Smyčka Červený Vrch

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Červený Vrch


Souprava vozů T3SU ev.č.7015+T3 ev.č.6708 vypravená na linku 26 vjíždí do smyčky Červený Vrch. | 11.6.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8352+8353 vypravená na linku 18 vjíždí do smyčky Červený Vrch. | 8.10.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7052+7045 na lince X-A s již regulérním označením ve smyčce Červený Vrch. | 5.10.2002
Soupravy vozů T3SUCS ev.č.7120+7121 na lince 20 a ev.č.7194+7195 na lince 26 před prostorem nástupních zastávek smyčky Červený Vrch. | 11.6.2003
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7198+7199 na lince X-A, označované v prvních dnech provozu ještě standardním číslem 23, a vůz T3SUCS ev.č.7187 na lince 2 v prostoru nástupních zastávek. | 23.8.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9004 vypravený na linku 1 v nástupní zastávce vnitřní koleje smyčky Červený Vrch. | 8.10.2005
Barevně nesourodá souprava vozů T3SU ev.č.7013+T3 ev.č.6687 vypravená na linku 26 zkrácenou do smyčky Červený Vrch opouští nástupní zastávku vnitřní koleje. | 10.6.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9023 vypravený na linku 1 opouští smyčku Červený Vrch. | 8.10.2005
Prostor kolejiště snesené smyčky Červený Vrch obsadily volně ložené velkoplošné panely BKV, sloužící jako jakási provizorní vozovka... | 23.10.2010
Na obou koncích odříznuté koleje umožňovaly tramvajím vjezd a výjezd do a z prostoru smyčky Červený Vrch přes jízdní pruhy Evropské ulice. | 23.10.2010
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7142+7143 vypravená na odkloněnou linku 18 vjíždí do smyčky Červený Vrch. | 8.10.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9013 vypravený na linku 1 na vjezdové koleji smyčky Červený Vrch. | 8.10.2005
Souprava vozů T3M ev.č.8039+8021 vypravená na linku 8 manipuluje na vnější koleji smyčky Červený Vrch. | 11.6.2005
Setkání soupravy vozů T6A5 ev.č.8633+8634 vypravené na linku 20 a manipulující na vnější koleji se soupravou vozů T3SUCS ev.č.7063+7065 vypravené na linku 26 na vnitřní koleji smyčky Červený Vrch. | 6.6.2006
Vozy T6A5 ev.č.8630 a ev.č.8683 vypravené na linku 2 u vnější a vnitřní nástupní zastávky smyčky Červený Vrch. | 10.1.2003
Mimořádně vzácné setkání dvou provozuschopných vozů RT6N1 ev.č.9104 a 9102 vypravených na cvičné jízdy v prostoru nástupních zastávek smyčky Červený Vrch. | červen 1997
Souprava vozů T3 ev.č.6780+6781 vypravená na odkloněnou linku 18 opouští smyčku Červený Vrch. | 14.3.2005
S velkou slávou vybudované sociální zařízení pro řidiče tramvají bylo již po pár týdnech vybydlené, přestože zde dlouhodobě končila pouze linka 2... S porovnání s ostatními pražským tramvajovými wc tato nová budova uzavření smyčky nepřečkala... | 13.6.2004
Na obou koncích odříznuté koleje umožňovaly tramvajím vjezd a výjezd do a z prostoru smyčky Červený Vrch přes jízdní pruhy Evropské ulice. | 23.10.2010
Na obou koncích odříznuté koleje umožňovaly tramvajím vjezd a výjezd do a z prostoru smyčky Červený Vrch přes jízdní pruhy Evropské ulice. | 24.4.2011
Součástí přeložky tramvajové tratě z Kladenské ulici mezi Bořislavkou a Nádražím Veleslavín do polohy nově budované Evropské třídy byla i výstavba nové mezilehlé tramvajové smyčky.

Když 3. března 1967 cestující naposledy projeli rušenou starou tratí v Kladenské ulici a tramvaje naposledy obracely ve smyčce Bořislavka, v oblasti vznikajícího sídliště Červený Vrch již bylo po stavební stránce rušno. Přeložka tramvajové tratě byla zprovozňována postupně, nejprve byla dokončena severní kolej mezi Vítězným náměstím a vozovnou Vokovice, takže na ní mohl být večer 17. července převeden obousměrný manipulační provoz. Na trati ještě nebyly dokončeny povrchy ani provedeno tzv. třetí podbití. Od tohoto dne tedy jednokolejně začaly tramvaje jezdit po nové trati přes Červený Vrch.

Zprovozňování druhé koleje pro manipulační provoz probíhalo po etapách a teprve 30. října se uskutečnilo předání a 6. listopadu proběhla zkušební jízda v celém dvoukolejném úseku. O den později, 7. listopadu 1967 proběhlo slavnostní zahájení pravidelného provozu, včetně smyčky Červený Vrch. Celá komunikace, tedy Velvarská, Na Červeném Vrchu a Kladenská dostaly pojmenování Leninova třída.

