Trať Dělnická - Vltavská

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Dělnická - Vltavská


Tento úsek tramvajové tratě, zcela vedené po levém břehu řeky Vltavy, je součástí projektu propojení Smíchova a Malé Strany s Holešovice. Jde o jednu z nejstarších projektovaných tratí Elektrických podniků, který vznikal ještě v dobách největší slávy pražské koňské tramvaje a tratě tramvaje elektrické se proto vedení jejích kolejí přizpůsobovaly.

Na leteckém snímku můžeme vidět oblast dnešní stanice Vltavská v podobě před zahájením přestaveb, řeku Vltavou přetíná Hlávkův most a železniční Negrelliho viadukt, který na Bubenském nábřeží má ještě oba původní oblouky, bližším k Vltavě jezdí automobily směrem k tržnici a vozovka vytváří elegantní zatáčky, tramvajová trať vede stále po nábřeží kapitána Jaroše od Letenského tunelu až k tržnici, na předmostí Hlávkova mostu je křižovatka a tramvaje jezdí také Bubenskou a Veletržní ulicí, Antonínská není zahloubená a proti sídlu Dopravního podniku je obrovský areál Pražských služeb.... | 1975
Letecký snímek budovy Elektrických podniků zachycuje podobu krajní části Bubenské ulice, v pravé části snímku ještě stojí zbytek Böhmovy továrny, v povzdálí naopak můžeme vidět ještě existující nábřežní trať od Hlávkova mostu k dnešnímu nábřeží kapitána Jaroše. | 1936
Vůz T3 ev.č.6360 vypravený na linku 24 míří od křižovatky u Hlávkova mostu k zastávce před Negrelliho viaduktem. | 10.4.1976
Vůz T3 ev.č.6446 vypravený na linku 24 míří od křižovatky u Hlávkova mostu k zastávce před Negrelliho viaduktem, v pravé části fotografie vykukuje tehdy ještě sídlo Dopravního podniku.... | 10.4.1976
Souprava vozů T3 ev.č.6908+6909 vypravená na linku 12 míří po Bubenském nábřeží ke křižovatce na severním předmostí Hlávkova mostu. | 12.2.1978
Vůz T3 ev.č.6740 vypravený na linku 24 a opatřený tzv.lehkým pantografem určeným pro dvounápravové vozy stanicuje v zastávce na Bubenském nábřeží. | 10.4.1976
Autobus Karosa ŠM 11 1630 ev.č.5460 vypravený na linku 212 projíždí Bubenským nábřežím od Negrelliho viaduktu. | 10.4.1976
Autobus Karosa B 931.1675 ev.č.7363 vypravený na náhradní dopravu X-1 za přerušený provoz tramvají během rekonstrukce Bubenského nábřeží u protisměrné tramvajové zastávky Dělnická. | 27.9.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9047 vypravený na linku 1 míří k zastávce Tusarova. | 20.6.2003
Vůz T3SUCS ev.č.7112 vypravený na linku 15 přijíždí k zastávce Tusarova. | 24.1.2004
Zastávku Tusarova právě opouští vůz KT8D5 ev.č.9021 vypravený na linku 3. | 24.1.2004
Vratný trojúhelník zřízený do Jateční ulice v roce 1984 sloužil k obracení tramvajových linek ve směru od Pražské tržnice, pohled na jeho vrchol ústící do ulice, v níž jsme do té doby tramvajové koleje neviděli. | léto 1984
Pohled na soupravu vozů T3SUCS ev.č.7041+7040 vypravenou na linku 31 manipulující na kusé koleji vratného trojúhelníku v Jateční ulici, jehož vrchol ústí tam, kam nikdy tramvaje nejezdily a je tvořený panely BKV. | léto 1984
Souprava vozů T6A5 ev.č.8623+8624 vypravená na linku 3 projíždí ulicí Komunardů k zastávce Dělnická. | 21.6.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6568+T3SUCS ev.č.7212 vypravená na linku 1 opustila zastávku Tusarova a přes křižovatku s Jateční ulicí, do níž ústil v roce 1984 vratný trojúhelník míří k Pražské tržnici. | 15.8.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9020 vypravený na linku 1 míří k zastávce Dělnická. | 21.6.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6934+6935 vypravená na náhradní linku 34 přijíždí k problematickému oblouku z ulice Komunardů na Bubenské nábřeží. | 20.6.2003
Souprava vozů T3M ev.č.8052+8101 vypravená na linku 33 opustila oblouk mezi ulicí Komunardů a Bubenským nábřežím a míří k zastávce Pražská tržnice. | 29.9.2003
Souprava vozů T3 ev.č.6854+6852 vypravená na linku 3 projíždí rekonstruovaným Bubenským nábřežím od zastávky Pražská tržnice k oblouku do ulice Komunardů. | 10.12.2004
Vůz T3M ev.č.8039 vypravený na linku 5 míří po Bubenském nábřeží k zastávce Tusarova. | 30.9.2006
Vůz T3M2-DVC ev.č.8080 vypravený na linku 33 projíždí Bubenským nábřežím. | 15.8.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9009 vypravený na linku X-B míří po Bubenském nábřeží od zastávky Pražská tržnice k Dělnické. | 21.9.2002
