Cvičný vůz T3R.P ev.č. 5516

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Cvičný vůz T3R.P ev.č. 5516


Cvičný vůz T3 ev.č.5516
Interiér cvičného vozu T3 ev.č.5516
Cvičný vůz T3 ev.č.5516
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5516
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5516
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5516
Interiér cvičného vozu T3R.P ev.č.5516
Interiér cvičného vozu T3R.P ev.č.5516
Interiér cvičného vozu T3R.P ev.č.5516
Interiér cvičného vozu T3R.P ev.č.5516
Cvičný vůz T3 ev.č.5516
Interiér cvičného vozu T3 ev.č.5516
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5516
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5516
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5516
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5516 vedle vozu Škoda 14T ev.č.9111
Interiér cvičného vozu T3R.P ev.č.5516
Interiér cvičného vozu T3R.P ev.č.5516
Interiér cvičného vozu T3R.P ev.č.5516
Interiér cvičného vozu T3R.P ev.č.5516
Stále narůstající počet vozů T3R.P s moderní bezkontaktní IGBT výzbrojí TV-PROGRESS firmy Alstom a nutnost zaškolování nových řidičů již přímo v základním kurzu i s tímto typem výzbroje, vedla k požadavku na stavbu cvičného vozu opatřeného bezkontaktní výzbrojí.

Pro přestavbu byl vybrán tzv. druhý vůz do souprav pro výcvik nových řidičů ev.č.5516. Jedná se o původní vůz T3 ev.č. 6199 pocházející z 2. série vozů T3 dodaných v roce 1963. V roce 1997 byl společně s dalšími 5 vozy T3 po dodávce prvních tramvají typu T6A5 upraven na tzv. kondiční vůz ev.č.5516 sloužící jako vlečný vůz v soupravě s cvičným vozem. Vůz vznikl vlastně pouhým přečíslováním, i po vyřazení z osobní dopravy mu zůstalo zachováno standardní polootevřené stanoviště řidiče vozů T3, původní interiér i odbavovací systém, včetně elektronických znehodnocovačů jízdenek.

V druhé polovině roku 2005 proběhla v Opravně tramvají Ústředních dílen v Hostivaři generální přestavba tohoto vozu. Dřívější odporová výzbroj se zrychlovačem byla nahrazena elektrickou bezkontaktní výzbrojí s IGBT tranzistory, která je prakticky shodná s vozy T3R.P. Stanoviště řidiče je vybaveno jak pro řízení klasickými pedály, tak ručním řadičem. Obě zařízení však nelze použít naráz, ale pouze po přepnutí řízení ovladačem na palubní desce. Toto nejsou jediné změny, kterých vůz doznal.

Vozová skříň prošla kompletní renovací a přestavbou. Obdobně jako u ostatních modernizací byl i zde původní vůz odstrojen až na samotný nosný rám, který byl následně vyspraven, otryskán pískem a po novém osazení plechy nalakován do nátěru typického pro cvičné vozy. Střední dveře byly včetně schodiště odstraněny a podlaha byla v jejich prostoru srovnána do roviny. Předních dveří se rekonstrukce dotkla odstraněním jejich pravé poloviny (pravé křídlo ve směru jízdy), čímž se zvětšil prostor na stanovišti řidiče. V odstraněné části dveří bylo do horní části vsazeno okno používané u autobusů, zlepšující výhled instruktora z vozu. Díky rozšíření prostoru na stanovišti řidiče bylo možné v kabině zřídit stanoviště instruktora vybavené podobně jako u vozidel autoškoly pedálem brzdy, jímž může zasáhnout do jízdy řidiče v případě jeho chybného manévru. Součástí stanoviště je i samostatný panel umístěný pod oknem v chybějícím křídle předních dveří, na němž může instruktor začínajícímu řidiči simulovat některé běžné provozní závady vozidla.

Interiér vozu byl rozdělen přepážkou na dvě nestejně velké části. V přední je kromě stanoviště řidiče a instruktora zřízena jakási učebna na kolejích. Na straně dveří jsou umístěny dvě dvojice laminátových sedadel z vozů T3 se stolečky, na straně protější jsou dvě samotná sedadla se stolečky. Nad okny na straně dveří jsou pod stropem upevněny čelní a boční vnější transparenty BUSE, na nichž může řidič přímo v interiéru sledovat správná nastavení odbavovacího a informačního systému. Tyto transparenty doplňuje vnitřní transparent s průběhem trasy linky (teploměr). Na přepážce rozdělující vnitřní prostor na dvě části je umístěn transparent elektronicky zobrazující pořadové číslo vlaku. Před přepážkou je na stropě umístěn jednořádkový transparent zobrazující cílovou, případně následující zastávku, otočený oproti zvyklostem ke stanovišti řidiče.

V zadní části vozu jsou umístěny v uspořádání 1+1 standardní skořápkové sedáky z vozů T3, zavěšené, stejně jako v přední části, do bočnice vozu. Tato úprava je vyvolána umístěním topnic v bočnici, stejně jako u vozů T6A5. Linkový transparent umístěný na zadní plošině je opět otočený dovnitř vozidla. Ve směru ven z vozu jsou zobrazovače imitovány potištěnou fólií vyvedenou v grafické podobě transparentu BUSE. Zadní panel je imitován písmenem L mezinárodně značícím cvičnou jízdu, čelní a boční vnější transparenty jsou opatřeny potištěnou fólií s nápisem CVIČNÁ JÍZDA.

Stejně jako většina cvičných vozů je i tento deponován v současné době ve vozovně Pankrác. Jeho umístění zde je logické vzhledem k faktu, že jsou v této vozovně deponovány vyjma cvičných a pracovních vozů pouze vozy T3R.P, s jejichž údržbou tak má místní depo bohaté zkušenosti, a dále se v areálu vozovny nachází Škola Elektrických Drah.

Interiér cvičného vozu T3R.P ev.č.5516 Interiér cvičného vozu T3R.P ev.č.5516 Interiér cvičného vozu T3R.P ev.č.5516 Interiér cvičného vozu T3R.P ev.č.5516 Stanoviště řidiče cvičného vozu T3 ev.č.5516
Stanoviště řidiče cvičného vozu T3R.P ev.č.5516 Stanoviště řidiče cvičného vozu T3R.P ev.č.5516 Stanoviště řidiče cvičného vozu T3R.P ev.č.5516 Stanoviště řidiče cvičného vozu T3R.P ev.č.5516 Stanoviště řidiče cvičného vozu T3R.P ev.č.5516


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022