Křižovatka Karlovo náměstí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Karlovo náměstí


Tramvajová křižovatka na Karlově náměstí drží jedno pražské tramvajové prvenství - stala se totiž prvním pražským dvoukolejným trojúhelníkem.

Pohled na křižovatku Karlovo náměstí od Ječné ulice v době existence přímých kolejí na trať v Resslově ulici, sjezdová výhybka je ještě tzv.symetrická trojcestná, ve vzduchu se pak kříží tramvajové a trolejbusové troleje | 15.11.1970
Pohled na křižovatku Karlovo náměstí v době výstavby podchodu stanice metra B na Karlově náměstí s přeložkou tramvajové tratě | 1982
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7210+7211 na lince 9 projíždí obloukem křižovatky Karlovo náměstí k Moráni | 6.9.2003
Souprava vozů T3 ev.č.6963+6969 vypravená na linku 24 projíždí křižovatkou Karlovo náměstí od Lazarské k Moráni | 2.5.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7067+7032 vypravená na linku 22 odbočuje na Karlově náměstí od Moráně do Ječné ulice | 2.5.2004
Souprava vozů T3 vedená vozem ev.č.6141 vypravená na linku 16 odbočuje v křižovatce Karlovo náměstí od Ječné ulice k Moráni | 27.1.1993
Souprava vozů T3M ev.č.8092+8049 vypravená na linku 24 projíždí přímým úsekem křižovatky Karlovo náměstí od Moráně k Lazarské | 2.5.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9025 výjimečně vypravený na linku 23 odbočuje z Karlova náměstí do Ječné ulice | 2.5.2004
Pohled na původní uspořádání uličního profilu na Karlově náměstí od Resslovy ulice s obousměrným provozem v Ječné ulici v době, kdy se zde proháněly trolejbusy Škoda 8Tr v sousedství tramvají T3 | 1970
Pohled na křižovatku Karlovo náměstí od Spálené ulice během rekonstrukce | 24.8.1997
Setkání tramvajových generací v podobě vozu T3SUCS-DVC ev.č.7226 na lince 16 a historického dvounápravového vozu ev.č.351 | 20.10.2001
Souprava vozů T3 ev.č.6898+6905 vypravená na linku X-A, nahrazující linku metra A odbočuje na Karlově náměstí k zastávce Štěpánská | 7.9.2002
Souprava vozů T3 ev.č.6365+6363 vypravená na linku 18 projíždí křižovatkou na Karlově náměstí od Spálené k Moráni | 29.10.1996
Vůz T6A5 ev.č.8738 vypravený na linku 4 odbočuje z Ječné ulice k Lazarské | 17.10.2004
Souprava vozů T3M ev.č.8058+8036 vypravená na linku 24 míjí při jízdě přes křižovatku Karlovo náměstí k Lazarské soupravu vozů T3M ev.č.8032+8038 jedoucí na stejné lince opačným směrem | 19.12.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9118 vypravený na cvičnou jízdu pro nového řidiče projíždí křižovatkou Karlovo náměstí od Moráně k Lazarské | 2.6.2007

Již 4. února 1898 zahájily Elektrické podniky provoz na své druhé trati, vedoucí ze Spálené ulice přes Karlovo náměstí Ječnou ulicí na dnešní náměstí Míru. Při stavbě trati byly již v předstihu vloženy výhybky do zatím prostého oblouku budoucí křižovatky na Karlově náměstí. Samotný kolejový trojúhelník byl dokončen ještě v průběhu téhož roku a již 8. září byl uveden do provozu v souvislosti se zahájením provozu na nové tramvajové trati mířící Vyšehradskou ulicí k Botanické zahradě.

Přestože její tvar odpovídal dnešnímu stavu, křižovatka se ještě dále rozšiřovala. Po zahájení provozu na tramvajové trati v Resslově ulici ke 14. září 1924, dochází k jejímu zaústění do křižovatky přímou kolejovou větví do Ječné ulice a manipulačními oblouky ke Spálené ulici. Spojovací oblouky mezi Resslovou ulicí a Morání nebyly nikdy zřízeny.

S ohledem na minimální využívání byly v průběhu roku 1924 zrušeny manipulační oblouky spojující tratě v Ječné ulici s Vyšehradskou ulicí k Moráni, aby se mezi lety 1930 - 1937 dočkaly dočasného obnovení, opětovného zrušení a dalšího obnovení až k 27. srpnu 1953. Stále narůstající provoz automobilů po zahájení výstavby II. Severojižní magistrály přivádějící automobily Ječnou ulicí přes Karlovo náměstí na Jiráskův most stál za ukončením provozu na trati v Resslově ulici k 19. červenci 1979. Přesto křižovatka na Karlově náměstí ještě zůstávala v původní podobě se všemi odbočnými větvemi. Teprve k 13. dubnu 1980 došlo k odpojení zrušené tratě v Resslově ulici a úpravě křižovatky do podoby dvoukolejného trojúhelník, jako v počátcích provozu.

V souvislosti s výstavbou vestibulu stanice metra B Karlovo náměstí byl od 17. července 1981 přerušen provoz v oblouku vedoucím z Ječné ulice na Moráň. Ostatně od té doby byla tramvajová doprava na Karlově náměstí v období výstavby metra provozována na provizorních, částečně i jednokolejných přeložkách až do května 1984. Nikdy však nedošlo k dlouhodobému přerušení provozu. Teprve až po dokončení stropní desky vestibulu budoucího vestibulu stanice byly k 1. září 1984 opět zprovozněny spojovací oblouky z Ječné k Moráni. Vrchol křižovatky ústící do Ječné ulice byl přeložen ze středu Ječné ulice k severnímu chodníku, stejně jako samotná trať v celé Ječné ulici.

V roce 1997 prošla křižovatka kompletní rekonstrukcí, která částečně změnila její polohu s ohledem na nutnost zvětšení osové vzdálenosti protisměrných kolejí v obloucích s ohledem na požadavek zrušení potkávacích míst pro vozy KT8D5.

Křižovatka je po kompletní rekonstrukci z roku 1997 vybavena pouze elektricky ovládanými výhybkami s pružnými jazyky; ev.č. 411 od Tylova náměstí, ev.č. 412 od Moráně a ev.č. 413 od Lazarské. Sjezdové výhybky jsou také s pružnými jazyky. Kryt křižovatky tvoří velké žulové dlažební kostky. Přímý směr je navíc chráněn k hranici křižovatky podélnými prahy, zabraňujícími vjezdu automobilů ze sousední komunikace na tramvajové těleso.

V běžném provozu jsou pojížděny všechny směry této velmi zatížené křižovatky, kterou v dopravní špičce projede za pouhou 1 hodinu 147 tramvajových vlaků 10 denních tramvajových linek.

Fotocesta po křižovatce Karlovo náměstí
Od Moráně pokračuje přímý směr křižovatky Karlovo náměstí do Lazarské, pravý oblouk k zastávce Štěpánská Pohled na křižovatku Karlovo náměstí od zastávky Štěpánská, levý oblouk míří na Moráň, pravý do Lazarské Rozvětvení křižovatky Karlovo náměstí od Lazarské, levý oblouk míří k zastávce Štěpánská, přímý směr pokračuje na Moráň


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022