Smyčka Olšanské hřbitovy

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Olšanské hřbitovy


Smyčka Olšanské hřbitovy umístěná Elektrickými podniky do parku na náměstí Jiřího z Lobkovic, přímo proti hlavnímu vchodu Olšanských hřbitovů, začala svou existenci v sousedství tramvajové tratě na Vinohradské ulici psát v roce 1929, kdy nahradila smyčku Flora. Ale to vezměme to popořádku…

Kolejové schéma původní dvoukolejné smyčky Olšanské hřbitovy s vjezdem od Strašnic. | 1929
Vůz T1 v.č.5109 vypravený na linku 7 opouští smyčku Olšanské hřbitovy výjezdem na Vinohradskou ulici, v němž chybí oblouk ke Strašnicím. | 5.8.1978
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7160+7161 vypravená na linku 26 vjíždí do smyčky Olšanské hřbitovy obloukem od Želivského. | 30.8.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6906+6901 vypravená na linku 30 manipuluje v prostoru vnitřní koleje smyčky Olšanské hřbitovy u výstupní zastávky. | 17.6.2006
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9082 na cvičné jízdě testuje i vnitřní kolej smyčky Olšanské hřbitovy. | 19.3.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6880+6879 vypravená na linku 5 míjí ve smyčce Olšanské hřbitovy záložní vlak obsazený vozem T3R ev.č.8205, odstavený na vnitřní koleji. | 4.5.2002
Vůz T3R.PV ev.č.8152 vypravený na linku 5 manipuluje na vnější koleji smyčky Olšanské hřbitovy. | 7.7.2005
Vůz Škoda 14T ev.č.9126 vypravený na linku 5 manipuluje na vnější koleji smyčky Olšanské hřbitovy. | 15.7.2008
Dvě výlukové linky ukončené ve smyčce Olšanské hřbitovy zastupují souprava vozů T6A5 ev.č.8736+8735 vypravená na linku 36 a souprava vozů T3SUCS ev.č.7033+T3 ev.č.6661 vypravená na linku 31. | 6.6.1998
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7242+7243 na záložním vlaku X manipuluje na vnější koleji smyčky Olšanský hřbitovy. | červen 1996
Po vnější koleji smyčky Olšanské hřbitovy předjel záložní vlak T3G ev.č.8200 vůz T3M ev.č.8093 vypravený na linku 5. | září 2002
Setkání vozu T3 ev.č.6825 vypraveného na linku 5 na vnitřní koleji smyčky Olšanské hřbitovy se soupravou vozů T3M ev.č.8040+8031 vypravenou na odkloněnou linku 23. | 24.11.2005
Setkání vozu T3 ev.č.6865 vypraveného na linku 5 na vnitřní koleji smyčky Olšanské hřbitovy se soupravou vozů T3 ev.č.6825+6852 vypravenou na linku náhradní dopravy 30. | 17.7.2006
Vůz T3R.PLF ev.č.8276 vypravený na linku 11 opouští smyčku Olšanské hřbitovy. | 19.5.2013
Souprava motorového a vlečného vozu vypravená na linku 22 manipuluje ve smyčce Olšanské hřbitovy, pojížděné ještě po směru hodinových ručiček. V popředí je navíc viditelná spojka obou kolejí. | 1957
Vůz KT8D5 ev.č.9035 vypravený na odkloněnou linku 1 vjíždí do smyčky Olšanské hřbitovy. | 25.4.1998
