Trať Flora - Olšanské náměstí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Flora - Olšanské náměstí

Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na provedené rekonstrukce to tady vypadá zase trošku jinak. Usilovně pracujeme na úpravách.

Tramvajová trať v Jičínské ulici je součástí nejstarší tratě Elektrických podniků Praha - Žižkov - Královské Vinohrady, která byla v úseku Flora - Bulhar - Německé divadlo (dnešní Státní Opera) uvedena do provozu 18. září 1897.

Vůz T3SUCS ev.č.7023 vypravený na linku 5 vyčkává v Jičínské ulici před křižovatkou Flora na signál volno | 11.6.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7268+7257 vypravená na linku 26 odbočuje z Vinohradské ulice do Jičínské ulice | 13.8.2006
Vůz T3M ev.č.8029 vypravený na linku 5 klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí | 27.6.2007
Souprava vozů T3 ev.č.6865+6825 vypravená na linku 5 stoupá Jičínskou ulicí na Floru | 4.5.2003
Vůz T3 ev.č.6938 vypravený na linku 5 klesá Jičínskou ulicí k bezpečnostnímu zastavovacímu místu | 27.6.2007
Vůz T3SUCS ev.č.7269 vypravený na linku 5 klesá Jičínskou ulicí k bezpečnostnímu zastavovacímu místu | 27.6.2007
Souprava vozů T6A5 ev.č.8653+8654 vypravená na linku 9 stoupá Jičínskou ulicí na Floru | 4.5.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9015 vypravený na linku 35 stoupá Jičínskou ulicí na Floru | 5.8.2003
Vůz T3M2-DVC ev.č.8068 vypravený na linku 5 opustil bezpečnostní zastavovací místo v Jičínské ulici a vlastní vahou klesá k Olšanskému náměstí | 13.8.2006
Vůz T3M2-DVC ev.č.8015 vypravený na linku 5 klesá Jičínskou ulicí vlastní vahou k Olšanskému náměstí | 27.6.2007
Vůz T3SUCS ev.č.7051 vypravený na linku 5 v Jičínské ulici u Olšanského náměstí | 1.8.2006
Vůz T3 ev.č.6716 vypravený na linku 5 opouští Jičínskou ulici a vjíždí na Olšanské náměstí | 16.5.2004
Souprava vozů T3SU ev.č.7009+T3 ev.č.6687 vypravený na linku 26 opouští Jičínskou ulici a vjíždí na Olšanské náměstí | 13.8.2006
Souprava vozů T3M ev.č.8019+8020 vypravená na linku 26 v Jičínské ulici před křižovatkou Flora | 13.8.2006
Vůz T3M2-DVC ev.č.8089 vypravený na linku 5 stoupá Jičínskou ulicí na Floru | 13.8.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9021 vypravený na linku 35 klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí | 5.8.2003
Vůz T3SUCS ev.č.7068 vypravený na linku 5 se ve stoupání Jičínskou ulicí prodírá automobilovou zácpou na Floru | 27.6.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9034 vypravený na linku 35 stoupá Jičínskou ulicí na Floru | 5.8.2003
Souprava vozů T3M ev.č.8062+8091 vypravená na linku 5 stoupá Jičínskou ulicí na Floru | 30.9.2002
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7035+T3 ev.č.6657 vypravená na linku 26 stoupá Jičínskou ulicí na Floru | 24.8.2002
Souprava vozů T3SU ev.č.7009+T3 ev.č.6646 na lince 26 zastavila u bezpečnostního zastavovacího místa v Jičínské ulici | 24.8.2002
Vůz T3M2-DVC ev.č.8053 vypravený na linku 5 stoupá Jičínskou ulicí od Olšanského náměstí | 27.6.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7205+7229 vypravená na linku 26 stoupá Jičínskou ulicí od Olšanského náměstí | 13.8.2006
Vůz T3M ev.č.8039 vypravený na linku 5 odbočuje z Olšanského náměstí do Jičínské ulice | 13.8.2006
Vůz T3M2-DVC ev.č.8051 vypravený na linku 5 odbočil z Olšanského náměstí a zahájil stoupání Jičínskou ulicí na Floru | 16.5.2004
Souprava vozů T3SU ev.č.7017+T3 ev.č.6665 vypravená na linku 26 odbočuje z Olšanského náměstí do Jičínské ulice | 24.8.2002
Navazovala na již 25. června téhož roku zprovozněnou vinohradskou část tratě vedoucí z Flory přes náměstí Míru k Německému divadlu. Jelikož se jedná o celkem krátkou trať měřící jen cca 600 m, vedoucí navíc stále stejnou ulicí, nelze předpokládat žádné výrazné úpravy samotného směrového vedení trati a její bohatou historii. Opak je však pravdou - přesto prošla výraznými změnami. Zejména její samotné vyústění u křižovatky Flora.

