Trať v ulici Na Mlejnku

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať v ulici Na Mlejnku


Podél opuštěných lomů v Braníku míří vůz T1 ev.č.5072 vypravený na linku 17 na trať v ulici Na Mlejnku, zatímco dnes by po pár metrech odbočoval na samostatné těleso pod Barrandovský most. Za povšimnutí stojí betonová deska vozovky. | 23.6.1959
Když dnes tramvaj jedoucí tramvají od Výtoně do Braníka před zastávkou Přístaviště odbočí ze středu komunikace na její okraj, na násep podél Vltavy pod Barrandovským mostem, bere to většina cestujících již jako samozřejmost. Přesto do roku 1986 koleje pokračovaly až k branickému nádraží ve středu komunikace.

V těchto místech dnes burácí motory tisícovky automobilů. Na snímku projíždí pražskou periférií v ulici Na Mlejnku jediný automobil, jemuž úspěšně sekunduje souprava vozů T3 ev.č.6888+6889 vypravená na linku 30. | 3.8.1978
Souprava vozů T3 ev.č.6886+6887 vypravená na linku 30 pod skalními pozůstatky branického lomu opouští trať v ulici Na Mlejnku a pokračuje po traťovém úseku, který je v provozu i v současnosti. | 3.8.1978
Pod opuštěným podolským lomem míří vůz T3 ev.č.6956 vypravený na linku 28. | 3.8.1978
Na snímku mířícím k branickému nádraží se z původní tratě v ulici Na Mlejnku vrací souprava vozů T3 neznámých evidenčních čísel vypravená na linku 17. Vpravo je již ve výstavbě současná přeložka. Obě tratě se na snímku setkávají. | říjen 1986
Na dalším snímku se oproti předchozímu otočíme směrem do centra a nabídne se nám tak pohled na přímou trať směrem k zastávce Dvorce. | říjen 1986
Na snímku mířícím k branickému nádraží je více než patrné, kudy vedla původní tramvajová trať v ulici Na Mlejnku a kudy vede současná přeložka. Obě tratě se na snímku setkávají. | říjen 1986
Původní tramvajová trať v ulici Na Mlejnku se zastávkami Přístaviště. | říjen 1986
Souprava vozů T3 s neznámými evidenčními čísly vypravená na linku 3 ještě míří po původní trati do ulice Na Mlejnku. V levé části snímku již však probíhá výstavba přeložky. | říjen 1986
Pohled od budoucích zastávek Přístaviště z přeložky tramvajové tratě na stávající trať mířící do ulice Na Mlejnku. | říjen 1986
Pohled od budoucích zastávek Přístaviště z přeložky tramvajové tratě na stávající trať mířící do ulice Na Mlejnku. | říjen 1986
Souprava vozů T3 ev.č.6888+6889 vypravená na linku 30 vjíždí do ulice Na Mlejnku, kde hned na jejím začátku byla zřízena zastávka Přístaviště. | 3.8.1978
Pěkně z nadhledu vyfotografovaná výstavba přeložky tramvajové tratě s tramvají v pozadí mířící po původní trati v ulici Na Mlejnku. | říjen 1986
Souprava vozů T3 neznámých evidenčních čísel vypravená na linku 17 projíždí ulicí Na Mlejnku ve směru z centra. Osobní automobily abyste zde pohledali. | říjen 1986
Podél vznikajícího náspu Jižní spojky opustila zastávku Přístaviště souprava vozů T3 ev.č.6394+6468 vypravená na linku 17. | 15.1.1984
Přestože se již krátce po 1. světové válce se objevily první plány na propojení obou vltavských břehů mostem v oblasti Braníka a po 2. světové válce vzniklo dalších 13 projektů, stále se nic nedělo.

Tramvajová trať, ukončená smyčkou u branických ledáren od ledna roku 1933, byla prodloužena k branickému železničnímu nádraží od 2. července 1959. Protože však nová smyčka ještě nebyla stavebně dokončena, jezdily po novém úseku tramvaje bez cestujících. Tento stav se nezměnil ani po zprovoznění předjízdné koleje ve smyčce k 31. srpnu a cestující byli nadále nuceni vystupovat u Ledáren. Teprve když je po více jak roce, 5. září 1960, smyčka Nádraží Braník uvedena do definitivního provozu, začnou i po nové trati jezdit cestující.

