Vlečka v Jankovcově ulici

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vlečka v Jankovcově ulici


Myšlenka na zřízení holešovického vodního přístavu se na veřejnosti objevila v roce 1888. S jeho stavbou se začalo v roce 1892, hlavní práce byly dokončeny v listopadu 1894, přesto ještě v dalších letech pokračovalo jeho dokončování. Napojení přístavu na železniční síť bylo realizováno až v roce 1910, když 6. června zahájila provoz Holešovická přístavní dráha, vedená z nádraží Bubny do Nádraží Holešovice - překladiště.

Nákladní vlak míjí Čisticí stanici osiv, Osevu
Nákladní vlak přejíždí Argentinskou ulici
Železniční vlečka vycházela z nádraží Bubny a v Plynární ulici úrovňově překřížila tramvajovou trať, která byla do provozu uvedena již 2. července 1900 z Letné, přes Bubenské nábřeží a Plynární ulicí k vozovně a Ústředním dílnám Elektrických drah v holešovické Centrále. Železniční vlečka dále pokračovala Jankovcovou ulicí do samotného přístavu. Poté, co došlo 17. ledna 1936 k zahájení provozu na nové tramvajové trati v dnešní Argentinské ulici přes Trojský most, Pelc-Tyrolku a Vychovatelnu, se železniční vlečka křížila již s druhou tramvajovou tratí.

Železniční vlečka sloužila zejména nákladní dopravě z holešovického přístavu a napojeno na ní bylo také množství vleček jednotlivých průmyslových a potravinářských závodů. Obě křižovatky s tramvajovými tratěmi musel střežit železniční zřízenec, který praporkem nebo za zhoršené viditelnosti lucernou zastavoval pouliční provoz, aby měl vlak zajištěnou přednost. Kvůli zvyšující se frekvenci pouliční dopravy střežili každou z křižovatek následně dokonce dva železniční zřízenci a to až do druhé poloviny šedesátých let, kdy byly křižovatky opatřeny světelnými signalizacemi. Později vzniklá křižovatka v Argentinské ulici byla naopak první, která zanikla. Tramvajová trať vedená Argentinskou ulicí dále na Pelc-Tyrolku byla zrušena 15. ledna 1975, a tak přežívala již pouze křižovatka v Plynární ulici.

Nákladní vlak obsluhuje vlečku Správy spojů v Jankovcově ulici
Nákladní vlak projíždí částí vlečky podél Jankovcovy ulice
Počátkem osmdesátých let vlečka v Jankovcově ulici obsluhovala vlečky podniků Pergamentka, Hutní odbytová základna, Správa spojů, SUPRO, Pražské pekárny a mlýny a Čisticí stanice osiv. Z bubenského zhlaví ještě vedla odbočka pod most Barikádníků do panelárny Prefa. Na druhém zhlaví končilo holešovické "přístavní" nádraží úvratí pod Libeňským mostem, která dříve ještě pokračovala jako vlečka do podniků Tesla Holešovice, Rybena a Domácí potřeby. V souvislosti s přetrvávajícími problémy s přejížděním dvou rušných silnic byla při stavbě nového nádraží Praha-Holešovice vyprojektována také nová spojovací trať, která vlečku napojila na kolejiště nádraží. Teprve po dokončení této spojovací tratě holešovického přístavu do nového holešovického nádraží v roce 1986 začal být úsek vlečky přes Argentinskou a Plynární ulici využíván již jen minimálně. Vlečky v Jankovcově ulici byly obsluhovány jen ze strany holešovického přístavu. Přechod vlečky přes Argentinskou ulici byl zalit asfaltem, i křížení s tramvajovou tratí v Plynární ulici bylo následně všelijak zaasfaltováváno, styk tramvajových a železničních kolejnic byl zavařen a projet tu tak mohly již jen tramvaje. Část vlečky dokonce zmizela pod asfaltovým kobercem přilehlého chodníku. K poslednímu využití staré části vlečky z roku 1910 došlo v roce 1991, kdy na ní byl u Plynární ulice v rámci Všeobecné Československé výstavy vystaven salónní vůz prezidenta republiky T.G.Masaryka.