Zastávku Pražská tržnice právě opustil vůz T3 ev.č.6142 vypravený na linku 14. | 4.2.1997
Vůz T3 ev.č.6765 vypravený na linku 24 vjíždí do zastávky Jatky, která dnes nese jméno Pražská tržnice. | 16.8.1975
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7110+7111 vypravená na linku 1 přejíždí světelně řízenou křižovatku s Argentinskou ulicí. | 24.1.2004
Vůz T3M ev.č.8075 vypravený na linku 33 míří v blízkosti Negrelliho viaduktu k Pražské tržnici. | 15.8.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9048 vypravený na linku 1 míří v blízkosti Negrelliho viaduktu k Pražské tržnici. | 30.9.2006
Vltavská voda během kulminace opustila své koryto a vydává se nejen v trase tramvajové tratě na Bubenském nábřeží, z níž jsou vidět jen stožáry trolejového vedení.... | 14.8.2002
Souprava vozů T3 ev.č.6892+6893 vypravená na linku náhradní dopravy 33 míří k zastávce Vltavská. | 29.9.2003
Souprava vozů T3 ev.č.6907+6909 vypravená na linku náhradní dopravy 34 vyjíždí z terminálu Vltavská k Pražské tržnici. | 20.6.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9018 vypravený na linku 8 stanicuje v posunuté zastávce Vltavská. | 16.11.2002
V popovodňovém období se na Vltavské setkal vůz KT8D5 ev.č.9007 vypravený na linku X-B nahrazující zatopené metro s autobusem Karosa B 941.1932 ev.č.6175 na odkloněné lince 144 posilující pro změnu autobusovou linku X-C, povšimněte si posunuté zastávky Vltavská, aby bylo možné odbavovat více vozidel současně. | 24.9.2002
Autobus Karosa B 741.1916 ev.č.6030 vypravený v popovodňovém období na autobusovou linku X-C stanicuje v jinak pouze tramvajové zastávce Vltavská. | 19.8.2002
Souprava vozů T3 ev.č.6943+6944 vypravená na linku 3 vjíždí do zastávky Vltavská. | 2.10.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6796+6797 vypravená na linku 1 stanicuje v zastávce Vltavská opatřené krytými přístřešky navazujícími na výstupy ze stejnojmenné stanice metra. | 29.6.2005
Novodobější letecký snímek nám ukazuje, jak je všechno jinak. Dopravní podnik byl vyobcován z budovy, kterou si pro sebe postavil, Negrelliho viadukt přišel o jeden ze svých oblouků a nahradil jej trámovou konstrukcí, krajní oblouk u řeky Vltavy je nově určen pěším, Antonínská ulice je zahloubená, tramvajová křižovatka se od Vltavy přesunula do vnitrozemí a schovala se pod mosty automobilové magistrály, na nábřežní komunikaci již není po tramvajové trati ani vidu, byla odsunuta šikmo ke stanici metra a celá oblast ustoupila automobilům.... | 2003
Stavitelé tohoto obytného domu na nárožní Bubenského nábřeží u Hlávkova mostu s krásným výhledem na řeku Vltavu jistě netušili, že dům bude muset ustoupit zcela jinému uličnímu uspořádání, do odstřelu zbývají již jen týdny.... | 12.2.1978
Elegantní vůz T1 ev.č.5037 míří od Hlávkova mostu po Bubenském nábřeží k Negrelliho viaduktu. | 12.2.1978
Vůz T3 ev.č.6784 vypravený na linku 24 vyčkává na signál volno na světelně řízené křižovatce u severního předmostí Hlávkova mostu, pozadí mu vytváří dnes již dáno zbořený dům, v němž žili lidé se svými osudy, radostmi i bolestmi.... | 10.4.1976
Souprava vozů T3 ev.č.6760+6761 vypravená na linku X12 míří od křižovatky u Hlávkova mostu k zastávce před Negrelliho viaduktem. | 10.4.1976
Vůz T3 ev.č.6285 vypravený na linku 10 následovaný vozem ev.č.6784 vypraveným na linku 24 stanicující na Bubenském nábřeží. | 10.4.1979
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7094+7095 vypravená na linku 1 opustila zastávku Dělnická a míří ke světelné signalizaci na stejnojmenné křižovatce. | 20.8.2006
Vůz T3M ev.č.8092 vypravený na záložní vlak 14 opustil zastávku Dělnická a vyčkává na světelné signalizaci na udělení signálu volno. | 26.7.2003
Vůz T3 ev.č.6921 vypravený na linku 25 přijíždí do zastávky Dělnická, urputné vedro přimělo řidičku k otevření zásuvky mnohočlenného řízení, aby do kabiny alespoň trošku foukalo. | 21.6.2006
Vůz T3M ev.č.8058 vypravená na linku 5 vjíždí do zastávky Tusarova. | 30.9.2009
Vratný trojúhelník zřízený do Jateční ulice v roce 1984 sloužil k obracení tramvajových linek ve směru od Pražské tržnice, pohled na jeho vrchol ústící do ulice, v níž jsme do té doby tramvajové koleje neviděli. | léto 1984