Až v roce 1976 se rozhodlo o poloze a podobě nového mostu přes řeku Vltavu a o dva roky později začaly přípravné práce. Výstavba Barrandovského mostu, tehdy zvaného most Antonína Zápotockého, předznamenala radikální proměnu podoby branického předmostí, aby tramvaje v budoucnosti nenarušovaly provoz automobilů na vznikající Jižní spojce.

Dne 20. září 1983 se otevírala jižní polovina nového mostu a Jižní spojka křižovala úrovňově ulici Na Mlejnku s provozovanou tramvajovou tratí. V sousedství tramvajové tratě se stavěla severní polovina mostu a příjezdové rampy. Zaslepení ulice Na Mlejnku a její nahrazení novou pobřežní komunikací, která se stala součástí rekonstruované a prodloužené Modřanské ulice, se blížilo.

Provoz tramvají v ulici Na Mlejnku byl zastaven 20. října 1986 a 8. listopadu se tramvaje rozjely po přeložce, zřízené na samostatném tělese po straně komunikace v otevřeném svršku až o 200 metrů od staré trati. V době uvedení do provozu se jednalo o první moderní trať na otevřeném kolejovém svršku v Praze. Na přeložce byly zřízeny dvě zastávky, pojmenované shodně se zastávkami v ulici Na Mlejnku, tedy Přístaviště a Modřanská.

Výstavba branického předmostí pak trvala v několika etapách až do roku 1988, kdy byl celý most (3. listopadu) uveden do plného provozu a Jižní spojka byla „umístěna“ na násep přibližně o dva a půl metru výše, čímž došlo k definitivnímu přerušení a zaslepení ulice Na Mlejnku.

Z ulice Na Mlejnku zmizely koleje, místo nich se objevilo parkoviště a samotná ulice byla Jižní spojkou zaslepena. Pro obyvatele blízkých domů se docházková vzdálenost k přeložené tramvajové zastávce výrazně prodloužila.