Při zahájení provozu na trati v roce 1897 byla trať oproti současné podobě připojena přes křižovatku přímo směrem do Korunní ulice. Současně s tím byly koleje v Jičínské ulici vedeny podél hřbitovní zdi, nikoliv středem komunikace. V roce 1907 došlo společně se zprovozněním tratě po Vinohradské třídě 17. října ke zřízení kolejové křižovatky na Floře. V počátku byly na křižovatce pouze oba přímé směry a oblouky mezi zastávkami Orionka - Flora. Oblouk k Olšanskému náměstí stále chyběl. Doplněn byl později 19. srpna 1950, kdy byla křižovatka Flora přeložena do nové polohy a doplněna o dvoukolejný oblouk Flora - Olšanské náměstí. Mezitím v roce 1930 došlo k přeložení kolejí od okraje Jičínské ulice u hřbitovní zdi, do středu vozovky.

S ohledem na změnu nivelety Olšanského náměstí byl 3. července 1956 přerušen provoz i v Jičínské ulici. Po jeho obnovení 3. září 1956 byly zlepšeny sklonové podmínky v závěrečné části Jičínské, kdy původní ostrý údolnicový oblouk nahradil pozvolnější přechod. K dalšímu přerušení provozu došlo 24. července 1972, když byla zahájena dlouhodobá výluka vyvolaná rekonstrukcí Kalininovy (dnešní Seifertovy) a Táboritské ulice, tedy úseku Bulhar - Olšanské náměstí. Jelikož spojovací oblouk z Olšanské ulice od Nákladového nádraží Žižkov do Jičínské ulice nikdy neexistoval, nebylo možné zajistit zde pravidelný provoz, a tak ač trať zůstala na Floře kolejově napojena provoz tramvají utichl až do 25. října 1974, kdy byl po dokončení rekonstrukce navazují tratě opět obnoven.

Nedlouho na to - 5. září 1977 - byl, v souvislosti s výstavbou stanice metra Flora na trase A, přerušen provoz na křižovatce Flora, která byla kompletně snesena. Od tohoto data bylo zrušeno i přímé kolejové propojení mezi zastávkami Orionka - Olšanské náměstí. Jak se ukázalo, tak již zatím napořád. Jičínská ulice se stala opět nezaviněně na dlouhou dobu neprůjezdnou pro tramvajové vlaky. Na obnovené křižovatce byl provoz obnoven 17. prosince 1979 a od té doby má tvar, jaký známe i dnes.

Po dlouhou dobu byla domovskou linkou na trati linka 2, která zde, na spádu takřka 50‰ měla dokonce konečnou zastávku. Řidiči i průvodčí tu trávili své přestávky a cestující mohl, pokud přijel dříve než měl předchozí vlak určený čas odjezdu, bez problémů přestoupit do něj, aniž by jeho jízdenka ztratila platnost. Jak by se asi dnes dívali pracovníci Drážního úřadu na odstavené tramvajové vlaky na 50‰ sklonu, vyčkávající na svůj čas k odjezdu?

Konstrukce samotné tratě je na pražské poměry zcela unikátní. Kolejnice jsou uloženy na souvislé betonové desce síly 30 centimetrů, do níž jsou vyvrtány otvory pro uložení podkladnic na nějž jsou následně upevněny kolejnicové pásy. S výjimkou části oblouků křižovatky Flora - kde je asfaltový koberec - tvoří kryt celé tratě žulové dlažební kostky.

Cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce Vinohradské a Jičínské ulice, přičemž Jičínské ulici zůstaneme věrni až na Olšanské náměstí. A hlavně budeme vyhlížet po pravé straně první velkou hrobku, která ční přes zeď areálu Olšanských hřbitovů. Byla dost důležitá pro naši tramvajovou trať a zejména pak pro řidiče tramvají! Proč? O tom za chvíli. Z Vinohradské ulice odbočíme pravým obloukem do ulice Jičínské a začneme klesat. Maximální hodnoty sklonu Jičínské ulice dosahují 50‰!, a proto je pro nás důležitá ona hrobka. Poté, co trať začne přímým úsekem Jičínské ulice zběsile klesat, musíme zhruba v její půlce tramvajový vlak zastavit a bez zadání jízdy se znovu rozjet pouze odbrzděním soupravy. V Jičínské ulici je totiž umístěno jedno z bezpečnostních zastavovacích míst a jeho oprýskaná návěstní značka bývala na sloupu trolejového vedení k přehlédnutí. Řidiči si však našli pomůcku, značka je totiž umístěna na úrovni zmíněné velké hrobky. Proto se řidiči před vyvěšením duplicitní návěstní značky také na příčný drát trolejového vedení, které místo zpřehlednilo, řídili spíše onou hrobkou. Před křižovatkou s Olšanským náměstí a Olšanskou ulicí, kde trať bez jediné zastávky skončí, se jinak vytrvalý přímý úsek ve značném klesání změní na dlouhý levý oblouk, slučující se následně s tratí z Olšanské ulice.

Zastávky umístěné na popisované trati:
Na traťovém úseku není žádná zastávka zřízena.

Provozované linky na popisované trati:
V denním provozu je na trati provozována pouze linka 5, v nočním pak linka 58.

Fotocesta po trati Flora - Olšanské náměstí
Tramvajová trať vedená Jičínskou ulicí odbočuje z Vinohradské ulice u zastávky Flora pravými oblouky stejnojmenné křižovatky Ještě v odbočujících obloucích končí dlažba křižovatky Flora a Vinohradskou ulici koleje překračují s asfaltovým krytem kolejí Po odbočení z Vinohradské ulice tramvajová trať v přímém úseku začíná klesat, její kryt ještě tvoří asfaltový kryt V klesání končí asfaltový kryt tratě a celou vozovku kryje drobná žulová dlažba vydlážděná do tvaru půlkruhu Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí, zástavba změnila její okolí v posledních letech k nepoznání
Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí, zástavba změnila její okolí v posledních letech k nepoznání Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí, zástavba změnila její okolí v posledních letech k nepoznání Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí, zástavba změnila její okolí v posledních letech k nepoznání Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí, zástavba změnila její okolí v posledních letech k nepoznání Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí, zástavba změnila její okolí v posledních letech k nepoznání
Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí, zástavba změnila její okolí v posledních letech k nepoznání Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí, vpravo se objevuje hřbitovní zeď Olšanských hřbitovů Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí
Na sloupu a pro jistotu i na příčném převěsu troleje je vyvěšeno návěstidlo Bezpečnostního zastavovacího místa - opravdu každá tramvaj zde MUSÍ zastavit a následně se rozjíždět jen vlastní vahou Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí, sledovaná náhrobky Olšanských hřbitovů za zdí po pravé straně Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí, sledovaná náhrobky Olšanských hřbitovů za zdí po pravé straně Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí
Tramvajová trať klesá přímým úsekem Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí Tramvajová trať klesá přímým úsekem Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí Tramvajová trať klesá přímým úsekem Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí Tramvajová trať klesá přímým úsekem Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí Tramvajová trať se začíná stáčet levým obloukem na Olšanské náměstí
Tramvajová trať klesá Jičínskou ulicí k Olšanskému náměstí Tramvajová trať se stáčí levým obloukem na Olšanské náměstí Tramvajová trať se stáčí levým obloukem na Olšanské náměstí Tramvajová trať se stáčí levým obloukem na Olšanské náměstí Tramvajová trať se stáčí levým obloukem na Olšanské náměstí a slučuje se s tratí z Olšanské uliciwww.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024