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7040+7041 vypravená na linku 31 manipuluje na kusé koleji dočasného vratného trojúhelníku v Jateční ulici. | léto 1984
Pohled na vratný trojúhelník ústící do Jateční ulice od Bubenského nábřeží, jistě vás zaujme množství zbytečných protioblouků v kolejové konstrukci, vyvolaných zřejmě využitím standardního křížení určeného pro jinou kolejovou konstrukci. | léto 1984
Souprava vozů T6A5 ev.č.8609+8610 vypravená na náhradní linku X-B za povodněmi přerušené metro míří ulicí Komunardů na Bubenské nábřeží. | 21.9.2002
Souprava vozů T3 ev.č.6569+6532 vypravená na linku 24 opustila zastávku Tusarova a přes křižovatku s Jateční ulicí, do níž ústil v roce 1984 vratný trojúhelník míří k Pražské tržnici. | 15.8.2003
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5524 v ulici Komunardů u zastávky Tusarova. | 30.12.2008
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7039+T3 ev.č.6665 vypravená na linku 34 projíždí obloukem z Bubenského nábřeží do ulice Komunardů. | 20.6.2003
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7287+7258 vypravená na linku 1 míří po Bubenském nábřeží k zastávce Tusarova. | 30.9.2006
Občas stavbaři připraví řidičům tramvají horké chvilky, stejně jako se stalo řidiči vozu KT8D5 ev.č.9046 vypraveném na linku 1, který při průjezdu rekonstruovaným Bubenským nábřežím netušil, jak moc blízko je postavená ohrada ke kolejím.... | 10.12.2004
Vůz T3SU ev.č.7020 vypravený na linku 25 míří po Bubenském nábřeží k zastávce Pražská tržnice. | 5.2.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6841+6868 vypravená na linku 3 míří po Bubenském nábřeží k zastávce Pražská tržnice. | 10.12.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9016 vypravený na linku 3 míří za chladného rána Bubenským nábřežím k Pražské tržnici. | 24.1.2004
Vůz T3 ev.č.6347 vypravený na záložní vlak X10 projíždí prostorem zastávky Pražská tržnice, která v době pořízení snímku nesla název Jatky. | 16.8.1975
Vůz T3 ev.č.6291 vypravený na linku 14 opustil zastávku Pražská tržnice a míří ke světelně řízené křižovatce s Argentinskou ulicí. | 21.1.1997
Vůz T3 ev.č.6782 vypravený na linku 15 míří k zastávce Pražská tržnice od Vltavské. | 24.1.2004
Pracovní vůz T3 ev.č.5521 projíždí traťovým úsekem na zvýšeném tělese od zastávky Pražská tržnice k Vltavské. | 24.8.2005
Trakční motory kvílí, Mr.Cross plně řídí, aneb prototypový vůz Škoda 14T ev.č.9111 vypravený na linku 3 projíždí pod Negrelliho viaduktem v počátcích provozu tohoto typu v pražských ulicích k terminálu Vltavská. | 18.2.2006
Ať již v roce 2002 zasáhla Prahu stoletá, pětisetletá, nebo dokonce tisíciletá povodeň, jisté je to, že prostor tramvajových zastávek Vltavská dostál svému jménu a místo tramvají projížděly krytými přístřešky zastávek vltavské vlnky.... | 14.8.2002
Autobus Karosa B 741.1922 ev.č.6154 vypravený na linku 187, která v popovodňovém období doplňovala a posilovala náhradní linku za metro X-C vjíždí do tramvajového terminálu Vltavská. | 16.11.2002
Vůz Škoda 14T ev.č.9162 na cvičné jízdě pro nového řidiče opustil zastávkový terminál Vltavská. | 27.2.2009
Vůz T3SUCS ev.č.7123 vypravený na linku 25 přijíždí k zastávce Vltavská. | 26.7.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6948+6949 vypravená na linku 1 opustila zastávku Vltavská a vyčkává na signál volno k překonání vozovky na zvýšené těleso. | 26.7.2006
V zastávce Vltavská stanicuje vůz KT8D5 ev.č.9008 vypravený na linku 3. | 30.9.2006
Pohled na přestupní terminál Vltavská v popovodňovém období roku 2002, zastávku ve směru do centra právě opouští vůz KT8D5 ev.č.9043 vypravený na linku X-B, v opačném směru vyčkává na možnost stanicování autobus Karosa B 941.1934 ev.č.6249 na lince 200, za povšimnutí stojí také člověk vepředu vlevo u tramvaje, s pomocí táhla přestavující výhybku pro průjezd tramvaje do žádaného směru, aby se urychlilo odbavování došlo k jejímu elektrickému vypnutí a instalování táhla, podobně jako kdysi výhybky přestavovali výhybkáři na křižovatkách.... | 9.9.2002
Vůz T3SU ev.č.7010 vypravený na linku 25 přijíždí do zastávky Vltavská. | 21.6.2006

