Trať Červený Vrch - Vítězné náměstí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Červený Vrch - Vítězné náměstíDovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na provedené rekonstrukce to tady vypadá zase trošku jinak. Usilovně pracujeme na úpravách.

Dnes zcela kompaktním dojmem působící tramvajová trať vedená středem Evropské třídy od dejvického Vítězného náměstí až k úbočí Divoké Šárky jako jeden stavební celek rozhodně nevznikla a úsek mezi zastávkami Bořislavka - Nádraží Veleslavín je dokonce novodobou přeložkou z sedmdesátých let.

Letecký snímek oblasti Červeného Vrchu zachycuje Kladenskou ulici (vyznačenou červenou čarou) s tramvajovou dopravou a pole v místě budoucí Leninovy, dnes Evropské ulice (vyznačeno zelenou čarou). | 1953
Vůz T3 ev.č.6466 vypravený na linku 30 projíždí poklidným Červeným Vrchem s takřka nulovým provozem automobilů. | 1968
Souprava vozů T3 vedená vozem ev.č.6854 vypravená na linku 18 stanicuje na dobovém propagačním snímku v zastávce na Červeném Vrchu | nedatováno
Vůz KT8D5 ev.č.9029 vypravený na linku 36 míjí protisměrnou zastávku Červený Vrch. | 10.6.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7142+7143 vypravená 18 stanicuje v zastávce Červený Vrch, na troleji se ještě skví pracovní trolejový kontakt na ovládání výhybky. | 8.10.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7172+7173 vypravená na linku 18 klesá k zastávce Červený Vrch. | 14.3.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9008 vypravený na linku 1 uhání k zastávce Sídliště Červený Vrch za sledování soupravy téšestek. | 8.10.2005
Souprava vedená vozem T3 ev.č.6502 vypravená na linku 30 vjíždí do zastávky Sídliště Červený Vrch. | 1968
Vůz KT8D5 ev.č.9003 vypravený na linku 36 míjí protisměrnou zastávku Sídliště Červený Vrch. | 10.6.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7052+7045 vypravená na linku X-A míjí protisměrnou zastávku Sídliště Červený Vrch. | 5.10.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9047 vypravený na linku 1 míří k zastávce Horoměřická. | 8.10.2005
Prototypová souprava vozů T3R.P ev.č.8211+8212 vypravená na linku 20 klesá k zastávce Horoměřická. | 8.10.2005
Po překonání provizorní přeložky tramvajové tratě vjíždí do přesunuté zastávky Horoměřická souprava vozů T3SUCS ev.č.7086+7041 vypravená na linku 26. | 27.3.2001
Souprava vozů T3 ev.č.6655+T3SU ev.č.7008 vypravená na linku 26 stanicuje v původní stálé zastávce Horoměřická. | 14.3.2005
V zastávce Horoměřická umístěné ještě v původní poloze, stanicuje souprava vozů T3SUCS ev.č.7110+7111 vypravená na linku 18. | 14.3.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7190+7197 vypravená na linku 18 vjíždí do zastávky Horoměřická v původní poloze. | 8.10.2005
Na přeložku tramvajové tratě v prostoru zastávek Horoměřická vjíždí souprava vozů T3R.PV ev.č.8173+8174 vypravená na linku 20. | 27.3.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7061+7060 vypravená na linku 26 stoupá k zastávce Horoměřická, snímek nám přibližuje původní podobu tratě před zřízením přeložky. | 10.6.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9125 vypravený na linku 20 vjíždí na přeložku Horoměřická. | 27.3.2011
Na přeložku tramvajové tratě v prostoru zastávek Horoměřická vjíždí souprava vozů T3SUCS ev.č.7011+7010 vypravená na linku 26. | 27.3.2011
Pozůstatek původní tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV v prostoru zastávky Horoměřická. | 27.3.2011
Vznikající přeložka tramvajové tratě v souvislosti s výstavbou nové komunikace přes Červený Vrch, snímek zachycuje stavební ruch v oblasti Horoměřické. | 1967
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9078 vypravený na linku 26 přejíždí kolejovou spojku Californien u zastávky Bořislavka, aby provedl změnu směru jízdy. | 23.10.2010
K zastávce Bořislavka klesá od Horoměřické vůz T3SUCS ev.č.7079 najíždějící z vozovny Vokovice na linku 15. | 14.3.2005
Souprava vozů T6A5 ev.č.8732+8731 vypravená na linku 20 stoupá na Horoměřickou. | 14.3.2005
Setkání vozů KT8D5.RN2P ev.č.9082 vypraveného na linku 8 a ev.č.9078 vypraveného na linku 26 v prostoru zastávky Bořislavka, v jejíž blízkosti je vložena kolejová spojka Californien. | 23.10.2010
V zastávce Bořislavka stanicuje vůz T3SUCS ev.č.7154 vypravený na linku 15. | 13.6.2004
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9072 vypravený na linku 8 odbavuje cestující ve své výstupní zastávce Bořislavka, za níž je vložená kolejová spojka Californien. | 23.10.2010
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7182+7183 vypravená na linku 26 stanicuje v zastávce Bořislavka. | 11.6.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6750+6751 vypravená na linku náhradní dopravy 34 se zbytky celovozové reklamy uhání od zastávky Hadovka k Bořislavce. | 13.6.2004
K zastávce Bořislavka stoupá souprava vozů T3SUCS ev.č.7047+7057 vypravená na linku 26. | 13.6.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9048 vypravený na linku 36 stoupá Evropskou ulicí podél protisměrné zastávky Hadovka. | 10.6.2006
V zastávce Hadovka stanicuje souprav vozů T6A5 ev.č.8663+8664 vypravená na linku 20. | 6.6.2006
S celovozovou reklamou na výrobky LG stanicuje v zastávce Hadovka souprava vozů T3 ev.č.6776+6777. | 13.6.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8372+8373 vypravená na linku 20 stanicuje v zastávce Hadovka. | 8.10.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9044 vypravený na linku 36 klesá Evropskou ulicí k zastávce Thákurova. | 10.6.2006
Od zastávky Hadovka klesá k zastávce Thákurova vůz KT8D5 ev.č.9013 vypravený na odkloněnou linku 1. | 8.10.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6911+6910 vypravená na linku X-A nahrazující linku metra A uhání Evropskou ulicí k zastávce Hadovka. | 5.10.2002
Souprava vozů T3R.P ev.č.8364+8365 vypravená na linku 20 klesá od Hadovky na Thákurovu. | 8.10.2005
Vůz T3 ev.č.6607 vypravený v soupravě na linku 25 projíždí provizorní jednokolejnou tratí během rozšiřování Velvarské, dnešní Evropské ulice. Trať byla uložena na vozovku u chodníku a proti posunu jí jistily hřeby. | 1967
