Trať Želivského - Tylovo náměstí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Želivského - Tylovo náměstí


Dvě různé trakce a tři různí provozovatelé městské kolejové dopravy stály na počátku vzniku souboru tří tratí, které díky následujícím stavebním úpravám, propojováním a rušením návazných úseků, shrneme do jedné tratě, začínající na křižovatce Želivského a přes Floru mířící Vinohradskou, Škrétovou a Bělehradskou ulici ke křižovatce Tylovo náměstí. Do jedné tratě, jejíž podstatná část měla mít po dostavbě druhého provozního úseku linky metra A, díky souběhu, namále...

Občas je třeba bojovat se sněhovou nadílkou také vysláním sněhových tramvajových pluhů do pražských ulic i za denního světla. A tak i žižkovský sněhový pluh T3M ev.č.5418 vyčkává na křižovatce Želivského na signál volno. | 16.12.2010
Souprava vozů T3 ev.č.6888+6948 vypravená na linku 11 opustila křižovatku Želivského a míří Vinohradskou ulicí ke stejnojmenné zastávce. | 15.9.2008
Vůz T3R.P ev.č.8410 vypravený na linku 11 míří do zastávky Želivského.{29.5.2004
Vůz Škoda 15T ev.č.9204 vypravený na linku 11 vjíždí do zastávky Želivského. | 17.10.2011
K zastávce Želivského míří souprava vozů T3SU ev.č.7019+T3 ev.č.6525 vypravená na linku 11. | 18.6.2004
K zastávce Olšanské hřbitovy se po Vinohradské ulici blíží souprava vozů T3SUCS ev.č.7044+7065 vypravená na linku 26. | 18.6.2004
Souprava vozů T6A5 ev.č.8707+8708 vypravená na náhradní linku 39 míří od Želivského k zastávce Olšanské hřbitovy. | 3.8.2006
V zastávce Olšanské hřbitovy stanicuje souprava vozů T3 ev.č.6870+6945 vypravená na náhradní linku 30. | 24.7.2006
Vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 5 míří Vinohradskou ulicí od Olšanských hřbitovů k zastávce Flora. | 24.11.2005
K zastávce Olšanské hřbitovy míří od Flory souprava vozů T3M ev.č.8098+8017 vypravená na linku 16. | 24.7.2006
Souprava vozů T6A5 ev.č.8601+8602 vypravená na linku 10 míří po Vinohradské ulici od Flory k zastávce Olšanské hřbitovy. | 28.5.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6828+6831 vypravená na linku 10 právě opustila zastávku Flora a Vinohradskou ulicí míří na Olšanské hřbitovy. | 24.11.2005
K zastávce Flora se Vinohradskou ulicí blíží vůz T3R.PV ev.č.8155 vypravený na obnovenou linku 13. | 1.7.2013
Když napadne sníh, vypukne v Praze „sněhové peklo„. Kolonu tramvají zápasících s výhybkou na křižovatce Želivského uzavírá u zastávky Flora souprava vozů T6A5 ev.č.8650+8649 vypravená na linku 16. | 13.1.2010
Vůz Škoda 14T ev.č.9115 vypravený na linku 10 stanicuje v zastávce Flora. | 27.3.2013
Ke křižovatce s Jičínskou ulicí před zastávkou Flora přijíždí od zastávky Radhošťská souprava vozů T3M ev.č.8057+8045 vypravená na linku 11. | 18.6.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8306+8307 vypravená na linku 11 právě opustila křižovatku Flora a míří k zastávce Radhošťská. | 24.6.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7074+7056 vypravená na linku 11 opustila křižovatku Flora a Vinohradskou ulicí se blíží ke křižovatce s Baranovou ulicí. | 11.4.2008
V zastávce Radhošťská se potkávají vozy KT8D5 ev.č.9016 a 9020 vypravené na linku 11, pro vůz na levé koleji jde o zastávku výstupní, pro vůz na koleji pravé pak zastávku nástupní. | 20.7.2012
Vůz KT8D5 ev.č.9025 vypravený na linku 11 a opatřený zkušebním polopantografem stanicuje v zastávce Radhošťská. | 3.4.1999
Souprava vozů T3R.P ev.č.8528+8529 vypravená na náhradní linku 30 vjíždí do zastávky Radhošťská. | 11.4.2008
Souprava vozů T3 ev.č.6890+6921 vypravená na linku náhradní dopravy 30 opustila zastávku Radhošťská a protioblouky kopíruje s tramvajovou tratí tvar užší části Vinohradské ulice. | 11.4.2008
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7100+7101 vypravená na linku 11 stoupá Vinohradskou ulicí k zastávce Radhošťská. | 24.6.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8510+8511 vypravená na náhradní linku 30 vjíždí na náměstí Jiřího z Poděbrad. | 11.4.2008
V zastávce Jiřího z Poděbrad stanicuje vůz T3 ev.č.6976 vypravený na linku 11. | 30.4.2005
V zastávce Jiřího z Poděbrad stanicuje vůz KT8D5.RN2P ev.č.9083 vypravený na linku 11. | 17.3.2011
Vůz Škoda 14T ev.č.9119 vypravený na cvičnou jízdu opouští náměstí Jiřího z Poděbrad. | 11.4.2008
Vůz T3SUCS ev.č.7217 vypravený na linku 11 právě opustil zastávku Jiřího z Poděbrad. | 23.12.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7200+T3 ev.č.6517 vypravená na odkloněnou linku 23 stanicuje v zastávce Jiřího z Poděbrad. | 9.10.1999
Vůz T3SUCS ev.č.7058 vypravený na linku 11 klesá Vinohradskou ulicí od zastávky Jiřího z Poděbrad. | 2.9.2006
Souprava vozů T6A5 ev.č.8643+8652 vypravená na linku 11 klesá Vinohradskou ulicí k zastávce Italská. | 27.1.2012
Souprava motorového a vlečného vozu ev.č.574 stoupá Vinohradskou ulicí na náměstí Jiřího z Poděbrad. | okolo 1910
Souprava vozů T3M ev.č.8052+8034 vypravená na linku 11 stanicuje v zastávce Vinohradská tržnice. | 11.4.2008
Okolo „Pavilónu“, luxusního obchodního centra, v němž se kdysi prodávala například i zelenina, klesá souprava vozů T3SU ev.č.7014+7013 vypravená na linku 11 po odstanicování v zastávce která tradici ještě ctí - Vinohradská tržnice. | 13.8.2007
Vůz Škoda 15T ev.č.9209 vypravený na linku 11 odbavuje cestující v zastávce Vinohradská tržnice. | 25.3.2011
Vůz T3SUCS ev.č.7250 vypravený na linku 11 stanicuje v zastávce Vinohradská tržnice. | 23.12.2006
Přes křižovatku s Blanickou ulicí se k zastávce Vinohradská tržnice blíží vůz T3R.PV ev.č.8178 vypravený na linku 11. | 23.12.2006
Vůz Škoda 15T ev.č.9240 vypravený na linku 11 stanicuje v zastávce Italská. | 27.1.2012
Sólo vůz T3R.P ev.č.8500 vypravený na linku 11 stoupá Vinohradskou ulicí podél protisměrné zastávky Italská. | 2.9.2006
Vůz Škoda 15T ev.č.9207 vypravený na linku 11 stoupá Vinohradskou ulicí k zastávce Italská. Díky zkušebnímu software je cílová zastávka „Černokostelecká“ zobrazena výrazně větším písmem než na ostatních elektronických transparentech. | 27.1.2012
V zastávce Italská stanicuje vůz KT8D5 ev.č.9016 vypravený na cvičnou jízdu. | 16.6.2007
Souprava vozů T6A5 ev.č.8621+8615 vypravená na linku 11 odstanicovala v zastávce Italská a klesá Vinohradskou ulicí k Muzeu. | 27.1.2012
Ze Škrétovy ulice odbočila do Vinohradské souprava vozů T3R.P ev.č.8376+8377 v reklamním polepu vypravená na linku 11 a zahájila stoupání Vinohradskou ulicí k zastávce Italská. | 27.1.2012