V zastávce Modřanská umístěné v ulici Na Mlejnku odbavuje cestující souprava vozů T3 ev.č.6900+6901 vypravená na linku 17. Cestující si před nástupem do vozu z prostoru zastávky bez nástupního ostrůvku mohou koupit denní tisk ve stánku PNS, tedy Poštovní novinové služby. | 3.8.1978
Souprava vozů T3 ev.č.6703+6763 vypravená na linku 17 opustila zastávku Modřanská a míří ulicí Na Mlejnku k branickému nádraží. | 15.1.1984 Souprava vozů T3 ev.č.6460+6465 vypravená na linku 3 opustila zastávku Modřanská a míří k branickému nádraží. Na snímcích přítomný věžák nám usnadňuje orientaci. | 15.1.1984 Sedmnáctka obsazená soupravou vozů T3 ev.č.6900+6901 projíždí ulicí Na Mlejnku a do cíle její cesty u branického nádraží již moc nezbývá. | 3.8.1978
Vůz T3 ev.č.6956 vypravený na linku 28 míří ulicí Na Mlejnku k branickému nádraží. | 3.8.1978 Prostor původních zastávek Modřanská v ulici Na Mlejnku. | říjen 1986 Prostor původních zastávek Modřanská v ulici Na Mlejnku, v levé části již vzniká násep Jižní spojky. | říjen 1986
Pražská periferie v podání tramvajové tratě v ulici Na Mlejnku, která se brzy stane bezvýznamnou komunikací. Všudypřítomné záplaty svědčí o razantních stavebních pracích v souvislosti s dokončováním mostu Antonína Zápotockého (dnes mostu Barrandovského). | říjen 1986 Ulice Na Mlejnku byla dispozičním řešením velmi podobná trati vedené po nábřeží. Tramvaje T3 se zde setkávají s typickým vozidlem své doby, přezdívaným „škodolet“. | říjen 1986 Světelnou křižovatku s Modřanskou ulicí překonává při jízdě ulicí Na Mlejnku do centra souprava vozů T3M vypravená na linku 3. | říjen 1986 Vůz T3 ev.č.6957 vypravený na linku 28 míří ulicí Na Mlejnku k cíli své cesty u branického nádraží. | 3.8.1978 Do centra města míří ulicí Na Mlejnku sólo vůz T3 ev.č.6357 vypravený na linku 28. | 3.8.1978
Ke konečné u branického nádraží ulicí Na Mlejnku míří souprava vozů T3 ev.č.6386+6393 vypravená na linku 30. | 3.8.1978
Souprava vozů T3 ev.č.6430+6494 vypravená na linku 30 projíždí traťovým úsekem v ulici Na Mlejnku. Dispozice ulice byla zcela stejná jako na nábřeží v okolí Podolské vodárny. Dva jízdní pruhy automobilů pro každý směr jízdy a uprostřed na zvýšeném tělese tramvajová trať krytá asfaltovým zákrytem. Mezi protisměrnými kolejemi pak sdružené sloupy trolejového vedení a veřejného osvětlení. | 3.8.1978 Ulicí Na Mlejnku uhání vůz T3 ev.č.6495 vypravený na linku 28. | 3.8.1978 Vůz T3 ev.č.6957 vypravený na linku 28 s pozadím tehdy ještě plně funkčního branického pivovaru míří ulicí Na Mlejnku do centra města. | 3.8.1978
Světelně řízená křižovatka ulice Na Mlejnku s Modřanskou ulicí. | říjen 1986 Souprava vozů T3 ev.č.6194+6195 vypravená na linku 17 míří ulicí Na Mlejnku na konečnou u branického nádraží. Jak je patrné, probíhá právě pokus o opravu tratě. Před úsekem je proto umístěna dopravní značka doplněná typickou petrolejovou lampou. | 21.4.1980 Pohled ke smyčce Nádraží Braník na tramvajovou trať v ulici Na Mlejnku, v prostoru opuštěné vozovky vpravo je prostor vznikající přeložky. | říjen 1986 Souprava motorového a vlečného vozu ev.č.2239+1523 vypravená na zvláštní jízdu pro příznivce historie pražské dopravy překonává v Braníku jakési podivné propojení velkoplošných panelů BKV. Pamětníci možná vysvětlí, oč tu tehdy šlo. | 11.9.1982 Na leteckém snímku traťového úseku tramvajové tratě v oblasti Barrandovského mostu je žlutou čarou vyznačeno původní vedení tratě ulicí Na Mlejnku a červenou čarou stávající poloha na přeložce z roku 1986.
Pohled od smyčky Nádraží Braník na tramvajovou trať v ulici Na Mlejnku, v prostoru opuštěné vozovky vlevo je prostor vznikající přeložky. | říjen 1986 Pohled od smyčky Nádraží Braník na tramvajovou trať v ulici Na Mlejnku, v prostoru opuštěné vozovky vlevo je prostor vznikající přeložky. | říjen 1986 Souprava vozů T3 ev.č.6106+6123 vypravená na linku 13 míří z ulice Na Mlejnku do smyčky Nádraží Braník. Montovaná hala v pozadí stojí do dnešních dnů a přeložka tramvajové tratě se k ní přimyká. | 21.4.1980 Na snímku mířícím od branického nádraží je více než patrné, kudy vedla původní tramvajová trať v ulici Na Mlejnku a kudy vede současné přeložka. Obě tratě se na snímku setkávají. | říjen 1986
Ulice Na Mlejnku v roce 2017
Kdysi měli obyvatelé domů v ulici Na Mlejnku zastávku tramvají před domy, dnes musí podchodem. | 3.3.2017 Parkoviště, kam se povídáš. | 3.3.2017 Stávající podoba ulice Na Mlejnku, kde středový pás původní tramvajové tratě slouží jako parkoviště. | 3.3.2017 Stávající podoba ulice Na Mlejnku, kde středový pás původní tramvajové tratě slouží jako parkoviště. | 3.3.2017 Stávající podoba ulice Na Mlejnku, kde středový pás původní tramvajové tratě slouží jako parkoviště. | 3.3.2017
Stávající podoba ulice Na Mlejnku, kde středový pás původní tramvajové tratě slouží jako parkoviště. | 3.3.2017 Stávající podoba ulice Na Mlejnku, kde středový pás původní tramvajové tratě slouží jako parkoviště. | 3.3.2017 Stávající podoba ulice Na Mlejnku, kde středový pás původní tramvajové tratě slouží jako parkoviště. | 3.3.2017 Stávající podoba ulice Na Mlejnku, kde středový pás původní tramvajové tratě slouží jako parkoviště. | 3.3.2017 Ulice Na Mlejnku odslepená Jižní spojkou. | 3.3.2017
Ulice Na Mlejnku odslepená Jižní spojkou. | 3.3.2017 Ulice Na Mlejnku odslepená Jižní spojkou. | 3.3.2017 Stávající podoba ulice Na Mlejnku, kde středový pás původní tramvajové tratě slouží jako parkoviště. | 3.3.2017 Stávající podoba ulice Na Mlejnku, kde středový pás původní tramvajové tratě slouží jako parkoviště. | 3.3.2017 V dobách minulých zde středem komunikace vedla tramvajová trať. | 3.3.2017www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021