Souprava vozů T3 ev.č.6514+6511 vypravená na linku 16 manipuluje částečně v prostoru výstupní zastávky smyčky Olšanské hřbitovy. | 18.6.2004
Jak by řekl jeden z pánů instruktorů tramvajácké školy, ta tramvaj (cvičný vůz T3R.P ev.č.5525) v té smyčce Olšanské hřbitovy oslňovala ledovými květy na oknech :-) | 29.12.2008
Vůz T3M2-DVC ev.č.8068 vypravený na linku 19 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Olšanské hřbitovy. | 28.5.2005
Na vnější koleji smyčky Olšanské hřbitovy působí vůz T3M ev.č.8018 vypravený na linku 5 takřka opuštěným dojmem. | 22.1.2006
Souprava vozů T6A5 ev.č.8651+8652 vypravená na linku 34 se ve smyčce Olšanské hřbitovy setkala se záložním vlakem obsazeným soupravou vozů T3SUCS ev.č.7058+7059. | 23.3.1998
Záložní vlak připravený nahradit standardní vlaky linky 11, obsazený vozem KT8D5 ev.č.9023, vyčkává na svou příležitost na vnitřní koleji smyčky Olšanské hřbitovy. | 16.6.1996
Vozy KT8D5 ev.č.9032 a 9014 vypravené na odkloněnou linku 3 se setkaly v netradiční smyčce Olšanské hřbitovy. | 21.11.2003
Dvě soupravy „dvaadvacítek“ obsazené soupravou vozů T3SUCS ev.č.7112+7113 a vlakem vedeným vozem T3 ev.č.6668 manipulují ve smyčce Olšanské hřbitovy. | 30.9.1998
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7068+7069 vypravená na linku 6 na vnitřní koleji smyčky Olšanské hřbitovy. | 8.6.1996
Stejná linka, stejný typ vozu, stejná reklama, aneb souprava vozů T3SUCS ev.č.7136+7137 a ev.č.7196+7197 vypravené na linku 26 s celovozovou reklamou nízkonákladového leteckého dopravce smartWings manipulují ve smyčce Olšanské hřbitovy. | 30.8.2006
Záložní vlak obsazený vozem KT8D5 ev.č.9030 ve smyčce Olšanské hřbitovy. | 9.9.2003
Vůz T3SUCS ev.č.7030 vypravený na linku 7 opouští smyčku Olšanské hřbitovy. | 3.8.2006
V nedaleké Jičínské ulici byly na spádu takřka 50‰ odstavovány vlaky linky 2, která zde měla konečnou zastávku, což nebylo příliš šťastným řešením. I z tohoto důvodu byla vybudována jednokolejná bloková smyčka Flora, umístěná do ulic Hradecká a Slezská. Zprovozněna byla 22. dubna 1920. Díky napojení vjezdové části z Vinohradské jednokolejným trojúhelníkem a výjezdu do Jičínské ulice pouze obloukem k Orionce smyčka bez následujících manipulací umožňovala obracení vlaků od Orionky k Orionce, případně pravé odbočení z Vinohradské od Muzea do Jičínské a levé odbočení od Strašnic do Jičínské (které šlo samozřejmě realizovat také s pomocí křižovatky Flora). Protože však její situování do rušných ulic nebylo k dlouhodobějšímu odstavování tramvajových vlaků vhodné, vyprojektovaly Elektrické podniky novou smyčku, umístěnou do nedalekého parku na náměstí Jiřího z Lobkovic. Bloková smyčka Flora zanikla 3. září 1929 poté, co ji ke stejnému datu nahradila právě smyčka Olšanské hřbitovy.