Poblíž zastávky Thákurova projíždí Evropskou ulicí souprava vozů T6A5 ev.č.8749+8750 vypravená na linku 20. | 8.10.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7192+7193 vypravená na linku 26 uhání k zastávce Thákurova. | 10.6.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9005 vypravený na linku 1 míří k zastávce Thákurova. | 8.10.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6816+6745 vypravená na linku 34 stanicuje v zastávce Thákurova. | 13.6.2004
Jako jediná stanice prvního úseku tratě A byla dnešní Dejvická, tehdejší Leninova, stavěna z poVrchu. Aby bylo možné po celou dobu zachovat provoz tramvají, byla vystavěna provizorní jednokolejná trať, zachycená na snímku vpravo. | okolo 1976
Od Dejvické na Thákurovu uhání souprava vozů T3SUCS ev.č.7088+7089 vypravená na linku 26 následovaná soupravou vozů T3R.P ev.č.8234+8235 na lince 18. | 14.3.2005
Vůz T3 ev.č.6611 vypravený v soupravě na linku 25 projíždí provizorní jednokolejnou tratí během rozšiřování Velvarské, dnešní Evropské ulice. Trať byla uložena na vozovku u chodníku a proti posunu jí jistily hřeby. | 1967
Do zastávky Dejvická přijíždí vůz KT8D5 ev.č.9003 vypravený na linku 1. | 8.10.2005
Do zastávky Dejvická vjíždí souprava vozů T3 ev.č.6963+6910 vypravená na linku 8. | 11.6.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6967+6964 vypravená na linku 31 nahrazující uzavřené stanice metra linky A stanicuje v zastávce Dejvická. | 15.1.2003
Po dlouhotrvající rekonstrukci tehdejší Leninovy, dnešní Evropské ulice metodou velkoplošných panelů BKV následovalo slavnostní zahájení obnoveného provozu v prostoru dnešní zastávky Dejvická. | 1989
V souvislosti s výstavbou přeložky tramvajové tratě přes Červený Vrch došlo také k rekonstrukci celého původního úseku i u dnešního Vítězného náměstí, tehdejšího návěstí Velké říjnové socialistické revoluce (ach to byly stejně bombastická jména!). | 1967
Souprava vozů T3R.P ev.č.8464+8465 vypravená na linku 20 opustila zastávku Dejvická a míří na Vítězné náměstí. | 10.6.2006
Od Vítězného náměstí k zastávce Dejvická míří souprava vozů T3SUCS ev.č.7130+7131 vypravená na linku 26, protisměrné koleje na snímku ještě neodděluje zábradlí zabraňující chodcům v přebíhání vozovky. | 10.6.2006
Souprava dvounápravových vozů míří okolo novostavby Masarykovy koleje na Vítězné náměstí | nedatováno
Na kruhovém objezdu v křižovatce Vítězné náměstí dává souprava vozů T6A5 ev.č.8625+8626 vypravená na linku 20 přednost automobilům. | 8.10.2005
Křižovatku na Vítězném náměstí opouští vůz KT8D5 ev.č.9007 vypravený na linku 26. | 23.10.2006
Letecký snímek oblasti Červeného Vrchu zachycuje od tramvajové dopravy opuštěnou Kladenskou ulici (vyznačenou červenou čarou) a Evropskou třídu přes Červený Vrch, do níž byla doprava převedena (vyznačeno zelenou čarou). | 2003
Souprava vedená vozem T3 ev.č.6671 během vypravení na zdejší stálou linku 11 stanicuje v zastávce Červený Vrch. | 1968
V zastávce Červený Vrch stanicuje souprava vozů T3 ev.č.6773+6775 vypravená na linku náhradní dopravy, v popředí jsou ještě výhybky a oblouky napojené smyčky Červený Vrch. | 13.6.2004
V okolí smyčky Červený Vrch uhání souprava vozů T3R.PV ev.č.8155+8156 vypravená na linku 20 k zastávce Sídliště Červený Vrch. | 10.6.2006
Souprava vozů T3 ev.č.7009+T3SUCS ev.č.7052 vypravená na linku 26 minula při své jízdě do centra smyčku Červený Vrch. | 13.6.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7269+T3 ev.č.6689 vypravená na linku 26 klesá na Červený Vrch. | 14.3.2005
Souprava vedená vozem T3 ev.č.6518 vypravená na linku 11 vjíždí do zastávky Sídliště Červený Vrch, povšimněte si koncového majáčku zastávky. | 1968
Vůz KT8D5 ev.č.9011 vypravený na linku 26 stanicuje v zastávce Sídliště Červený Vrch. | 28.11.2002
Cvičný Vůz T3R.P ev.č.5525 míjí protisměrnou zastávku Sídliště Červený Vrch. | 29.12.2008
K zastávce Sídliště Červený Vrch uhání Vládík se soupravou vozů T6A5 ev.č.8601+8602 vypravenou na linku 20 co mu ruční řadič a síla trakčních motorů dovolí. | 14.3.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7198+7199 vypravená na linku 26 stoupá k zastávce Sídliště Červený Vrch. | 14.3.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7176+7177 vypravená na linku 34 klesá k zastávce Horoměřická. | 13.6.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7075+7082 vypravená na linku 26 klesá Evropskou ulicí k zastávce Horoměřická. V popředí fotografie je vidět vznikající přeložka tramvajové tratě, takže v tomto místě vidíme čtyři koleje tvořené velkoplošnými panely BKV vedle sebe. | 30.1.2011
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8273+T3R.PV ev.č.8161 vypravená na linku 20 vjíždí na přeložku Horoměřická od Sídliště Červený Vrch. | 27.3.2011
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8270+T3R.P ev.č.8568 vypravená na linku 26 projíždí přeložkou Horoměřická. | 27.3.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7071+7012 vypravená na linku 26 stoupá Evropskou ulicí k zastávce Horoměřická, která je již přesunuta do nové polohy, zatímco protisměrná zastávka ještě zůstává tam, kde má. V popředí fotografie je vidět vznikající přeložka tramvajové tratě, takže v tomto místě vidíme čtyři koleje tvořené velkoplošnými panely BKV vedle sebe. | 30.1.2011
Za účely propagace moderní tramvajové dopravy používal pražský Dopravní podnik fotografie novostavby tramvajové tratě přes Červený Vrch. Díky tomu máme možnost podívat se na barevnou fotografii podoby zastávky Horoměřická se soupravou vozů T3/T1 (modernizované vozy T1 se skříní vozů T3) vedenou vozem ev.č.6016 (o stovku zvýšené původní ev.č. vozu T1) na kmenové lince 11. | 1968
Na přeložce Horoměřická se míjí souprava vozů T6A5 ev.č.8624+8644 vypravená na linku 26 s autobusem Karosa B941.1930 ev.č.6278 na letištní lince 119. | 27.3.2011
Provizorní přeložku tramvajové tratě v prostoru zastávek Horoměřická zdárně překonává souprava vozů T3SUCS ev.č.7126+7127 vypravená na linku 26. | 27.3.2011
Přeložka tramvajové tratě tvořená velkoplošnými panely BKV v prostoru zastávky Horoměřická. | 27.3.2011
Pozůstatek původní tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV v prostoru zastávky Horoměřická. | 27.3.2011