V souvislosti s výstavbou trasy metra V.A došlo od 1. června 2010 k záboru prostoru smyčky pro zařízení staveniště. S ohledem na havarijní stav kolejových konstrukcí v místě odbočení na hlavní trati na Evropské ulici do smyčky Červený Vrch došlo během noci z 22. na 23. června k jejich vyjmutí a nahrazení prostou přímou dvoukolejnou tratí. Zbylé části kolejí smyčky byly ponechány a nadále překračují vozovku Evropské ulice.

Jakou čeká smyčku budoucnost je otázkou pro tramvajového věštce. Od názorů, že již po dostavbě metra ani nebude obnovena, přes informace o obnovení původního stavu až po různě velikášské projekty slibující její napojení do obou traťových směrů, toho prošlo křišťálovou koulí dost. Zatím je místo smyčky jen díra...

Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činila 18 vozů typu T.

Smyčka začínala na Evropské třídě rozjezdovou radiově ovladatelnou elektromagnetickou výhybkou s pružnými jazyky ev.č. 370. Nácestná zastávka pro vlaky z centra zároveň sloužila jako výstupní zastávka pro vlaky jedoucí do smyčky. Po překonání dvou pruhů silniční komunikace zamířila vjezdová kolej v přímém úseku do příjemného prostředí okolních stromů a trávníku. Následovala ručně přestavovatelná čepová výhybka, větvící vjezdovou kolej na vnitřní a vnější kolej smyčky. V levém oblouku obě koleje mířily ke dvěma ostrůvkům nástupních zastávek. Za nimi následovala sjezdová čepová výhybka a smyčka se napojovala ve sjezdové výhybce s pružnými jazyky zpět na trať na Evropské třídě.

Vjezdová a výjezdová část smyčky ze středu Evropské třídy přes dva pruhy silniční komunikace byla klasické konstrukce a kryt tvořily žulové dlažební kostky. Klasickou konstrukcí kolejnic na příčných pražcích byla vystavěna i samotná smyčka, zde však kryt tvořil asfaltový koberec.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
 • Červený Vrch
  - nástupní zastávka ve smyčce Červený Vrch, vnější kolej, 56 metrů před výjezdem na ulici Evropská, nástup přímo z chodníku pro jeden vlak 2xT
 • Červený Vrch
  - nástupní zastávka ve smyčce Červený Vrch, vnitřní kolej, 56 metrů před výjezdem na ulici Evropská, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Provozované linky v popisované smyčce:
  Na vnější koleji smyčky byla v pracovních dnech ukončena linka 2. V ostatním provozním období nebyla smyčka pravidelnými linkami obsazena.

  Fotocesta po smyčce Červený Vrch
  Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Červený Vrch, která byla pro vlaky jedoucí do smyčky zastávkou výstupní, přímý směr pokračuje k zastávce Nádraží Veleslavín, pravý oblouk do prostoru smyčky Červený Vrch. Vjezdová kolej smyčky překračuje vozovku Evropské ulice v pravém oblouku. Po překročení vozovky Evropské ulice v pravém oblouku, se vjezdová kolej smyčky napřímí a kolmo k Evropské ulici pokračuje dále. Přímý úsek vjezdové kolej smyčky Červený Vrch. Přímý úsek vjezdové koleje smyčky Červený Vrch pokračuje k rozjezdové výhybce na vnitřní a vnější kolej.
  Rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky Červený Vrch. Za rozjezdovou výhybkou pokračují vnitřní a vnější kolej smyčky Červený vrch v levých obloucích. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Červený vrch. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Červený vrch. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Červený vrch.
  Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Červený vrch. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Červený vrch. Nástupní zastávky vnitřní a vnější koleje jsou umístěné ve velmi nepříznivém levém oblouku. Nástupiště vnější koleje smyčky Červený Vrch je umístěno v levém oblouku. Nástupiště vnitřní koleje smyčky Červený Vrch je umístěno v levém oblouku.
  Nástupiště vnější koleje smyčky Červený Vrch je umístěno v levém oblouku. Nástupiště vnější koleje smyčky Červený Vrch je umístěno v levém oblouku. Nástupiště vnitřní koleje smyčky Červený Vrch je umístěno v levém oblouku. Vnitřní kolej smyčky Červený Vrch přechází za nástupní zastávkou do přímého úseku. Vnější kolej smyčky Červený Vrch pokračuje i za nástupní zastávkou v levém oblouku.
  Přímý úsek vnitřní koleje a levý oblouk koleje vnější se za prostorem nástupních zastávek sloučí v kolej jedinou. Sjezdová výhybka vnitřní a vnější koleje smyčky Červený Vrch. Výjezdová kolej smyčky Červený Vrch pokračuje za sjezdovou výhybkou pravým obloukem. Pravý oblouk výjezdové koleje smyčky přechází do přímého úseku, který kolej převede přes vozovku Evropské ulice. V levém oblouku se výjezdová kolej smyčky Červený Vrch slučuje s traťovou kolejí ve středu Evropské ulice.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021