Trojúhelník Zvonařka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trojúhelník Zvonařka


Souprava vozů T3 ev.č.6602+6608 na výlukové lince 32 vjíždí z Bělehradské ulice do Šafaříkovy ulice
Souprava vozů T3 ev.č.6500+6527 na výlukové lince 32 projíždí obloukem ze Šafaříkovy do Záhřebské ulice
Za předobraz dnešní kolejového trojúhelníku by se dala považovat trať koňské dráhy, která do Šafaříkovy ulice přivedla kolejovou dopravu 20. května 1884. Trať vedla Šafaříkovou ulicí k hornímu konci Nuselských schodů. V Šafaříkově ulici byl umístěn kolejový přejezd, a na konci tratě pak výhybka s kusou kolejí. Kousek za kolejovým přejezdem odbočovala z tratě vjezdová kolej do vozovny Zvonařka, která byla v provozu v letech 1884 - 1900. V roce 1904 byl pozemek prodán továrníkovi O. Skřivanovi, který nechal objekty vozovny zbourat a na pozemku vystavěl nové budovy. Trať byla v roce 1900 elektrifikována. 9. září 1904 byl celý koncový úsek zrušen a do Šafaříkovy ulice byla zaústěna pouze kusá kolej o délce cca 100 metrů k odstavování vlečných vozů. V roce 1967 byl celý prostor pro tramvajovou dopravu rehabilitován. V okolí se postupně likvidovala jedna trať za druhou a manipulačních možností k obracení tramvají ubývalo. Centrální prostor města však neskýtal možnosti na výstavbu nové smyčky a hledaly se proto nové varianty. V době, kdy již na pražské koleje léta vyjížděly první jednosměrné tramvajové vlaky typu T tak bylo rozhodnuto o zřízení vratného trojúhelníku Zvonařka. Do provozu byl uveden 29. června 1967. Deponovací kapacita obratiště (bez možnosti průjezdu nejen pro ostatní vlaky, ale i veškerou dopravu v ulici) činí 16 vozů typu T.

Souprava vozů T3 ev.č.6527+6500 na výlukové lince 32 při couvání z vrcholu trojúhelníku v Záhřebské ulici na druhý v ulici U Zvonařky
Souprava vozů T3 ev.č.6529+6655 na výlukové lince 32 manipuluje v prostoru ulice U Zvonařky
Vjezd do obratiště nám umožňuje pouze ve směru od Tylova náměstí rozjezdová elektromagnetická výhybka ev.č. 317 s pružnými jazyky. Trať pokračuje rovným úsekem v podobě klasické dvoukolejné tratě Šafaříkovou ulicí až k Záhřebské ulici. Do ní vjezdová kolej odbočí levým obloukem a překříží výjezdovou kolej z obratiště. Následuje zajišťovací výhybka, jejíž čepové jazyky tramvajový vlak při příjezdu vždy rozřízne a ty se samy přestaví zpět do druhého směru. Na přímé kusé koleji v Záhřebské ulici je umístěna výstupní zastávka. Řidič zde přejde na zadní stanoviště tramvajového vlaku a levým obloukem couvá přes Šafaříkovu ulici do ulice U Zvonařky, kde je druhý vrchol trojúhelníku v podobě druhé kusé koleje. I zde musí koly rozříznout čepové jazyky zajišťovací výhybky, které se po jeho průjezdu samočinně vrací do druhého směru, na výjezdovou kolej. Řidič se vrátí do čela vlaku a vyjíždí z manipulačního prostoru, překříží oblouk vjezdové koleje do Záhřebské ulice a zhruba v polovině Šafaříkovy ulice je umístěna nástupní zastávka. Výjezdová kolej pokračuje souběžně s vjezdovou v podobě dvoukolejné trati Šafaříkovou ulicí až ke křižovatce s ulicí Bělehradskou, kde se ve výhybce s pružnými jazyky napojuje na tramvajovou trať.

Celé obratiště, včetně vjezdové tratě a kolejových konstrukcí na Bělehradské ulici je zřízeno klasickou konstrukcí kolejnic na příčných pražcích s krytem ze žulových dlažebních kostek.

Souprava vozů T3 ev.č.6516+6517 na výlukové lince 32 vyjíždí z prostoru kusé koleje v ulici U Zvonařky
Souprava vozů T3 ev.č.6516+6517 na výlukové lince 32 vyjíždí z prostoru obratiště Zvonařka zpět do Bělehradské ulice
Zastávky umístěné na popisované smyčce:
Zvonařka - 1 občasná výstupní a 1 občasná nástupní zastávka.

Provozované linky na popisované smyčce:
Obratiště je využívané zejména při tramvajových výlukách v oblasti. S ohledem na skutečnost, že motoristé naprosto ignorují pravidla silničního provozu a parkují na tramvajových kolejích, je jeho využívání mimo období, kdy je obratiště využíváno pravidelně (a na průjezdnost dohlíží policie), zcela nemožné a nedá se tedy využívat ani k operativnímu obracení.

Fotocesta po obratišti Zvonařka
Trojúhelník Zvonařka Trojúhelník Zvonařka Trojúhelník Zvonařka Trojúhelník Zvonařka Trojúhelník Zvonařka
Trojúhelník Zvonařka Trojúhelník Zvonařka Trojúhelník Zvonařka Trojúhelník Zvonařka Trojúhelník Zvonařka
Trojúhelník Zvonařka Trojúhelník Zvonařka Trojúhelník Zvonařka Trojúhelník Zvonařka Trojúhelník Zvonařka
Trojúhelník Zvonařka Trojúhelník Zvonařka


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022