Trať Muzeum - Můstek na Václavském náměstí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Muzeum - Můstek
na Václavském náměstí


Václavské náměstí je neodmyslitelnou součástí dějin Prahy. I po něm "kráčely" dějiny pražské tramvajové dopravy. Dolního okraje Václavského náměstí na Můstku se dotkla i první trať koňské dráhy, která byla uvedena do provozu 23. září 1875. Od 28. června 1883 přetínala Václavské náměstí zhruba v jeho středu, další z tratí koňky, vedená Vodičkovou a Jindřišskou ulicí. Po celé délce samotného náměstí se koňka rozjela až 20. května 1884.

Na Václavském náměstí je již jedenáct let v provozu nejstarší kolejový prostředek hromadné dopravy - koňka. | 1895
Koňská tramvaj na Václavském náměstí. Ve spodní části archivní pohlednice je zřetelně vidět rozplet koleje. | okolo 1895
Křižovatka na Můstku s nově zřízenými oblouky k Národnímu divadlu. | 1900
Václavské náměstí, v prvním období elektrických tramvají, kdy byly koleje blíž u chodníků. | po 1900
Václavské náměstí, v prvním období elektrických tramvají, kdy byly koleje blíž u chodníků. | 1901
Horní část Václavského náměstí před budovou Národního muzea ještě bez pomníku svatého Václava. | okolo 1905
Václavské náměstí s typickými řadami sloupů trolejové vedení u každé z kolejí. | 1908
Nechybí tu něco? Ale ano, dominanta náměstí, pomník svatého Václava! | 1910
Václavské náměstí, kdy koleje již nebyly přímo u chodníků, ale přesto ještě byly od sebe vzdálené 16 metrů. | po 1910
Václavské náměstí s typickými řadami sloupů trolejové vedení u každé z kolejí. | okolo 1910
Velká přestavba Václavského náměstí začíná... | 1927
Tramvajové koleje se postupně stěhují na střední zvýšené těleso. | 1927
Při přestavbě Václavského náměstí je živo i za pomníkem svatého Václava, kde je instalována nová kolejová křižovatka. | 1928
Na dokončeném Václavském náměstí se prezentuje souprava motorového vozu ev.č.2150 a dvou vlečných vozů. | 1929
Přeložení kolejí do středu náměstí na zvýšené těleso proběhlo v letech 1927 (většina náměstí) a 1928 (křižovatka u Muzea nad sochou sv. Václava). | 1929
Z Mezibranské ulice (kde je dnes vedena Severojižní automobilová magistrála) přijíždí na Václavské náměstí souprava motorového a vlečného vozu. | 1931
Z Mezibranské ulice (kde je dnes vedena Severojižní automobilová magistrála) přijíždí na Václavské náměstí v levostranném provozu souprava motorového a vlečného vozu. | 30. léta
Křižovatka u Muzea v době, kdy se ještě dalo z Václavského náměstí bez problému dojít k budově Muzea a v povzdáli stály, na rohu Vinohradské ulice obytné domy... | 30. léta
Pohled na tutéž křižovatku od hlavního nádraží. Pouliční restaurace a klid tomuto prostoru dominují... | 30. léta
Pomník svatého Václava vévodí celému Václavskému náměstí, kde došlo v roce 1927 ke sblížení osové vzdálenosti kolejí na standardní úroveň. | 30. léta
Pomník svatého Václava ve společnosti tramvají před budovou Národního muzea. | 1932
Pomník svatého Václava v obložení věnců ve společnosti tramvají před budovou Národního muzea. | 30. léta
Dopravní hašiš v okolí pomníku svatého Václava. Tramvaje přijíždí z Mezibranské ulice a odjíždí do Vinohradské ulice. | 30. léta
A ještě jednou okolí pomníku svatého Václava v levostranném provozu. | 30. léta
Toho dne tak byla uprostřed Václavského náměstí zřízena kolejová křižovatka obou tratí, které však nebyly nikdy za dobu své existence kolejově propojeny. Na Václavském náměstí bylo pouze křížení, nikdy však výhybka umožňující přejetí z jedné tratě na druhou. Koleje byly tehdy umístěny u okrajů středního pruhu Václavského náměstí, jemuž dominovala alej stromů. Osová vzdálenost kolejí byla tehdy takřka 9 metrů. Rostoucí dopravě přestalo v polovině devadesátých let předminulého postačovat tehdejší uspořádání komunikací a došlo ke zrušení středních alejí. Původně město uvažovalo o využití uvolněného středního pásu pro přeložení tramvajové tratě, ale nakonec došlo k opačnému postupu a koleje se ocitly při krajích chodníků a osová vzdálenost se zvýšila na v pražské síti rekordních 19 metrů. V polovině 90. let předminulého století předložil majitel koňky návrhy na zřízení spojovacích oblouků od budovy Národního muzea do Vodičkovy ulice, ale jak již je uvedeno v předešlém textu - ke zřízení těchto ani jiných spojovacích oblouků na styku Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí nikdy nedošlo.