Poslední železniční mohykáni v areálu holešovického přístavu měly podobu služebních vozů | 26.8.2001
Křížení s tramvajovou tratí přesto stále leželo v zemi a naděje na možné využití vlečky nepohasínala. Teprve v roce 1998, když bylo v rámci rekonstrukce tramvajové tratě mezi 25. červnem a 16. červencem křížení sneseno, možnost jakéhokoliv využití vlečky zmizela. Přesto s přerušením přes Plynární ulici zůstávala vlečka stále celá. Následující léta však přinesla likvidaci úseku podél Jankovcovy ulici mezi ulicemi Plynární a Argentinskou, úseku od Argentinské ulice do ulice Jankovcovy, po povodních v roce 2002 zmizela při opravě vozovky též část kolejí z přechodu vlečky přes Argentinskou ulici.

V září 2004 vydal Drážní úřad povolení ke snesení vlečky na území se změněným územním plánem. Následně bylo sneseno kolejiště bývalého přístavního nádraží, a vlečka Prefy, která byla od povodní mimo provoz.

Z bývalé přístavní dráhy je tak v provozu jen zmíněné nízké nábřeží a poslední kolej podél řeky s propojením do holešovického nádraží.

Železniční vlečka v Jankovcově ulici v Holešovicích
Křížení tramvajové tratě v Plynární ulici s železniční vlečkou, pohled od železničního nádraží Praha-Bubny | 15.4.1995 Železniční vlečka podél Jankovcovy ulice v roce 1995 | 15.4.1995 Zbývající torzo vlečky podél Jankovcovy ulice v roce 2001 | 24.3.2001 Počátek vlečky vycházející z areálu nádraží Praha-Bubny podél ulice Železničářů | 7.8.2004 Počátek vlečky vycházející z areálu nádraží Praha-Bubny podél ulice Železničářů | 7.8.2004
Pozůstatek kolejí železniční vlečky podél ulice Železničářů | 7.8.2004 Konec kolejí vlečky v ulici Železničářů, na části přiléhající k nádraží Praha-Bubny | 7.8.2004 Konec kolejí vlečky v ulici Železničářů, na části přiléhající k nádraží Praha-Bubny | 7.8.2004 Opuštěné těleso vlečky podél ulice Železničářů | 7.8.2004 Opuštěné těleso vlečky podél ulice Železničářů | 7.8.2004
Opuštěné těleso vlečky podél ulice Železničářů | 7.8.2004 Pod příkrovem asfaltu chodníku v Plynární ulici zůstalo zachováno několik metrů koleje | 7.8.2004 Pod příkrovem asfaltu chodníku v Plynární ulici zůstalo zachováno několik metrů koleje | 7.8.2004 Pod příkrovem asfaltu chodníku v Plynární ulici zůstalo zachováno několik metrů koleje | 7.8.2004 V těchto místech železniční vlečka překračovala Plynární ulici a křižovala se s tramvajovou tratí | 7.8.2004
Opuštěný zbytek žlábkových kolejnic, které převáděly železniční vlečku přes Plynární ulici | 7.8.2004 Opuštěný zbytek žlábkových kolejnic, které převáděly železniční vlečku přes Plynární ulici | 7.8.2004 Opuštěný zbytek žlábkových kolejnic, které převáděly železniční vlečku přes Plynární ulici | 7.8.2004 Pozůstatek opuštěného tělesa železniční vlečky podél Jankovcovy ulice | 7.8.2004 Pozůstatek opuštěného tělesa železniční vlečky podél Jankovcovy ulice | 7.8.2004
Pozůstatek opuštěného tělesa železniční vlečky podél Jankovcovy ulice | 7.8.2004 Pozůstatek opuštěného tělesa železniční vlečky podél Jankovcovy ulice | 7.8.2004 Pozůstatek opuštěného tělesa železniční vlečky podél Jankovcovy ulice | 7.8.2004 Pozůstatek opuštěného tělesa železniční vlečky podél Jankovcovy ulice | 7.8.2004 Pozůstatek opuštěného tělesa železniční vlečky podél Jankovcovy ulice | 7.8.2004
Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004 Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004 Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004 Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004 Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004
Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004 Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004 Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004 Jediným místem, kde koleje vlečky při překračování vozovky Argentinské ulice chybí, je levý pruh ve směru na most Barikádníků | 7.8.2004 Jediným místem, kde koleje vlečky při překračování vozovky Argentinské ulice chybí, je levý pruh ve směru na most Barikádníků | 7.8.2004
Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004 Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004 Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004 Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004 Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004
Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004 Takřka kompletní vlečka překračuje vozovku Argentinské ulice | 7.8.2004 V místě, kde není vlečka součástí vozovky Jankovcovy ulice, opět koleje chybí | 7.8.2004 V místě, kde není vlečka součástí vozovky Jankovcovy ulice, opět koleje chybí | 7.8.2004 Pozůstatek pražce | 7.8.2004
Ve vozovce Jankovcovy ulice jsou koleje zachovány | 7.8.2004 Ve vozovce Jankovcovy ulice jsou koleje zachovány | 7.8.2004 Kolej vlečky mířící z nádraží Praha-Bubny | 7.8.2004 Kolej vlečky mířící z nádraží Praha-Bubny | 7.8.2004 Kolej vlečky mířící z nádraží Praha-Bubny | 7.8.2004
Kolej vlečky mířící z nádraží Praha-Bubny | 7.8.2004 Kolej vlečky mířící k Argentinské ulici a k nádraží Praha-Bubny | 7.8.2004 Kolej vlečky mířící z nádraží Praha-Bubny | 7.8.2004 Vlečková kolej do Pergamentky | 7.8.2004 Vlečková kolej do Pergamentky | 7.8.2004
Vlečková kolej do Pergamentky | 7.8.2004 Ještě v srpnu 2004 upozorňoval nápis na vratech Pergamentky strojvedoucího ČSD, že zde má zastavit - co na tom, že ČSD skončily v prachu dějin. O měsíc později byla vrata demontována | 7.8.2004 Vlečková kolej do Pergamentky | 7.8.2004 Vlečková kolej do Pergamentky | 7.8.2004 Vlečková kolej do Pergamentky se slučuje s kolejí z nádraží Praha-Bubny | 7.8.2004
Vlečková kolej do Pergamentky odbočuje ve výhybce - z níž byl ukraden pravý jazyk - vpravo, kolej na nádraží Praha-Bubny pokračuje vlevo | 7.8.2004 Vlečková kolej do Pergamentky odbočuje ve výhybce vpravo, kolej na nádraží Praha-Bubny pokračuje vlevo | 7.8.2004 Srdcovka výhybky větvící koleje do areálu Pergamentky a k nádraží Praha-Bubny | 7.8.2004 Výhybka větvící koleje do areálu Pergamentky a k nádraží Praha-Bubny | 7.8.2004 Vlečková kolej do Hutní odbytové základny (Ferony) | 7.8.2004
Vlečková kolej do Hutní odbytové základny (Ferony) | 7.8.2004 Vlečková kolej do Hutní odbytové základny (Ferony) | 7.8.2004 Vlečková kolej do Hutní odbytové základny (Ferony) | 7.8.2004 Vlečková kolej do Hutní odbytové základny (Ferony) | 7.8.2004 Vlečková kolej z nádraží Praha-Bubny v souběhu s vlečkovou kolejí do Hutní odbytové základny (Ferony) ve vozovce Jankovcovy ulice | 7.8.2004
