Rekonstrukce tratí v oblasti Ohrady

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce tratí v oblasti Ohrady


Během prázdninového provozu probíhají každoročně rozsáhlé rekonstrukce významných kolejových konstrukcí, jelikož letní měsíce se sníženým vypravením a poptávkou po dopravě z řad cestujících k tomu přímo vybízí. Nejinak tomu bylo i v roce 2006, kdy probíhala rekonstrukce tramvajové křižovatky Ohrada a přilehlé trati mezi Ohradou a Vápenkou.

Rekonstrukce "Ohrady" probíhající od 3. července do 25. srpna 2006 zahrnuje úpravy přilehlé tramvajové trati v úseku Jana Želivského od Basilejského náměstí, kde proběhne výměna velkoplošných panelů BKV až k ulici Jeseniova, prostor zastávek Biskupcova, samotnou rekonstrukci křižovatkové konstrukce Ohrada a rekonstrukci traťového úseku Rečkova - Na Vápence, čímž navazuje na současně probíhající rekonstrukci obratiště Vápenka a vjezdových kolejí do vozovny Žižkov.

V traťovém úseku mezi Basilejským náměstím ke křižovatce s Jeseniovou ulicí budou i v novém stavu ponechány velkoplošné panely BKV, pouze dojde k jejich výměně za nové se směrovým a výškovým urovnáním.

Kolejová křižovatka Ohrada nově obsahuje rozřazovací výměny se splítkovou kolejí ze směrů od Olšanské (za zastávkou Biskupcova ve směru z centra) a Vápenky (za zastávkou Ohrada ve směru do centra). V ulici Jana Želivského je prostor za rozřazovací výměnou pro dvě vlakové soupravy, v ulici Koněvova pak pro jednu vlakovou soupravu. Svršek tramvajové trati (vyjma výše zmiňovaného úseku velkoplošných panelů BKV) nově tvoří stojinová žlábková kolejnice na betonových pražcích TB93 ve štěrkovém loži. Kolejové konstrukce a kolejové obvody jsou uloženy na dřevěných pražcích. Povrch tramvajové tratě tvoří žulová dlažba, která v místě napojení na stávající úsek v Koněvově ulici přechází v zákrytové panely.

Součástí stavby je též rekonstrukce světelného signalizačního zařízení Ohrada. Řadič umožňující preferenci z roku 2001 je doplněn o chybějící trolejové detektory a kolejové obvody pro blokování výhybek. Umístění kolejových splítek si vynutilo úpravu řídící logiky, jelikož stávající programy signalizace neumožňovaly její efektivní využívání. Nově tak signalizace umožní ze směru od Nákladového nádraží Žižkov díky délce úseku cca 103 m od stavěcího kontaktu po stopčáru průjezd 3 vlakových souprav v jednom cyklu a 2 vlakových souprav od Vápenky (vzdálenost stavěcího kontaktu 56 m a detektoru 50 m od stopčáry). Preference bude fungovat s pevným sledem fází, které se krátí, případně prodlužují dle nároků tramvají.

Tramvajové zastávky Biskupcova v ulici Želivského a Ohrada v ulici Koněvova jsou shodně prodlouženy na 67 m, se šířkou nástupiště 2,3m (1,8m prostor pro cestující + 0,5m bezpečnostní odstup od zábradlí ze strany vozovky), resp. 2m na ulici Jana Želivského ve směru Olšanská se současnou úpravou šířkového uspořádání přilehlého jízdního pásu. Zastávky jsou zřízeny na dvě tramvajové soupravy a u všech nástupištních hran jsou vybaveny nájezdovými rampami ve sklonu 1:12 u čela nástupiště. K oddělení cestujících od automobilové dopravy slouží nově instalované zábradlí se skleněnou výplní, známé např. ze zastávek Hradčanská.

V rámci rekonstrukce tramvajové trati v Koněvově ulici byla provedena kompletní výměna tramvajového tělesa v úseku Rečkova - Na vápence. Stávající konstrukce velkoplošných panelů BKV s blokovou kolejnicí B1 je vyměněna za klasickou konstrukci se stojinovou žlábkovou kolejnicí na betonových pražcích ve štěrkovém loži s využitím izolačních prvků kolejnic. Kryt trati tvoří zákrytové panely.

Součástí stavby Koněvova - Vápenka je i rekonstrukce obratiště Vápenka zahrnující úpravy na Koněvově ulici v rozsahu ulic Na Vápence - Loudova (prostor podél zastávky Vápanka do centra), dále v ulici Loudova, Biskupcova v úseku Loudova - Na Vápence a v ulici Na Vápence v rozsahu Biskupcova - Koněvova. Konstrukce tramvajové tratě zde bude klasická se stojinovou žlábkovou kolejnicí na betonových, resp. dřevěných pražcích doplněná o protihlukové izolační prvky. Povrch komunikací je zakryt dle umístění žulovou dlažbou, zákrytovými panely, resp. litým asfaltem. Součástí stavby je též rekonstrukce tramvajové zastávky Vápenka ve směru do centra.

