Trať Harfa - Balabenka původní podoba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Harfa - Balabenka
původní podoba


Zcela neuspokojivý stav tramvajové tratě v Českomoravské ulici, zejména v úseku zastávek Mostárna - Balabenka, stál na počátku rozhodnutí městských orgánů o kompletní rekonstrukci Českomoravské ulice.

Souprava vozů T6A5 ev.č.8691+8692 vypravená na linku 12 v zastávce Harfa z centra. | 18.2.2001
U nástupního ostrůvku zastávky Mostárna stanicuje souprava vozů T3R.P ev.č.8242+8243 vypravená na linku 3. | 22.2.2003
Souprava vozů T3M ev.č.8057+8043 vypravená na linku 7 stanicuje v zastávce Lokomotivka po částečné demolici správních budov areálu ČKD. | 24.8.2002
K zastávce Balabenka se blíží souprava vozů T6A5 ev.č.8709+8710 vypravená na linku 12. | 22.2.2003
V zastávce Ocelářská stanicuje souprava vozů T3M ev.č.8050+8020 vypravená na linku 3. | 22.2.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8242+8243 vypravená na linku 3 míjí areál někdejší Lokomotivky ČKD. | 22.2.2003
Zastávku Mostárna opustila souprava vozů T6A5 ev.č.8711+8712 vypravená na linku 12 a míří k Lokomotivce. | 22.2.2003
Souprava vozů T3M ev.č.8070+8105 na lince 12 stanicuje v zastávce Mostárna do centra. | 22.2.2003
Souprava vozů T3M ev.č.8060+8061 na lince 3 stanicuje v zastávce Lokomotivka ještě před demolicí správních budov areálu ČKD. | 2.4.2001
Správní budovu firmy ČKD s logem této firmy na fasádě míjí vůz T6A5 ev.č.8697 vypravený na linku 14. | 2.4.2001
V zastávce Ocelářská stanicuje souprava vozů T6A5 ev.č.8659+8660 vypravená na linku 12. | 22.2.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9023 vypravený na linku 3 stanicuje v zastávce Lokomotivka po demolici správních budov areálu ČKD. | 22.2.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9021 absolvující cvičnou jízdu s novým řidičem se blíží k zastávce Ocelářská. | 22.2.2003
Protisměrnou zastávku Ocelářská právě míjí souprava vozů T6A5 ev.č.8649+8650 na lince 12. | 22.2.2003
Propadlé velkoplošné panely BKV, vyčnívající ocelové rošty panelů, uvolněné, popraskané a sjeté kolejnice jen vytvářely stav ohodnocený omezenou rychlostí do 20 km/h v takřka celém úseku. Původní dlažba vozovky byla překryta vrstvou nekvalitního asfaltového koberce, obrubníky chodníků byly propadlé a leckde tak byl chodník v jedné rovině s vozovkou.

Ideálním impulzem pro kompletní rekonstrukci Českomoravské ulice, její rozšíření a přeložku tramvajové tratě se stala výstavba víceúčelové sportovní haly Sazka arena pro mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004.

Tramvajový provoz na trati byl přerušen 15. března 2003, kdy vypukla kompletní rekonstrukce celé Českomoravské ulice. Od 1. listopadu do 26. listopadu 2003 byla zrekonstruovaná trať zprovozněna pro manipulační provoz, jehož úkolem bylo ojetí tratě před posledním podbitím a zatravněním. Zrekonstruovaná trať byla zprovozněna 27. března 2004.

Cestu po nyní již neexistující podobě tramvajové trati začneme na křižovatce Českomoravské a Freyovy ulice s ulicí K Žižkovu, poblíž smyčky Harfa. Trať se za křižovatkou v pravém oblouku dostala do středu zde ještě poměrně široké vozovky Českomoravské ulice a v protisměru byl umístěn nástupní ostrůvek zastávky Harfa. Pokračovala stále středem Českomoravské ulice, ale za odbavovací halou nádraží Praha - Libeň se šířka ulice značně zmenšila, na což reagovala také tramvajová trať. Kolejovým esíčkem nejprve odbočila vlevo a následně se pravým obloukem opět srovnala do středu ulice. Zde byl umístěn nástupní ostrůvek zastávky Mostárna z centra, vystřídaný o několik metrů dále nástupním ostrůvkem stejnojmenné zastávky do centra. V již značně stísněných podmínkách trať pokračovala podél areálu někdejšího ČKD po pravé straně a odstavných kolejí nádraží Praha - Libeň po straně levé. U budov ČKD byla pod atypickým přístřeškem umístěna zastávka Lokomotivka do centra, v protisměru umístěná zastávka byla sice - oproti své protisměrné kolegyni - vybavena typickým socialistickým přístřeškem, jenže ten se ukrýval za křovím v moři špíny a odpadků. Společnost mu dělala výtažná kolej nádraží Praha - Libeň. Obě zastávky byly navíc umístěny na přilehlých chodnících a řidiči automobilů je tak ve většině případů ignorovali. Trať pak pokračovala přímým úsekem a mezi vyústěním ulic Kurta Konráda a Ocelářská byl umístěn nástupní ostrůvek zastávky Ocelářská do centra. Nebyl vlastně dlouhý ani na jednu soupravu, protože pokud řidič zastavil předpisově u zastávkového sloupku, tak u soupravy vozů T6A5 byly poslední dveře mimo ostrůvek. Protisměrná zastávka byla umístěna o kus dále na chodníku, zhruba mezi vyústěním ulic Drahobejlovy a Ocelářské. Trať za křižovatkou s Drahobejlovou ulicí prudce změnila směr. Levým obloukem se dostala do středu upravené a rozšířené komunikace, na vlastní zvýšené těleso. Až ke křižovatce s ulicí Sokolovskou pokračovala v táhlém pravém oblouku, v němž byla umístěna zastávka Balabenka, přiléhající ke stejnojmenné křižovatce.