Vůz T3 ev.č.6882 vypravený na linku 11 vyčkává ve Vinohradské ulici na signál volno, aby mohl odbočit k zastávce Muzeum do Škrétovy ulice. | 5.2.2006
Souprava motorového a vlečného dvounápravového ev.č.2021+1421 projíždí obloukem křižovatky ze Škrétovy ulice do Vinohradské. Trať ve Škrétově ulici je dnes ve zcela jiné poloze, ale oblouk, jímž tramvaj na snímku projíždí je ten jediný, který na místě zůstal i dnes. | 5.12.1971
Dnes již neopakovatelný pohled do původní Škrétovy ulice, která přiléhala k budově Národního muzea. Domy v levé části za několik měsíců uvolnily prostor přeložce tramvajové tratě, která pro změnu mizela z prostoru určeného pro Severojižní magistrálu. | okolo 1970
Pohled do Škrétovy ulice od Vinohradské po demolici bloku domů. Tramvaje ještě jezdí po původní trati, ale v místě ledabyle poházených trámů budou za pár měsíců ležet koleje přeložky tramvajové tratě. | 1977
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9082 na cvičné jízdě odbočuje z Vinohradské do Škrétovy ulice. | 19.3.2006
Souprava motorového a vlečného vozu ev.č.1571 vypravená na linku 3 odbavuje cestující v zastávce nad budovou Národního muzea ve Škrétově ulici. | 1973
Zastávku Muzeum ve Škrétově ulici opustila souprava vozů T3SUCS ev.č.7070+7071 vypravená na linku 11 a míří okolo výstupu z podchodu pod Severojižní magistrálou k zastávce Italská. | 3.2.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9130 vypravený na linku 11 stanicuje v zastávce Muzeum. | 27.12.2007
Škrétovou ulicí klesá k zastávce Muzeum souprava vozů T3SUCS ev.č.7050+7023 vypravená na linku 11. | 1.8.2006
Pracovní vůz T3 ev.č.5521 projíždí přeložkou tramvajové tratě ve Škrétově ulici z roku 1978 během kontroly stavu trolejového vedení. | 24.8.2005
Čerstvě upraveným obloukem ve Škrétově ulici pro provoz vozů Škoda 15T projíždí zástupce nesoucí ev.č.9222 vypravený na linku 11. | 3.4.2011
Zprofanovaný oblouk tramvajové tratě ve Škrétově ulici s historickým vozem T3 ev.č.6102 na okružní jízdě a budovou Národního muzea na pozadí. | 17.7.2010
Vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 11 překonává oblouk tramvajové tratě ve Škrétově ulici a míří na Tylovo náměstí. | 8.1.2006
Souprava vozů T3SU ev.č.7010+T3SUCS ev.č.7088 vypravená na linku 11 klesá Škrétovou ulicí k zastávce Muzeum během přípravných prací na opravu oblouku tramvajové tratě. | 9.3.2011
V roce 1938 probíhalo intenzivní obnovování tramvajové tratě ve Škrétově ulici, která byla v roce 1921 pro havarijní stav zrušena. | 1938
Škrétovou ulicí stoupá k zastávce I.P.Pavlova souprava vozů T3SUCS ev.č.7077+7023 vypravená na linku 11. | 31.1.2007
V zastávce I.P.Pavlova stanicuje vůz T3SUCS ev.č.7265 vypravený na linku 16. | 11.6.2005
Souprava vozů T36A5 ev.č.8695+8696 vypravená na linku 10 vyčkává u křižovatky Želivského na signál volno pro odbočení do ulice Jana Želivského. | 19.5.2007
Před křižovatkou Želivského vyčkává na signál volno vůz T3M ev.č.8018 vypravený na linku 5. | 30.8.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9121 vypravený na linku 16 opustil křižovatku Želivského a míří Vinohradskou ulicí ke stejnojmenné zastávce. | 7.10.2011
Vůz T3R.P ev.č.8163 vypravený motolskou vozovnou na linku 54 přejíždí ze smyčky Olšanské hřbitovy na její trasu směrem k zastávce Želivského. | 26.5.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6963+6886 vypravená na linku 10 míří od zastávky Želivského k zastávce Olšanské hřbitovy. | 30.8.2006
Vůz T3R.P ev.č.8241 vypravený na linku 19 míří od Olšanských hřbitovů k zastávce Želivského. | 28.5.2005
Zastávku Olšanské hřbitovy právě opustila souprava vozů T3 ev.č.6958+6863 vypravená na náhradní linku 30 a překonává cestou k zastávce Želivského výjezd ze smyčky Olšanské hřbitovy. | 3.8.2006
Vůz T3 ev.č.6915 vypravený na linku 11 vjíždí po Vinohradské ulici od Želivského do zastávky Olšanské hřbitovy. | 22.1.2006
K vjezdové výhybce do smyčky Olšanské hřbitovy od Flory se blíží souprava vozů T3SU ev.č.7003+T3SUCS ev.č.7022 vypravená na linku 26. | 18.6.2004
Vinohradskou ulicí k Floře míří zkušební jízda vozu Škoda 15T ev.č.9208. | 23.5.2011
K zastávce Olšanské hřbitovy míří Vinohradskou ulicí souprava vozů T3SU ev.č.7006+T3SUCS ev.č.7053 vypravená na linku 26. | 28.5.2006
Vůz Škoda 15T ev.č.9226 vypravený na linku 16 opouští úsek zřízený metodou W-tram a při jízdě k Olšanským hřbitovům najíždí na velkoplošné panely BKV. | 19.5.2013
K zastávce Flora se Vinohradskou ulicí blíží vůz T3 ev.č.6772 vypravený na linku 11. | 11.6.2005
Do zastávky Flora přijela souprava vozů T6A5 ev.č.8632+8631 vypravená na linku 4. Zastávka je pro soupravu výstupní a vlak, jehož čelní spřáhla ještě zakrývají velké „pytle„, se pojede manipulačně otočit do smyčky Olšanské hřbitovy. | 16.11.1996
Vůz T3M2-DVC ev.č.8067 vypravený na linku 16 míří od zastávky Radhošťská Vinohradskou ulicí na Floru. | 11.6.2005
Souprava vedená motorovým vozem ev.č.6693 vypravená na linku 16 odbočuje v prostoru křižovatky Flora z Jičínské do Vinohradské ulice od Orionky k Muzeu obloukem, který provizorně propojoval oba traťové úseky během výstavby stanice metra Flora. Povšimněte si chybějící přední plenty na řízeném voze. I v takovémto stavu, po nehodách, musely tramvaje do světa. | 1979
Vůz T3SUCS ev.č.7224 vypravený na linku 11 překonal světelně řízenou křižovatku s Boleslavskou ulicí a přes následující křižovatku s Čáslavskou ulicí míří k zastávce Flora. | 19.5.2013
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7028+7064 vypravená na linku 11 míří Vinohradskou ulicí přes světelně řízenou křižovatku s Baranovou ulicí k zastávce Radhošťská. | 11.4.2008
Vůz KT8D5 ev.č.9011 v zastávce Radhošťská odbavil cestující a přes povrchovou kolejovou spojku Californien míří na dočasný konec tratě, vyvolaný rekonstrukcí křižovatky Flora. | 20.7.2012
V zastávce Radhošťská stanicuje vůz Škoda 15T ev.č.9216 vypravený na linku 11. | 27.1.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7061+7070 vypravená na linku 11 projíždí protioblouky ve Vinohradské ulice do zastávky Radhošťská. | 17.3.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7049+7078 vypravená na linku 11 klesá Vinohradskou ulicí přes křižovatku s Orlickou ulicí na náměstí Jiřího z Poděbrad. | 24.6.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7026+7034 vypravená na linku 11 míří Vinohradskou ulicí na náměstí Jiřího z Poděbrad. | 11.4.2008
