdenky to byl začátek fantasticky pestrého období. Rozměr jízdenek ani způsob označování se nezměnil, navýšil se však počet druhů. Zatímco jako zlevněné v ceně 1 Kčs se doprodávaly staré jízdenky ze skladových zásob, jako plnocenné se hned od dubna 1991 objevily nové jízdenky. Podoba první jízdenky za 4,- Kčs byla obdobná jízdence korunové, odlišovala se však modrou barvou tisku šipky a loga a označením ceny 4,- Kčs. Tato podoba jízdenky vznikla v časové tísni, neboť mezi finálním schválením změny tarifu a termínem účinnosti opatření bylo pouhých šest týdnů. Výsledkem bylo několik zajímavostí, na jízdence byl například od počátku její existence chybně uveden název Dopravní podniky hl. m. Prahy, metro el. dráhy, autobusy, k.p, přestože vydavatel jízdenky se v den počátku její platnosti stal akciovou společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Chybně byla rovněž uvedena doba platnosti jízdenky v metru. Souběžně proto probíhala příprava nové jízdenky v ceně 4,- Kčs, která se dostala do tisku ještě v roce 1991. Nová jízdenka se odlišovala zjednodušeným textem, změnou polohy označení ceny a odstraněním loga na líci. Rubová strana pak byla zcela přepracována - došlo k odstranění šipky a otočení textu o použití v metru do podélného směru, současně byla opravena délka doby platnosti. Tiskové provedení jízdenek však zůstalo bez ochranných prvků, pouze s použitím modré a černé barvy. Modrá barva byla výraznější, než u předchozího druhu a šipka byla vytištěna jako sytá, nikoliv složená z bodů jako dříve. Výsledkem byly občasně se vyskytující jízdenky se špatnou čitelností textu pod tmavou šipkou. U některých sérií byly zřetelné snaha o používání kvalitnějšího papíru. Nové jízdenky byly stále distribuovány v bločcích se stránkami po 5 kusech. V případě nemožnosti zakoupení jízdenky za 4,- Kčs bylo jako plnocenné jízdné uznáváno i označení čtyř jízdenek v ceně 1,- Kčs.
První provedení jízdenky v nominální hodnotě 4,- Kčs z roku 1991. Černý tisk je zcela shodný s dosavadními jízdenkami za 1,- Kč v provedení od r. 1987. Rubová strana první generace jízdenek v hodnotě 4,- Kč z roku 1991, jedinou odlišností od korunových jízdenek je modrá barva. Jízdenka byla označena v metru dne 17.7.1991.
Zlevněnou jízdenkou ze série Dab se vracíme ke korunovým jízdenkám, které vládly Praze sedmnáct let. Tato jízdenka však již byla prodána jako zlevněná v roce 1991. Použití korunové jízdenky v metru v roce 1991 již jako zlevněné dokládá rubová strana jízdenky ze série Cum, označené 17.4.1991.
Nové provedení jízdenky v hodnotě 4,- Kčs, typické až do roku 1993. Rub jízdenky za 4,- Kčs série Dmo označené v metru 22.9.1993.

Již během roku 1991 probíhaly debaty o dalších úpravách cen jízdného, které vyvrcholily změnou jeho výše až od 1. října 1992. Tato úprava se týkala převážně časových předplatných jízdenek, ale dotkla se i jednotlivého jízdného, konkrétně jízdenek zlevněných. Jejich cena byla zvýšena z 1,- Kčs na 2,- Kčs. Byla vydána nová zlevněná jízdenka v hodnotě 2,- Kčs ve shodném provedení s jízdenkou plnocennou, místo modré barvy však byla použita sytě žlutá. Na jízdence nebylo uvedeno, že se jedná o zlevněný tarif. Přes zvolený tmavý odstín někdy docházelo chybami tisku k nečitelnosti žlutého textu na lícové straně. Současně s navýšením ceny byl také zrušen nárok na zlevněné jednotlivé jízdné pro osoby od 65 do 70 let. Původní korunové jízdenky s červenou šipkou zůstaly nadále v platnosti a bylo možno je využívat v kombinaci více kusů. K ukončení platnosti jízdenek za 1 Kčs došlo až ke dni 31.3.1993 a jednalo se historicky o první ukončení platnosti jízdenek systému MOC, do této doby mohly být teoreticky použity při kombinaci do celkové hodnoty dvou nebo čtyřech korun jakékoliv jízdenky vydané od roku 1974.