Vznikající přeložka tramvajové tratě v souvislosti s výstavbou nové komunikace přes Červený Vrch, snímek zachycuje stavební ruch v oblasti Horoměřické. | 1967
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9072 vypravený na linku 8 přejíždí přes kolejovou spojku Californien na správnou kolej do nástupní zastávky Bořislavka. | 23.10.2010
Souprava motorového a vlečného vozu ev.č.1334 vypravená vokovickou vozovnou na linku vyjíždí manipulačně po nesprávné koleji z vozovny přes Bořislavku. Zatímco u protisměrné koleje probíhá výstavba zastávky Bořislavka, tramvaje jezdí manipulačně jednokolejně přes Červený Vrch po novostavbě přeložky tratě. | mezi 17.7.-23.8.1967
Souprava bzučících tyristorek ev.č.8016+8017 vypravených na linku 26 klesá k zastávce Bořislavka. | 10.6.2006
V zastávce Bořislavka stanicuje vůz KT8D5 ev.č.9037 vypravený na linku 36. | 10.6.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6914+6912 vypravená na linku 8 stanicuje v zastávce Bořislavka. | 11.6.2005
V zastávce Bořislavka stanicuje souprava vozů T6A5 ev.č.8683+8684 vypravená na linku 20. | 10.6.2006
Dnešní cestující berou již jej jako samozřejmost, že na Bořislavce pokračují tramvajové koleje přímo k Horoměřické. Nebyl tomu tak ale vždy, tramvaje jezdily původně Kladenskou ulicí a po komunikace přes Červený Vrch nebylo ani vidu ani slechu. Na snímku jistě zaujme i trolejové vedení první tratě z roku 1936. | 1937
Pod zastávkou Bořislavka uhání na Hadovku souprava vozů T3SCS ev.č.7126+7127 vypravená na linku 36. | 5.9.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9026 vypravený na linku 36 vjíždí do zastávky Hadovka. | 6.6.2006
Poblíž dnešní zastávky Hadovka bývala mezi roky 1928-1930 konečná nesoucí název Staré Dejvice, ač tramvaje vozily směrovou tabulku Dejvice. Místní stálice, linka 20, byla první, která do této lokality zajížděla a na snímku je zachycena v obsazení vozem ev.č.2147. | okolo 1929
Souprava vozů T3R.PV ev.č.8174+8173 vypravená na linku 20 míjí na Hadovce stanicující soupravu vozů T3SUCS ev.č.7060+7061 vypravenou na linku 26. | 10.6.2006
V zastávce Hadovka stanicuje vůz KT8D5 ev.č.9041 vypravený na linku 1. | 8.10.2005
Do zastávky Hadovka vjíždí vůz KT8D5 ev.č.9046 vypravený na linku 36. | 6.6.2006
Dnešní Evropská třída, vznikla výstavbou nové komunikace a spojením částí ulic Velvarská, Na Červeném Vrchu a Kladenské do Leninovy třídy, přejmenované v roce 1991 na Evropskou. Jak idylicky působila část tehdejší Velvarské u Hadovky zachycuje dobový snímek. | okolo 1955
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7023+T3 ev.č.6640 vypravená na linku 26 stoupá Evropskou ulicí k zastávce Hadovka. | 13.6.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7132+7133 vypravená na linku 26 stoupá Evropskou ulicí na Hadovku. | 10.6.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7070+T3 ev.č.6702 vypravená na linku 26 stoupá Evropskou ulicí na Hadovku, v soupravě se setkaly dva vozy s pozůstatky rozdílných celovozových reklam na Park Hostivař a LG. | 14.3.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6714+6715 vypravená na linku 34 uhání po Evropské ulici k zastávce Hadovka. | 13.6.2004
Souprava dvounápravových vozů míří po tehdejší Velvarské, dnešní Evropské, ulici k Vítěznému náměstí. | 1939
Rekonstrukce tramvajové tratě nahrazující klasický svršek na železobetonových pražcích velkoplošnými panely BKV začala samozřejmě likvidací původního svršku, jak zachycuje snímek z blízkosti zastávky Thákurova. | 1989
Pravděpodobně účastníci zkušební zahajovací jízdy prodloužení tramvajové tratě k Masarykově koleji, tedy zhruba do prostoru dnešní zastávky Thákurova s dvounápravovými vozy ev.č.419+945. | 10.11.1926
Během zkušebních jízd zavítal na Evropskou ulici také vůz Škoda 15T ev.č.9208, zachycený na snímku nad zastávkou Dejvická. | 23.5.2011
Souprava vozů T3M ev.č.8057+8095 vypravená na linku 26 klesá k zastávce Dejvická. | 11.6.2005
Provizorní jednokolejná tramvajová trať podél rodicí se stanice metra Leninova, dnešní Dejvické, v její blízkosti vznikají milánské stěny umožňující nerušenou výstavbu stanice metra. | okolo 1976
Vůz T3 ev.č.6612 vypravený v soupravě na linku 25 projíždí provizorní jednokolejnou tratí během rozšiřování Velvarské, dnešní Evropské ulice. Trať byla uložena na vozovku u chodníku a proti posunu jí jistily hřeby. | 1967
V popředí snímku tramvajové tratě mezi ulicemi Šolínova a Studentská vidíme část výhybky od třetí koleje využívané mezi lety 1935-1967 k odstavování vlečných vozů, ano, dnes v těchto místech nalezneme zastávku tramvají Dejvická. | okolo 1937
Dokončená tramvajová trať na stropní desce stanice metra Leninova, dnešní Dejvická. Ještě nám tu chybí výstupy z metra, jejichž základy jsou v pozadí za soupravou vozů T3 vidět a tramvajová koleje kryjí zádlažbové panely. | 1977
K zastávce Dejvická se blíží souprava vozů T3R.PV ev.č.8151+8152 vypravená na linku 20. | 6.6.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9112 vypravený na linku 26 stanicuje v zastávce Dejvická. | 9.5.2007
Do zastávky Dejvická vjíždí souprava vozů T3 ev.č.6796+6797 vypravená na odkloněnou linku 18. | 14.3.2005
Dokončená tramvajová trať na stropní desce stanice metra Leninova, dnešní Dejvická, jen ty výstupy ještě nejsou funkční. Tramvajová koleje kryjí zádlažbové panely. | 1977
Ke křižovatce Vítězné náměstí přijíždí souprava vozů T6A5 ev.č.8605+8606 vypravená na linku 20. | 11.6.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7070+T3 ev.č.6647 vypravená na linku X-A a opatřená celovozovou reklamou na nákupní centrum Park Hostivař uhání Evropskou ulicí k Vítěznému náměstí. | 5.10.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9004 vypravený na linku 1 míří od V9tězného náměstí k zastávce Dejvická. | 8.10.2005
Souprava vozů T3M ev.č.8086+8031 vypravená na linku 20 přijíždí na Vítězné náměstí. | 21.2.2004
První představy o výstavbě tramvajové tratě Kladenskou ulicí do oblasti Vokovic k Libocké ulici se objevily již v roce 1919, u Koulovy ulice se plánovala dokonce výstavba vozovny. Jenže jak již to bývá, vývoj se nakonec přiklonil ke zcela jiným kapitolám svého příběhu.