Smyčka Olšanské hřbitovy byla původně zcela dvoukolejná, tj. protisměrně pojížděná, obdobně jako např. smyčka Divoká Šárka, uzpůsobená obracení vlaků od Flory. Navíc byla doplněna kolejovým obloukem umožňujícím v levostranném provozu vjezd do smyčky od strašnické vozovny. Po zavedení pravostranného provozu, pravděpodobně hned v roce 1939, byl oblouk přepojen na druhou kolej a zřejmě dodatečně, snad až v roce 1940 či dokonce 1941 byl do smyčky doplněn kolejový přejezd podle projektu z roku 1939. Podle vzpomínek pamětníka byla údajně někdy na konci 50. let vyjmuta sjezdová výhybka oblouku, zatímco rozjezdová od Strašnic nadále zůstala.

V průběhu roku 1962 probíhala rekonstrukce smyčky Olšanské hřbitovy na jednokolejnou s předjízdnou kolejí, pojížděnou proti směru hodinových ručiček. Během rekonstrukce byl zrušen oblouk od Strašnic do smyčky. Přestavba proběhla za minimálního omezení provozu pouze s dvěma nočními výlukami z 11. na 12. července a z 13. na 14. července.

Až v souvislosti s výstavbou metra a úpravami tratě v okolí křižovatky Flora byly do smyčky k 17. prosinci 1979 doplněny chybějící oblouky umožňující její používání ve směru od Strašnic.

Na vnější koleji smyčky byly zřízeny výstupní a nástupní zastávky, ale protože ani jedna nebyla opatřena nástupním ostrůvkem, v praxi se příliš nevyužívaly. Tramvajový vlak obracející ve smyčce od Flory tak cestující vysazoval již na Floře. Protože však změna linkového vedení plánovaná v roce 1998 počítala s ukončením pravidelné linky ve smyčce, byl v prostoru první zastávky zřízen z použitých velkoplošných panelů BKV ostrůvek pro výstup cestujících a tramvaje manipulovaly v přední části koleje. Pokud ve smyčce obrací vlaky ve směru od Želivského, musí mít nástupní zastávku zřízenou a v zastávce Želivského. V současnosti jsou však využívány obě koleje a na koleji vnitřní samozřejmě cestující vystupují do prostoru vnější koleje.

V závěru roku 2011 proběhla oprava vjezdového a výjezdového trojúhelníku, během níž bylo doplněno elektrické ovládání obou rozjezdových výhybek ve smyčce.

Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 8 vozů typu T.

Vjezd do obratiště umožňuje trojúhelník s rozjezdovými elektromagnetickými výhybkami s pružnými jazyky z obou traťových směrů. Od Flory nese výhybka ev.č.272, od Želivského pak ev.č. 321. Při jízdě od Flory vjezdová kolej odbočuje pravým obloukem, od Želivského levým obloukem, v němž překříží protisměrnou kolej. Překoná vozovku a následuje bloková sjezdová výhybka s pružnými jazyky obou vjezdových kolejí a bezprostředně za ní elektromagnetická bloková rozjezdová výhybka s pružnými jazyky ev.č.400 na vnitřní a vnější kolej smyčky. Za rozjezdovou výhybkou se koleje levým obloukem napřímí a přejdou do konstrukce velkoplošných panelů BKV. Na vnější koleji jsou umístěny obě zastávky, výstupní i manipulační. Přímá část každé z kolejí, sloužící k manipulacím tramvajových vlaků má délku cca 80 metrů. V levém oblouku následně obě koleje zamíří ke sjezdové blokové výhybce s pružnými jazyky, za níž je umístěna elektromagnetická bloková rozjezdová výhybka s pružnými jazyky ev.č.401 kolejového trojúhelníku, jenž umožňuje výjezd do obou traťových směrů - k Floře i Želivského. Při výjezdu k Floře opouští smyčku levý kolejový oblouk, překřižující protisměrnou kolej, při výjezdu ve směru k zastávce Želivského pak pravý kolejový oblouk. Sjezdové výhybky do obou směrů ze smyčky na tramvajovou trať jsou s pružnými jazyky.

Vjezdová a výjezdová část smyčky je zřízena klasickou konstrukcí a kryt tvoří žulové dlažební kostky. Samotné odstavné koleje smyčky jsou vybudovány metodou velkoplošných panelů BKV.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:

 • Olšanské hřbitovy
  - výstupní zastávka, smyčka Olšanské hřbitovy, vnější kolej, výstupiště pro jeden vlak 2xT
 • Olšanské hřbitovy
  - manipulační zastávka, smyčka Olšanské hřbitovy, vnější kolej, nástupiště pro jeden vlak 2xT
 • Provozované linky na popisované smyčce:
  Na vnější koleji smyčky byla až do srpna roku 2012 ukončena linka 5, po změně linkového vedení od 1. září 2012 na obou kolejích manipulovaly vlaky linky 11, další změna k 1. červenci 2013 linku 11 prodloužila v pracovní dny do cca 20:00 hodin do smyčky Spojovací, ve zbylých provozních obdobích je zde linka 11 nadále ukončena. V nočním provozu není smyčka využívána.

