Trať Strossmayerovo náměstí - Vltavská

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať
Strossmayerovo náměstí - Vltavská


Stále narůstající tramvajový provoz v období tzv. první republiky nejenže stál za neustálým zdvoukolejňováním tramvajových tratí pro zvyšování jejich kapacity, ale vedl také k výstavbě nových, vedených souběžně s jinými danou oblastí, jejichž účelem bylo odlehčení dopravy na původní trati.

Souprava vozů T3 #6156+#6157 vypravená na linku 8 míří původní podobou Antonínské ulice okolo budovy Dopravního podniku k tehdejší křižovatce Vltavská, nad sjezdovou výhybkou cosi kutí trolejáři s montážním vozem od firmy Schörling. | 8.5.1976
Celkový pohled do Antonínské ulice od dnešního terminálu Vltavská, od Strossmayerova náměstí právě přijíždí neobvyklá souprava motorového nákladního vozu #4053 vlekoucí za sebou motorový vůz #500 určený pro vyhlídkové jízdy a vůz koňky, označený tehdy #15. | 8.5.1976
Souprava vozů T3SUCS #7259+#7258 vypravená na linku 1 stanicuje v zastávce Strossmayerovo náměstí pod dominantou kostela svatého Antonína. | 21.7.2010
Souprava vozů T6A5 #8639+#8640 vypravená na linku X-B stanicuje v zastávce Strossmayerovo náměstí. | 7.9.2002
Vůz Škoda 14T #9114 vypravený na linku 26 projíždí Strossmayerovým náměstí k Vltavské ještě před výstavbou pěší zóny. | 11.8.2007
Vůz KT8D5.RN2P #9085 vypravený na linku 1 během stanicování v zastávce Strossmayerovo náměstí odkrývá původní dispozici uličního prostoru ještě před zřízením pěší zóny. | 3.9.2006
Vůz KT8D5 #9023 na lince X-B míjí při jízdě na Vltavskou protisměrnou zastávku Strossmayerovo náměstí. | 7.9.2002
Vůz T3M2-DVC #8053 vypravený na linku 21 projíždí Strossmayerovým náměstím na nájezdové trase na linku z vozovny Hloubětín. | 30.12.2004
Vůz T6A5 #8609 na lince 14 projíždí provizorně zprovozněnou tratí na Strossmayerově náměstí s otevřeným svrškem. | 19.9.2001
Vůz KT8D5.RN2P #9093 vypravený na linku 1 projíždí Strossmayerovým náměstím k Vltavské. | 11.8.2007
Souprava vozů T3SUCS #7248+#7273 vypravená na linku 22 projíždí Strossmayerovým náměstím na své nájezdové trase. | 21.7.2010
Vůz T3M2-DVC #8072 vypravený na linku 5 míří Antonínskou ulicí na Vltavskou. | 29.6.2005
Souprava cvičných vozů T3 #5504+#5514 v Antonínské ulici před zastávkou Strossmayerovo náměstí. | 15.4.2003
Vůz KT8D5 #9041 na lince 8 stoupá terénním zářezem od zastávek Vltavská na Strossmayerovo náměstí. | 15.4.2003
Vůz KT8D5 #9016 vypravený na linku 24 stoupá zářezem Antonínské ulice na Strossmayerovo náměstí. | 17.7.2006
Souprava vozů T3SUCS #7178+#7179 vypravená na linku 1 a opatřená celoplošnou reklamou na stavební spořitelnu klesá zahloubenou Antonínskou ulicí k Vltavské. | 19.1.2004

Trolejáři s montážním vozem od firmy Schörling prověřují v místě křižovatky Antonínské a Bubenské ulice kvalitu trolejového vedení, na uvolnění již čeká vůz T3 #6009 vypravený na linku 18, vzniklý přestavbou z vozu T1 #5009. | 8.5.1976
Kolejový brus #4091 na Strossmayerově náměstí. | 2.8.1977
Souprava vozů T3 #6826+#6831 vypravená na linku 25 právě stanicuje v zastávce Strossmayerovo náměstí. | 16.8.2007
Souprava vozů T3M #8086+#8014 vypravená na linku 26 odstanicovala v zastávce Strossmayerovo náměstí, které byla v té době ještě zřízena v podobě klasického nástupního ostrůvku. | 14.7.2005
Vůz KT8D5.RN2P #9076 vypravený na linku 1 stanicuje v zastávce Strossmayerovo náměstí. | 21.7.2010
Souprava vozů T3SUCS #7107+#7106 vypravená na linku 1 projíždí STrossmayerovým náměstím. | 11.6.2005
Souprava vozů T3R.P #8520+#8521 vypravená na linku 25 vjíždí do zastávky Strossmayerovo náměstí. | 6.6.2008
Souprava vozů T3 #6890+#6891 na lince 25 projíždí kolejovým esíčkem do zastávky Strossmayerovo náměstí během provizorního zprovoznění tratě s otevřeným svrškem. | 19.9.2001
Vůz T6A5 #8715 vypravený na linku 5 přijíždí k zastávce Strossmayerovo náměstí. | 21.7.2010
Souprava vozů T3SUCS #7258+#7237 vypravená na linku 26 projíždí Strossmayerovým náměstím. | 3.9.2006
Vůz KT8D5 #9025 vypravený na linku 8 projíždí Strossmayerovým náměstím. | 3.9.2006
Souprava vozů T3R.P #8215+#8214 na lince 24 před zastávkou Strossmayerovo náměstí. | 15.4.2003
Vůz KT8D5 #9046 vypravený na linku 1 vjíždí do zahloubené části Antonínské ulice. | 30.12.2004
Souprava vozů T3SUCS #7210+#7214 vypravená na linku 1 stoupá Antonínskou ulicí od Vltavské na Strossmayerovo náměstí. | 21.7.2010
Souprava vozů T3M #8093+#8097 na lince 3 v terénním zářezu před křižovatkou Vltavská. | 17.4.2003
Vůz T3R.P #8501 vypravený na linku 25 klesá zahloubenou Antonínskou ulicí ke křižovatce Vltavská. | 30.9.2006