Vlečková kolej z nádraží Praha-Bubny v souběhu s vlečkovou kolejí do Hutní odbytové základny (Ferony) ve vozovce Jankovcovy ulice | 7.8.2004 Vlečková kolej z nádraží Praha-Bubny v souběhu s vlečkovou kolejí do Hutní odbytové základny (Ferony) ve vozovce Jankovcovy ulice | 7.8.2004 Vlečková kolej do Hutní odbytové základny (Ferony) v souběhu s vlečkovou kolejí do nádraží Praha-Bubny, která se v dálce větví ještě do areálu Pergamentky | 7.8.2004 Výhybka vlečkové koleje do nádraží Praha-Bubny a vlečkové koleje do Hutní odbytové základny (Ferony) ve vozovce Jankovcovy ulice | 7.8.2004 Výhybka vlečkové koleje do Hutní odbytové základny (Ferony) a vlečkové koleje do nádraží Praha-Bubny ve vozovce Jankovcovy ulice | 7.8.2004
Výhybka průběžné vlečkové koleje a vlečky do areálu Správy spojů | 7.8.2004 Výhybka průběžné vlečkové koleje a vlečky do areálu Správy spojů | 7.8.2004 Vlečková kolej do areálu Správy spojů | 7.8.2004 Vlečková kolej do areálu Správy spojů | 7.8.2004 Vlečková kolej do areálu Správy spojů | 7.8.2004
Vlečková kolej do areálu Správy spojů | 7.8.2004 Vlečková kolej do areálu Správy spojů končí pod asfaltovým kobercem | 7.8.2004 Vlečková kolej do areálu Správy spojů pod asfaltovým kobercem | 7.8.2004 Průběžná vlečková kolej v souběhu s vlečkovou kolejí do areálu Správy spojů | 7.8.2004 Průběžná vlečková kolej v Jankovcově ulici | 7.8.2004
Průběžná vlečková kolej v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Průběžná vlečková kolej v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Výhybka vlečkové koleje k nákladní rampě SUPRO (dnes Dopravní značení) a průběžné koleje | 7.8.2004 Výhybka vlečkové koleje k nákladní rampě SUPRO (dnes Dopravní značení) a průběžné koleje | 7.8.2004 Výhybka vlečkové koleje k nákladní rampě SUPRO (dnes Dopravní značení) a průběžné koleje | 7.8.2004
Výhybka průběžné koleje a vlečkové koleje k nákladní rampě SUPRO (dnes Dopravní značení) | 7.8.2004 Přestavovací mechanismus výhybky průběžné koleje a vlečkové koleje k nákladní rampě SUPRO (dnes Dopravní značení) | 7.8.2004 Vlečková kolej k nákladní rampě SUPRO (dnes Dopravní značení) | 7.8.2004 Vlečková kolej k nákladní rampě SUPRO (dnes Dopravní značení) | 7.8.2004 Vlečková kolej k nákladní rampě SUPRO (dnes Dopravní značení) | 7.8.2004
Vlečková kolej k nákladní rampě SUPRO (dnes Dopravní značení) | 7.8.2004 Vlečková kolej k nákladní rampě SUPRO (dnes Dopravní značení) | 7.8.2004 Vlečková kolej k nákladní rampě SUPRO (dnes Dopravní značení) | 7.8.2004 Vlečková kolej k nákladní rampě SUPRO (dnes Dopravní značení) | 7.8.2004 Konec vlečkové koleje za nákladní rampou SUPRO (dnes Dopravní značení) | 7.8.2004
Konec vlečkové koleje za nákladní rampou SUPRO (dnes Dopravní značení) | 7.8.2004 Vlečková kolej k nákladní rampě SUPRO (dnes Dopravní značení) | 7.8.2004 Jedinou typickou nádražní stavbou sousedící s vlečkou v Jankovcově ulici je budova skladiště SUPRO s nákladní rampou | 7.8.2004 Jedinou typickou nádražní stavbou sousedící s vlečkou v Jankovcově ulici je budova skladiště SUPRO s nákladní rampou | 7.8.2004 Jedinou typickou nádražní stavbou sousedící s vlečkou v Jankovcově ulici je budova skladiště SUPRO s nákladní rampou | 7.8.2004