Na počátku 20. let 20. století se naplno rozběhla výstavba nové městské čtvrti mezi historickým územím Bubenče a Dejvic. Její dopravní spojení s centrem města bylo naplánováno s využitím nově vystavěného přemostění Buštěhradské dráhy u západního zhlaví dejvického nádraží tak, aby vznikající Svatovítská třída navazovala na osu ulice Prašný most. Elektrické podniky vyprojektovaly přes most tramvajovou trať ukončenou v centru Dejvic u hostince Na Růžku, který stával v místech dnešního Vítězného náměstí. Dvoukolejná tramvajová trať od Prašného mostu byla dokončena v květnu 1926 a 7. června 1926 byl na trati zahájen linkou 20 provoz.

Stavba dalšího úseku tratě urychleně pokračovala a 10. listopadu 1926 se konala technicko-bezpečnostní zkouška, na jejímž základě byl 12. listopadu zahájen pravidelný provoz. Trať pokračovala od restaurace Na Růžku až k Masarykově koleji po samostatném tělese vlevo od vozovky. Končila těsně před dnešní Thákurovou ulicí levým kolejovým přejezdem.

V následujícím období pokračovala projektová příprava pro další prodloužení tramvajové tratě až k Hadovce, tento úsek tratě byl projektován již v ose plánovaného rozšíření komunikace, na zvýšeném tělese v jejím středu. Vzhledem k odchylné ose nové komunikace vznikly u Masarykovy koleje protioblouky, nový úsek totiž ležel o šest metrů jižněji než trať od restaurace Na Růžku.
Původní projekt předpokládal, že osová vzdálenost protisměrných kolejí bude 7 metrů se zeleným pásem uprostřed komunikace. Těleso ale bylo nakonec zřízeno užší a koleje měly obvyklou vzdálenost 2.8 metru. Rozšířený úsek dlouhý 760 metrů končil na úrovni ulice U Hadovky a dál již pokračovala původní úzká komunikace. Na konci nového úseku byl vložen nejen kolejový přejezd, ale také koncová výhybka s 24 metrů dlouhým jednokolejným zakončením pro usnadnění manipulace s vlečnými vozy. Zahájení provozu na prodlouženém úseku proběhlo 1. srpna 1927 po technicko-bezpečnostní zkoušce konané o týden dříve 26. července 1927.

Prodloužení tramvajové tratě o dalších 1,517 metrů povolilo ministerstvo železnic 10. září 1929. Na jeho základě zahájily Elektrické podniky stavební práce 24. března 1930 v úzké návaznosti na dláždění komunikace. Zřejmě nejnáročnějším se ukázalo vedení tratě v místech starodejvické zástavby, kde se tramvajová trať musela vtěsnat do uličního prostoru širokého místy jen deset metrů. Za vznikajícím náměstíčkem Na sekyrce byl už prostor pro širokou městskou třídu se samostatným tramvajovým tělesem uprostřed, na němž byly použity bezžlábkové kolejnice NP5. Koncové obratiště bylo zřízeno podle klasického osvědčeného schématu využitého již na Hadovce. Na konečné tedy byl zřízen kolejový přejezd pro usnadnění manipulace s vlečnými vozy a levá výhybka zakončující trať 36 metrů dlouhým jednokolejným úsekem. Na původní konečné na Hadovce zůstal z manipulačních důvodů zachován levý přejezd, ale v roce 1932 byl pro nepotřebnost zrušen.

Ještě během výstavby prodloužení bylo dodatečně rozhodnuto zřídit na Bořislavce jednokolejnou smyčku, umožňující ukončit zde jednu tramvajovou linku a zjednodušit tak manipulaci s vozy v koncovém úseku tratě. Provoz na traťovém úseku z Hadovky do Vokovic (konečná na křižovatce s ulicí Nad tratí) byl zahájen 13. července 1930, tři dny po technicko-policejní zkoušce.

Pro napájení nového úseku bylo nutné na Bořislavce vybudovat novou měnírnu, její dokončení však nebylo reálné stihnout k datu zahájení provozu nové tratě. Proto Elektrické podniky zajistily napájení s pomocí provizorní pojízdné měnírny, umístěné od 29. prosince 1930 zhruba 200 metrů před koncem tratě. Protože bylo od počátku jasné, že jde o několikaleté opatření, byla pro odstavenou měnírnu vybudována ochranná bouda. Kolej, na níž měnírna stála byla kolmo k trati a pro manipulaci s vozem byl použit poVrchový oblouk z levé traťové koleje, aby se na odbočku couvalo. Teprve v červnu 1932 byla na Bořislavce uvedena do provozu transformační stanice, která byla pro případ potřeby odstavení pojízdné měnírny na západní straně opatřena žlábkovou kolejí dlouhou 19 metrů. Kolej se na trať napojovala podle potřeby poVrchovým obloukem.