Počátek celé tratě byl na Újezdě, pokračoval přes Klárov, po nábřeží u Čechova mostu, přes Bubenské nábřeží na Dělnickou až k Ústředním dílnám a vozovně Centrála. Výstavba tratě v předmětném úseku byla rozdělena na několik dílčích staveb, a tak 12. května 1900 byla vykonána technická revize jednoho z nejdelších úseků, 4928 metrů dlouhé části od Strakovy akademie (dnešní sídlo vlády) pokračující pod Letenským svahem na nábřeží nad Vltavou a přes Vltavskou (dnes již zaniklá komunikace u Bubenského nábřeží), Rohanskou (dnešní Komunardů) a Plynární ulici k Ústředním dílnám a vozovně Centrála.

V úseku od Štefánikova mostu po křižovatku u dnešní zastávky Nábřeží kapitána Jaroše trať využila již existující úsek elektrické tramvaje zprovozněný o pouhé dva roky dříve, 29. srpna 1898. O měsíc později, 22. června 1900, byl dokončen také 180 metrů dlouhý úsek propojující Klárov se Strakovou akademií. Teprve poté byl ke 2. červenci 1900 zahájen provoz na obou nových úsecích.

Převážná část tratě byla jednokolejná, pro usnadnění provozu vybavená několika výhybnami. Po necelém roce od zprovoznění začal vznikat v oblasti dnešní Vltavské základ tramvajové křižovatky v podobě prostého křížení tratě Těšnov - Nádraží Bubny - Veletržní, kterou na místo přiváděly přes řeku Vltavu tři provizorní dřevěné mosty. Trať včetně křížení byla zprovozněna 10. října 1901. Nutno však poznamenat, že křížení bylo budováno za plného provozu nábřežní trati a veškeré nutné úpravy v místě styků tratí probíhaly v nočních hodinách.

Úpravy a rozšiřování dnešní ulice Komunardů si od roku 1905 vyžádaly postupné přeložení tratě do nové osy komunikace. Úprava úseku mezi Dělnickou a Jateční ulicí byla dokončena 30. června 1906. V letech 1909 - 1912 probíhala výstavba Bubenského nábřeží, spojená se zdvoukolejněním prakticky celého holešovického úseku trati. V srpnu 1909 se druhé koleje dočkal i úsek Negrelliho viadukt - Dělnická. Provoz ve staré Vltavské ulici (mezi dnešním nábřežím kapitána Jaroše a Hlávkovým mostem), jež měla být nahrazena novou nábřežní komunikací byl udržován bez zásadnějších omezení provozu až do února 1912, kdy si pokračující výstavba nového nábřeží vyžádala nejen přeložku trati, ale také výraznou změnu nivelety komunikační úrovně.

Technická revize nově zdvoukolejněné tratě byla provedena 16. srpna 1912, a protože byl již dokončen také Hlávkův most, došlo k úpravě propojení obou tratí a rozšíření křižovatkové konstrukce z prostého křížení na jednoduchou křižovatku. Doplněn byl dvoukolejný oblouk z mostu k Jatkám, dnešní Pražské tržnici. Provoz v přímém směru z Hlávkova mostu do Bubenské ulice byl obnoven 1. září 1912.

Narůstající přeprava zboží nákladními tramvajemi stála za projektem takřka tři kilometry dlouhé nákladové koleje do skladiště dříví v Jateční ulici, odbočující poblíž dnešní zastávky Tusarova. Projekt byl schválen 12. března 1918, leč své realizace se nikdy nedočkal.

Nikdy nekončící snahy o regulaci toku Vltavy stály za další přeložkou tramvajové tratě na Bubenském nábřeží v oblasti Jatek, zprovozněnou 6. března 1926.

Takřka na desáté výročí vzniku Československé republiky, 29. října 1928 se k trati připojila novou křižovatkou novostavba odbočné traťové větve, vedené Dělnickou ulicí přes Libeňský most k Voctářově ulici. Další úpravy postihly trať v roce 1929, kdy byla mezi dnešním nábřežím kapitána Jaroše a Hlávkovým mostem přeložena do nové nivelety na zvýšené těleso a v roce 1931 následovaly také úpravy v úseku mezi Hlávkovým mostem a Negrelliho viaduktem.
I v oblasti dnešní Vltavské se objevila od 5. června 1932 nová tramvajová trať, tentokráte vedená Antonínskou ulicí z dnešního Strossmayerovo náměstí kolem stejnojmenného kostela, jejímž úkolem bylo částečné ulehčení provozu na tehdejší trati po Bubenském nábřeží.

