Křižovatka Senovážné náměstí a navazující úseky rekonstrukce 2003

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Senovážné náměstí a navazující úseky
rekonstrukce 2003


Určitým protipólem křižovatky na Karlově náměstí je křižovatka na náměstí Senovážném, důležitá spojnice pro všechny tramvajové linky projíždějící centrální částí Prahy. Kromě již tak hustého provozu dostala křižovatka poslední zátěžovou ránu provozem linky X-B při srpnových povodních v roce 2002 a její stav se nadále zhoršoval. Důsledkem bylo například několikaměsíční vypnutí elektrického ovládání rozjezdové výhybky od Václavského náměstí.

Během rozsáhlé stavební činnosti byla kromě samotné křižovatky opravena také trať okolo Masarykova nádraží, vrchol křižovatky Havlíčkova mířící k Masarykovu nádraží, upraven byl oblouk tvořený velkoplošnými panely BKV u zastávky Jindřišská a rekonstrukcí prošel traťový úsek od křižovatky Senovážné náměstí po prostor zastávek Hlavní nádraží. Součástí této etapy byla likvidace zbylého vrcholu křižovatky Opletalova, čímž došlo k úplnému odpojení kusých kolejí Opletalova a zrušení kolejového přejezdu v zastávce Hlavní nádraží.

Takto rozsáhlá výluka si vyžádala nejen úpravy tras linek jedoucích přes samotnou křižovatku, ale také odklony linek, které musely nahradit sníženou přepravní kapacitu v úsecích dotčených odklony linek jezdících přes Senovážné náměstí. Zároveň došlo k zavedení linek náhradní tramvajové dopravy čísel 35 a 39, ukončených na stávajícím pevném přejezdu v zastávce Hlavní nádraží. Linka 3 byla ukončena v prostoru zastávky Jindřišská na povrchové výhybce Californien, společně s linkou 91.

Linky 35 a 39 ukončené v I. etapě (5. srpna - 20. září 2003) na stávajícím přejezdu v zastávce Hlavní nádraží přijely od zastávky Husinecká před prostor stálých zastávek Hlavní nádraží, kde byla zřízena dočasná výstupní zastávka. Po vystoupení cestujících přejel vůz do prostoru stávající zastávky Hlavní nádraží, kde byl na koleji z centra zřízen nástupní ostrůvek pro cestující jedoucí opačným směrem. Po změně směru jízdy vůz přejel přes kolejový přejezd vpravo na správnou kolej a pokračoval zpět do výchozí zastávky dané linky. Na koleji do centra stál v zadní části zastávky (s částečným přesahem do prostoru křižovatky, kde byl z tohoto důvodu omezen provoz automobilů) záložní vlak KT8D5.

V prostoru zastávky Jindřišská byla na povrchové výhybce Californien ukončena linka 3. Od zastávky Václavské náměstí přijela přes povrchovou výhybku po správné koleji do prostoru stálé zastávky Jindřišská, v jejíž zadní části byla zřízena výstupní zastávka. Po změně směru jízdy vůz přejel po povrchové výhybce vpravo na správnou kolej, kde byla zřízena dočasná nástupní zastávka Jindřišská. I zde v zadní části zastávky vyčkával odstavený záložní vlak X.

Ve II. etapě výluky (20. září - 4. října 2003) byly linky 35 a 39 zkráceny od Olšanského náměstí do zastávky Husinecká, pod níž byla umístěna povrchová výhybka Californien. Ukončení linek 3 a 91 v zastávce Jindřišská zůstalo beze změny.

Je nutné poznamenat, že po obnovení provozu na křižovatce Senovážné náměstí byl návazně přerušen provoz v ulici Vodičkově a od 4. do 11. října 2003 končily tramvajové linky u Václavského náměstí na povrchové výhybce Californien v Jindřišské ulici. V Seifertově ulici vydržely do 29. listopadu 2003, kdy začala výstavba splítky Bulhar...