Vinohradskou ulicí se k zastávce Jiřího z Poděbrad blíží vůz Škoda 15T ev.č.9244 vypravený na linku 11. | 8.1.2012
K nástupnímu ostrůvku protisměrné zastávky Jiřího z Poděbrad se Vinohradskou ulicí na okraji náměstí Jiřího z Poděbrad šine k zastávce Radhošťská souprava vozů T3R.P ev.č.8230+8231 vypravená na domovskou linku 11. | 6.10.2006
Vůz T3R.P ev.č.8323 vypravený na linku 11 stoupá Vinohradskou ulicí k Radhošťské. | 30.4.2005
Náměstí Jiřího z Poděbrad bezesporu dominuje kostel Nejsvětějšího srdce Páně od architekta Josipa Plečnika. Vybudovaný v letech 1928–1932. Na naší fotografii ale tvoří „křoví“ soupravě vozů T3SUCS ev.č.7064+7034 vypravené na linku 11. | 27.1.2012
Okolo protisměrné zastávky Jiřího z Poděbrad klesá Vinohradskou ulicí vůz T3SU ev.č.7002 vypravený na linku 11. | 2.9.2006
Prosluněnou Vinohradskou ulicí klesá od zastávky Jiřího z Poděbrad sólo vůz T3R.P ev.č.8475 vypravený na linku 11. | 2.9.2006
Cvičnou jízdu s vozem Škoda 15T ev.č.9241 absolvuje ve Vinohradské ulici další z adeptů na oprávnění k ovládání tohoto vozu. | 27.1.2012
Souprava vozů T3SU ev.č.7014+T3 ev.č.6796 vypravená na náhradní linku 30 klesá Vinohradskou ulicí podél sadů Svatopluka Čecha k zastávce Vinohradská tržnice. | 11.4.2008
Na fotografii zachycující rekonstrukci tramvajové tratě poblíž ulice U Kanálky můžeme, kromě tehdy vcelku rozšířené technologie zákrytu kolejí tzv. zádlažbovými panely, vidět také tři dráty trolejové vedení. Ten střední sloužil jako posilovač, který distribuoval elektrickou energii do úseků vzdálenějších od měníren. Nyní je např. podobné zesílení využito na částech modřanské tratě. | 1977
Vůz T6A5 ev.č.8618 vypravený na linku 11 stanicuje v zastávce Vinohradská tržnice. | 8.3.2009
Vůz T3SUCS ev.č.7124 vypravený na linku 11 právě opustil zastávku Vinohradská tržnice a míří k zastávce Jiřího z Poděbrad. | 2.9.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7065+7064 vypravená na linku 11 klesá okolo Vinohradské tržnice k Muzeu. | 13.8.2007
Okolo protisměrné zastávky Vinohradská tržnice klesá Vinohradskou ulicí vůz T3R.P ev.č.8322 vypravený na linku 11. | 2.9.2006
Souprava vozů T3M ev.č.8050+8037 vypravená na linku 11 klesá Vinohradskou ulicí k zastávce Italská. | 31.3.2011
Mezi protisměrně rozmístěnými ostrůvky zastávek Italská přes světelně řízenou křižovatku s Italskou ulicí klesá souprava vozů T3SUCS ev.č.7082+7070 vypravená domovskou na linku 11. | 27.1.2012
K zastávce Italská se přes světelně řízenou křižovatku s Italskou ulicí blíží souprava vozů T3M ev.č.8012+8034 vypravená na linku 11. | 26.7.2005
V zastávce Italská stanicuje souprava vozů T6A5 ev.č.8625+8616 vypravená na linku 11. | 27.1.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7084+7083 vypravená na linku 11 stanicuje v zastávce Italská. | 31.3.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7082+7078 vypravená na linku 11 stoupá od Muzea Vinohradskou ulicí okolo budovy Českého rozhlasu k zastávce Italská. | 31.3.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8369+8368 vypravená na linku 11 stoupá od Muzea Vinohradskou ulicí v blízkosti protisměrné zastávky Italská. | 31.3.2011
Souprava vozů T3M ev.č.8044+8023, vypravená na linku 11, vyčkává ve Vinohradské ulici na signál volno, aby mohla odbočit do zastávky Muzeum. | 31.3.2011
Vinohradskou ulicí stoupá na Floru souprava vozů T3 vedená vozem ev.č.6282 vypravená na linku 10, jejíž zadní vůz právě překonal sjezdovou výhybku křižovatky ze Škrétovy ulice. | 1974
V tramvajové zastávce na nároží historické budovy Národního muzea zastavila souprava motorového a vlečného vozu ev.č.2107+1576 vypravená na linku 3. Tramvajové koleje bychom dnes nalezli výrazněji vlevo a v místě zastávky čtyři jízdní pruhy Severojižní magistrály. | 16.12.1973
Vizualizace stavu, kdy Severojižní magistrála okolo budovy Národního muzea skončí pod zemí a na povrch se vrátí hromadná doprava. Utopie, či realita? Uvidíme...
Trať ve Vinohradské a Škrétově ulici patřila mezi stěžejní, na nichž se objevovaly pražské vozy RT6N1. Do zastávky Muzeum tak vjíždí vůz RT6N1 ev.č.9102 vypravený na vložené pořadí linky 11. Za pozornost jistě stojí i původní provedení informačních prvků na označníku zastávky se smaltovanými tabulkami s číslem linky a názvem zastávky. | září 1997
Motorový vůz ev.č.4 elektrické dráhy Královských Vinohrad projíždí Škrétovou ulicí nad Národním muzeem. Fotograf budí zájem všech okolojdoucích. | 1897
Souprava vozů T3 ev.č.6594+6576 vypravená na odkloněnou linku 26 stanicuje v zastávce Muzeum. | 9.10.1999
Vůz Škoda 14T ev.č.9126 vypravený na linku 11 stanicuje v zastávce Muzeum. | 6.12.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9032 vypravený na linku 11 stanicuje v zastávce Muzeum. | červen 1996
Tramvajovou tratí ve Škrétově ulici stoupá k Tylovu náměstí souprava motorového a vlečného vozu ev.č.2135+1569 vypravená na linku 3. | 1973
Vůz KT8D5 ev.č.9016 vypravený na cvičnou jízdu projíždí obloukem ve Škrétově ulici. | 16.6.2007
Opravovaným obloukem ve Škrétově ulici míří souprava vozů T3SUCS ev.č.7031+7038 vypravená na linku 11. Oba vozy již v pražských ulicích nepotkáte. Tato nerozlučná dvojice byla vyřazena v roce 2011 a po svém vyřazení odprodána do Charkova. | 9.3.2011
K Tylovu náměstí stoupá Škrétovou ulicí souprava vlečného a motorového vozu ev.č.1569+2135 vypravená na linku 3. | 1973
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7064+7034 vypravená na linku 11 stoupá Škrétovou ulicí od Vinohradské ulice k Tylovu náměstí. | 27.1.2012
Souprava vozů T3 ev.č.6720+6721 vypravená na linku 11 opustila zastávku I.P.Pavlova a míří k Muzeu. | 13.2.2007
Do zastávky I.P.Pavlova vjíždí od křižovatky Tylovo náměstí souprava vozů T3SUCS ev.č.7070+7046 vypravená na linku 11. | 31.1.2007
V zastávce I.P.Pavlova stanicuje vůz T3R.P ev.č.8440 vypravený na linku 11. | 3.4.2005
První metry kolejí, první provozovatel a první trakce stály na úplném počátku v roce 1884. Tehdy byl 20. května „Akciovou společností pražských tramvají“ zprovozněn v animální trakci traťový úsek začínající v ulici Na Poříčí, z Václavského náměstí odbočující vpravo do Mezibranské ulice, vlevo do Žitné ulice, z ní pak vpravo do Bělehradské ulice a přes Tylovo náměstí mířící zhruba do prostoru obratiště Zvonařka, k hornímu konci Nuselských schodů, kde byla vybudována jedna z prvních vozoven.