Ač je to možná s odstupem času s podivem, Hlávkův most přestal svou šířkou vyhovovat dopravním potřebám města již v šedesátých letech a bylo nutné jej rozšířit. Počínaje 24. červencem 1961 byla proto zahájena výluka křižovatky na předmostí Hlávkova mostu vyvolaná zvýšením její nivelety až o 70 centimetrů. Provoz v Bubenské ulici byl obnoven již 3. srpna, na nábřeží pak až 30. srpna 1961.

Aby toho nebylo v souvislosti s Hlávkovým mostem málo, nakreslili páni projektanti na jeho severním předmostí v souvislosti s budovanou severojižní magistrálou, mimoúrovňovou křižovatku respektující také plánované prodloužení metra do této oblasti. Její výstavba začala v roce 1978 a v přímé souvislosti byla od 2. října trvale zrušena trať v Bubenské a Veletržní ulici. Zároveň byla zahájena dlouhodobá výluka tratě v Antonínské ulici.

Po dvou letech stavebních prací byl k 7. listopadu 1980 zrušen traťový úsek na Bubenském nábřeží mezi Negrelliho viaduktem a Hlávkovým mostem. O pouhé čtyři dny později byla zprovozněna jeho částečná přeložka vedená podél budoucí stanice metra Vltavská. Při této příležitosti došlo také k obnovení provozu v nově zahloubené trati v Antonínské ulici a mohl se definitivně ukončit provoz v traťovém úseku mezi Hlávkovým mostem a nábřežím kapitána Jaroše, bránící v dokončení mimoúrovňové křižovatky na předmostí Hlávkova mostu. Z počátku tak byl využíván pouze přímý směr nově vzniklé křižovatky Vltavská mezi Strossmayerovým náměstím a Pražskou tržnicí.

Následně se dočkal zprovoznění i poslední vrchol křižovatky Vltavská, ústící na Hlávkův most. Stav prací na přemostění zahloubené nábřežní komunikace bohužel neumožňoval propojení tratě v definitivní poloze, a tak byla trať na Hlávkův most napojena od 28. listopadu 1980 pomocí vyosené části vedené po mostním provizoriu v místě dnešní vozovky ve směru do centra. Vyosení sloužilo necelý rok do 31. srpna 1981, kdy zde byl přerušen provoz tramvají za účelem dokončení prací a propojení tratě v konečné poloze, která byla zprovozněno 29. října 1981.

Novým dopravním poměrům s mimoúrovňovou křižovatkou přivádějícím vozidla po magistrále do Holešovic a dále přes Argentinskou do Holešoviček, přestal na Bubenském nábřeží vyhovovat nejsevernější oblouk Negrelliho viaduktu, v němž byla natěsnána dvoukolejná tramvajová trať a automobilový provoz. K 7. březnu 1981 započala výluka, během níž došlo k jeho rozebrání a nahrazení železnou trámovou konstrukcí na železobetonových pilířích, která poskytla dostatek prostoru pro zřízení dvou jízdních pruhů v obou směrech a pro umístění tramvajové tratě na zvýšené těleso. Současně byla rekonstruována tramvajová trať na nábřeží s použitím velkoplošných panelů BKV. Tato úprava byla zprovozněna 27. července 1981.

Klasické rekonstrukční dostihy postihly tramvajové tratě před blížícím se zprovozněním prodloužení metra C do Holešovic. Díky výstavbě stanice Fučíkova (dnešní Nádraží Holešovice) byl již od 3. srpna 1981 uzavřen traťový úsek Dělnická - Elektrárna Holešovice, následně se pro rekonstrukci od 10. ledna 1984 přidala také uzavírka tratě na Libeňském mostě. Aby byl v Holešovicích zachován tramvajový provoz alespoň na jedné tramvajové trati, obracely tramvaje ve směru od Vltavské na trojúhelníku křižovatky Dělnická. Následná rekonstrukce samotného trojúhelníku si vynutila zřízení provizorního vratného trojúhelníku v Jateční ulici od 13. července 1984. Definitivně provizorní trojúhelník v Jateční dosloužil 20. října téhož roku a v čase do zprovoznění všech vyloučených traťových úseku ve spojitosti se zahájení provozu prodloužení trasy metra C od 3. listopadu 1984 došlo kromě jeho vyrušení také k opětovné opravě traťového oblouku na Bubenském nábřeží.

Zřejmě největší dopravní zatížení prožívala trať na podzim roku 2002, kdy byl po katastrofální povodni zcela ochromen provoz pražského metra. Náhradou za linku C byla zavedena náhradní autobusová doprava X-C a náhradou za linku B pak náhradní tramvajová doprava X-B. Přestupním uzlem mezi oběma náhradními linkami byl právě terminál zastávek stanice Vltavská, kde frekvence spojů dosahovala nevídaných mezičasů.