Křižovatka Senovážné náměstí a navazující úseky .:::. 5. srpna 2003
Záložní vůz KT8D5 ev.č.9024 na odstavné koleji v prostoru zastávky Jindřišská mohl být „oblečen“ přímo na jedinou linku ukončenou od Václavského náměstí, tedy trojku. | 5.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9010 vypravený na linku 3 přijíždí přes povrchovou výhybku Californien do výstupní zastávky Jindřišská. | 5.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9007 vypravený na linku 3 přijíždí přes povrchovou výhybku Californien do výstupní zastávky Jindřišská. | 5.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9012 vypravený na linku 3 přijíždí přes povrchovou výhybku Californien do výstupní zastávky Jindřišská. | 5.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9010 vypravený na linku 3 překonává povrchovou výhybku Californien a najíždí do nástupní zastávky Jindřišská, která byla umístěna před Jindřišskou věží. | 5.8.2003
Povrchová výhybka Californien v Jindřišské ulici v pohledu z „výstupní“ do dočasné nástupní zastávky Jindřišská, na obou stranách jsou patrné odstraněné obrubníky chodníku kvůli vybočování vozů KT8D5 a riziku střetu karoserie s obrubníkem. | 5.8.2003 Povrchová výhybka Californien v Jindřišské ulici v pohledu z dočasné nástupní do „výstupní“ Jindřišská, na obou stranách jsou patrné odstraněné obrubníky chodníku kvůli vybočování vozů KT8D5 a riziku střetu karoserie s obrubníkem. | 5.8.2003 Rekonstrukce křižovatky Senovážná náměstí vyvolala také výměnu kolejového oblouku z velkoplošných panelů BKV v Jindřišské ulici mezi zastávkou a samotnou křižovatkou. | 5.8.2003 Také připravovaná výměna velkoplošných panelů BKV u Masarykova nádraží je již v plném proudu, začalo se s odstraňováním původního svršku. | 5.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9005 vypravený na linku 35 odjíždí ze zastávky Hlavní nádraží přes pevnou kolejovou spojku, zatímco vůz ev.č.9035 vypravený na linku 39 do zastávky právě přijel. | 5.8.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9034 vypravený na linku 35 přejíždí přes kolejový přejezd v zastávce Hlavní nádraží. | 5.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9042 vypravený na linku 39 přejíždí přes kolejový přejezd v zastávce Hlavní nádraží. | 5.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9015 vypravený na linku 35 právě mění směr jízdy v prostoru zastávky Hlavní nádraží. | 5.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9035 vypravený na linku 39 právě mění směr jízdy v prostoru zastávky Hlavní nádraží. | 5.8.2003 Protože na úvraťové konečné v zastávce Hlavní nádraží byly ukončeny dvě linky, 35 a 39, jako záložní vůz KT8D5 byl využíván zejména ten s ev.č.9030, vybavený elektronickými transparenty. Na svou příležitost vyčkával v zadní části zastávky. | 5.8.2003
Křižovatka Senovážné náměstí a navazující úseky .:::. 9. srpna 2003
U Masarykova nádraží je již rekonstrukce tramvajové trati v plném proudu. | 9.8.2003 Na křižovatce Senovážné náměstí probíhá likvidace původního trojúhelníku. | 9.8.2003 Na křižovatce Senovážné náměstí probíhá likvidace původního trojúhelníku. | 9.8.2003 Součástí rekonstrukce je také likvidace posledního napojeného vrcholu křižovatky Opletalova. | 9.8.2003 Součástí rekonstrukce je také likvidace posledního napojeného vrcholu křižovatky Opletalova. | 9.8.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9025 vypravený na linku 3 v prostoru výstupní zastávky Jindřišská. | 9.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9025 vypravený na linku 3 po chvíli opouští výstupní zastávku Jindřišská a přes povrchovou výhybku Californien najíždí do nástupní zastávky Jindřišská. | 9.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9039 vypravený na linku 35 vyčkává na cestující v zastávce Hlavní nádraží. | 9.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9045 vypravený na linku 39 vyčkává v dočasné výstupní zastávce Hlavní nádraží na uvolnění nástupní zastávky odjíždějícím vozem KT8D5 ev.č.9039 vypraveným na linku 35. | 9.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9045 vypravený na linku 39 v zastávce Hlavní nádraží, jenž se dočasně změnila na nástupní. | 9.8.2003