Od náměstí Míru se Anglickou ulicí do Škrétovy ulice k Německému divadlu (dnešní Státní opera Praha) vydaly 25. června 1897 vozy druhé trakce (elektrické) a druhého provozovatele (Elektrické dráhy Královských Vinohradů) z Korunní ulice. V místě, kde se setkávají ulice Anglická, Škrétova a Bělehradská, se obě dráhy potkávaly v pohledu od Anglické a od Žitné pravými oblouky příslušné dráhy, bez vzájemného propojení.

Elektrická dráha Královských Vinohradů přešla 15. prosince 1897 do majetku Elektrických podniků královského hlavního města Prahy a v roce 1898 Elektrické podniky odkoupily také koňku. Ještě ve vrcholném období provozu koňky vznikl projekt Elektrických podniků na tramvajovou trať začínající ve Spálené ulici a pokračující Ječnou ulicí na náměstí Míru. Trať uváděná do provozu Elektrickými podniky jako druhá v pořadí byla zprovozněna 4. února 1898. Na Tylově náměstí se křižovala s naší tratí. Záhy bylo rozhodnuto o elektrifikaci většiny dosavadních tratí koňky - úsek od Muzea na Zvonařku byl elektrifikován k 23. červnu 1900 s tím, že v místě styku Anglické, Škrétovy a Bělehradské ulice došlo k propojení obou tratí mezi oběma částmi Anglické ulice (nikoliv tedy ve směru Muzeum – Tylovo náměstí).

Třetím provozovatelem, který se v souboru těchto tratí angažoval, byly již jednou zmíněné Elektrické podniky. Již od přelomu století se vyskytovaly návrhy na spojení Nového Města a Strašnic, k realizování plánu se však odhodlaly až Elektrické podniky po převzetí Křižíkovy vysočanské dráhy v podobě stavební tratě Muzeum – Flora – Strašnice vedené Vinohradskou ulicí. Trať, na níž byl provoz zahájen 17. října 1907 se odpojovala nad Muzeem z tratě odbočující do Škrétovy ulice a až na Floru byla dvoukolejná. Následující jednokolejný úsek k Vinohradským hřbitovům měl v zastávkách Stromky (Olšanské hřbitovy) a Židovské hřbitovy (Želivského) výhybny. Na Floře se trať křížila s okružní tratí z Korunní do Jičínské ulice, zároveň bylo zřízeno propojení obou tratí oblouky od Želivského do Korunní.

K 13. červenci 1912 byla zřízena druhá kolej též mezi Florou a Židovskými hřbitovy, protisměrné koleje ležely na okrajích komunikace v osové vzdálenosti 9,5 metru. Po Václavském náměstí tak šlo o druhou lokalitu, kde byla využita tato „bulvárová“ podoba tramvajové tratě.

Od 2. září 1914 byla z Vinohradské ulice zprovozněna odbočka k hlavnímu nádraží pro sanitní tramvaje za první světové války, která se napojovala ve směru od Muzea z levé koleje, o tři roky později, 8. listopadu 1917 byla doplněním oblouku od Flory rozšířena na jednokolejný trojúhelník. Poválečné Masarykovo období klidu a nepotřebnost zajíždění k nádraží dovolilo její zrušení v průběhu roku 1924.

Jak již tak bývávalo zvykem, na provozně důležitých místech byly do tramvajových tratí vkládány kolejové spojky, které umožňovaly obracení obousměrných motorových vozů, případně odpojování vlečných vozů. Několik takových bylo od počátku také na Vinohradské třídě. Přejezd, který se nacházel na Floře, bylo již v průběhu roku 1914 rozhodnuto doplnit dalším, křížovým, právě pro zlepšení odstavování vlečných vozů a jejich případné objíždění bez narušení provozu. Tato jakási výhybna byla zprovozněna až 17. dubna 1916.

Možná zajímavou epizodou si prošel koncový úsek tratě mezi Florou a Strašnicemi, kdy pro nedostatek vozů byl mezi 17. červnem a 22. zářím 1919 v tomto úseku přerušen provoz.

Doslova „překolejováno“ začíná být v oblasti Flory po 22. dubnu 1920, kdy je uvedena do provozu jednokolejná smyčka Flora vedená ulicemi Hradecká a Slezská. Díky napojení vjezdové části z Vinohradské jednokolejným trojúhelníkem a výjezdu do Jičínské ulice pouze k Orionce smyčka bez následujících manipulací umožňuje obracení vlaků od Orionky k Orionce, případně pravé odbočení z Vinohradské od Muzea do Jičínské a levé odbočení od Strašnic do Jičínské (které lze samozřejmě realizovat také s pomocí křižovatky Flora). Smyčka je zrušena 3. září 1929 v souvislosti se zřízením smyčky Olšanské hřbitovy, která je vybudována jako dvoukolejná (!) smyčka s jednokolejným vjezdovým obloukem do smyčky od Strašnic v místě dnešního výjezdu.

Druhý nejstarší úsek souboru popisovaných tratí mezi Vinohradskou a Anglickou ulicí je po zjištění havarijního stavu „opraven“ novátorským způsobem. Trať je k 27. dubnu 1921 trvale zrušena a ve stopě našich tratí zůstává provozní pouze úsek mezi Anglickou ulicí a Tylovým náměstím, napojený do Žitné ulice. Zjednodušení podoby tramvajových tratí v okolí náměstí Míru přinese doplnění nových kolejových oblouků v blízkých křižovatkách, které nahradí od 17. dubna 1928 zrušenou trať v Anglické ulici, na jejíž rušení o pár dní později naváže také likvidace tratí v Žitné (snesena v roce 1931) a Škrétově ulici. Ve stejném roce dochází také ke zrušení obratiště vlečných vozů na Floře.

O rok později projde křižovatka Flora rekonstrukcí, na níž naváže zrušení třetí koleje v Jičínské ulici, zrušení blokové smyčky Flora, úprava smyčky Olšanské hřbitovy a přeložení tramvajové tratě mezi dnešními ulicemi Chrudimská a Jana Želivského z okrajů komunikace do jejího středu na zvýšené těleso.

K 5. září 1924 dochází v prostoru dnešní křižovatky Želivského ke zřízení odbočky směrem k Ohradě, sloužící v počátcích jako tramvajové obratiště. V roce 1931 byla odbočka přeložena a prodloužena do osy projektované tratě na Ohradu, která byla uvedena do provozu 7. října 1937.

Protože se ukázalo, že trať vedenou Škrétovou ulicí tramvaje opět potřebují, byla k 29. květnu 1938 opět obnovena, avšak s tím, že do Vinohradské ulice se napojovala pouze ve směru k Muzeu a na druhém konci prostým křížením překračovala trať na Tylově náměstí ve směru do Bělehradské ulice.

V roce 1940 proběhlo překládaní kolejí na Vinohradské ulici mezi Florou a Orlickou ulicí, 27. října se v nové ose objevila kolej ve směru do centra, 17. listopadu pak i kolej ve směru z centra. Dávno před výstavbou metra začaly ovlivňovat provoz tramvají stavby jiných podzemních staveb, vinohradských železničních tunelů, ústících na hlavní pražské železniční nádraží. Během výstavby II. a III. tunelu (dokončen až 1989!) byla od 23. dubna 1943 dočasně přeložena tramvajová kolej ve směru do centra, na což o šest dní později navázala přeložka také protisměrné koleje. Do normálu se trať dostala 30. listopadu téhož roku.

V roce 1949 se křižovatka na Tylově náměstí dočkala doplnění dvoukolejného oblouku od náměstí Míru do Škrétovy ulice (1.5.), 19. srpna 1950 byl po přeložce křižovatky Flora doplněn dvoukolejný oblouk od Olšanských hřbitovů na Olšanské náměstí.

V průběhu roku 1962 probíhala rekonstrukce smyčky Olšanské hřbitovy na jednokolejnou s předjízdnou kolejí (bez oblouku od či do Strašnic), přestavba proběhla za minimálního omezení provozu pouze s dvěma nočními výlukami z 11. na 12. července a z 13. na 14. července 1962. O možnost využívat oblouky od a ke Strašnicím Olšanské hřbitovy rozšířily své kolejiště až k 17. prosinci 1979.

