Křižovatka Flora

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Flora


Počátky křižovatky Flora sahají až do roku 1897, kdy 25. června 1897 - zahájila provoz Městská elektrická dráha Královských Vinohrad, která na Floru přivedla tramvaje od dnešní Státní opery Praha přes náměstí Míru náměstí Míru a Korunní ulicí od Orionky. Následně 18. září 1897 zahájily pražské Elektrické podniky provoz na zbývající části okružní dráhy Praha - Žižkov - Královské Vinohrady, Jičínskou ulicí přes Olšanské náměstí a Bulhar ke Státní Opeře. Je jistě smutnou ironií, že tato první provozovaná větev budoucí křižovatky Flora, propojující obě části Jičínské ulice, byla v roce 1977 první zrušenou a po 25 letech opět obnovenou...

V období výstavby stanice metra Flora bylo, pro zachování provozu v Korunní a Vinohradské ulici, v prostoru křižovatky Flora zřízeno provizorní kolejové propojení obou tratí obloukem, který žádná z podob křižovatky nikdy neobsahovala. Souprava vedená motorovým vozem ev.č.6693 vypravená na linku 16 jím odbočuje z Jičínské do Vinohradské ulice od Orionky k Muzeu. Povšimněte si chybějící přední plenty na řízeném voze. I v takovémto stavu, po nehodách, musely tramvaje do světa. | 1979
Souprava vozů T6A5 ev.č.8747+8740 vypravená na linku 9 přijíždí obloukem křižovatky z Jičínské ulice od Olšanského náměstí do zastávky Flora. | 4.5.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9031 vypravený na odkloněnou linku 24, mimochodem první vůz na němž se objevilo zobrazené nové logo Dopravního podniku, projíždí obloukem křižovatky Flora od zastávky Orionka. | 20.5.2001
Vznikající křižovatka Flora jenž se vrací do své podoby ze sedmdesátých let. | 20.7.2012
Středové křížení dvou přímých kolejových větví křižovatky Flora. | 20.7.2012
Vůz T3R.P ev.č.8314 vypravený na linku 11 projíždí křižovatkou Flora k zastávce Radhošťská. | 19.5.2013
Souprava vozů T3R.P ev.č.8417+8498 vypravená na linku 10 vyčkává na křižovatce Flora od Orionky na signál volno. | 27.3.2013
Vůz KT8D5 ev.č.9016 vypravený na linku 16 projíždí obloukem křižovatky do zastávky Flora od Orionky. | 27.3.2013
Po letech obnoveným přímým směrem křižovatky Flora, propojujícím obě části Jičínské ulice, projíždí vůz KT8D5.RN2P ev.č.9063 vypravený na linku 5. | 27.3.2013
Od zastávky Flora odbočuje obloukem stejnojmenné křižovatky k Orionce vůz KT8D5.RN2P ev.č.9096 vypravený na linku 16. | 27.3.2013
Vůz Škoda 14T ev.č.9115 vypravený na linku 10 odbočuje v prostoru křižovatky Flora k Orionce. | 27.3.2013
Dokončení stropní desky vestibulu stanice metra Flora umožnilo zahájit pokládku kolejové konstrukce upravené tramvajové křižovatky, která byla, oproti původnímu stavu, ochuzena o přímý směr mezi zastávkami Orionka - Olšanské náměstí, tedy ten první, který se v oblasti vůbec objevil. K obnovení provozu po její obnově došlo 22. prosince 1979, tedy rok předtím, než došlo ke zprovoznění stanice metra. | 1979
Vůz KT8D5 ev.č.9034 vypravený na linku 24 projíždí obloukem od Flory k zastávce Orionka. | 20.5.2001
Vůz T3R.P ev.č.8342 vypravený na linku 11 projíždí křižovatkou Flora k zastávce Radhošťská. | 4.5.2003
Pohled z Jičínské ulice od Orionky na vznikající křižovatku Flora, zatímco v popředí ještě leží pouhý prostý oblouk, v pozadí je již položeno kolejové křížení s obnoveným přímým směrem. | 20.7.2012
Vznikající křižovatka Flora jenž se vrací do své podoby ze sedmdesátých let. | 20.7.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7045+T3 ev.č.6668 vypravená na linku 26 odbočuje z Jičínské ulice od Olšanského náměstí do zastávky Flora. | 18.6.2004
Od zastávky Radhošťská míří na Floru vůz T3SUCS ev.č.7224 vypravený na linku 11. | 19.5.2013
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7260+7261 vypravená na linku 5 stoupá Jičínskou ulicí na Floru. Ač se to nezdá, za křižovatkou s Přemyslovskou ulicí je již souprava v prostoru křižovatky, neboť již překonala předsunutou výhybku rozjezdové splítky. | 27.3.2013
V křižovatce Flora překonává vůz T3SUCS ev.č.7224 vypravený na linku 11 při jízdě od zastávky křížení s přímým směrem propojujícím Jičínskou ulici. | 27.3.2013
Vůz T3R.PLF ev.č.8273 vypravený na linku 5 odbočuje z Jičínské ulice od Olšanského náměstí do prostoru zastávky Flora. | 19.5.2013
Vůz Škoda 15T ev.č.9201 vypravený na linku 11 překonává křížení křižovatky Flora při jízdě k zastávce Radhošťská. | 27.3.2013