Už tu nesídlíme, ale pokud nás budete hledat, sídlili jsme tu.... | 7.8.2004 Průběžná vlečková kolej v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Průběžná vlečková kolej v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Průběžná vlečková kolej v Jankovcově ulici v pohledu k vlečkové koleji SUPRO | 7.8.2004 Z průběžné vlečkové koleje mířící přímým směrem do holešovického přístavu odbočuje ve výhybce vpravo vlečka Pražských pekáren a mlýnů | 7.8.2004
Výhybka vlečky Pražských pekáren a mlýnů a vlečkové koleje z holešovického přístavu | 7.8.2004 Mohutné opornice výhybky vlečky Pražských pekáren a mlýnů a vlečkové koleje z holešovického přístavu | 7.8.2004 Průběžná vlečková kolej míří přímým směrem do holešovického přístavu, vpravo odbočuje vlečka Pražských pekáren a mlýnů | 7.8.2004 Průběžná vlečková kolej míří přímým směrem do holešovického přístavu, vpravo odbočuje vlečka Pražských pekáren a mlýnů | 7.8.2004 Vpravo odbočující vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů se vzdaluje od průběžné vlečkové koleje | 7.8.2004
Vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Kanál se nevešel tam, co byl původně, tak jsme uřízli levou kolejnici vlečkové koleje Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici a bylo to, ne? | 7.8.2004
Vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004
Vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečková kolej Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Přestavovací mechanismus výhybky před areálem Pražských pekáren a mlýnů zarůstá bodláky | 7.8.2004
Výhybka vlečkové koleje Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 4.9.2004 Výhybka vlečkové koleje Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 4.9.2004 Budova bývalého parního mlýnu v areálu Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Budova bývalého parního mlýnu v areálu Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Výsypky na vlečkových kolejích v areálu Pražských pekáren a mlýnů v Jankovcově ulici | 7.8.2004
Průběžná vlečková kolej opouští Jankovcovu ulici a míří do areálu holešovického přístavu | 7.8.2004 Průběžná vlečková kolej opouští areál holešovického přístavu a vstupuje do Jankovcovy ulice | 7.8.2004 Průběžná vlečková kolej opouští areál holešovického přístavu a vstupuje do Jankovcovy ulice | 7.8.2004 Průběžná vlečková kolej opouští Jankovcovu ulici a míří do areálu holešovického přístavu | 7.8.2004 Průběžná vlečková kolej opouští areál holešovického přístavu a vstupuje do Jankovcovy ulice | 7.8.2004
Vlečková kolej Čisticí stanice osiv opouští Jankovcovu ulici a míří do areálu holešovického přístavu | 7.8.2004 Vlečková kolej Čisticí stanice osiv v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečková kolej Čisticí stanice osiv v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečková kolej Čisticí stanice osiv v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečková kolej Čisticí stanice osiv v Jankovcově ulici | 7.8.2004
Vlečková kolej Čisticí stanice osiv v Jankovcově ulici | 7.8.2004 Vlečkové koleje v areálu Čisticí stanice osiv | 7.8.2004 Vlečkové koleje v areálu Čisticí stanice osiv | 7.8.2004 Průběžná vlečková kolej z Jankovcovy ulice v areálu holešovického přístavu | 7.8.2004 Vlečková kolej Čisticí stanice osiv a průběžná vlečková kolej z Jankovcovy ulice se slučují v holešovickém přístavu | 4.9.2004