V závěru roku 1966 probíhala výstavba přeložky části tramvajové tratě ve Škrétově ulici, která po dokončení 22. listopadu umožnila napojit Škrétovu ulici na Vinohradskou dvoukolejným trojúhelníkem nově i ve směru na Floru. Toto nové napojení tratě vydrželo v provozu do 1. června 1977, kdy začala na dveře klepat výstavba Severojižní magistrály a dalšího provozního úseku metra A. Po rekonstrukci Vinohradské metodou klasického svršku a zádlažbových panelů byl od 5. září 1977 dlouhodobě přerušen provoz v Jičínské ulici mezi Florou a Olšanským náměstím, a zatím trvale pak přímé kolejové propojení obou částí Jičínské ulice. Od 15. října byla na Floře u staveniště stanice metra zřízena provizorní přeložka. Pokračující výstavba metra vyvolala zřízení provizorního propojení tratě z Vinohradské ulice (od Radhošťské) do Jičínské ulice (k Orionce) dočasným obloukem, který umožňoval provoz tramvají od 10. září 1978 až do 15. prosince 1979. O dva dny později byl obnoven na Floře provoz z Vinohradské ulice (od Strašnic) do Jičínské ulice (k Olšanskému náměstí) a teprve 22. prosince 1979 byl obnoven provoz i ve směru k Orionce. Tím křižovatka získala současnou podobu.

Přeložený traťový úsek ve Škrétově ulici podél magistrály začal vznikat v roce 1978 v prostoru po zde zdemolovaných domech. Odpojení původního traťového úseku a napojení na novou část proběhlo mezi 9. – 13. lednem. Na Vinohradskou ulici se trať napojila opět jen dvoukolejným obloukem ve směru k Muzeu, odsunuté zhruba na úroveň Rubešovy ulice. Původně měla tato část tratě existovat jen pouhé dva roky, do likvidace provozu tramvají na Václavském náměstí, k čemuž došlo 13. prosince 1980. Již v průběhu tohoto roku probíhala rekonstrukce tři roky „mladé“ tratě od Flory metodou velkoplošných panelů BKV a 19. prosince byl uveden do provozu dvoukolejný oblouk propojující Vinohradskou ulici s ulicí Škrétovou, aby zůstala zachována dopravní obslužnost Vinohradské i po přerušení provozu tramvají na Václavském náměstí.

V roce 1992 prošla kompletní rekonstrukcí křižovatka Želivského, během níž byla vybavena výhybkami s pružnými jazyky a ovládáním systému Hanning & Kahl. V následujících letech proběhla rekonstrukce křižovatky Tylovo náměstí (1996), do níž byl doplněn oblouk od náměstí Míru do Bělehradské a křižovatky Flora (2001), kdy bylo doplněno elektrické ovládání výhybek a zlikvidována kukaň pro výhybkáře. V roce 2001 zároveň došlo k lokálním výměnám velkoplošných panelů BKV mezi zastávkami Jiřího z Poděbrad a Flora.

Objem dopravy na Bělehradské a Vinohradské třídě na přelomu nového tisíciletí začal houstnout, což se projevovalo zejména nepřesnostmi provozu tramvají linky 11. Situace si vyžádala v následujících letech postupné oddělení veřejné dopravy od individuální. V Bělehradské ulici dochází v roce 1996 k vůbec první instalaci 50 metrů podélných dělících prahů před křižovatkou s Anglickou ulicí. Že je toto opatření účinné se záhy ukázalo na plošném rozšíření prahů po celém městě. V průběhu let docházelo k postupnému doplňování podélných dělících prahů i na Vinohradské v úseku od Muzea až po Jiřího z Poděbrad. Zatím poslední dělící prahy byly doplněny v listopadu 2011 v okolí Vinohradské tržnice.

Kolejiště ve Škrétově ulici zůstávalo nepovšimnuto významnější rekonstrukci od výstavby přeložky v souvislosti s výstavbou metra. V roce 2011 byly 7. března zahájeny přípravné práce na opravě havarijních kolejových oblouků. K opravě se váže nejedna zajímavost – například práce probíhaly za plného provozu tramvají (odstranění silně rozpraskaného vrchního krytu a očištění kolejnic od zbytného štěrku), samotná pokládka kolejového roštu v průběhu noci. Rychlému postupu prací nahrával fakt, že trať není v nočním provozu projížděna a celý oblouk je i v opraveném stavu opět položen naboso - tj. rozchod je zajištěn pomocí rozpor a oblouk není ukotven k pražcům ani podkladní betonové desce, je pouze usazen na zhutnělý podklad. Část přiléhající ke křižovatce s Anglickou je ukotvena pomocí vrtulí navrtaných do podkladu a plastových svěrek. V průběhu pouze jednodenní (!) výluky 12. března 2011 byla trať upravena i pro provoz vozů Škoda 15T odfrézováním přebytečných asfaltových vrstev a zakrácením přesahujících obrub.

Aby došlo ke zlepšení manipulačních možností tramvajových tratí v širší oblasti centra města, několik let se prověřovala možnost obnovení v roce 1977 zrušeného přímého propojení tzv.velké a malé Jičínské, neboli obnovení propojení zastávek Olšanské náměstí a Orionka v prostoru křižovatky Flora. Plány ze stolů projektantů se ve skutečnost proměnily v roce 2012. Během rekonstrukce v létě roku 2012 byl do křižovatky vložen obnovený přímý směr a zároveň došlo ke zlepšení osových vzdálenosti oblouků křižovatky a zrušení zákazů potkávání. Součástí byla také rekonstrukce přilehlé tramvajové tratě ve Vinohradské ulici od vyústění ulice Hradecká po ulici Sudoměřskou metodou pevné jízdní dráhy systému W-tram s asfaltovým zákrytem. Během rekonstrukce byly tramvajové linky ve směru od Želivského ukončeny ve smyčce smyčky Olšanské hřbitovy, linka 11 od Muzea pak "obracela" na povrchové kolejové spojce Californien, umístěné u zastávky Radhošťská. Tratě v Korunní a Jičínské ulici byly mimo provoz.

Tramvajová trať se skládá ze tří různých konstrukcí se třemi povrchy. Velkoplošné panely BKV dominují Vinohradské ulici, klasický svršek pak části kolejí přiléhajícím ke křižovatce Želivského, vjezdovým a výjezdovým částem smyčky Olšanské hřbitovy, prostoru křižovatky Flora, části tratě překračující Jičínskou ulici, a dále od oblouku z Vinohradské do Legerovy ulice až po křižovatku Tylovo náměstí. Kryt těchto úseků tvoří buď asfalt, žulová dlažba, případně jemný štěrk. Část kolejí v Legerově ulici leží dokonce tzv. naboso. Úsek ohraničený zhruba křižovatkami s ulicemi Hradecká a Sudoměřská je tvořen pevnou jízdní dráhou systému W-tram s asfaltovým zákrytem.