V roce 1931 začaly práce na dalším prodloužení tramvajové tratě až k rodící se nové vozovně Vokovice a na druhém konci, Vítězném náměstí, probíhala jeho masivní přestavba podle návrhu architekta Antonína Engela. Náměstí nebylo bohužel nikdy podle projektu stavebně dokončeno, realizováno bylo zhruba pět osmin projektu. Výstavba náměstí si vyžádala zásadní komunikační úpravy spojení se změnami nivelety. Překládání tramvajových kolejí probíhalo po etapách v závislosti na stavbě vozovek. Obě stavby spolu poměrně úzce souvisí. Výnosem z 30. června 1931 povolilo ministerstvo železnic nákladní provoz pro rozvoz stavebního materiálu mezi stávající konečnou Vokovice (konečná na křižovatce s ulicí Nad tratí) a staveništěm vozovny. Na počátku října následujícího roku byla trať v zásadě hotova, zahájení provozu se však z dosud stále neznámých důvodů odkládalo.

Na podzim roku 1932 Vrcholily na Vítězném náměstí stavební práce pro přeloženou tramvajovou trať. Jejich pokračování vyvolalo od 11. listopadu do 6. prosince přerušení provozu tramvají z Vítězného náměstí do Vokovic. Protože však nebylo možné na několik týdnů zcela zastavit provoz tramvají v celém úseku, zůstaly zde odříznuty vlaky zajišťující kyvadlovou dopravu mezi Vítězným náměstím a Vokovicemi. Na údržbu byly provizorně odstavovány v nové vozovně Vokovice, přeprava cestujících však byla možná nadále jen do konečné Vokovice.

Kolejová křižovatka na Vítězném náměstí dostala po rekonstrukci podobu jednokolejné kruhové smyčky vedené uvnitř prstence. Do definitivní osy uprostřed 18 metrů široké komunikace na zvýšený střední pás byla přeložena také trať mezi náměstím a úřednickou kolonií. Zbývající úsek kolem Úřednické kolonie nadále zůstal v původní poloze, protože rozšíření bránily některé domky, zbořené až v následujícím roce, kdy v létě došlo k přeložení také tohoto úseku.

Tramvajová trať k vozovně Vokovice byla podrobena technicko-policejní zkoušce až 4. ledna 1933 a 6. ledna na ní byl zahájen provoz. Nový úsek byl v celé délce dvoukolejný, původní koncová výhybka byla během stavby zrušena a zůstal zachován pouze levý přejezd, který byl odstraněn v noci na 9. ledna 1935.

Ve třicátých letech byly v úseku Masarykova kolej - Staré Dejvice nahrazeny původní žlábkové kolejnice za bezžlábkové typu NP5.

V zastávce Šolínova, zřízené zhruba na úrovni této ulice byla 18. dubna 1935 zřízena třetí kolej pro odpojování nadbytečných vlečných vozů při jízdě tramvaje do koncového úseku. V pohledu k Vokovicím se původní levá kolej stala střední a na straně k Vítěznému náměstí byla přepojena na pravou kolej, takže fakticky měla podobu dlouhého kolejového přejezdu. Stavební délka byla 80 metrů. Manipulace probíhala tak, že ve směru z centra byl vlečný vůz odpojen ve stanici za třetí kolejí a s průvodčím se samospádem odstavil na střední kolej. Když přijela do zastávky pod třetí kolejí souprava od Vokovic, průvodčí opět samospádem dojel s vlečným vozem k vlaku. Na počátku roku 1939 Vrcholily práce pro zavedení pravostranného provozu. Třetí kolej u zastávky Šolínova byla proto nutné na obou koncích přepojit tak, aby mohla být nadále prováděna potřebná manipulace.

Už od roku 1934 se Elektrické podniky zabývaly kolejovými úpravami na Vítězném náměstí, protože kolejnice se v obloucích extrémně opotřebovávaly. V Praze však míváme většinou na všechno dost času, proto byla přestavba realizována až během druhé světové války. Kruhová smyčka byla zrušena a nahrazena dvoukolejným trojúhelníkem ve středu náměstí, úplné přerušení tramvajové dopravy při přepojovaní trvalo asi 5 hodin v neděli 25. října 1942.

Vzrůstající počet tratí se zelenými pásy v jejich okolí, znamenal navýšení počtu kropících tramvají, které bylo nutno někde odstavovat. V roce 1941 se proto krátce uvažovalo o zřízení kusé kolej ve smyčce Bořislavka.

Třetí kolej v zastávce Šolínova se nadále využívala příležitostně a zastávka Šolínova byla od 15. února 1943 zrušena. Stavební uspořádání třetí koleje vyhovovalo připojování vlečných vozů k vlakům jedoucím od Vokovic, nevyhovovala však případným provozním manipulacím. V roce 1946 byl celý uzel rekonstruován tak, že obě traťové koleje byly normálně průjezdné a třetí kolej byla nově napojena dvojicí výhybek na levou kolej. Délka koleje zůstala 80 metrů. Za kolejí ve směru z centra byl vložen pravý přejezd. Na rozdíl od předchozího stavu se nyní spíše odstavovalo na třetí, tedy levé koleji. Upravené kolejiště bylo předáno 26. června 1946. V roce 1953 byla třetí kolej prodloužena na 150, aby se získala dostatečná kapacita pro odstavování vlečných vozů, zároveň došlo k posunutí kolejového přejezdu a celé zařízení zprovozněné 22. října zaujímalo prostor mezi ulicemi Šolínovou a Studentskou.

Zásadní vliv na provoz tramvají měly v celé oblasti Dejvic a Vokovic velké, na sebe vzájemně navazující rekonstrukce Vítězného náměstí, třídy Jugoslávských Partyzánů a kompletní rekonstrukce Velvarské a Kladenské ulice spojená s výstavbou nové komunikace přes Červený Vrch.