Celá trať byla vybudována metodou velkoplošných panelů BKV.

Zastávky umístěné na popisované trati:
Harfa - nácestná a výstupní zastávka ve směru z centra
Mostárna - nácestná zastávka v obou směrech
Lokomotivka - nácestná zastávka v obou směrech
Ocelářská - nácestná zastávka v obou směrech
Balabenka - nácestná zastávka ve směru do centra

Provozované linky na popisované trati:
Po změnách linkového vedení byla po trati vedena jediná denní linka označená číslem 3, kterou v nočním provozu střídala linka 52.

Fotocesta tramvajové trati Harfa - Balabenka mezi léty...
1997 Prostor původní zastávky Harfa do centra mezi výjezdem a vjezdem do stejnojmenné smyčky. | 30.7.1995 Celkový pohled na křižovatku Harfa, zastávku Harfa před nádražím Praha-Libeň a vjezdovou výhybku do smyčky Harfa z centra města. | 30.7.1995 Úsek mezi křižovatkou Harfa a zastávkou Mostárna. | 30.7.1995 Trať před zastávkami Mostárna. | 30.7.1995
Prostor zastávek Mostárna, v pozadí areál budov ČKD. | 30.7.1995 Prostor zastávky Lokomotivka, vpravo areál budov ČKD. | 30.7.1995 Podél přízemních budov ČKD trať pokračovala k zastávce Ocelářská. | 30.7.1995 Trať v levém oblouku spěla na vlastní těleso. | 30.7.1995 V táhlém pravém oblouku se přibližovala k zastávce Balabenka. | 30.7.1995
V pravém oblouku byla umístěna i zastávka Balabenka. | 30.7.1995 2003 Za smyčkou Harfa trať táhlým pravým obloukem překročila křižovatku s ulicemi Freyovou a K Žižkovu. | 22.2.2003 Po napřímení tratě byla umístěna protisměrná zastávka Harfa z centra vybavená nástupním ostrůvkem. | 22.2.2003 Trať pokračovala středem ještě široké Českomoravské ulice. | 22.2.2003
Přímý úsek trati ve středové části Českomoravské ulice pokračoval k zastávkám Mostárna. | 22.2.2003 Před samotnými zastávkami se trať poněkud vychýlila ze svého směru esíčkem ve skladbě levého a pravého oblouku. | 22.2.2003 Zastávky Mostárna byly sice opatřeny nástupními ostrůvky, ale protože se Českomoravská ulice v tomto místě stávala užší, byly ostrůvky umístěny nikoliv vstříčně protisměrnému, ale dělilo je od sebe cca 10 metrů. | 22.2.2003 Trať pokračovala značně užší Českomoravskou ulicí podél zbořeniště někdejšího areálu ČKD. | 22.2.2003 K zastávkám Lokomotivka, kde kdysi nastupovaly stovky zaměstnanců ČKD vyrábějících lokomotivy, zbývá několik desítek metrů. | 22.2.2003
Na pravém chodníku byla umístěna zastávka Lokomotivka, zastávku protisměrnou krylo mohutné křoví. | 22.2.2003 Po opuštění zastávek trať pokračovala stále přímým úsekem v nevzhledné části Českomoravské ulice. | 22.2.2003 Po levé straně Českomoravské ulice byla umístěna zeď, dělící jí od výtažné koleje nádraží Praha - Libeň. | 22.2.2003 Před zastávkou Ocelářská se trať dostala z vybydleného prostoru, do části Českomoravské ulice, kde bydlí lidé. | 22.2.2003 Nástupní ostrůvek zastávky Ocelářská do centra je umístěn na pravé straně fotografie. | 22.2.2003
Na levém chodníku byla umístěna zastávka Ocelářská z centra. | 22.2.2003 Trati zbývalo posledních pár přímých metrů. | 22.2.2003 A trať následně levým obloukem vystoupala na vlastní zvýšené středové těleso. | 22.2.2003 Táhlým pravým obloukem se blížila k zastávce Balabenka a ke stejnojmenné křižovatce. | 22.2.2003 V závěrečném pravém oblouku před křižovatkou Balabenka je umístěna také zastávka Balabenka do centra. | 22.2.2003www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022