Naši cestu po tramvajové trati začneme v prostoru křižovatky Želivského, na styku ulic Jana Želivského, Votická a Vinohradská. Posledně jmenované se přidržíme. Zatímco kolej v našem směru je již od křižovatky samotné zřízena formou velkoplošných panelů BKV, koncová část protisměrné koleje je klasické konstrukce svršku s asfaltovým zákrytem v délce cca 20 metrů. Na zvýšeném tělese ve středu komunikace trať v přímém úseku míří k zastávkám Želivského. Za zastávkami koleje pokračují přímým úsekem, vlevo zahlédneme Zásmuckou ulici, která je určena pouze pro pěší. Trať na zvýšeném tělese míří k na východní hraně náměstí Jiřího z Lobkovic, kde konstrukce kolejí přechází do klasické podoby se zákrytem z velké žulové dlažby. Důvodem není nic jiného, než výjezdový trojúhelník smyčky Olšanské hřbitovy, krytý světelnou signalizací. Po pravé straně můžeme spatřit hlavní vstup do areálu Olšanských hřbitovů, po nichž se jmenují také zastávky Olšanské hřbitovy, umístěné do prostoru mezi výjezdový a vjezdový trojúhelník smyčky Olšanské hřbitovy. Trať je v prostoru zastávek zřízena metodou velkoplošných panelů BKV. Za zastávkami, na úrovni křižovatky s komunikací na západní hraně náměstí Jiřího z Lobkovic následuje opět přechod do klasické konstrukce kolejového svršku krytého velkou žulovou dlažbou pro umístění vjezdového trojúhelníku smyčky Olšanské hřbitovy. Za ním se trať, umístěná stále na zvýšeném tělese ve středu vozovky opět překlopí do podoby velkoplošných panelů BKV. Koleje míří ke křižovatce s Píseckou ulicí, na její úrovni je přes zvýšeně těleso zřízen přejezd pro automobily. Než trať dospěje ke křižovatce s následující, tedy Hradeckou ulicí, opustí konstrukci velkoplošných panelů BKV a zhruba v polovině tohoto mezi křižovatkového úseku přechází do konstrukce pevné jízdní dráhy systému W-tram a asfaltovým zákrytem. Ještě před křižovatkou s Hradeckou ulicí, na jejíž úrovni je opět přes zvýšeně těleso zřízen přejezd pro automobily, se trať začíná vyosovat protioblouky v kombinaci pravý a levý doprava, což je vyvoláno nutností zřízení výstupů z podchodu metra na obě nástupiště tramvajových zastávek. Před křižovatkou s Chrudimskou ulicí se trať napřimuje a následují zastávky Flora, napojené na již zmíněný podchod u vestibulu stejnojmenné stanice metra. Zhruba pět metrů před koncem, respektive začátkem ostrůvku u schodiště do vestibulu stanice metra koleje přechází do klasické konstrukce svršku na příčných pražcích s krytem z velké žulové dlažby a s pomocí kolejové křižovatky Flora překračují křižující koleje tratě v Jičínské ulici. Ihned za tímto křížením se trať vrací do konstrukce pevné jízdní dráhy systému W-tram s asfaltovým zákrytem. Trať se s pomocí protioblouků, ve složení levý a pravý vrací zpět do osy komunikace před vybočením vyvolaným výstupy z metra. V přímém úseku pak trať na zvýšeném tělese ve středu Vinohradské ulice míří ke křižovatce s ulicemi Sudoměřská a Čáslavská, za níž opět přechází do konstrukce velkoplošných panelů BKV. V přímém úseku se trať dostává ke světelně řízené křižovatce s ulicemi Baranova a Boleslavská, aby před následující křižovatkou s ulicemi Radhošťská a Libická byly zřízeny zastávky Radhošťská. Za zastávkami se trať s pomocí protioblouků v kombinaci levý a pravý dostává do středu výrazně užší části Vinohradské ulice. Překračuje křižovatku s Orlickou a Kolínskou ulicí a přímým úsekem se dostává ke křižovatce se zprava se připojující Velehradské ulice. Následuje vyústění, pro změnu zleva se připojující, Perunovy ulice. Koleje se dostávají na náměstí Jiřího z Poděbrad, při jeho okraji pokračujeme k zastávce Jiřího z Poděbrad, zřízené před křižovatkou s Nitranskou ulicí. Na konci náměstí Jiřího z Poděbrad následuje světelně řízená křižovatka s ulicemi U Vodárny a Slavíkova, za níž je umístěna protisměrná zastávka Jiřího z Poděbrad. Podél sadů Svatopluka Čecha trať klesá v přímém úseku Vinohradskou ulicí, přes zprava se napojující ulici U Kanálky. Následuje světelně řízená křižovatka s ulicí Třebízského a trať kopíruje táhlý pravý oblouk, v němž se stáčí Vinohradská ulice. Před vyústěním ulice U Tržnice je zřízena zastávka Vinohradská tržnice. Koleje se stále stáčí v pravém oblouku a k jejich napřímení dojde až za křižovatkou s Budečskou ulicí. Zde je zřízena protisměrná zastávka Vinohradská tržnice. Zleva se připojí Sázavská ulice a trať pokračuje v klesání přímým úsekem Vinohradské ulice. Čekají nás křižovatky s ulicemi Blanickou a následně Anny Letenské, před níž se trať stočí pravým obloukem, do prostoru protisměrné zastávky Italská. Za ní následuje světelně řízená křižovatka s Italskou ulicí, v jejímž prostoru se trať opět stáčí, tentokráte výrazným pravým obloukem do prostoru zastávky Italská v našem směru. Krátké napřímení kolejí pro nástupní ostrůvek zastávky záhy vystřídá levý oblouk přes křižovatku s Balbínovou ulicí. Koleje se následně opět napřímí a podél budovy sídla Českého rozhlasu po levé straně pokračují nad Vinohradské železniční tunely ke světelně řízené křižovatce s Legerovou ulicí. Koleje opouští konstrukci velkoplošných panelů BKV a levé oblouky, jimiž opouští Vinohradskou ulici v klasickém svršku zakrývá velká žulová dlažba. Bezprostředně za nimi, po odbočení do Škrétovy ulice, souběžné s Legerovou ulicí, obsahující v této části pouze jízdní pruhy Severojižní magistrály, koleje kryje asfaltový zákryt a v přímém úseku je zřízena zastávka Muzeum v našem směru. Následuje změna krytu kolejiště do podoby drobného štěrku, drobný pravý oblouk a protisměrná zastávka. Trať začíná stoupat, následuje levý oblouk, po jehož dokončení kolejiště opět kryje asfaltový zákryt. Při pravém chodníku tramvajová trať ve Škrétově ulici stoupá přes křižovatku s ulicí Čelakovského sady ke světelně řízené křižovatce s Anglickou ulicí, kterou překračuje levým obloukem. Trať vedená stále při pravém okraji vozovky za křižovatkou změní jméno ulice na Bělehradskou, následuje křižovatka s Mikovcovou ulicí, a prostor zastávek I.P.Pavlova, zprava do chodníku zastávky ústí zaslepená vozovka Vocelovy ulice. Tramvajové koleje v přímém úseku s asfaltovým zákrytem dospějí až ke křižovatce s Jugoslávskou ulicí na Tylově náměstí, kde naši cestu ukončíme.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Želivského
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Olšanské hřbitovy na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Vinohradská, 160 metrů za křižovatkou s ulicí Jana Želivského, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Želivského
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Mezi hřbitovy a Želivského na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Vinohradská, 95 metrů před křižovatkou s ulicí Votická, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Olšanské hřbitovy
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Olšanské hřbitovy ve smyčce a Flora, případně občasná výstupní zastávka pro vlaky jedoucí do smyčky Olšanské hřbitovy na zvýšeném pásu ve středu ulice Vinohradská, 23 metrů před křižovatkou s komunikací na západní hraně náměstí Jiřího z Lobkovic, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Olšanské hřbitovy
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Želivského na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Vinohradská, 20 metrů před křižovatkou s komunikací na východní hraně náměstí Jiřího z Lobkovic, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Flora
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Orionka, Radhošťská a Olšanské náměstí na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Vinohradská, 25 metrů před křižovatkou s ulicí Jičínská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Flora
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Olšanské hřbitovy na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Vinohradská, 12 metrů za křižovatkou s ulicí Chrudimská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Radhošťská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Jiřího z Poděbrad ve středu ulice Vinohradská, 11 metrů před křižovatkou s ulicí Radhošťská, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Radhošťská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Flora ve středu ulice Vinohradská, 50 metrů před křižovatkou s ulicí Boleslavská, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Jiřího z Poděbrad
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Vinohradská tržnice ve středu ulice Vinohradská, 7 metrů před křižovatkou s ulicí Nitranská, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Jiřího z Poděbrad
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Radhošťská ve středu ulice Vinohradská, 20 metrů před křižovatkou s ulicí U vodárny, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Vinohradská tržnice
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Italská ve středu ulice Vinohradská, 5 metrů před křižovatkou s ulicí U tržnice, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Vinohradská tržnice
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Jiřího z Poděbrad ve středu ulice Vinohradská, 39 metrů před křižovatkou s ulicí Budečská, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Italská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Muzeum ve středu ulice Vinohradská, 28 metrů před křižovatkou s ulicí Balbínova, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Italská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Vinohradská tržnice ve středu ulice Vinohradská, 60 metrů za křižovatkou s ulicí Italská, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Muzeum
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce I.P.Pavlova na vlastním tělese v ulici Legerova, 48 metrů za křižovatkou s ulicí Vinohradská, nástupiště pro jeden vlak 2xT
 • Muzeum
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Italská na vlastním tělese v ulici Legerova, 52 metrů před křižovatkou s ulicí Vinohradská, nástup z chodníku pro jeden vlak 2xT
 • I.P.Pavlova
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Náměstí Míru a Bruselská u západního okraje ulice Bělehradská, 17 metrů za křižovatkou s ulicí Vocelova, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
 • I.P.Pavlova
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Muzeum u západního okraje ulice Bělehradská, 17 metrů před křižovatkou s ulicí Mikovcova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  Celou popisovanou trať můžeme rozdělit do tří úseku. V tom nejdelším, tedy mezi Florou a Tylovým náměstí je provozována denní linka 11, kterou pouze ve všední dny do cca 20:00 hodin posiluje linka 13. Mezi Florou a Želivského v denním provozu pracovního do cca 20:00 hodiny potkáváme linky 5, 10, 11, 13 a 16, ve zbývajících provozních obdobích denních linek ta s číslem 13 mizí zcela a linka 11 je ve směru od Flora ukončena ve smyčce Olšanské hřbitovy. V nočním provozu mezi Želivského a Florou potkáme linky 51 a 58 zatímco zbývající část tratě od Flory k Tylovu náměstí není v nočním provozu obsluhována.