A tak se v oblasti dnešní Vltavské objevila od 5. června 1932 nová tramvajová trať, vedená z dnešního Strossmayerova náměstí Antonínskou ulicí, kolem stejnojmenného kostela, k tehdejší ústřední budově Elektrických podniků, jejímž úkolem mělo být částečné ulehčení provozu tratě vedené přes tehdejší Bubenském nábřeží. Přesto tato myšlenka ne zcela vyšla.

Trať byla totiž na Strossmayerově náměstí zaústěna pouze směrem k Letenské pláni, prostým křížením již stávající tratě k Výstavišti. Na křižovatce vzniklo prosté křížení dvou tratí, jež doplňoval oblouk umožňující provoz od dnešního nábřeží kapitána Jaroše na Letnou. Díky absenci spojovacího oblouku na křižovatce pod plánovací komisí ve směru ze Strossmayerova náměstí na Bubenské nábřeží, tak trať v Antonínské ulici poprvé umožnila průjezd tramvají z Letné k dnešní Pražské tržnici, resp. tehdejším Jatkám. Na druhém konci, křižovatce s Bubenskou ulicí, byla trať zaústěna dvoukolejným trojúhelníkem.

První výraznější změnou prošla tramvajová trať na přelomu let 1977-1978, když byla od 4. července 1977 rekonstruována křižovatka na Strossmayerově náměstí, během níž došlo k doplnění dvou směrových oblouků z Antonínské ulice k nábřeží kapitána Jaroše a na Výstaviště. Přestože byla rekonstrukce dokončena k 1. září téhož roku, oba nové oblouky zůstaly nezatrolejovány. Dokončeny byly až 22. června následujícího roku.

Poté, co padlo rozhodnutí o výstavbě Severojižní magistrály, která se v oblasti Holešovic napojovala do Bubenské ulice bylo nutné vyřešit dopravní vazby v území. Na severním předmostí Hlávkova mostu byla vyprojektována mimoúrovňová křižovatka respektující zachování charakteru nábřežního průtahu, plánované prodloužení metra do této oblasti a zároveň zachování tramvajové dopravy. Její výstavba začala v roce 1978 a v přímé souvislosti došlo k trvalému zrušení tramvajové tratě v Bubenské a Veletržní ulici od 2. října.

Ke stejnému datu byla zároveň zahájena dlouhodobá výluka tratě v Antonínské ulici, měnící zcela vizuální podobu této tepny spojující Letnou s Holešovicemi. Přestavba nábřežní křižovatky u Hlávkova mostu s výstavbou magistrály vyvolává nutnost řešit křížení námi popisované trati a silničního průtahu městem mimoúrovňově, jelikož automobily dostávají přednost před tramvajovou dopravou. V následujících letech dochází ke vzniku mostní estakády v sousedství budovy dopravního podniku a současně k postupnému zahlubování koncové části Antonínské ulice, která od té doby bude sloužit pouze tramvajové dopravě.

Dva roky trvající stavební práce vyvolaly od 7. listopadu 1980 také trvalé zrušení tramvajové tratě na Bubenském nábřeží mezi Hlávkovým mostem a Negrelliho viaduktem, která nahrazovala zavřenou Antonínskou. Během následujících čtyř dnů došlo k propojení nově vzniklé tratě s dokončenou přeložkou u terminálu stanice metra Vltavská, vedené pod mosty silniční magistrály, takřka v ose navazující Antonínské ulice. Díky zrušení tramvajové tratě v Bubenské a Veletržní ulici se obě tratě nově propojily pod mosty magistrály v kolejovém trojúhelníku, jehož přímé rameno nyní směřuje z Antonínské ulice k Negrelliho viaduktu. Dokončení této přeložky umožnilo trvalé zrušení tramvajové tratě na Bubenském nábřeží mezi Hlávkovým mostem a nábřežím kapitána Jaroše. Pro pokračující stavební práce na výstavbě mimoúrovňové křižovatky Hlávkova mostu a likvidaci kolejové křižovatky Hlávkova mostu s Bubenským nábřežím byl provoz na Hlávkův most na provizorně vyosené trati zahájen až 28. listopadu 1980. Do definitivní podoby se tak tratě v oblasti stanice metra Vltavská dostaly až 29. října 1981, kdy byla zprovozněna trať na Hlávkův most v definitivní poloze.