Rok 1993 přinesl změnu i jízdenkám čtyřkorunovým, u kterých se množily pokusy o jejich falšování, případně odstraňování potisku z metra a opětovné použití jízdenky (k tomuto účelu fungovaly např. zmizíky dovážené z Německa). Nejprve objevilo v oběhu několik sérií jízdenek za 4,- Kčs s vyšší kvalitou tisku, následně však bylo přikročeno k přípravě zcela nové grafické podoby jízdenky. Ta spatřila světlo světa na podzim roku 1993 a byla ve své době zásadním pokrokem z hlediska ochranných prvků i co do kvality použitého papíru. Texty na líci jízdenky se nezměnily, ale šipka byla provedena v reflexně oranžové barvě, což sloužilo k ochraně před kopírováním, neboť rozmáhající se barevné xeroxovací stroje nebyly schopny tuto barvu věrně zhotovit. Cena jízdného byla uvedena v hodnotě 4,- Kč, tedy již v nové měně – české koruně, zavedené od 1. ledna 1993. Byl opuštěn dosavadní systém s označením série třemi písmeny a šestimístným číslem, nově bylo označení jedním písmenem a sedmi číslicemi. Rubová strana přinášela nové uspořádání s okénkem pro tisk označení v metru. V podbarvení okénka byl světlý tisk názvu dopravního podniku, podmínky přepravy v metru byly vypsány nad a pod okénkem. V případě snahy o vyzmizíkování či jiné odstranění tisku označení z metra došlo též k poškození tisku v okénku a upravená jízdenka tak mohla být odhalena. Nové jízdenky byly uvedeny do oběhu od 4. října 1993 a současně byla urychleně ukončena platnost modrých jízdenek – již k 31. říjnu 1993, obměna tedy trvala jen necelé čtyři týdny. Vzhledem k rozhodnutí o změně cen od ledna 1994 již nebyla v novém designu s ochrannými prvky připravována zlevněná jízdenka.

Zlevněná jízdenka v ceně 2,- Kčs platná od 1.10.1992. Rub jízdenky v ceně 2,- Kčs série Aar z roku 1993, označené v metru 9.10.1993.
Jízdenka v hodnotě 4,- Kčs ze série Dpz dokládá snahy o zvýšení kvality tisku jízdenek. Rub jízdenky za 4,- Kčs série Dpz umožňuje díky označení strojkem MOC přečtení podmínek pro použití v metru.
Nová jízdenka v ceně 4,- Kč z roku 1993 zaujala čistě bílým papírem a jasně oranžovou barvou šipky. 	Na rubové straně jízdenky za 4,- Kč z roku 1993 zaujme okénko pro tisk označovači v metru. Na snímku jízdenka ze série E.

Soubory ekologických a ekonomických jízdenek

Navýšení ceny jednotlivých jízdenek z 1,- Kčs na 4,- Kčs bylo v roce 1991 vnímáno jako radikální krok a během projednání se ozývaly hlasy volající po nižší ceně jízdenky. Jako jistý kompromis se podařilo do tarifu platného od 1. dubna 1991 zahrnout také dva druhy souborů jízdenek, umožňující cestujícím zakoupení 25 ks jízdenek najednou za zvýhodněnou cenu. Vzhledem k šibeničnímu termínu přípravy nových jízdenek byly soubory v distribuci až od května 1991. Soubor tvořil tenký bloček pěti stran po pěti jízdenkách opatřený krycím listem s popisem obsahu a sériovým číslem. Jednotlivé jízdenky v souboru již nebyly vzájemně odlišeny. Prvním druhem byl tzv. Soubor ekologických jízdenek, platný pro metro, tramvaje a lanovou dráhu na Petřín – jízdenky tedy neplatily v autobusech. Cena souboru 25 jízdenek činila 75,- Kčs, jedna jízdenka tedy vyšla na pouhé 3,- Kčs a cestující na každé jízdě oproti standardní plnocenné jízdence ušetřil 1,- Kčs. Ekologické jízdenky byly provedeny s odlišným textem od klasických plnocenných a rovněž grafická podoba byla jiná, šipka na jízdence byla zelená a jiného tvaru. Na jízdence byl uveden název Ekologická jízdenka, cena celého souboru 25 ks a upozornění Jednotlivá jízdenka je neprodejná. Rubová strana ekologické jízdenky byla provedena v zelené barvě graficky obdobně jako u starých korunových jízdenek, tedy s textem a šipkou, byla však uvedena již správná doba platnosti v metru 60 minut a šipka byla odlišného tvaru. Podobně jako u plnocenných jízdenek se i u ekologických objevily v oběhu i pokusné série provedené ve vyšší kvalitě, tyto jízdenky se odlišovaly také absencí věty Jednotlivá jízdenka je neplatná v popisu.

Vydáním souboru ekologických jízdenek byli v podstatě zvýhodněni cestující, jejichž cesty bylo možné realizovat elektrickou trakcí, pro osoby bydlící nebo pracující pouze u autobusových linek byly tyto jízdenky nepoužitelné. Takových cestujících se týkal druhý typ souboru, nazvaný pouze Soubor jízdenek a platný pro všechny druhy dopravy. Cena souboru 25 jízdenek činila 90,- Kčs, jedna jízdenka tedy vyšla na 3,60 Kčs a cestující na každé jízdě oproti standardní plnocenné jízdence ušetřil 0,40 Kčs. Jízdenky ze souboru byly provedeny graficky shodně s ekologickými jízdenkami, odlišovaly se pouze textovým popisem a barvou tisku. Zvolena byla modrá barva, avšak výrazně světlejší, než u standardních plnocenných jízdenek. Oba typy souborů jízdenek bylo možné zakoupit pouze v předprodejních místech Dopravního podniku a někteří cestující o jejich existenci po celou dobu jejich platnosti nevěděli. Platnost některých emisí souborů jízdenek byla ukončena 31. března 1993, i po tomto datu však byla nadále další vydání souborů v prodeji.