Jako první proběhla rekonstrukce křižovatky Vítězné náměstí, během níž byl provoz mezi dnešní Evropskou a Svatovítskou ulicí od 9. července do 27. srpna 1966 zajišťován jednokolejným provizoriem po vnějším okruhu náměstí podél domu armády. Bez dopadu na provoz tramvají vznikala nová komunikace přes Červený Vrch. Zároveň probíhaly přípravné práce na rekonstrukci kolejiště mezi Vítězným náměstím a Bořislavkou. Protože nepřipadalo v úvahu přerušit na tak dlouhou dobu provoz vokovické vozovny, byly zřizovány provizorní jednokolejné tratě. Od 7. února 1967 byla zrušena třetí kolej u Šolínovy ulice, 3. března pak cestující naposledy projeli starou tratí v Kladenské ulici a tramvaje naposledy obracely ve smyčce Bořislavka. Následující den začalo napojování připraveného provizoria. Trať byla uzavřena mezi 7 - 19 hodinou, takže ranní vyjíždění i zatahování do vozovny Vokovice zůstalo zachováno. Provizorium bylo dlouhé 1,759 metrů a 6. března 1967 na něm začal provoz podle speciálního jízdního řádu. Provizorní tratě byly zřízeny z použitých kolejnic položených na jižní vozovce. V úseku Bořislavka - Nádraží Veleslavín se nadále jezdilo po staré trati.

V další etapě probíhala od 3. července 1967 rekonstrukce vjezdového trojúhelníku do vozovny Vokovice, zároveň byl v tento den definitivně zrušen provoz po Kladenské ulici mezi Bořislavkou a Nádražím Veleslavín. Během výluky byla dána do provozu celá severní kolej mezi Vítězným náměstím a vozovnou Vokovice, takže na ní mohl být večer 17. července převeden obousměrný manipulační provoz. Na trati nebyly dokončeny povrchy ani provedeno tzv. třetí podbití. Od tohoto dne tedy jednokolejně začaly tramvaje jezdit po nové trati přes Červený Vrch. Zprovozňování druhé koleje pro manipulační provoz probíhalo po etapách. Nejdříve byla od 12. srpna 1967 druhá kolej zprovozněna v úseku Liberijská ulice - Nádraží Veleslavín, 23. srpna v úseku Hadovka - Liberijská a od 8. září byl dvoukolejný manipulační provoz zaveden v celém úseku mezi Vítězným náměstím a vozovnou Vokovice. Stále však probíhalo dokončování tratě, vozovek i chodníků a teprve 30. října se uskutečnilo předání a 6. listopadu proběhla zkušební jízda v celém úseku. O den později proběhlo slavnostní zahájení pravidelného provozu. Celá komunikace, tedy Velvarská, Na Červeném Vrchu a Kladenská dostaly pojmenování Leninova třída.

K zásadním směrovým změnám v trati došlo zejména mezi Hadovkou a Bořislavkou, kde po předchozí demolici domů bylo možné rozšířit ulici do stejným parametrů jako v ostatních úsecích a odstranit ostré protioblouky na trati, která byla odsunuta až o 8 metrů jižněji. Na sídlišti Červený Vrch byla po pravé straně v pohledu od Vítězného náměstí zřízena jednokolejná smyčka s předjízdnou kolejí, koleje byly na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem. V následujícím roce probíhala likvidace opuštěné tratě v Kladenské ulici.

Práce na výstavbě prvního provozního úseku linky metra A vyvolala zřízení další provizorní jednokolejné tratě mezi Vítězným náměstím a Studentskou ulicí podél chodníku na jižní straně uložené na dřevěných pražcích ve štěrkovém loži. Délka tratě byla 417 metrů z toho 110 metrů v místech napojení na stávající tratě bylo dvoukolejných. Provizorium bylo napojováno mezi 24. - 27. srpnem 1973. Z počátku byl provoz na jednokolejce řízen manuálně, později s pomocí trolejových kontaktů. V souvislosti s čekací dobou u SSZ muselo dojít k prodloužení jízdních dob zde provozovaných linek. Pokračují práce na stanici metra si v roce 1974 vyžádaly prodloužení jednokolejky o 133 metrů až k Thákurově ulici. Po dobu napojování od 29. listopadu do 2. prosince 1974 byla celá trať mimo provoz. Jednokolejná trať se využívala až do 19. listopadu 1976, kdy začalo propojování s tratí v definitivní poloze na stropě stanice metra. Pravidelný dvoukolejný provoz byl obnoven 22. listopadu 1976, ale na komunikacích stále probíhaly dokončovací stavební práce a stanice metra byla zprovozněna až v srpnu 1978.

Na konci roku 1988 začala velká rekonstrukce kolejiště vokovické vozovny, na níž od 10. ledna 1989 navázala rekonstrukce Leninovy třídy. Bez jakýchkoliv provizorií. Trať byla rekonstruována formou velkoplošných panelů BKV a provoz zde byl obnoven až 30. června 1989. To již jménu Leninova třída zbývalo jen pár posledních měsíců a ulice se po Listopadu 1989 s ohledem na své směřování k jednomu z hlavních evropských letišť stala Evropskou…

V roce 2000 proběhla rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Vítězné náměstí, od 6. dubna byl přerušen provoz mezi zastávkami Vítězné náměstí - Dejvická, od 13. dubna pak na celé trati do Divoké Šárky. Při rekonstrukci kdy došlo k nahrazení původních čepových výhybek s ovládáním Öerlikon za radiově ovládané s pružnými jazyky, byly taktéž vyměněny velkoplošné panely BKV na přejezdech okružní komunikace. Provoz po rekonstrukci byl obnoven 27. dubna.

V souvislosti s výstavbou trasy metra V.A došlo od 1. června 2010 k záboru prostoru smyčky Červený Vrch pro zařízení staveniště. S ohledem na havarijní stav kolejových konstrukcí v místě odbočení na hlavní trati na Evropské ulici do smyčky Červený Vrch došlo během noci z 22. na 23. června k jejich vyjmutí a nahrazení prostou přímou dvoukolejnou tratí. Zbylé části kolejí smyčky byly ponechány a nadále překračují vozovku Evropské ulice.

Od října 2010 probíhá v okolí Vítězného náměstí za provozu oprava trakčního vedení. Aby byl zachován tramvajový provoz, využívají se zde ve velké míře provizorní stožáry ukotvené v masivních betonových blocích. Postup prací ovlivnilo zejména nepříznivé počasí, díky kterému se opravy protáhly až do roku 2011. Po rekonstrukci jsou nově stožáry vedené v přímém směru křižovatky Vítězné náměstí nově umístěny v jedné přímce.

