Pozůstatky křižovatky Opletalova

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pozůstatky křižovatky Opletalova


Souprava vozů T3 v prostoru křižovatky Opletalova
Souprava vozů T3R.P ev.č.8225+8226 na lince 9 projíždí křižovatkou Opletalova
Vůz T3 ev.č.6716 vypravený na linku 5 projíždí křižovatkou Opletalova
Součástí rekonstrukce je také likvidace posledního napojeného vrcholu křižovatky Opletalova. | 9.8.2003
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7222+T3 ev.č.6628 na lince 23 projíždí křižovatkou Opletalova
Vůz T3SUCS ev.č.7232 na lince 5 projíždí křižovatkou Opletalova
Souprava vozů T6A5 ev.č.8703+8704 na lince 39 projíždí křižovatkou Opletalova
Součástí rekonstrukce je také likvidace posledního napojeného vrcholu křižovatky Opletalova. | 9.8.2003

Na křižovatce Bolzanovy a Hybernské ulice, najdeme jednoho z nápadnějších svědků pražské tramvajové minulosti. Zůstaly tu totiž zachovány dvě kolejové větve křižovatky Opletalova, zřízené v roce 1972. Přímá větev leží v zemi bez praktické možnosti využití od roku 1985, k jejímu úplnému odpojení došlo až v roce 1991. Oblouky byly odpojeny až v roce 2003...

Za počátek vznikající křižovatky můžeme považovat rok 1900, kdy byl schválen projekt odbočných kolejí z trati vedené podél areálu hlavního nádraží do Bolzanovy ulice. 17. prosince 1900 koleje prodělaly kolaudaci a 17. června 1901 byly uvedeny do provozu. Neexistence potřebných oblouků na křižovatce u Bulhara a zároveň požadavek na propojení hlavního nádraží s Prašnou bránou Hybernskou ulicí stály za prodloužením tratě z Bolzanovy ulice pravým obloukem do dnešní ulice Opletalovy a s následným napojením na trať v Hybernské ulici. Prodloužení bylo uvedeno do provozu 19. listopadu 1903. První větví následující křižovatky Opletalova se tedy stal pravý oblouk od dnešní zastávky Hlavní nádraží do Opletalovy ulice. Aby to však nebylo zas tak jednoduché, byla spojovací trať z Bolzanovy ulice přes Opletalovu do Hybernské 17. listopadu 1925 zrušena.

24. ledna 1926 došlo k propojení tratě od Jindřišské věže přes Senovážné náměstí do Bolzanovy ulice (k dnešním zastávkám Hlavní nádraží), která je dodnes jediným zachovaným směrem někdejší křižovatky. 18. dubna 1947 byla obnovena - v roce 1925 zrušená - trať v části Opletalovy ulice (mezi Bolzanovou a Hybernskou ulicí), pouze jako jednokolejná manipulační spojka. Zdvoukolejnění se dočkala k 26. červnu 1972, tedy ke stejnému datu, kdy byla do stávající křižovatky připojena nová tramvajová trať v další části Opletalovy ulice (mezi Bolzanovou a Růžovou ulicí), nahrazující zrušenou trať v trase severojižní magistrály - podél hlavního nádraží. Křižovatka po připojení této tratě umožňovala jízdu do pěti směrů, jedinou nezřízenou větví se stal pravý oblouk z nové tratě v Opletalově ulici k zastávkám Hlavní nádraží. Zrušení novostavby tramvajové tratě v Opletalově ulici z roku 1972 k 25. červnu 1978 se křižovatky nijak nedotklo, protože ponechané torzo kolejí v Opletalově ulici sloužilo k odstavování tramvajových vlaků a křižovatka tak mohla být nadále pojížděna do všech pěti směrů.

Těžkou ránu křižovatce zasadil až 4. červenec 1985, kdy byly zrušeny tramvajové tratě v centrální části Prahy a tři kolejové větve k Hybernské ulici tak zcela ztratily význam. Přesto i směrem k Hybernské zůstaly koleje zachované a zlikvidovány byly až v roce 1988. V roce 1991 byly vyjmuty výhybky přímé kolejové větvě směrem k zachovaným odstavným kolejím. Teoreticky využitelné tak od toho roku až do srpna roku 2003 zůstaly pouze kolejové oblouky od Senovážného náměstí do Opletalovy ulice, na zachované torzo někdejší tramvajové tratě, využívané v posledních letech jako kusé odstavné koleje a zejména jako prostor pro automobilové parkoviště.

V souvislosti se zahájením rekonstrukce křižovatky Senovážné náměstí a přilehlé tramvajové tratě však došlo k vyrušení i této poslední části kolejové křižovatky Opletalova. Zlikvidovány sice byly výhybky a křížení křižovatky, ale navazující oblouky i torzo tramvajové tratě v Opletalově ulici leží nenapojené ani z jedné strany na kolejovou síť dodnes.

A tak jsou na jednom místě stále v zemi uložené dvě větve kolejové křižovatky. Kratší - přímá - mezi oběma částmi Opletalovy ulice a delší, spojující donedávna Opletalovu ulici se Senovážným náměstím. Připomínají nám tak zlaté časy pražských tramvají.

Poslední podoba funkční části křižovatky Opletalova
Podoba poslední části funkční křižovatky Opletalova Podoba poslední části funkční křižovatky Opletalova Podoba poslední části funkční křižovatky Opletalova Podoba poslední části funkční křižovatky Opletalova Podoba poslední části funkční křižovatky Opletalova
Pozůstatky křižovatky Opletalova
Odpojené oblouky křižovatky Opletalova v pohledu z Opletalovy ulice Odpojené oblouky křižovatky Opletalova v pohledu od Senovážného náměstí Pozůstatky kolejové větve křižovatky Opletalova v pohledu k Hybernské ulici Pozůstatky kolejové větve křižovatky Opletalova v pohledu k Hybernské ulici Pozůstatky kolejové větve křižovatky Opletalova v pohledu k Hybernské ulici
Pozůstatky kolejové větve křižovatky Opletalova v pohledu k Hybernské ulici Pozůstatky kolejové větve křižovatky Opletalova v pohledu k Hybernské ulici Pozůstatky kolejové větve křižovatky Opletalova v pohledu od Hybernské ulice Pozůstatky kolejové větve křižovatky Opletalova v pohledu od Hybernské ulice Pozůstatky kolejové větve křižovatky Opletalova v pohledu od Hybernské ulice

Fotografie: © Pražské tramvaje a archiv

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022