Již notně ujeté oblouky na Bubenském nábřeží u Pražské tržnice zpestřovaly provoz tramvají dlouhodobým rychlostním omezením, což vyvolalo rekonstrukci tramvajové tratě, započatou ve čtvrtek 1. září 2005. Během rekonstrukce spočívající v kompletní výměně velkoplošných panelů BKV od křižovatky s Argentinskou ulicí po ulici Jateční, došlo také k obnovení horní asfaltové vrstvy přilehlých komunikací. Stavba navazovala na výstavbu protipovodňových stěn, majících za úkol chránit tramvajovou trať v případně dalších povodní. Došlo také ke kompletní výměně trolejového vedení za plně kompenzované a rekonstrukci tramvajových ostrůvků zastávky Pražská tržnice. V této souvislosti byla v obou směrech zřízena i světelné závora, mající za úkol chránit chodce při přístupu k zastávkám během stanicování souprav.

Bohužel z praktických zkušeností již dobře víme, že velkoplošné panely BKV jsou velice nevhodné do směrových oblouků o malém poloměru. Síly působící na velkoplošné panely vzniklé v důsledku teplotní roztažnosti a pohybu nedokonale zafixovaných kolejnicových pásů v nich uložených, je nutí v obloucích putovat do stran. Přesně toto se stalo v obloucích z Bubenského nábřeží do ulice Komunarců a musela zde být opět nařízena omezená rychlost tramvají. K rekonstrukci neuspokojivého stavu oblouků byla Dopravním podnikem vybrána pro Prahu nová technologie pocházející z Německa, založená na pevné jízdní dráze. Jejím cílem je zafixovat koleje v oblouku tak, aby k žádným posunům již nemohlo docházet.

Většina traťového úseku úsek je zřízena metodou velkoplošných panelů BKV. Pouze v obloucích z Bubenského nábřeží do ulice Komunardů je od rekonstrukce z května 2011 zřízena tzv. pevná jízdní dráha Rheda City s asfaltovým zákrytem.

Naši cestu po tramvajové trati zahájíme na křižovatce ulic Dělnická a Komunardů, přičemž druhou zmíněnou se po tramvajových kolejích konstrukčně zřízených z velkoplošných panelů BKV vydáme vstříc pouze protisměrně zřízené zastávce Dělnická, jejíž ostrůvek najdeme jen pět desítek metrů od křižovatky. V přímém úseku překročíme křižovatku s Tusarovou ulicí a teprve před křižovatkou s ulicí Jateční je v našem směru zřízena jednosměrná zastávka Tusarova, doplňující chybějící zastávku Dělnická v tomto směru. Tramvajová trať pokračuje stále přímým úsekem podél areálu někdejších městských jatek, dnešní Pražské tržnice, která prošla značnými proměnami, v jedné z hal například sídlí i kulturní stánek, divadlo Millenium. Za jedním z vjezdů do areálu Pražské tržnice následoval ostrý pravý oblouk složený také z velkoplošných panelů BKV, což bylo jeho zásadním konstrukčním nedostatkem. Přes kotvení panelů proti bočnímu posunu opět pár měsíců po rekonstrukci celé tratě v roce 2005 bočně ujely a oblouk se stal obloukem možná pouze na stolech projektantů. Zásadní změnu přinesl květen roku 2011, kdy byl celý oblouk zrekonstruován novou technologií, založenou na pevné jízdní dráze Rheda City s asfaltovým zákrytem. Tramvajová trať po překonání tohoto nepříznivého místa pokračuje po Bubenském nábřeží opět metodou velkoplošných panelů BKV v táhlém pravotočivém oblouku, míjí hlavní vjezd / vchod do areálu městských jatek / Pražské tržnice a míří do prostoru zastávek Pražská tržnice, jejichž nástupní ostrůvky jsou umístěny nesymetricky vůči sobě. Bezpečný nástup a výstup cestujících zajišťuje světelná signalizace, která při stanicování tramvaje zastavuje provoz automobilů v daném směru. Za zastávkami tramvajová trať využívá dvojici protioblouků ve složení pravý a levý k překonání světelnou signalizací krytou křižovatku s Argentinskou ulicí. Tramvajová trať se dostává na zvýšené tramvajové těleso a kolej v našem směru postupně uhýbá vpravo, aby došlo k podstatnému zvětšení osové vzdálenosti protisměrných kolejí, mezi nimiž je umístěn pilíř trámové části Negrelliho viaduktu, pocházejí z roku 1981. Za ním se koleje opět sbližují a následuje pravý oblouk, převádějící s pomocí světelné signalizace tramvaje přes vozovku do prostoru dopravního terminálu u stanice metra Vltavská. Tramvajová trať zde pokračuje v přímém úseku ke stejnojmenným zastávkám, které cestující před nepřízní počasí ochraňují přístřešky, navazujícími na výstupu z podchodu ze stanice metra Vltavská. Za prostorem krytých nástupišť následuje křižovatka Vltavská, na níž naši cestu ukončíme.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Dělnická
  - nácestná zastávka Dělnická ve směru k zastávkám U Průhonu/Maniny ve středu vozovky ulice Komunardů, 50 metrů před křižovatkou s ulicí Dělnická, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Tusarova
  - nácestná zastávka Tusarova ve směru k zastávce Pražská tržnice ve středu vozovky ulice Komunardů, 5 metrů před křižovatkou s ulicí Jateční, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Pražská tržnice
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Vltavská ve středu vozovky Bubenského nábřeží, 65 metrů před křižovatkou s Argentinskou ulicí, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Pražská tržnice
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Dělnická ve středu vozovky Bubenského nábřeží, 80 metrů za křižovatkou s ulicí Argentinská, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Vltavská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Vltavská na předmostí Hlávkova mostu a Strossmayerovo náměstí na vlastním tělese na severním předmostí Hlávkova mostu, 125 metrů za výjezdem z nábřeží kpt. Jaroše, kryté nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Vltavská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Pražská tržnice na vlastním tělese na severním předmostí Hlávkova mostu, 60 metrů před výjezdem na nábřeží kpt. Jaroše, kryté nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  V celém úseku tratě jsou vedeny denní linky 1, 3, 5 a 25. V nočním provozu není tramvajová trať obsluhována.