Pokračující výstavba metra sebou přináší další omezení. Nejprve je od 23. do 31. října 2010 přerušen provoz po Evropské v prostoru zastávek Horoměřická pro nutnost přeložky inženýrských sítí. Mezi zastávkami Bořislavka a Horoměřická je po dobu výluky zřízena pravá poVrchová spojka Californien, na které ukončena "místní" linka 26 a odkloněná linka 8, aby alespoň část Evropské byla obsloužena tramvajovou dopravou.

K dalšímu omezení dopravy dochází na stejném místě ještě od 5. února 2011. Důvodem je výstavba provizorní dvoukolejné přeložky, propojující trať na Evropské ulici, kde na jižní straně dochází k budování vestibulu metra a z něj vedoucích východů na tramvajovou trať. Uvedený termín byl využit záměrně - v té době probíhaly školákům na Praze 6 zimní prázdniny. Provizorium využívá v délce cca 100 metrů severní vozovky Evropské, která byla dočasně zúžena na jeden automobilový pruh v každém směru, přičemž ve směru do centra je sdílený s tramvajemi. Stejně jako navazující úseky je zřízeno pomocí velkoplošných panelů. Tramvajové zastávky Horoměřická jsou nově provizorně zřízeny obě za křižovatkou ve směru jízdy se stejnojmennou ulicí. Zastávka ve směru z centra je posunuta asi o 80 metrů, v opačném směru o 130 metrů po směru jízdy. Provizorium v této podobě cestujícím sloužilo do května roku 2012.

Stavební práce na jižní části vestibulu budoucí stanice metra Bořislavka v oblasti tramvajových zastávek Horoměřická na jaře roku 2012 postoupily natolik, že bylo třeba pokračovat výstavbou severní části.

Během měsíce dubna 2012 začala výstavba nové přeložky, opět zřízené velkoplošnými panely BKV. Ta je umístěna na opačné straně komunikace, než její předchůdkyně a je navíc výrazně delší a klikatější. Další přeložka zahájila provoz 21. května 2012.

Celá tramvajová trať je zřízena metodou velkoplošných panelů BKV.

Naši po tramvajové trati zřízené velkoplošnými panely BKV začneme v místě, kde jsme opustili úsek od Divoké Šárky, tedy u tramvajové smyčky Červený Vrch, která byla pro výstavbu metra k 1. červnu 2010 dočasně zrušena. Došlo k jejímu odpojení, a na místě zůstala pouze torza oblouků přes vozovku Evropské ulice. Za prostorem světelně řízené křižovatky s Alžírskou ulicí následuje zastávka Červený Vrch, která sloužila také jako výstupní pro vlaky obracející ve smyčce. Trať zde v přímém úseku na zvýšeném tělese stoupá ke světelně řízené křižovatce s Arabskou a Etiopskou ulicí a v táhlém stoupání pokračuje na Vrchol, kde jsou zřízeny zastávky Sídliště Červený Vrch, jejichž protisměrné ostrůvky od sebe odděluje světelně řízený přechod pro chodce. Tramvajová trať zde začíná klesat a za prostorem protisměrné zastávky se stáčí v táhlém pravém oblouku. Do zřízení přeložky Horoměřická pokračovala v přímém úseku až ke stejnojmenným zastávkám. Nyní je za křižovatkou s Arabskou ulicí zřízen ostrůvek zastávky Horoměřická z centra a následuje vyosení tratě protioblouky v kombinaci levý a pravý do prostoru protisměrné vozovky na provizorní přeložku, která byla zřízena pro výstavbu podchodu související se stavbou metra. V prostoru světelně řízené křižovatky s Horoměřickou ulicí se tramvajová trať vrací protioblouky v kombinaci pravý a levý do středu Evropské ulice na zvýšeně těleso mezi protisměrnými vozovkami. Zde je teprve umístěna zastávka Horoměřická do centra. V přímém úseku tramvajová trať klesá až ke světelně řízené křižovatce s ulicemi Na Pískách a U Dejvického rybníčku, která rozděluje protisměrné ostrůvky zastávek Bořislavka. V těchto místech se napojovala původní trať vedená Kladenskou ulicí. Tramvajová trať pokračuje v klesání, stáčí se takřka neznatelným pravým obloukem a překračuje světelně řízenou křižovatku se Starodejvickou ulicí a následným táhlým levým obloukem míří k zastávkám Hadovka. Jejich protisměrné ostrůvky opět odděluje světelně řízená křižovatka, v níž se připojuje ulice U Hadovky. Tramvajová trať se následně stočí v neznatelném pravém oblouku a v přímém úseku zahajuje dlouhé klesání, během nějž mine jednu z mála nesvětelně řízených křižovatek s Kanadskou ulicí až dospěje ke světelně řízené křižovatce se Šáreckou a Kolejní ulicí. Za ní následuje prostor zastávek Thákurova. K zastávkám bezprostředně přiléhá další světelná křižovatka s Thákurovou a Gymnasijní ulicí a tramvajová trať na zvýšeném tělese získává nový "šperk", protisměrné koleje až na Vítězné náměstí odděluje zábradlí. Následují zastávky Dejvická umožňující přestup na metro a po projetí zúženým prostorem mezi výstupy z pochodu metra se tramvajové koleje blíží v přímém úseku k závěrečnému bodu námi sledované tratě, křižovatce Vítězné náměstí, umístěné ve středu kruhového objezdu.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Červený Vrch
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Nádraží Veleslavín a výstupní zastávka pro vlaky obracející v nyní dočasně zrušené smyčce Červený Vrch, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Evropská, 16 metrů před křižovatkou s ulicí Alžírská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Sídliště Červený Vrch
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Horoměřická, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Evropská, 415 metrů před křižovatkou s ulicí Horoměřická, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Sídliště Červený Vrch
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Červený Vrch, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Evropská, 405 metrů za křižovatkou s ulicí Horoměřická, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Horoměřická
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Bořislavka, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Evropská, 90 metrů za křižovatkou s ulicí Horoměřická, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Horoměřická
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Sídliště Červený Vrch, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Evropská, 3 metry před křižovatkou s ulicí Arabskou, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Bořislavka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hadovka, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Evropská, 9 metrů před křižovatkou s ulicí U dejvického rybníčku, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Bořislavka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Horoměřická, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Evropská, 8 metrů před křižovatkou s ulicí Na pískách, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Hadovka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Thákurova, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Evropská, 15 metrů před křižovatkou s ulicí Komorní, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Hadovka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Bořislavka, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Evropská, 9 metrů před křižovatkou s ulicí U Hadovky, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Thákurova
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Dejvická, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Evropská, 32 metrů před křižovatkou s ulicí Gymnasijní, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Thákurova
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hadovka, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Evropská, 5 metrů před křižovatkou s ulicí Kolejní, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Dejvická
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Lotyšská, respektive Vítězné náměstí, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Evropská, cca 50 metrů před křižovatkou s ulicí Banskobystrická, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Dejvická
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Thákurova, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Evropská, cca 100 metrů před křižovatkou s ulicí Studentská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  Po celém úseku tratě jsou vedeny linky 20 a 26, které v nočním provozu nahrazuje linka 51. Po smyčku Červený Vrch denní linky v pracovních dne posilovala linka 2, kterou po dočasném zrušení smyčky nahradila v ranní přepravní smyčce linka 15 vedená až do Divoké Šárky. Následně i jí nahradila dočasná posilová linka ranní a odpolední špičky označená číslem 36.