  Fotocesta po trati Želivského - Tylovo náměstí
  Počátek tramvajové tratě u křižovatky Želivského, můžeme vidět zvětšenou osovou vzdálenost kolejí, protisměrná kolej je v tomto místě ještě v klasice, zatímco kolej v našem směru je již tvořená velkoplošnými panely BKV. Protisměrné koleje se sbližují a obě jsou zřízeny velkoplošnými panely BKV. Trať spěje k zastávkám Želivského. Prostor zastávek Želivského. Prostor zastávek Želivského.
  Prostor zastávek Želivského. Přímý úsek tramvajové tratě na zvýšeném tělese ve středu Vinohradské ulice. Přímý úsek tramvajové tratě na zvýšeném tělese ve středu Vinohradské ulice. Přímý úsek tramvajové tratě na zvýšeném tělese ve středu Vinohradské ulice. Přímý úsek tramvajové tratě na zvýšeném tělese ve středu Vinohradské ulice mířící k zastávkám Olšanské hřbitovy.
  Přímý úsek tramvajové tratě na zvýšeném tělese ve středu Vinohradské ulice mířící k zastávkám Olšanské hřbitovy. Stále se zvětšující plocha asfaltu mezi středovým panelem a velkoplošnými panely BKV vpravo odhaluje zvětšující se osovou vzdálenost kolejí, která však není dostatečná a v místě vyústění smyčky Olšanské hřbitovy musí být vyvěšen zákaz potkávání. Na dohled je místo ukončení velkoplošných panelů BKV a přechod do klasického svršku pro umožnění zaústění výjezdového trojúhelníku smyčky Olšanské hřbitovy. V místě zaústění výjezdového trojúhelníku smyčky Olšanské hřbitovy trať přechází do klasické konstrukce svršku se zákrytem tvořeným velkou žulovou dlažbou. Sjezdová výhybka ze smyčky Olšanské hřbitovy směrem k zastávkám Želivského.
  Prostor mezi oběma oblouky výjezdového trojúhelníku smyčky Olšanské hřbitovy. Výjezdový oblouk smyčky Olšanské hřbitovy směrem k zastávce Flora. Prostor zastávek Olšanské hřbitovy, trať je opět tvořena velkoplošnými panely BKV. Prostor zastávek Olšanské hřbitovy. Prostor zastávek Olšanské hřbitovy.
  Za zastávkami Olšanské hřbitovy koleje opět přechází do klasické konstrukce s krytem z velké žulové dlažby, následuje totiž vjezdový trojúhelník smyčky Olšanské hřbitovy. Rozjezdová výhybka do smyčky Olšanské hřbitovy od Želivského. Prostor mezi oběma oblouky vjezdového trojúhelníku smyčky Olšanské hřbitovy. Pohled na rozjezdovou výhybku do smyčky Olšanské hřbitovy od Flory. Tramvajová trať se opět vrací do velkoplošných panelů BKV.
  K zastávkám Flora tramvajová trať pokračuje na zvýšeném tělese ve středu Vinohradské ulice. K zastávkám Flora tramvajová trať pokračuje na zvýšeném tělese ve středu Vinohradské ulice. Úrovňový přejezd pro automobily na úrovni Písecké ulice. Tramvajová trať v přímém úseku na zvýšeném tělese ve středu Vinohradské ulice tvořená velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať v přímém úseku na zvýšeném tělese ve středu Vinohradské ulice tvořená velkoplošnými panely BKV.
  Mezi Píseckou a Hradeckou ulicí tramvajová trať přechází z konstrukce velkoplošných panelů BKV do konstrukce W-tram. Tramvajová trať tvořená klasickou konstrukcí W-tram s asfaltovým zákrytem míří k zastávkám Flora. Tramvajová trať se stáčí v prostoru úrovňového přejezdu v místě vyústění Hradecké ulice pravým obloukem. Trať dokončuje vyosení v pravém oblouku... ...napřimuje se...
  ...a záhy se stáčí v levém oblouku. Koleje konstrukce W-tram dokončují levý oblouk před prostorem zastávek Flora. Tramvajová trať se napřímí a míří do prostoru zastávek Flora. Prostor zastávek Flora. Prostor zastávek Flora.
  Prostor zastávek Flora. Prostor zastávek Flora. Tramvajová trať v závěru prostoru zastávek Flora, přechází z krytu tvořeného asfaltovým kobercem do zákrytu z velkých žulových kostek. V čele jsou umístěny výstupy z podchodu metra a právě proto bylo před zastávkou potřebné trať vyosit. Sjezdová výhybka křižovatky Flora od Orionky následovaná sjezdovou výhybkou od Olšanského náměstí v levé koleji a rozjezdová výhybka na Olšanské náměstí následovaná rozjezdovou výhybkou k Orionce v koleji pravé. Sjezdová výhybka křižovatky Flora od Olšanského náměstí v levé koleji a rozjezdová výhybka k Orionce v koleji pravé.
  Tramvajová trať překračuje v prostoru křižovatky Flora přímý směr tramvajové tratě propojující obě části Jičínské ulice, za ní se koleje stáčí v levém oblouku. Tramvajová trať se v klasické konstrukci napřimuje a v přímém úseku pokračuje středem Vinohradské ulice. Přímý úsek tramvajové tratě ve Vinohradské ulici. Přímý úsek tramvajové tratě ve Vinohradské ulici. Přímý úsek tramvajové tratě ve Vinohradské ulici míří ke křižovatce s Čáslavskou a Sudoměřskou ulici.
  V prostoru křižovatky s Čáslavskou a Sudoměřskou ulicí tramvajová trať přechází z klasické konstrukce zpět do velkoplošných panelů BKV. Tramvajová trať v přímém úseku Vinohradské ulice míří ke křižovatce s Boleslavskou a Baranovou ulicí. Tramvajová trať v přímém úseku Vinohradské ulice míří ke křižovatce s Boleslavskou a Baranovou ulicí. Tramvajová trať překračuje světelně řízenou křižovatku s Boleslavskou a Baranovou ulicí. Trať vstupuje do prostoru zastávek Radhošťská, zatímco naše zastávka zvládne odbavit dva vlaky 2Xt, protisměrná pouze jeden.
  Prostor zastávek Radhošťská. Prostor zastávek Radhošťská, za nímž jsou již vidět protioblouky tramvajové tratě. Protioblouky, jimiž se tramvajová trať dostává do středu užší části Vinohradské ulice ve složení levý a pravý. Levý oblouk za zastávkou Radhošťská je záhy vystřídán pravým. Pravý oblouk, jímž trať dokončí vyosení do užší části Vinohradské ulice.
  Tramvajová trať se v užší části Vinohradské ulice napřimuje. Koleje překračují křižovatku s Orlickou a Kolínskou ulicí. Přímý úsek tramvajové tratě ve Vinohradské ulici tvořený velkoplošnými panely BKV. Koleje překračují křižovatku s Velehradskou ulicí. Přímý úsek tramvajové tratě ve Vinohradské ulici tvořený velkoplošnými panely BKV.
  Z levé části se připojuje Perunova ulice. Přímý úsek tramvajové tratě ve Vinohradské ulici tvořený velkoplošnými panely BKV. Přímý úsek tramvajové tratě ve Vinohradské ulici tvořený velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať vstupuje na náměstí Jiřího z Poděbrad, jehož dominantu tvoří kostel Nejsvětějšího srdce Páně. Po okraji náměstí Jiřího z Poděbrad vede Vinohradskou ulicí tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV.