V roce 1900 byla 14. května byla trať na Václavském náměstí elektrifikována a v rámci této přestavby se koleje k sobě opět trochu přiblížily, na vzdálenost 16 metrů. Zároveň došlo k propojení Václavského náměstí oblouky k Národnímu divadlu a u Muzea byly koleje napojeny k hlavnímu nádraží a do Mezibranské ulice.

Již naši předci zažívali nárůst automobilové dopravy a také oni se snažili o určitou formu podpory hromadné dopravy. V roce 1927 prošlo celé Václavské náměstí další velkou přestavbou, při níž byly koleje elektrické tramvaje přeloženy do středu náměstí, na zvýšené těleso. Osová vzdálenost byla snížena na 2,8 metru, okolo pomníku svatého Václava se zvyšovala až na 12 metrů. Tramvajové těleso mělo šířku 5 metrů, v prostoru zastávek 7 metrů a okolo sochy svatého Václava až 18 metrů.

Od 21. ledna 1930 byl na křižovatce s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí uveden do činnosti první pražský automatický semafor.

Stále vzrůstající hustota tramvajového provozu donutila Elektrické podniky v roce 1947 k radikální úpravě kolejové křižovatky na Můstku. Aby došlo k urychlení provozu, byly ve směru od Národního muzea a náměstí Republiky zřízeny třetí předjízdné koleje, urychlující stanicování a průjezd souprav křižovatkou, bez vzájemného zdržování. V Praze byly v následujících letech zřízeny ještě dvě křižovatky této koncepce - u Letenského tunelu a na Prašném mostě.

Snaha o oddělení množství pěších od silné povrchové dopravy vedla v šedesátých letech k rozhodnutí o zřízení podchodu pod křižovatkou s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí, ve středu náměstí - v místě, kde se stýkaly dvě velmi významné tramvajové tratě. Jejich dlouhodobé vyloučení pro výstavbu podchodu nepřicházelo v úvahu. Došlo proto k odvážnému rozhodnutí - převést tramvajovou dopravu na křižovatkový most, které znamenalo pouze krátkodobější přerušení provozu během jeho instalace a následného snesení v roce 1967, respektive 1968. Nejprve samozřejmě musely být vytrhány části tramvajových tratí na Václavském náměstí v okolí kolejového křížení. Poté došlo k instalaci konstrukce čtyř ramen mostu a střední konstrukce, na níž byla umístěna samotná kolejová křižovatka. Most nebyl určen pro automobily, čemuž odpovídaly pouze na pražcích umístěné koleje (podobně jako na trojském tramvajovém mostě). Pouze samotná kolejová křižovatka byla zakryta. Samotná výstavba podchodu proběhla pod mosty, na nichž byl čilý tramvajový provoz.

V letech 1969 - 1973 byla z povrchu budována stanice metra C Muzeum a navazující podchod pod komunikací u Národního muzea. Tramvajová doprava byla postupně převáděna na provizorní přeložky, vedené obousměrně vždy z jedné strany pomníku svatého Václava. Mezi roky 1976 - 1978 se mostní provizorium - podobné tomu ze středu Václavského náměstí - objevilo pro změnu na Můstku. Probíhala zde totiž výstavba stanice metra trasy A Můstek, jejíž druhý výstup byl napojen na původní podchod pod středem Václavského náměstí.