Zřejmě strážní domek u vjezdu do holešovického přístavu z Jankovcovy ulice | 4.9.2004 Zřejmě strážní domek u vjezdu do holešovického přístavu z Jankovcovy ulice | 4.9.2004 Průběžná vlečková kolej v Jankovcově ulici a vlečková kolej do Čisticí stanice osiv se ztrácí pod zavřenými vraty | 4.9.2004 Výhybka slučující vlečkovou kolej Čisticí stanice osiv a průběžnou vlečkovou kolej z Jankovcovy ulice v areálu holešovického přístavu | 4.9.2004 Průběžná vlečková kolej do Jankovcovy ulice a vlečková kolej do Čisticí stanice osiv míří do levé části snímku, do pravé pak spojovací kolej mezi horní a dolní částí holešovického přístavu | 4.9.2004
Výhybka zvaná angličan v horní části holešovického přístavu | 4.9.2004 Výhybka odvádí spojovací kolej mezi horní a dolní části holešovického přístavu do levé části snímku, v pravé se ztrácí výtažná kolej | 4.9.2004 Zakončení výtažné koleje horní části holešovického přístavu | 4.9.2004 Výtažná kolej horní části holešovického přístavu | 4.9.2004 Spojovací kolej mezi horní a dolní částí holešovického přístavu | 4.9.2004
Spojovací kolej mezi horní a dolní částí holešovického přístavu | 4.9.2004 Výhybka zvaná angličan na bubenském zhlaví holešovického přístavu | 4.9.2004 Výhybka zvaná angličan na bubenském zhlaví holešovického přístavu | 4.9.2004 Překládací koleje míří k nábřežní zdi holešovického přístavu | 4.9.2004 Překládací koleje na nábřežní zdi holešovického přístavu | 4.9.2004
Překládací koleje na nábřežní zdi holešovického přístavu | 4.9.2004 Překládací koleje na nábřežní zdi holešovického přístavu | 4.9.2004 Bubenské zhlaví holešovického přístavu | 4.9.2004 Výhybka na výtažnou kolej z nábřežní zdi holešovického přístavu | 4.9.2004 Výhybka na výtažnou kolej z nábřežní zdi holešovického přístavu | 4.9.2004
Vytržené a převrácené zarážedlo v areálu holešovického přístavu | 4.9.2004 Vytržené a převrácené zarážedlo v areálu holešovického přístavu | 4.9.2004 Vytržené a převrácené zarážedlo v areálu holešovického přístavu | 4.9.2004 Bubenské zhlaví holešovického přístavu, vlevo míří opuštěná část vlečky, pravá kolej do panelárny Prefa a na nádraží Praha-Holešovice | 4.9.2004 Pozor, vlak! Ale kdy tu pojede (a zda vůbec) je ve hvězdách | 4.9.2004
Opuštěná část železniční vlečky vedoucí pod most Barikádníků | 19.9.2004 Opuštěná část železniční vlečky vedoucí pod most Barikádníků | 19.9.2004 Vlečková kolej z bubenského zhlaví holešovického přístavu do panelárny Prefa a na nádraží Praha-Holešovice | 19.9.2004 Vlečková kolej z bubenského zdraví holešovického přístavu do panelárny Prefa a na nádraží Praha-Holešovice | 19.9.2004 Výhybka na vlečkové koleji z bubenského zhlaví na spojovací kolej na holešovické železniční nádraží a do panelárny Prefa | 19.9.2004
Opuštěný přestavovací mechanismus výhybky na vlečkové koleji do areálu panelárny Prefa | 19.9.2004 Výhybka na vlečkové koleji do areálu panelárny Prefa | 19.9.2004 Vlečkové koleje do areálu panelárny Prefa | 19.9.2004 Spojovací kolej na nádraží Praha-Holešovice | 19.9.2004 Spojovací kolej na nádraží Praha-Holešovice | 19.9.2004


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024