Když byl o deset let později, 17. října 1907, zprovozněn traťový úsek po Vinohradské ulici od Muzea přes Olšanské hřbitovy až ke hřbitovům Vinohradským, objevila se na Floře konečně kolejová křižovatka. Zpočátku však existovaly pouze oba křižující se přímé směry a z pohledu od Olšanských hřbitovů levé oblouky mezi Florou k Orionce.

V průběhu května roku 1929 prodělala křižovatka omlazovací kůru, ale oblouky mezi Olšanským náměstím stále chyběly. Až o dalších 21 let později, k 19. srpnu 1950, byla křižovatka přeložena do nové polohy a doplněna o dvoukolejný oblouk Flora - Olšanské náměstí, díky čemuž až do roku 1977 existovala v kolejové podobě dnešní křižovatky Národní divadlo.

Změny se začaly v oblasti Flory dít v souvislosti s výstavbou stanice metra Flora na trase A. Vzhledem k hloubení stavební jámy vznikajícího vestibulu metra byl na křižovatce od 5.září 1977 přerušen provoz a následně byla snesena. Od tohoto data bylo až do roku 2012 zrušeno přímé kolejové propojení mezi zastávkami Orionka a Olšanské náměstí, tedy obou částí Jičínské ulice rozdělené ulicí Vinohradskou. Přibližně po roce, přesněji 10. září 1978, byl nad stavební jámou křižovatky částečně obnoven provoz, když byl zřízen pouze provizorní oblouk spojující ulice Vinohradská a Jičínská, tedy směr Muzeum - Orionka, který nebyl do té a od té doby nikdy kolejově propojen. Tento provizorní oblouk zajištující provoz v Korunní a Vinohradské ulici byl snesen 15. prosince 1979.

S finišujícími pracemi na budování stanice metra Flora bylo možné nad stropní deskou vestibulu začít v závěru roku 1979 pokládat kolejovou konstrukci upravené tramvajové křižovatky, která jak již bylo výše řečeno, byla ochuzena o přímý směr mezi zastávkami Orionka - Olšanské náměstí, tedy ten první, který se v oblasti vůbec objevil. Vznikla tím tak křižovatka umožňující změnu směru jízdy pouze od zastávky Flora do třech dalších kolejových směrů. Ke kompletnímu obnovení provozu po její obnově došlo 22. prosince 1979, tedy rok předtím, než došlo k samotnému zprovoznění stanice metra, otevřené 19. prosince 1980.

Na přelomu tisíciletí byla křižovatka řidiči doslova proklínána. Po zrušení výhybkářských stanovišť zůstaly zdejší výhybky bez obsluhy, a tak vlastně neexistoval tramvajový vlak, jehož řidič by nemusel vystoupit, ručně přestavit výhybky a pokud hodlal odbočovat, tak ještě navolením do světelné signalizace nárokovat volno pro svůj směr... Naštěstí v roce 2001 prošla křižovatka obnovou, jejíž součástí bylo i osazení elektricky ovládaných výhybek.

Pro zlepšení manipulačních možností tramvajových tratí v širší oblasti centra města se několik let prověřovala možnost obnovení v roce 1977 zrušeného přímého propojení tzv.velké a malé Jičínské, neboli obnovení propojení zastávek Olšanské náměstí a Orionka. Plány ze stolů projektantů se ve skutečnost proměnily v roce 2012. Během rekonstrukce v létě roku 2012 byl vložen obnovený přímý směr a zlepšeny osové vzdálenosti oblouků křižovatky. V ulici Jičínské ve směru jízdy od Olšanského náměstí je za křižovatkou s ulicí Přemyslovskou vložena radiově ovládaná rozjezdová výhybka s následnou kolejovou splítkou v délce cca 45 metrů, z níž se trať rozbočuje do dvou směrů. V opačném směru je sjezd z obou kolejových větví řešen obdobně dlouhou sjezdovou kolejovou splítkou. Ve směru jízdy od zastávky Orionka je v křižovatce s ulicí Vinohradskou vložena radiově ovládaná rozjezdová výhybka a z ní se trať rozbočuje. V opačném směru je sjezd z obou kolejových větví řešen krátkou sjezdovou kolejovou splítkou.