Část tratě od výjezdu z podjezdu pod magistrálou po křižovatku Strossmayerovo náměstí prošla v roce 2001 kompletní rekonstrukcí, během níž nevzhledné zádlažbové panely nahradila žulová dlažba. Jistou kuriozitou je dočasné provozování této tratě, která je součástí vozovky, v době od 1. do 24. září 2001, kdy proběhlo další podbití tratě, v podobě otevřeného kolejového svršku. Úsek v terénním zářezu zůstal zachován v podobě velkoplošných panelů BKV, které byly vyměněny v roce 2003 v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Vltavská. Mezi zářím a listopadem 2007 byla na Strossmayerově náměstí v prostoru před kostelem sv. Antonína zřízena pěší zóna se zachovaným provozem tramvají. V roce 2017 prošla i tato část tratě rekonstrukcí a velkoplošné panely BKV nahradila konstrukce W-tram, ve zbylé části tratě došlo k obnově kolejnic.

Cestu po tramvajové trati trať začneme v prostoru v roce 2001 zcela přestavěné křižovatky na Strossmayerově náměstí, která umožňuje jízdu do všech možných směrů. Trať vede nejprve ve středu náměstí proti monumentálnímu schodišti kostela sv. Antonína. V opačném směru, je zde zřízena zastávka Strossmayerovo náměstí. Trať protioblouky v kombinaci levý a pravý opustí centrální prostor náměstí a zamíří do Antonínské ulice, v jejímž středu míří k terénnímu zářezu, jehož prostřednictvím zklesá v sousedství někdejšího sídla Elektrických podniků dobré 3 metry pod úroveň okolního terénu v přímém úseku k závěrečné křižovatce Vltavská.

Trať ze Strossmayerova náměstí po vjezd do terénního zářezu prošla v roce 2001 rekonstrukcí a je zbudována klasickou konstrukcí na pražcích s krytem ze žulové dlažby. Část oblouku leží na betonové desce. Zbylá část tratě je po rekonstrukci z roku 2017 zřízena metodou W-tram s asfaltovým zákrytem.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Strossmayerovo náměstí
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Nábřeží kapitána Jaroše, Kamenická a Veletržní v pěší zóně ve středu Strossmayerova náměstí, 17 metrů před křižovatkou s ulicí Dukelských hrdinů, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT.
 • Provozované linky na popisované trati:
 • Linka 1
 • Linka 12
 • Linka 25
 • Fotocesta po trati Strossmayerovo náměstí - Vltavská
  Tramvajová trať vede v přímém úseku středem Strossmayerova náměstí v protisměru je zřízena stejnojmenná zastávka. Tramvajová trať míří středem Strossmayerova náměstí ke kostelu sv.Antonína. Tramvajová trať se stáčí v levém oblouku. Tramvajová trať se stáčí v levém oblouku. Mezi levým a pravým obloukem tramvajové tratě je zřízený krátký přímý úsek.
  Mezi levým a pravým obloukem tramvajové tratě je zřízený krátký přímý úsek. Tramvajová trať se pravým obloukem krytým žulovou dlažbou dostává do středu Antonínské ulice. Po překonání protisměrných oblouků se tramvajová trať ve středu Antonínské ulice napřimuje. Tramvajová trať v přímém úseku pokračuje středem Antonínské ulice. Tramvajová trať v přímém úseku pokračuje středem Antonínské ulice.
  Tramvajová trať v přímém úseku pokračuje středem Antonínské ulice. Tramvajová trať v přímém úseku pokračuje středem Antonínské ulice k terénnímu zářezu. Tramvajová trať mění zákryt z velké žulové dlažby za asfaltový koberec a klesá zahloubenou částí Antonínské ulice ke křižovatce Vltavská. Tramvajová trať klesá v přímém úseku s asfaltovým zákrytem terénním zářezem ke křižovatce Vltavská. Tramvajová trať klesá v přímém úseku s asfaltovým zákrytem terénním zářezem ke křižovatce Vltavská.
  Tramvajová trať klesá v přímém úseku s asfaltovým zákrytem terénním zářezem ke křižovatce Vltavská. Tramvajová trať klesá v přímém úseku s asfaltovým zákrytem terénním zářezem ke křižovatce Vltavská. Tramvajová trať klesá v přímém úseku s asfaltovým zákrytem terénním zářezem ke křižovatce Vltavská. Před křižovatkou Vltavská se pravá kolej tramvajové tratě stáčí k výhybkám křižovatky Vltavská. Konec tramvajové tratě před křižovatkou Vltavská.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022