Trať Olšanské náměstí - Senovážné náměstí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať
Olšanské náměstí - Senovážné náměstí

Textová podoba stránky ani připojené fotografie tratě neodpovídají stavu z roku 2007. Na úpravách se pracuje.

Původní podoba tramvajové tratě v prostoru Churchillova náměstí s tramvajovými zastávkami
Vůz KT8D5 ev.č.9037 vypravený na linku 3 stanicuje v zastávce Olšanské náměstí do centra
Žižkovská část okružní tramvajové tratě Praha - Žižkov - Královské Vinohrady je nejstarší tratí Elektrických podniků a do provozu byla v úseku Flora - Bulhar - Německé divadlo (dnešní Státní Opera) uvedena 18. září 1897. 25. června téhož roku tomu však předcházelo ještě zprovoznění vinohradské části tratě z Flory přes náměstí Míru k Německému divadlu. Námi sledovaná část této tratě v úseku z Olšanského náměstí Seifertovou ulicí k železničním mostům u Bulhara dodnes takřka nezměnila svou podobu. Od 8. listopadu 1917 byla poblíž křižovatky Bulhar do tratě zaústěna nákladová tramvajová kolej do areálu dnešního hlavního nádraží, od stejného data byla zprovozněna zhruba v prostoru dnešního Churchillova náměstí kolejová odbočka do areálu tehdejší žižkovské obecní plynárny. V průběhu roku 1924 došlo ke zrušení nákladové koleje přes hlavní nádraží, 26. března téhož roku byla zrušena odbočka do plynárny. V oblasti křižovatky Bulhar se trať připojovala na trať koňky, vedenou Hybernskou ulicí a Husitskou a Koněvovou ulicí na Žižkov od 31. prosince 1883. K její elektrifikaci došlo k 28. říjnu 1901 po převzetí Elektrickými podniky. Ke zrušení tratě došlo 27. června 1977. Námi sledovaná trať z roku 1897 vedla k dnešnímu hlavnímu nádraží v trase severojižní magistrály a to bylo příčinou zrušení tohoto úseku k 23. červnu 1972. Prostor vyžadovaný výstavbou metra C, nové odbavovací haly hlavního nádraží a konečně stavbou severojižní magistrály byl neúprosný. V souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky severojižní magistrály na Bulharu došlo k výstavě přeložky a podjezdu v prostoru křižovatky Bulhar. Tramvajová trať opustila ulice U Bulhara a přesunula se na vlastní těleso. U křižovatky s Bolzanovou ulicí byla do Bolzanovy ulice zaústěna od 17. prosince 1900 kolejová odbočka, sloužící
Souprava vozů T3 ev.č.6816+6257 na lince 12 stanicuje v zastávce Lipanská z centra
Souprava vozů T3M ev.č.8104+8105 na lince 3 stanicuje v zastávce Husinecká z centra
jako obratiště. K jejímu zprovoznění následně došlo až 17. června 1901. Požadavek na propojení hlavního nádraží s Prašnou bránou Hybernskou ulicí a současně neexistence potřebných kolejových oblouků na křižovatce u Bulhara stály za prodloužením tratě z Bolzanovy ulice pravým obloukem do dnešní ulice Opletalovy s následným napojením na trať v Hybernské ulici. Prodloužení bylo uvedeno do provozu 19. listopadu 1903. Aby to však nebylo zas tak jednoduché, byla trať z Bolzanovy ulice přes Opletalovu do Hybernské zase 17. listopadu 1925 zrušena. 24. ledna 1926 byla uvedena do provozu důležitá spojovací trať z Bolzanovy ulice přes Senovážné náměstí k Jindřišské věži. 18. dubna 1947 byla opět zřízena - v roce 1925 zrušená - trať v části Opletalovy ulice, tentokráte jako jednokolejná manipulační spojka. K jejímu zdvoukolejnění došlo k 26. červnu 1972, tedy ke stejnému datu, kdy byla do stávající křižovatky připojena nová tramvajová trať v další části Opletalovy ulice, nahrazující zmíněný úsek zrušené tratě vedený v trase severojižní magistrály - podél hlavního nádraží. 25. června 1978 došlo ke zrušení vlastně nové tratě v Opletalově ulici, která byla zřízena teprve v roce 1972. Těžkou ránu křížení tramvajových tratí v Opletalově ulici zasadil 4. červenec 1985, kdy došlo ke zrušení tramvajových tratí v centrální části Prahy. V roce 1988 byla zahájena kompletní rekonstrukce tramvajové tratě a po jejím dokončení 19. listopadu téhož roku se v prostoru zastávky Hlavní nádraží objevil nový kolejový přejezd, který byl v roce 2003 snesen, stejně tak bylo zrušeno i propojení na torzo tramvajové tratě v Opletalově ulici.
V listopadu 2003 začala v Seifertově ulici mezi křižovatkou Bulhar a Italskou ulicí výstavba provizorní tramvajové kolejové splítky, která zajistí na dobu zhruba jednoho roku provoz tramvají v tomto - pro automobily zcela uzavřeném - úseku Seifertovy ulice. Důvodem obou opatření je rekonstrukce železničních mostů nad Seifertovou ulicí a následné zahloubení celé ulice, včetně přeložky tramvajové tratě a inženýrských sítí. Splítka měla být zprovozněna 20. prosince 2003 od ranního výjezdu tramvají, po technických problémech se tak stalo až od 14:00 téhož dne. Splítka byla v provozu až do 4. srpna 2004 a od 1. září 2004 byla zprovozněna přeložená tramvajová trať na panelech BKV.