  Fotocesta po smyčce Olšanské hřbitovy
  Rozjezdová výhybka do smyčky Olšanské hřbitovy od Flory, vjezdová kolej do smyčky odbočuje z Vinohradské ulice pravým obloukem. Pravým obloukem překračuje vozovku Vinohradské ulice vjezdová kolej do smyčky Olšanské hřbitovy od Flory. Pravým obloukem překračuje vozovku Vinohradské ulice vjezdová kolej do smyčky Olšanské hřbitovy od Flory. Sjezdová výhybka vjezdového trojúhelníku smyčky Olšanské hřbitovy v pohledu od Flory. Rozjezdová výhybka do smyčky Olšanské hřbitovy od Želivského, vjezdová kolej do smyčky odbočuje z Vinohradské ulice levým obloukem.
  Za rozjezdovou výhybkou ještě levý oblouk vjezdové koleje od Želivského musí překonat protisměrnou traťovou kolej od Flory. Za rozjezdovou výhybkou ještě levý oblouk vjezdové koleje od Želivského musí překonat protisměrnou traťovou kolej od Flory. Levým obloukem překračuje vozovku Vinohradské ulice vjezdová kolej do smyčky Olšanské hřbitovy od Želivského. Sjezdová výhybka vjezdového trojúhelníku smyčky Olšanské hřbitovy v pohledu od Želivského. Bezprostředně za sjezdovou výhybkou vjezdového trojúhelníku následuje rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky Olšanské hřbitovy.
  Za rozjezdovou výhybkou se vnitřní a vnější kolej smyčky Olšanské hřbitovy v levém oblouku postupně oddalují. Za rozjezdovou výhybkou se vnitřní a vnější kolej smyčky Olšanské hřbitovy v levém oblouku postupně oddalují. Za levými oblouky se vnitřní a vnější kolej napřimují. Přímý úsek vnitřní a vnější koleje smyčky Olšanské hřbitovy v prostoru výstupní zastávky. Přímý úsek vnitřní a vnější koleje smyčky Olšanské hřbitovy v prostoru výstupní zastávky.
  Přímý úsek vnitřní a vnější koleje smyčky Olšanské hřbitovy v prostoru manipulační zastávky. Přímý úsek vnitřní a vnější koleje smyčky Olšanské hřbitovy v prostoru manipulační zastávky. Obě koleje smyčky postupně spějí k levému oblouku, v němž se opět slučují do jediné koleje. V levém oblouku se vnitřní a vnější kolej smyčky postupně slučují. Pohled opačným směrem, proti směru jízdy, na obě koleje smyčky.
  V levém oblouku se vnitřní a vnější kolej smyčky postupně slučují. Sjezdová výhybka vnitřní a vnější koleje smyčky Olšanské hřbitovy. Za sjezdovou výhybkou následuje ihned rozjezdová výhybka ze smyčky Olšanské hřbitovy umožňující výjezd levým obloukem směrem k zastávce Flora a pravým k zastávce Želivského. Levý výjezdový oblouk k zastávce Flora překračuje vozovku Vinohradské ulice. Levý výjezdový oblouk k zastávce Flora překračuje vozovku Vinohradské ulice.
  Levý výjezdový oblouk k zastávce Flora křižuje protisměrnou traťovou kolej. Dokončení výjezdového oblouku ze smyčky Olšanské hřbitovy směrem k zastávce Flora s křížením protisměrné koleje a sjezdovou výhybkou. Pravý výjezdový oblouk k zastávce Želivského překračuje vozovku Vinohradské ulice. Pravý výjezdový oblouk k zastávce Želivského překračuje vozovku Vinohradské ulice. Ve sjezdové výhybce se výjezdová kolej ze smyčky Olšanské hřbitovy připojuje k traťové koleji mířící k zastávce Želivského.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022