Křižovatka je po rekonstrukci z roku 2012 vybavena čtveřicí rozjezdových elektromagnetických radiově ovladatelných výhybek. Blokové výhybky s pružnými jazyky od Želivského nesou ev.č.520L a 520P. Bloková výhybka od Orionky pak ev.č.694. Rozjezdová výhybka od Olšanského náměstí je opatřena ev.č.693. Dvojice sjezdových výhybek s pružnými jazyky je umístěna na konci obou sjezdových splítek v Jičínské ulici, dvojice blokových výhybek s pružnými jazyky pak v ulici Vinohradské. Křižovatka je klasické konstrukce a její kryt tvoří velké žulové dlažební kostky.

V běžném provozu jsou pojížděny tři směry křižovatky od zastávky Flora, tedy přímý k zastávce Radhošťská, pravý oblouk k zastávce Olšanské náměstí a levý k zastávce Orionka. Obnovený přímý směr mezi Olšanským náměstím a Orionkou zůstává určen pro manipulační účely.

Fotocesta po křižovatce Flora
Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Flora, levý oblouk míří k zastávce Orionka, přímý směr pokračuje k zastávce Radhošťská a pravý oblouk k zastávce Olšanské náměstí. Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Flora, levý oblouk míří k zastávce Orionka, přímý směr pokračuje k zastávce Radhošťská a pravý oblouk k zastávce Olšanské náměstí. Přímý směr křižovatky mířící od zastávky Flora k zastávce Radhošťská křižuje druhý přímý směr křižovatky, koleje od zastávky Orionka na Olšanské náměstí. Pohled na křižovatku Flora od zastávek Radhošťská, koleje v popředí křižují trať mezi zastávkami Olšanské náměstí a Orionka, oblouky v levé části přivádějí trať od Olšanského náměstí oblouky z pravé části snímku míří od zastávky Orionka. Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Orionka, přímý směr míří na Olšanské náměstí, pravé oblouky do zastávky Flora. Zatímco rozjezdová výhybka je bloková a standardní délky, výhybka sjezdová je zřízena formou krátké kolejové splítky.
Prosté křížení dvou směrů křižovatky Flora, trať z našeho směru pohledu spojuje zastávky Orionka a Olšanské náměstí, křížená trať spojuje (zleva) zastávky Radhošťská a Flora. Pravé oblouky od zastávek Flora se v Jičínské ulici připojují k přímému směru tratě od Orionky a společně pokračují na Olšanské náměstí, až k Přemyslovské ulici však v podobě kolejových splítek obou kolejí. Ač to tedy není na první pohled patrné, trať je zde čtyřkolejná. Čtyřkolejná splítka dvou protisměrných kolejí v Jičínské ulici v pohledu k Olšanskému náměstí je dlouhá cca 45 metrů. Výhybky kolejových splítek v Jičínské ulici v pohledu k Olšanskému náměstí. Předsazené výhybky křižovatky Flora jsou v Jičínské ulici od Olšanského náměstí umístěny až u Přemyslovské ulice s ohledem na následující kolejové splítky jak před sjezdovou tak i rozjezdovou výhybkou.
Kolejové splítky obou kolejí v Jičínské ulici mezi Přemyslovskou a Vinohradskou ulicí v pohledu od Olšanského náměstí. Kolejové splítky obou kolejí v Jičínské ulici mezi Přemyslovskou a Vinohradskou ulicí v pohledu od Olšanského náměstí. Samotné kolejové rozvětvení křižovatky Flora od Olšanského náměstí následuje až po cca 45 metrech od výhybek v Jičínské ulici. Levé oblouky míří do zastávek Flora, přímý směr pokračuje k zastávkám Orionka. Prosté křížení dvou směrů křižovatky Flora, trať z našeho směru pohledu spojuje zastávky Olšanské náměstí a Orionka, křížená trať spojuje (zleva) zastávky Flora a Radhošťská. Levé oblouky od zastávek Flora se v Jičínské ulici připojují k přímému směru tratě od Olšanského náměstí a společně pokračují na Orionku.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021