Po létech omezení a ústrků byl koncem roku 1978 provoz tramvají na Václavském náměstí obnoven ve své takřka původní podobě před zřízením obou mostních provizorií a všelijakých dočasných přeložek. Samotné zahájení provozu linky metra A v létě 1978 z Dejvic na Náměstí Míru ještě tramvajovou dopravu na náměstí příliš nepoznamenalo, zato její prosincové prodloužení o dva roky později do stanice Želivského přineslo tramvajím na Václavském náměstí definitivní zánik. Ačkoliv druhý provozní úsek tratě A z Náměstí Míru do stanice Želivského byl uveden do provozu 19. prosince 1980, tramvaje opustily náměstí už 13. prosince, protože bylo nutné v zájmu zachování tramvaje na Vinohradské třídě vybudovat nové kolejové propojení z ulice Vinohradské do ulice Škrétovy. Dne 13. prosince 1980 tak tramvaje Václavské náměstí v podélném směru opustily a jen reznoucí koleje zůstaly v zemi jako memento až do roku 1982, kdy byly nahrazeny záhonem, který mnohým slouží spíše jako WC.

O pár let později, 4. července 1985, byla zrušena i trať v ulici Na Příkopě, která se Václavského náměstí dotýkala při jeho spodním okraji. Jedinou tratí, která na Václavském náměstí zůstala, je ta z Vodičkovy do Jindřišské ulice, která náměstí jen křižuje.

Podle toho, jak se politici zrovna vyspali, buď s návratem na náměstí počítají, nebo nepočítají. Jednou jim vadí troleje, jindy koleje a jindy zas něco jiného. Jednou se tedy tramvaje na náměstí vrátí, jindy to vezmou kolem hlavního nádraží.

A tak se pojďte - alespoň s pomocí starých záběrů z pohlednic, soukromých fotografií, archivů a časopisů - porozhlédnout po stoleté (bez tří let) historii tramvajové dopravy na Václavském náměstí v jeho podélném směru...

