Výměna oblouku Škrétova v roce 2011

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výměna oblouku Škrétova v roce 2011


Dodávky sériových vozů Škoda 15T ForCity, pokračující v roce 2011 v rychlém sledu za sebou, vyvolávají mimo jiné také úpravy co největšího možného počtu tramvajových tratí, pojížděných linkami, na něž by vozy Škoda 15T ForCity měly být nasazeny. Jedno z těchto problémových míst dosud bránících nasazení vozů Škoda 15T ForCity na linku 11, se donedávna nacházelo mezi zastávkami Muzeum a I. P. Pavlova.

Souprava vozů T3SU ev.č.7010+T3SUCS ev.č.7088 vypravená na linku 11 projíždí okolo odkrytého oblouku připraveného na noční výměnu. | 9.3.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7083+7084 vypravená na linku 11 opustila omezenou rychlostí oblouk Škrétova, na vedlejší koleji pracovních jednotky Dopravní cesta Tramvaje dokončují odkrývání koleje před její noční výměnou. | 9.3.2011
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9067 vypravený na linku 11 projíždí podél odkryté koleje oblouku Škrétova. | 9.3.2011
Na noční výměnu kolejové konstrukce vrchní stavbou připravený oblouk byl uložený na boso, tzn. nebyl nijak fixován k podkladu. | 9.3.2011
Po nočním zásahu pracovníků vrchní stavby je oblouk již vyměněný a na trati může probíhat denní provoz. | 10.3.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8395+8397 vypravená na linku 11 najíždí od Muzea do vyměněného oblouku Škrétova. | 10.3.2011
Dokončování povrchové úpravy kolejiště oblouku Škrétova. | 12.3.2011
Dokončená výměna oblouku Škrétova od Muzea se zákrytem ze štěrkové drtě. | 12.3.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7031+7038 vypravená na linku 11 projíždí odkrytým obloukem Škrétova od Muzea. | 9.3.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8363+8362 vypravená na linku 11 projíždí odkrytým obloukem Škrétova. | 9.3.2011
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9093 vypravený na linku 11 projíždí odkrytou kolejí oblouku Škrétova. | 9.3.2011
Na noční výměnu kolejové konstrukce vrchní stavbou připravený oblouk byl uložený na boso, tzn. nebyl nijak fixován k podkladu. | 9.3.2011
I nový oblouk je usazen na boso... K jeho fixaci ve správné poloze slouží pouze malé kotvy v podobě železné kulatiny. | 10.3.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7035+7055 vypravená na linku 11 projíždí vyměněným obloukem Škrétova. | 10.3.2011
Dokončená výměna oblouku Škrétova od Muzea se zákrytem ze štěrkové drtě. | 12.3.2011
Součástí výměny oblouku Škrétova bylo také odříznutí možných kolizních částí obrubníků v blízkosti tramvajové koleje. | 12.3.2011
Trať ve Škrétově ulici pochází z roku 1966. Při výstavbě metra v sedmdesátých letech minulém století a tím související výstavbě 2. severojižní magistrály, došlo v oblasti Muzea, k nevratným změnám. Tomu se musela přizpůsobit i tramvajová trať, která byla nejprve v roce 1978 v místě měněného oblouku přeložena do současné polohy. Když pak byla v prosinci 1980 zrušena trať na Václavském náměstí, bylo vyrušeno i kolejové propojení u Vinohradské ulice a nahrazeno prostými oblouky. Svému účelu tedy sloužil oblouk ve Škrétově ulici více než 30 let a výměnu si nepochybně zasloužil, navíc nad ním visela omezená rychlost do 15 km/h a zákaz potkávání pro vozy KT8D5.

Práce na výměně oblouku Škrétova byly zahájeny v pondělí 7. března 2011 přípravnými pracemi a opravné práce rozděleny do dvou výlukových etap - jedné noční a jedné denní. Přípravné práce spočívaly v odstranění vrchního lehkého asfaltového zákrytu a očištění kolejnic od zbytného štěrku za plného provozu tramvají a pokračovaly až do dopoledních hodin ve středu 9. března.

Pozorný pozorovatel si při pohledu na přiložené fotografie všimne jedné zajímavosti- celý původní oblouk je zde položen tzv. "na boso" - tj. rozchod je zajištěn pouze pomocí rozpor a oblouk není ukotven k pražcům ani podkladní betonové desce, je pouze usazen na zhutnělý podklad. Novější návazná část, přiléhající ke křižovatce s Anglickou, je ukotvena pomocí plastových svěrek do betonových pražců.

Výměnou prošel pouze oblouk v uvedeném směru, tedy od Muzea k I.P.Pavlova. Aby nebyl tramvajový provoz omezen a jelikož daným místem neprojíždí žádná noční linka, využilo se této výhody k naplánování stavebních prací v noční výluce z 9. na 10. března s mírným přesahem do podvečerního provozu. Během noci proběhla výměna konstrukce a s ranním výjezdem již spoje využívaly novou konstrukci. Stejně jako v předchozím případě je jízdní dráha opět položena na boso, aby však nedocházelo k nežádoucím pohybům konstrukce, jsou na vybraných místech vně oblouku umístěny lehké kotvící prvky korigující pulzující pohyb konstrukce a zachování oblouku ve správné poloze.

V sobotu 12. března pokračovaly práce denní výlukou z důvodu nutné úpravy povrchů vozovek a jejich frézování i ve druhé koleji, sloužící za účelem zajištění potřebného průjezdného profilu pro vozy Škoda 15T ForCity. Výluky se též využilo k dalším doplňkovým údržbovým pracím jako jsou broušení kolejnic v přilehlých úsecích a revize srdcovek na křižovatce Tylovo náměstí.

Jelikož vlivem teplotní roztažnosti docházelo v minulosti k pohybu neupevněných kolejnicových pásů a následně deformacím asfaltového krytu tramvajového tělesa, který se musel neustále opravovat, tvoří kryt v nové podobě pouze jemný štěrk. Pozitivním efektem je vizuální vzkaz pro řidiče automobilů jedoucí Škrétovou, že po tramvajovém tělese se opravdu nejezdí a již si tudy nemohou zkracovat cestu směrem k Vinohradské.

Stavba byla pokryta z vlastních zdrojů Dopravního podniku a provedena v režii vrchní stavby pod vedením Tomáše Šilhana a pracovníků party Ondřeje Masopusta.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022