  Fotocesta po trati Dělnická - Vltavská
  Počátek tramvajové trati tvořené velkoplošnými panely BKV u křižovatky Dělnická, mezi protisměrnými koleji je vidět zvětšená osová vzdálenost nutná pro bezkolizní průjezd vozů křižovatkou. Pravá kolej se přibližuje k protisměrné koleji, na níž je zřízena zastávka Dělnická. Prostor jednosměrné zastávky Dělnická. Prostor jednosměrné zastávky Dělnická. Prostor jednosměrné zastávky Dělnická.
  Tramvajová trať překračuje křižovatku s Tusarovou ulicí. Tramvajová trať pokračuje středem ulice Komunardů v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať pokračuje středem ulice Komunardů v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať pokračuje středem ulice Komunardů v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať se v ulici Komunardů blíží k jednosměrné zastávce Tusarova.
  Prostor jednosměrně zřízené zastávky Tusarova. Prostor jednosměrně zřízené zastávky Tusarova. Tramvajová trat překračuje křižovatku s Jateční ulicí, vlevo odbočovaly v roce 1984 koleje dočasně zřízeného vratného trojúhelníku Jateční. Tramvajová trať po překonání křižovatky s Jateční ulicí pokračuje středem ulice Komunardů podél rozsáhlého areálu dnešní Pražské tržnice, někdejších Jatek. Tramvajová trať míří přímým úsekem ulice Komunardů k oblouku na Bubenské nábřeží.
  Tramvajová trať míří přímým úsekem ulice Komunardů k oblouku na Bubenské nábřeží. Tramvajová trať míří přímým úsekem ulice Komunardů k oblouku na Bubenské nábřeží. Tramvajová trať míří přímým úsekem ulice Komunardů k oblouku na Bubenské nábřeží. Tramvajová trať míří přímým úsekem tvořeným velkoplošnými panely BKV v ulici Komunardů k oblouku na Bubenské nábřeží, který je zřízen metodou pevné jízdní dráhy s asfaltovým zákrytem. Tramvajová trať odbočuje obloukem tvořeným pevnou jízdní dráhou s asfaltovým zákrytem se zvětšenou osovou vzdáleností protisměrných kolejí z ulice Komunardů na Bubenské nábřeží.
  Tramvajová trať odbočuje obloukem tvořeným pevnou jízdní dráhou s asfaltovým zákrytem se zvětšenou osovou vzdáleností protisměrných kolejí z ulice Komunardů na Bubenské nábřeží. Tramvajová trať odbočuje obloukem tvořeným pevnou jízdní dráhou s asfaltovým zákrytem se zvětšenou osovou vzdáleností protisměrných kolejí z ulice Komunardů na Bubenské nábřeží. Tramvajová trať se po odbočení z ulice Komunardů na Bubenské nábřeží napřimuje a je nutné ještě znormalizovat zvětšenou osovou vzdálenost protisměrných kolejí. U protisměrných kolejí na Bubenském nábřeží je patrné sbližování z větší osové vzdálenosti, koleje opět přechází do konstrukce velkoplošných panelů BKV. Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem tvořeným velkoplošnými panely BKV na Bubenském nábřeží, v dálce je již patrný táhlý pravý oblouk.
  Tramvajová trať k zastávce Pražský tržnice pokračuje po Bubenském nábřeží táhlým pravým obloukem. Tramvajová trať k zastávce Pražský tržnice pokračuje po Bubenském nábřeží táhlým pravým obloukem. Další z přímých úseků tramvajové tratě na Bubenském nábřeží. Další z přímých úseků tramvajové tratě na Bubenském nábřeží. Za přímým úsekem tramvajové tratě na Bubenském nábřeží je patrný další pravý oblouk.
  Tramvajová trat na Bubenském nábřeží opět pokračuje pravým obloukem. Tramvajová trat na Bubenském nábřeží v pravém oblouku. Tramvajová trat na Bubenském nábřeží v pravém oblouku podél areálu někdejších městských jatek, dnešní Pražské tržnice. Tramvajová trať vedená na Bubenském nábřeží v pravém oblouku se blíží k dalšímu přímému úseku. Krátký mezipřímý úsek vložený mezi dva táhlé pravé oblouky tramvajové tratě na Bubenském nábřeží.