Již v dobách I. republiky začínalo Václavské náměstí připomínat parkoviště... | 30. léta Okolí Národního muzea. | 30. léta V Československu se až do roku 1939 jezdilo vlevo. Po obsazení části republiky Německem byl pravostranný provoz v Protektorátu Čechy a Morava zaveden dnem 17. března 1939, v Praze ale až od neděle 26. března 1939 od 3 hodin ráno. Snímek zachycuje ještě levostranný provoz pěkně se zastávkami tramvají vždy před rozvětvením. | 30. léta Okolí pomníku svatého Václava. | 30. léta Na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulice za dob první republiky cestující s bolavými zuby vyskočil z jedoucí tramvaje a hned jej ošetřil MUDr.Kňourek, pak jste si u Bati koupili nové boty, přes náměstí u Rothberga koupili nový oděv a hned vedle u pojišťovny Generali pojistili... | 30. léta
Snímek z okolí pomníku svatého Václava zachycuje původní podobu dnešního Domu potravin. | 30. léta Letecký snímek Václavského náměstí z doby před okupací Československa nacisty. | 1938 Poválečná idyla na Václavském náměstí. Z prostoru po vybombardovaném Domě potravin se Národní muzeum s tramvajovou soupravou fotografovalo obzvláště dobře. | 1946 Zasněžená idylka u pomníku svatého Václava s výhybkářským stanovištěm. | 1946 Na Můstku byly zřízena třetí předjízdná kolej pro urychlení dopravy. | 1947
Na Můstku byly zřízena třetí předjízdná kolej pro urychlení dopravy. | 1947 Dopravní ruch na Václavském náměstí. | 40. léta} Křižovatka Můstek po zřízení předjízdných kolejí směrem k náměstí Republiky. | po roce 1947 Křižovatka u Muzea. | 40. léta Křižovatka u Muzea. | 50. léta
Okolí pomníku svatého Václava. | 50. léta Křižovatka u Muzea ještě bez stanoviště výhybkáře... | 50. léta Křižovatka u Muzea již se stanovištěm výhybkáře... | 50. léta Střed Václavského náměstí. | 50. léta Křižovatka na Můstku. | 50. léta
Křižovatka u Muzea. | 50. léta
Křižovatka u Muzea. | 50. léta Střední část Václavského náměstí s hustým provozem tramvají. | 50. léta U Muzea právě probíhá údržba kolejové křižovatky během rušného provozu tramvají. | po roce 1950 Zima na Václavském náměstí. | 1951 Dopravní ruch na Můstku. | 50. léta
Václavské náměstí s hustým provozem tramvají a trolejbusem odbočujícím v levé části do Krakovské ulice. | 1952 Dopravní ruch na Můstku. | 50. léta Dopravní ruch ve středu Václavského náměstí. | 50. léta Noční idylka u pomníku svatého Václava, v popředí jsou k zahlédnutí troleje úseku hlavní nádraží - Mezibranská ulice. | 1961 Fotograf pořizující záběr z rampy Národního muzea měl velké štěstí, okolo pomníku svatého Václava zrovna projíždí k Můstku nákladní tramvaj a v protisměru stanicuje vlak linky 19. | 60. léta
Dopravní ruch na Můstku. | 60. léta Horní část Václavského náměstí. | 60. léta Střední část Václavského náměstí. | 60. léta Československo-sovětské přátelství bylo tou dobou ještě v kurzu na takřka každé fasádě... | 60. léta Jiný úhel pohledu na střední křižovatku na Václavském náměstí. | 60. léta
Dispečersko-výhybkářská idylka u svatého Václava. | 60. léta Fotografie leckdy dokáže kouzla. Vhodně zvolené postavení a úhel záběru a pomník svatého Václava jakoby ani před Národním muzeem nestál. | 60. léta U svatého Václava. | 60. léta U Národního muzea se sjížděly tramvaje ze čtyř směrů, od hlavního nádraží, z Vinohradské, Mezibranské ulice a z Václavského náměstí. Tento propletenec řešily dva kolejové trojúhelníky v bezprostřední blízkosti. | 60. léta Uprostřed Václavského náměstí se tramvajové koleje po celou dobu jen křižovaly. | 60. léta
U Národního muzea nám turisté tvoří křoví tramvajím. | 60. léta Na Můstku fotograf pořídil snímek křižovatky s množstvím tramvají a přijíždějícím vlakem linky 22. | 60. léta Chvíli si počkal a pak tu dvacetdvojku vyfotil i samostatně. | 60. léta
Křižovatka u sochy svatého Václava s projíždějícím vlakem linky 23. | 60. léta
Křižovatka na Můstku s linkou 11. | 60. léta V roce 1967 začala ve středu Václavského náměstí výstavba podchodu zcela klasicky, likvidací původní křižovatky. | 1967 Pohled z mostního provizoria nad budovaným podchodem k Národnímu muzeu. | 1967 Práce na výstavba podchodu jsou v plném proudu, tramvaj přejíždí Václavské náměstí do Jindřišské ulice. | 1967 Pohled na mostní provizorium, na němž se setkala souprava dvounápravového motorového a vlečného vozu s vozem typu T3, z nadhledu. | 1967
Souprava vozů T3 na lince 15 přejíždí mostní provizorium do Jindřišské ulice. | 1967 Vůz T3 přejíždí kolejovou křižovatku na mostním provizoriu do Vodičkovy ulice. | 1967 Sólo vůz T3 sjíždí z mostního provizoria do Jindřišské ulice. | 1967 Souprava vozů T3 vypravená na linku 22 a vedená vozem ev.č.6428 sjíždí z mostního provizoria směrem k Můstku. | 1967