  Po okraji náměstí Jiřího z Poděbrad vede Vinohradskou ulicí tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať se přibližuje k zastávce Jiřího z Poděbrad. Prostor zastávky Jiřího z Poděbrad do centra. Ihned za zastávkou Jiřího z Poděbrad do centra se připojuje zleva Nitranská ulice. Po okraji náměstí Jiřího z Poděbrad vede Vinohradskou ulicí tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV, v pravé části vidíme zakrytý přístřešek výstupu stanice metra Jiřího z Poděbrad.
  Koleje se blíží ke světelně řízené křižovatce s ulicí Slavíkova a U Vodárny. Koleje tramvajové tratě překračují světelně řízenou křižovatku s ulicí Slavíkova a U Vodárny, za níž následuje zastávka Jiřího z Poděbrad z centra. Prostor zastávky Jiřího z Poděbrad z centra. Podél sadů Svatopluka Čecha tramvajová trať klesá Vinohradskou ulicí v přímém úseku. Podél sadů Svatopluka Čecha tramvajová trať klesá Vinohradskou ulicí v přímém úseku.
  Podél sadů Svatopluka Čecha tramvajová trať klesá Vinohradskou ulicí v přímém úseku. U Kanálky nese jméno komunikace, jenž se připojuje k Vinohradské ulici zprava. Podél sadů Svatopluka Čecha tramvajová trať klesá Vinohradskou ulicí v přímém úseku. Podél sadů Svatopluka Čecha tramvajová trať klesá Vinohradskou ulicí v přímém úseku. Podél sadů Svatopluka Čecha tramvajová trať klesá Vinohradskou ulicí v přímém úseku.
  Tramvajová trať se přibližuje ke světelně řízené křižovatce s ulicemi Šumavská a Třebízského. Tramvajová trať překračuje světelně řízenou křižovatku s ulicemi Šumavská a Třebízského. Za křižovatkou se tramvajové koleje stáčí pravým obloukem. Pravý oblouk tramvajové tratě před zastávkou Vinohradská tržnice. Prostor zastávky Vinohradská tržnice do centra.
  Prostor zastávky Vinohradská tržnice do centra. Za zastávkou Vinohradská tržnice koleje pokračují v pravém oblouku, zleva se připojuje U Tržnice. Tramvajová trať pokračuje ve Vinohradské ulici táhlým pravým obloukem. V oblouku tramvajová trať překračuje světelně řízenou křižovatku s Budečskou ulicí. V oblouku tramvajová trať překračuje světelně řízenou křižovatku s Budečskou ulicí.
  Za Budečskou ulicí se koleje ve Vinohradské ulici napřimují, následuje zastávka Vinohradská tržnice z centra. Prostor zastávky Vinohradská tržnice z centra. Prostor zastávky Vinohradská tržnice z centra. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá středem Vinohradské ulice. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá středem Vinohradské ulice.
  Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá středem Vinohradské ulice ke křižovatce s Blanickou ulicí. Tramvajová trať překračuje křižovatku s Blanickou ulicí. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá středem Vinohradské ulice. Tramvajová trať se začíná stáčet táhlým pravým obloukem. Koleje tramvajové tratě se blíží ke křižovatce s ulicí Anny Letenské.
  Koleje tramvajové tratě se za křižovatkou napřimují. Přímý úsek tramvajové tratě se blíží k zastávce Italská z centra. Prostor zastávky Italská z centra. Prostor zastávky Italská z centra. Tramvajová trať se blíží ke světelně řízené křižovatce s Italskou ulicí.
  V pravém oblouku tramvajová trať překračuje světelně řízenou křižovatku s Italskou ulicí. Tramvajová trať pokračuje v pravém oblouku. Za pravým obloukem se koleje napřímí a následuje zastávka Italská do centra. Prostor zastávky Italská do centra. Prostor zastávky Italská do centra.
  Za zastávkou Italská se tramvajová trať stočí v levém oblouku, jímž překročí Balbínovu ulici. V pravé koleji si povšimněte nenápadného, rafinovaného, pravého úhybu před započetím levého oblouku, aby došlo ke zvětšení osové vzdálenosti kolejí v oblouku. V levém oblouku koleje překračují křižovatku s Balbínovou ulicí. Následně se koleje napřimují a pokračují středem Vinohradské ulice. Tramvajová trať pokračuje středem Vinohradské ulice v konstrukci velkoplošných panelů BKV. Tramvajová trať pokračuje středem Vinohradské ulice v konstrukci velkoplošných panelů BKV.
  Tramvajová trať pokračuje středem Vinohradské ulice v konstrukci velkoplošných panelů BKV. Tramvajová trať pokračuje středem Vinohradské ulice v konstrukci velkoplošných panelů BKV. Tramvajová trať pokračuje středem Vinohradské ulice v konstrukci velkoplošných panelů BKV. Trať se dostává k oblouku, jímž opustí Vinohradskou ulici a zároveň konstrukci velkoplošných panelů BKV. Levé oblouky kryté velkou žulovou dlažbou přivádí tramvajovou trať na samostatné těleso v Legerově ulici.
  Levé oblouky kryté velkou žulovou dlažbou přivádí tramvajovou trať na samostatné těleso v Legerově ulici. Levé oblouky kryté velkou žulovou dlažbou přivádí tramvajovou trať na samostatné těleso v Legerově ulici. Za oblouky se koleje napřimují a následně v prostoru zastávky Muzeum stáčí v táhlém pravém oblouku Prostor zastávek Muzeum. Prostor zastávek Muzeum, koleje začíná krýt pouze jemná štěrková drť.
  Prostor zastávek Muzeum. Tramvajová trať ve Škrétově ulici stoupá v přímém úseku. Tramvajová trať ve Škrétově ulici stoupá v přímém úseku. Levé oblouky tramvajové tratě ve Škrétově ulici v „polootevřeném“ svršku. Levé oblouky tramvajové tratě ve Škrétově ulici v „polootevřeném“ svršku.
  Levé oblouky tramvajové tratě ve Škrétově ulici v „polootevřeném“ svršku. Tramvajová trať se po dokončení levého oblouku napřimuje a kolejiště zakrývá stařičký asfaltový koberec. Tramvajová trať stoupá při pravém okraji Škrétovy ulice. Tramvajová trať stoupá při pravém okraji Škrétovy ulice. Tramvajová trať stoupá při pravém okraji Škrétovy ulice.
  Tramvajová trať stoupá při pravém okraji Škrétovy ulice. Tramvajová trať překračuje světelně řízenou křižovatku s Anglickou ulicí. Tramvajová trať překračuje světelně řízenou křižovatku s Anglickou ulicí a stáčí se v levém oblouku. Tramvajová trať se po překročení Anglické ulice napřimuje a v již Bělehradské ulici nadále pokračuje při pravém okraji. Tramvajová trať překračuje křižovatku s Mikovcovou ulicí.
  Tramvajová trať se přibližuje k zastávkám I.P.Pavlova. Prostor zastávek I.P.Pavlova. Prostor zastávek I.P.Pavlova. Přímý úsek tramvajové tratě za zastávkami I.P.Pavlova. Tramvajová trať se přibližuje ke křižovatce Tylovo náměstí.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022