  Tramvajová trať pokračuje k zastávkám Pražská tržnice v mírném pravém oblouku. Tramvajová trať pokračuje k zastávkám Pražská tržnice v mírném pravém oblouku. Tramvajová trať pokračuje k zastávkám Pražská tržnice v mírném pravém oblouku. Před zastávkami Pražská tržnice se tramvajová trať napřimuje, zároveň je zde zřízena tzv. světelná závora, tedy signalizační zařízení, která udělí v případě stanicující tramvaje automobilům signál stůj, aby chodci mohli bezpečně přecházet vozovku. Přímý úsek tramvajové tratě před zastávkami Pražská tržnice.
  Prostor zastávek Pražská tržnice. Prostor zastávek Pražská tržnice. Prostor zastávek Pražská tržnice. Prostor zastávek Pražská tržnice. Prostor zastávek Pražská tržnice.
  Za zastávkami Pražská tržnice tramvajová trať překračuje vozovku Argentinské ulice ve světelně řízeném přejezdu kombinací protioblouků se zvětšenou osovou vzdáleností protisměrných kolejí v kombinaci pravého a levého oblouku. Pravým oblouk tramvajové trať jímž překonává vozovku Argentinské ulice. Uprostřed jízdních pruhů se tramvajová trať krátce napřimuje. A následuje levý oblouk, který tramvajovou trať přivádí na zvýšené těleso. Levý oblouk jímž se tramvajová trať dostává na zvýšené těleso mezi oboustranně umístěnými vozovkami, jejichž jízdní pruhy vedou na obou stranách stejným směrem, proti směru našich fotografií.
  Tramvajová trať se na zvýšeném tělese napřimuje a jen v tomto okamžiku dodrží standardní osovou vzdálenost. Přímý úsek tramvajové tratě na zvýšeném tělese obklopené oboustranně vozovkami, jejichž jízdní pruhy navádějí automobily proti směru našich fotografií. Přímý úsek tramvajové tratě na zvýšeném tělese obklopené oboustranně vozovkami, jejichž jízdní pruhy navádějí automobily proti směru našich fotografií. Tramvajová trať se v těchto místech opět stáčí protisměrnými oblouky, ty na pravé koleji jsou podstatně výrazněji patrné, je totiž nutné zvětšit osovou vzdálenost obou kolejí, aby mohl mezi nimi být umístěn pilíř trámové konstrukce dvou polí Negrelliho viaduktu z roku 1981. Protisměrné oblouky tramvajové tratě před Negrelliho viaduktem.
  Zvětšující se osová vzdálenost protisměrných kolejí před Negrelliho viaduktem. Pohled na obě protisměrné koleje tramvajové tratě se zvětšenou osovou vzdáleností, do vzniklého prostoru je umístěn opěrný pilíř trámové konstrukce dvou polí Negrelliho viaduktu z roku 1981. Tramvajová kolej ve směru Pražská tržnice - Vltavská podchází Negrelliho viadukt v levém oblouku. Sbližující se osová vzdálenost tramvajové tratě u Negrelliho viaduktu v pohledu k Vltavské. Po sblížení se tramvajových kolejí následuje pravý oblouk, který převádí tramvajové koleje světelně řízeným přejezdem přes jízdní pruhy automobilů.
  Pohled na obě protisměrné koleje tramvajové tratě se zvětšenou osovou vzdáleností od Vltavské, do vzniklého prostoru je umístěn opěrný pilíř trámové konstrukce dvou polí Negrelliho viaduktu z roku 1981. Pravý oblouk přes jízdní pruhy automobilů převádí tramvajovou trať do prostoru terminálu Vltavská. Pravý oblouk přes jízdní pruhy automobilů převádí tramvajovou trať do prostoru terminálu Vltavská. Pravý oblouk přes jízdní pruhy automobilů převádí tramvajovou trať do prostoru terminálu Vltavská, po jeho překonání tramvajové koleje pokračují před zastávky Vltavská v táhlém levém oblouku. Po dokončení pravého oblouku následuje nejprve krátký přímý úsek před zastávkami Vltavská.
  Za krátkým přímým úsekem se tramvajová trať ještě před prostorem krytých nástupišť zastávek Vltavská stáčí v levém oblouku. Levý oblouk před prostorem zastávek Vltavská. Prostor krytých nástupišť zastávek Vltavská. Prostor krytých nástupišť zastávek Vltavská. Po opuštění zastávek Vltavská následuje ještě krátký úsek tramvajové tratě k výhybkám křižovatky Vltavská.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021