Křižovatka Senovážné náměstí a navazující úseky .:::. 23. srpna 2003
Nástupní zastávka Hlavní nádraží vznikla položením panelů na protisměrnou kolej. Díky tomu, že se rekonstrukce přiblížila až k zastávkám, nebylo již možné odstavovat v zadní části zastávky záložní vlak. | 23.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9034 vypravený na linku 35 v nástupní zastávce Hlavní nádraží. | 23.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9041 vypravený na linku 35 právě přijel do nástupní zastávky Hlavní nádraží a na řidiče ještě čeká změna pantografů. | 23.8.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9011 vypravený na linku 39 v nástupní zastávce Hlavní nádraží. | 23.8.2003 Součástí rekonstrukce křižovatky Senovážné náměstí byla také rekonstrukce návazného úseku k zastávce Hlavní nádraží. | 23.8.2003
Součástí rekonstrukce křižovatky Senovážné náměstí byla také rekonstrukce návazného úseku k zastávce Hlavní nádraží. | 23.8.2003 Součástí rekonstrukce křižovatky Senovážné náměstí byla také rekonstrukce návazného úseku k zastávce Hlavní nádraží. | 23.8.2003 Vznikající spodek tramvajové tratě mezi Hlavním nádražím a křižovatkou Senovážné náměstí. | 23.8.2003 Holá pláň na místě křižovatky Senovážné náměstí. | 23.8.2003 Vznikající spodek křižovatky Senovážné náměstí, vrstva štěrku je nasypána na antivibrační rohože. | 23.8.2003
Holá pláň na místě křižovatky Senovážné náměstí. | 23.8.2003 Rekonstrukce křižovatky Senovážná náměstí vyvolala také výměnu kolejového oblouku z velkoplošných panelů BKV v Jindřišské ulici mezi zastávkou a samotnou křižovatkou, nové panely jsou, v poněkud odsunuté poloze, již na svém místě. | 23.8.2003 Záložní vůz KT8D5 ev.č.9026 na odstavné koleji v prostoru zastávky Jindřišská „oblečen“ skutečně na linku X. | 23.8.2003 U Masarykova nádraží již leží nové velkoplošné panely BKV. | 23.8.2003 U Masarykova nádraží již leží nové velkoplošné panely BKV. | 23.8.2003
Křižovatka Senovážné náměstí a navazující úseky .:::. 6. září 2003
Celá kolejová konstrukce křižovatky Senovážné náměstí je již na místě. | 6.9.2003 Celá kolejová konstrukce křižovatky Senovážné náměstí je již na místě. | 6.9.2003 Celá kolejová konstrukce křižovatky Senovážné náměstí je již na místě. | 6.9.2003 Uložené koleje mezi křižovatkou Senovážné náměstí a Hlavním nádražím. | 6.9.2003 Na kolejovou spojku Californien se podíval také dvounápravový motorový vůz ev.č.2110 vypravený na linku 91, jenž byla v prostoru zastávky Jindřišská ukončena. | 6.9.2003
Křižovatka Senovážné náměstí a navazující úseky .:::. 20. září 2003
V další etapě výluky pro rekonstrukci křižovatky Senovážné náměstí se objevila druhá povrchová výhybka Californien v Seifertově ulici pod zastávkou Husinecká, kde byly ukončeny linky 35 a 39. Důvodem byla likvidace pevného přejezdu v zastávce Hlavní nádraží. | 20.9.2003 Vůz KT8D5 ev.č.9047 vypravený na linku 39 překonává kolejovou spojku Californien obratiště Husinecká a míří do nástupní zastávky. | 20.9.2003 V Seifertově ulici došlo k drobným stavební pracím pod tramvajovou tratí. | 20.9.2003 Hlavním důvodem rozšíření úseku mimo provoz byla likvidace pevné kolejové spojky v prostou zastávky Hlavní nádraží. | 20.9.2003 Rekonstrukce tratě mezi Hlavním nádražím a křižovatkou Senovážné náměstí dospěla až k prostoru zastávky Hlavní nádraží. | 20.9.2003


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022