Typické provedení ekologické jízdenky. Jednotlivé série se lišily velikostí a polohou šipky na jízdence. 	Rub ekologické jízdenky ze série Ae, označené v roce 1993.
Příklad jednoho z několika druhů krycího listu souboru ekologických jízdenek. K porovnání velikosti je přiložena také ekologická jízdenka. Ekologická jízdenka z pokusných sérií vyšší kvality, které se vyznačovaly také zvětšením šířky jízdenky o cca 3 milimetry.
Jízdenka ze souboru 25 ks v ceně 90 Kčs. Za povšimnutí stojí odlišné umístění šipky v porovnání s ekologickou jízdenkou výše, i u tohoto typu jízdenek je doloženo několik variant. Rub jízdenky ze souboru, tato jízdenka byla označena v povrchové dopravě.

Jízdenky z automatů

Pro prodej jízdenek v automatech byla využita i po změně tarifu stále výhradně dosavadní technika, kterou představovaly západoněmecké automaty Merona. Tyto stroje umožňovaly nákup pouze jednoho druhu jízdenky, automaty tak byly nově rozlišeny – některé vydávaly jen jízdenky plnocenné, jiné pak pouze zlevněné. Na rozdíl od mnoha českých měst nebyly v Praze prováděny žádné úpravy automatů Merona k umožnění prodeje více druhů jízdenek v jednom automatu. Před tarifní úpravou vydávaly všechny automaty jízdenky v hodnotě 1,- Kčs, v roce 1991 byl upraven štoček pro tisk na jízdenky na méně řádků větším písmem, což zvyšovalo čitelnost i v případě vad tisku. Po změně tarifu byly postupně některé automaty upraveny k vydávání jízdenek v ceně 4,- Kčs, do těchto automatů byl pořízen nově papír světle modré barvy. V ostatních automatech byl ponechán výdej jízdenek v hodnotě 1,- Kčs jakožto zlevněných, avšak nově na papíře růžové barvy (občas se vyskytovala i barva červená). Zvýšení ceny zlevněných jízdenek z 1,- Kčs na 2,- Kčs se projevilo v automatech pouze změnou jedné číslice v tisku. Jízdenky z automatů se staly po roce 1991 historicky prvními, na kterých bylo textově rozlišeno, zda se jedná o plnocenné nebo zlevněné jízdné. Na plnocenných jízdenkách byla uvedena formulace Plné jízdné, na zlevněných pak Zlevněné jízdné. Úpravy automatů však probíhaly postupně a ještě v roce 1992 bylo možné v některých automatech zakoupit jízdenky v ceně 1,- Kčs bez označení druhu jízdenky. Jako zajímavost je vhodné uvést, že v automatech Merona nebyla během roku 1993 změněna uváděná měna z Kčs na Kč, byť by tento úkon nebyl komplikovaný. Dle dobových informací o tarifních podmínkách byly údajně v roce 1991 po nějakou dobu v prodeji také jednodenní jízdenky z automatů Merona, jejichž cena vzrostla z 8,- Kčs na 25,- Kčs, vzorek takové jízdenky se však nepodařilo dohledat a tyto jízdenky byly brzy nahrazeny tzv. Turistickými jízdenkami, prodávanými v předprodejích DP od června 1991.

Jízdenka v ceně 1,- Kčs v provedení z roku 1991, již se zjednodušeným textem. Jízdenka za 4,- Kčs z automatu s uvedením formulace „plné jízdné“. Pokroucený tvar jízdenky není chybou scanování, ale nerovností použité role papíru.
Při tisku na modrý papír byly nešvary automatů Merona ještě výraznější. Jízdenka se špatně čitelným textem pochází z roku 1993. Rub jízdenky za 4,- Kčs z automatu Merona, označené v září 1993. Na označení je zajímavé chybějící číslo označovače s logem metra.
Jízdenka v hodnotě 1,- Kčs po úpravě textu s přidáním formulace „Zlevněné jízdné“, vydaná automatem č. 022 v roce 1991. Při změně ceny z 1,- Kčs na 2,- Kčs nedošlo k žádné úpravě, barva papíru zlevněných jízdenek zůstala stále růžová.
Rub jízdenky v ceně 2,- Kčs označené v metru dne 10.12.1992. Ukázka atypického červeného papíru na jízdence v hodnotě 2,- Kčs z roku 1993.

Od ledna 1994 došlo ke změně ceny všech jednotlivých jízdenek spojené se změnou vzhledu, byť odbavovací systém zůstal stále stejný. Ze starších jízdenek bylo umožněno dočasně používat v kombinaci cen pouze jízdenky v ceně 2,- Kčs a 4,- Kč. Období po 1. lednu 1994 je zpracováno na další stránce.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024