Naši cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce Olšanské, Jičínské a Prokopovy ulice s Olšanským náměstím. Trať v pravém oblouku překonává prostor náměstí a míří do Táboritské ulice. Mezi dvěma světelnými signalizacemi na náměstí jsou v oblouku umístěny ostrůvky zastávek Olšanské náměstí. Po jeho opuštění a zamíření do Táboritské ulice se okolí tratě podstatně zúží a zatímco protisměrná kolej je doslova nalepená k chodníku, pravou kolej od chodníku dělí prostor pro parkující automobily. Krátký přímý úsek v Táboritské ulici
Vůz KT8D5 ev.č.9011 na lince 31 projíždí obloukem zpod původních železničních mostů do podjezdu Bulhar
Souprava vozů T3SU ev.č.7009+T3 ev.č.6646 na lince 26 pod původními železničními mosty u Bulhara
vystřídá ostrý pravý oblouk následovaný tentokráte delším přímým úsekem. Na jeho konci, před křižovatkou s Lipanskou ulicí je umístěna zastávka Lipanská. Za ní následuje další prudký oblouk, pro změnu levý a zároveň je zde umístěna protisměrná zastávka. Ulice změní jméno na Seifertovu a až ke světelné křižovatce s Italskou ulicí vede trať přímým úsekem. Na Sladkovského náměstí začne trať poměrně ostře klesat což činí u světelné signalizace s Krásovou ulicí značné problémy. Zatímco automobilům "naskočí" alespoň informativní žlutá, světelná signalizace tramvajím přeskočí ze signálu volno ihned signál stůj, jenže bohužel dříve, než-li ta žlutá pro automobily. Tudíž se řidič tramvaje nemá čeho "zachytit". A protože tramvaj má nějakou tu tunu váhy, je zastavení zde velkým uměním. Za křižovatkou se ulice značně rozšiřuje, takovým způsobem, že je zde prostor pro dva jízdní pruhy automobilů. Před vyústěním Husinecké ulice z pravé strany jsou umístěny zastávky Husinecká. Následuje přímý úsek a u křižovatky s Italskou ulicí se tramvajová trať stočí vlevo, u křižovatky s Italskou ulicí vpravo a ve středu Seifertovy ulice na zvýšeném tělese klesá pod železničními mosty ke světelné křižovatce Bulhar. Trať se zde stáčí v prudkém levém oblouku, který odvádí tramvajovou trať klesáním do podjezdu pod severojižní magistrálu. Za obloukem je cca 60 metrů dlouhý přímý úsek, samotný podjezd magistrály probíhá v pravém oblouku, jehož klesání se postupně mění ve stoupání. Po vystoupání do Bolzanovy ulice jsou v přímém úseku umístěny zastávky Hlavní nádraží. Za zastávkami trať v levém oblouku překoná křižovatku s Opletalovou ulicí a až ke křižovatce na Senovážném náměstí již trať pokračuje jen přímým úsekem podél zrenovovaného parku.

Většina tratě vybudována metodou velkoplošných panelů BKV, výjimku tvoří samotná kolejová splítka, která je zřízena klasickou konstrukcí kolejnic na dřevěných pražcích s otevřeným svrškem a koncový úsek od zastávek Hlavní nádraží po křižovatku Senovážné náměstí, který je klasické konstrukce a jehož povrch tvoří žulová dlažba.

Souprava vozů T6A5 ev.č.8739+8740 na lince 5 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží z centra
Vůz KT8D5 ev.č.9033 vypravený na linku 9 projíždí od křižovatky Senovážné náměstí k Hlavnímu nádraží
Zastávky umístěné na popisované trati:
Olšanské náměstí - nácestná zastávka v obou směrech
Lipanská - nácestná zastávka v obou směrech
Husinecká - nácestná zastávka v obou směrech
Hlavní nádraží - nácestná zastávka v obou směrech

Provozované linky na popisované trati:
V denním provozu jsou na trati provozovány linky 5, 9 a 26, v nočním provozu pak linky 55 a 58.

Fotocesta po trati křižovatka Olšanské náměstí - křižovatka Senovážné náměstí
Tramvajová trať křižovatka Olšanské náměstí - Olšanské náměstí Tramvajová trať Olšanské náměstí - Lipanská Tramvajová trať Olšanské náměstí - Lipanská Tramvajová trať Olšanské náměstí - Lipanská Tramvajová trať Olšanské náměstí - Lipanská
Tramvajová trať Olšanské náměstí - Lipanská Tramvajová trať Olšanské náměstí - Lipanská Tramvajová trať Lipanská - Husinecká Tramvajová trať Lipanská - Husinecká Tramvajová trať Lipanská - Husinecká
Tramvajová trať Lipanská - Husinecká Tramvajová trať Lipanská - Husinecká Tramvajová trať Lipanská - Husinecká Tramvajová trať Husinecká - Hlavní nádraží Tramvajová trať Husinecká - Hlavní nádraží
Tramvajová trať Husinecká - Hlavní nádraží Tramvajová trať Husinecká - Hlavní nádraží Tramvajová trať Husinecká - Hlavní nádraží Tramvajová trať Husinecká - Hlavní nádraží Tramvajová trať Husinecká - Hlavní nádraží
Tramvajová trať Husinecká - Hlavní nádraží Tramvajová trať Husinecká - Hlavní nádraží Tramvajová trať Husinecká - Hlavní nádraží Tramvajová trať Husinecká - Hlavní nádraží Tramvajová trať Husinecká - Hlavní nádraží
Tramvajová trať Hlavní nádraží - křižovatka Senovážné náměstí Tramvajová trať Hlavní nádraží - křižovatka Senovážné náměstí Tramvajová trať Hlavní nádraží - křižovatka Senovážné náměstí

Fotografie: © Pražské tramvaje a archiv

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022