Rekonstrukce smyčky Vápenka je stavebně koordinována se stavbou společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Křižovatka Ohrada a navazující úseky .:::. 7. července 2006
Rekonstrukce křižovatky Ohrada začala likvidací původní kolejové konstrukce. | 4.7.2006 Rekonstrukce křižovatky Ohrada začala likvidací původní kolejové konstrukce. | 4.7.2006 Rekonstrukce křižovatky a smyčky Vápenka začala snášením původní kolejové konstrukce. | 4.7.2006 V úseku mezi smyčkou Spojovací a Vápenkou probíhá výměna poškozených styků kolejnic. | 4.7.2006 Odpojení smyčky Spojovací bylo využito k údržbě jejích kolejových konstrukcí. | 4.7.2006
 Další fotografie křižovatky Ohrada a navazujících úseků .:::. 7. července 2006
Křižovatka Ohrada a navazující úseky .:::. 20. července 2006
Rekonstrukce tramvajové tratě mezi Basilejským náměstí a křižovatkou Ohrada je v plném proudu. | 20.7.2006 Rekonstrukce křižovatky Ohrada je v plném proudu, na místě již leží podstatná část kolejové konstrukce. | 20.7.2006 Rekonstrukce křižovatky Ohrada je v plném proudu, na místě již leží podstatná část kolejové konstrukce. | 20.7.2006 Rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Vápenkou a Ohradou je v plném proudu. | 20.7.2006 Rekonstrukce smyčky Vápenka, částečně související s pracemi vodáren se bohužel v letošním roce vyhne prostoru odstavných kolejí. | 20.7.2006
 Další fotografie křižovatky Ohrada a navazujících úseků .:::. 20. července 2006
Křižovatka Ohrada a navazující úseky .:::. 24. července 2006
Rekonstrukce tramvajové tratě mezi Basilejským náměstí a křižovatkou Ohrada je v plném proudu. | 24.7.2006 Rekonstrukce křižovatky Ohrada je v plném proudu, na tomto místě bude navazovat na vrchol konstrukce předjízdná splítka. | 24.7.2006 Rekonstrukce smyčky Vápenka, na místě je již vložena rozjezdová výhybka do smyčky. | 24.7.2006 Rekonstrukce smyčky Vápenka, částečně související s pracemi vodáren, se bohužel vyhne prostoru odstavných kolejí. | 24.7.2006 Odpojení smyčky Spojovací bylo využito k údržbě jejích kolejových konstrukcí. | 24.7.2006
 Další fotografie křižovatky Ohrada a navazujících úseků .:::. 24. července 2006
Křižovatka Ohrada a navazující úseky .:::. 1. srpna 2006
Rekonstrukce křižovatky Ohrada je v plném proudu, na místě již leží takřka celá kolejová konstrukce, s výjimkou předjízdných splítek od Vápenky a Biskupcovy. | 1.8.2006 Rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Vápenkou a Ohradou je v plném proudu. | 1.8.2006 Rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Vápenkou a Ohradou je v plném proudu. | 1.8.2006 Na křižovatce Vápenka již leží obě výhybky od Spojovací. | 1.8.2006 Rekonstrukce smyčky Vápenka, dokončený je i vjezdový oblouk. | 1.8.2006
 Další fotografie křižovatky Ohrada a navazujících úseků .:::. 1. srpna 2006
Křižovatka Ohrada a navazující úseky .:::. 3. srpna 2006
Detail smontovaných kolejnic rozřazovací splítky křižovatky Ohrada. | 3.8.2006 Rekonstruovaná křižovatka Ohrada v pohledu od Krejcárku. | 3.8.2006 Části kolejové konstrukce křižovatky Vápenka složené v ulici Na Vápence. | 3.8.2006 V místě vjezdu do vozovny Žižkov je zatím pouze odstraněná vozovka i s kolejemi. | 3.8.2006 K vyrovnání výškové polohy rekonstruované tratě v Koněvově ulici byla přivezena strojní podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW firmy Hans Wendel. | 3.8.2006
 Další fotografie křižovatky Ohrada a navazujících úseků .:::. 3. srpna 2006
Křižovatka Ohrada a navazující úseky .:::. 9. srpna 2006
Předsunuté kolejové rozvětvení od Vápenky je již v křižovatce instalováno. | 8.8.2006 Předsunuté kolejové rozvětvení od Vápenky je již v křižovatce instalováno. | 8.8.2006 Předsunutému kolejovému rozvětvení od Biskupcovy zatím chybí k dokonalosti nejen rozjezdová výhybka ale i pár kolejových polí. | 8.8.2006 Předsunutému kolejovému rozvětvení od Biskupcovy zatím chybí k dokonalosti nejen rozjezdová výhybka ale i pár kolejových polí. | 8.8.2006 Před křižovatkou Ohrada jsou do kolejiště od Vápenky vloženy odvodňovače kolejí. | 8.8.2006
 Další fotografie křižovatky Ohrada a navazujících úseků .:::. 9. srpna 2006
Křižovatka Ohrada a navazující úseky .:::. 13. srpna 2006
V úseku mezi křižovatkou Ohrada a ulicí Jeseniovou je již upravena zemní pláň a dochází k pokládce kolejí na železobetonové pražce. | 13.8.2006 Mezi Jeseniovou ulicí a Basilejským náměstím dochází k pokládce nových panelů BKV. | 13.8.2006 Na vrcholu křižovatky Ohrada od zastávky Biskupcova byla již zřízena celá rozjezdová splítková kolej, dochází k jejímu směrovému a výškovému vyrovnání. | 13.8.2006 Mezi zastávkami Vápenka a Ohrada probíhá zakrývání tratě zákrytovými panely stejné konstrukce jako v již dříve rekonstruovaném úseku Vápenka - Spojovací. | 13.8.2006 Konstrukce křižovatky Vápenka je, s výjimkou rozjezdové výhybky od vozovny Žižkov, již celá smontovaná na místě. | 13.8.2006
 Další fotografie křižovatky Ohrada a navazujících úseků .:::. 13. srpna 2006

Zdroj: Technické zprávy firem DIPRO spol. s r. o.,
METROPROJEKT Praha a. s. a intranet Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022