Pohled na Václavské náměstí v době výstavby podchodu ve střední části náměstí od sochy svatého Václava. | 1967 Fotograf ušel pár metrů, otočil se a vyfotografoval Václavské náměstí tentokrát směrem k Národnímu muzeu. | 1967 Snímek z doby po srpnu roku 1968. Svědčí o tom linka 19 odbočující vlevo, tmavě natřené sloupy osvětlení a nedokončená vozovka po výstavbě podchodu ve středu náměstí. | 1968 Atypický zastávkový sloupek byl v zastávce na Můstku do roku 1973. | 1969 Podchod ve středu náměstí byl právě dokončen. Stanicuje tu vůz T3 ev.č.6477 a na atypickém zastávkovém sloupku (který tu byl do roku 1973) chybí čísla linek. | 1969
Fotograf opět chvilku počkal a na stejném místě jako u předešlého snímku vyfotografoval tentokráte vůz ev.č.6253 na lince 20. | 1969 Tramvajové zastávky u svatého Václava v pohledu z budovy Národního muzea. | 70. léta Nad již nepoužívanými kolejemi z Mezibranské ulice nevisí trolej, ze zastávky se vytratila typická výhybkářská budka. Postupná likvidace tramvají na Václavském náměstí začíná... | 1969 Do zastávek ve středu Václavského náměstí vjíždí souprava dvounápravových vozů na lince 23. | 70. léta Dlouholeté uspořádání tramvajových zastávek u svatého Václava v pohledu k budově Národního muzea. | 70. léta
Podle šedobíle natřených sloupů osvětlení se dá datovat tento snímek. O rok později je zde již staveniště metra a tramvaje jezdí po pravé straně pomníku svatého Václava. | 1969 Trati od hlavního nádraží na Václavské náměstí zbývají dva roky do likvidace. Rušení tramvajového provozu na Václavském náměstí pokračuje... | 1969 Výstavba metra C je v plném proudu, hloubený tunel od hlavního nádraží je takřka dokončen. | 1970 Zastávky u podchodu pod středem Václavského náměstí, okolo pomníku svatého Václava již tramvaje jezdí obousměrně po jeho levé straně. | 1971 Zastávka tramvají Muzeum s vlakem linky 29 vedeným vozem T3 ev.č.6782. | 1972
Pohled na obousměrný objezd pomníku svatého Václava z nadhledu. | 1971 Hustý provoz s pozvolna dominujícími vozy T3 na křižovatce Můstek. | 1972 Stavba podchodu u budoucí stanice metra Muzeum, tramvaje objíždí pomník sv.Václava jen z jedné strany. | listopad 1972 Vozy T3 přebírají vládu nad tramvajovou dopravou, pomník svatého Václava se objíždí zprava. | 1973
Záběr od pomníku svatého Václava, z něhož je patrný obousměrný objezd levé strany pomníku (při pohledu zády od pomníku). | 1973 Tramvaje se vrátily před budovou Federálního shromáždění do takřka normálního stavu provozu. Jen ty koleje k hlavnímu nádraží a do Mezibranské ulice chybí.... | 1976 U pomníku svatého Václava je provoz tramvají obnoven v normálním stavu, zato v dolní části pokračuje výstavba trasy metra A. | 1976 Dlouholeté uspořádání tramvajových zastávek u svatého Václava v pohledu k budově Národního muzea. | 70. léta I na Můstku jsou tramvaje vedeny po provizorních přeložkách... | 1976
A je tu konec.... Úplně poslední tramvaj (sněhový pluh) na Václavském náměstí. | 13.12.1980
Opuštěné tramvajové koleje mezi budovami Národního muzea a Federálního shromáždění za pár týdnů řeknou pražským ulicím sbohem. | 1982 Nejen autojeřáby Dopravního podniku nastoupily na likvidaci tramvajové tratě na Václavském náměstí... | 1982 ...na jejich likvidaci nastoupilo i množství dělníků. | 1982 Koleje dva roky rezly opuštěné v zemi. Teď přijely autogeny a i koleje se loučí s Václavským náměstí... | 1982 Likvidace tramvajové tratě u pomníku sv.Václava. | 1982
Likvidace tramvajové tratě u pomníku sv.Václava. | 1982 Likvidace tramvajové tratě u pomníku sv.Václava. | 1982 Likvidace tramvajové tratě na Václavském náměstí u výstupů z podchodu pod náměstím, který byl následně propojen se stanicí metra A. | 1982 Likvidace tramvajové tratě ve spodní části Václavského náměstí u předjízdné koleje na Můstku. | 1982 Na Václavském náměstí jsou od roku 2001 v podélném směru opět položeny koleje a na ně umístěny vozy ev.č.2077 a 1429, sloužící jako restaurace. Blýská se na lepší časy? | 27.12.2003
Tramvaje na Václavském náměstí se stále připomínají... Při přípravě rekonstrukce tramvajové trati ve Vodičkově a Jindřišské ulici byly v těsné blízkosti křížení s tratí nečekaně odkryty zbytky tramvajové trati vedoucí v podélném směru Václavského náměstí. | 29.4.2014
Zbytky tratě zlikvidované v roce 1982. | 29.4.2014 Zbytky tratě zlikvidované v roce 1982. | 29.4.2014 Zbytky tratě zlikvidované v roce 1982. | 29.4.2014 Zbytky tratě zlikvidované v roce 1982. | 29.4.2014 Zbytky tratě zlikvidované v roce 1982. | 29.4.2014
Dej přednost v jízdě na Václavském náměstí... Tramvajím? Snad jednou ano... | 29.4.2014


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022