  Fotocesta po trati Červený Vrch - Vítězné náměstí
  V prostoru zastávky Červený Vrch z centra začínáme naší cestu po druhé části tramvajové trati v Evropské ulici. Prostor zastávky Červený Vrch z centra. Tramvajová trať opouští prostor zastávky Červený Vrch a pomalu stoupá ke křižovatce s Etiopskou ulicí. Tramvajová trať na zvýšeném tělese stoupá ke světelně řízené křižovatce v přímém úseku. Tramvajová trať na zvýšeném tělese stoupá ke světelně řízené křižovatce v přímém úseku.
  Tramvajová trať na zvýšeném tělese stoupá ke světelně řízené křižovatce v přímém úseku. Tramvajová trať překračuje světelně řízenou křižovatku s Arabskou, případně Etiopskou ulicí. Po překonání světelně řízené křižovatky tramvajová trať nadále v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV stoupá k zastávkám Sídliště Červený Vrch. Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV před zastávkami Sídliště Červený Vrch. Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV před zastávkami Sídliště Červený Vrch.
  Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV před zastávkami Sídliště Červený Vrch. Tramvajová trať se přibližuje k prostoru zastávek Sídliště Červený Vrch. Prostor zastávky Sídliště Červený Vrch do centra. Na Evropské ulici střídá jedna světelná signalizace druhou a tak i protisměrné zastávky Sídliště Červený Vrch odděluje světelně řízený přechod pro chodce. Prostor zastávky Sídliště Červený Vrch z centra.
  Tramvajová trať opouští zastávky Sídliště Červený Vrch a blíží se k úzkému hrdlu své současné existence. Pod zastávkami Sídliště Červený Vrch je zřízen nový přejezd pro automobily přes tramvajovou trať, který zároveň umožňuje legalizované najetí automobilů na zvýšený tramvajový pás díky uzavření dvou jízdních pruhů vozovky pro výstavbu metra. Společně s automobily se tramvaje dělí o svou trať na zvýšeném tramvajovém pásu podél stavebních ohrad souvisejících s výstavbou metra. Společně s automobily se tramvaje dělí o svou trať na zvýšeném tramvajovém pásu podél stavebních ohrad souvisejících s výstavbou metra. Společně s automobily se tramvaje dělí o svou trať na zvýšeném tramvajovém pásu podél stavebních ohrad souvisejících s výstavbou metra.
  Společně s automobily se tramvaje dělí o svou trať na zvýšeném tramvajovém pásu podél stavebních ohrad souvisejících s výstavbou metra. Společně s automobily se tramvaje dělí o svou trať na zvýšeném tramvajovém pásu podél stavebních ohrad souvisejících s výstavbou metra. Tramvajová trať se blíží k prostoru dočasně přeložené zastávky Horoměřická z centra. Prostor dočasně přeložené zastávky Horoměřická z centra. Počátek přeložky tramvajové tratě v prostoru zastávek Horoměřická, koleje zamíří levým obloukem mimo stávající stopu tratě.
  Tramvajová trať mění své trasování a s pomocí protioblouků ve složení levý a pravý se objevuje nalevo od své původní stopy. Koleje se na chvíli napřímí, ale hned následuje pravý oblouk. Pravý oblouk přivádí přeloženou tramvajovou trať do rovnoběžného trasování s původní stopou tratě. Po překonání pravého oblouku se tramvajová trať napřimuje. Přímý úsek přeložky tramvajové tratě v prostoru zastávek Horoměřická se zvětšenou osovou vzdáleností pro umožní bezpečného míjení se s automobily.
  Přímý úsek přeložky tramvajové tratě v prostoru zastávek Horoměřická. Přímý úsek přeložky tramvajové tratě v prostoru zastávek Horoměřická. Tramvajová trať v prostoru křižovatky s Horoměřickou ulicí protioblouky ve složení pravý a levý vrací zpět do středu Evropské ulice na zvýšené těleso. Tramvajová trať v prostoru křižovatky s Horoměřickou ulicí protioblouky ve složení pravý a levý vrací zpět do středu Evropské ulice na zvýšené těleso. Po překonání pravého oblouku se tramvajová trať levým obloukem vrací do původní stopy tratě na zvýšené těleso ve středu Evropské ulice.
  Po překonání pravého oblouku se tramvajová trať levým obloukem vrací do původní stopy tratě na zvýšené těleso ve středu Evropské ulice. Přímý úsek tramvajové tratě v prostoru dočasně přesunuté zastávky Horoměřická do centra. Přímý úsek tramvajové tratě v prostoru dočasně přesunuté zastávky Horoměřická do centra. Tramvajová trať opouští prostor přesunuté zastávky Horoměřická do centra a klesá k zastávkám Bořislavka. Tramvajová trať ve středu Evropské ulice tvořená velkoplošnými panely BKV klesá k zastávkám Bořislavka.
  Tramvajová trať ve středu Evropské ulice tvořená velkoplošnými panely BKV klesá k zastávkám Bořislavka. Před zastávkami Bořislavka se tramvajová trať viditelně stočí levým obloukem. Prostor zastávky Bořislavka do centra. Prostor zastávky Bořislavka do centra. Protisměrné zastávky Bořislavka odděluje světelně řízená křižovatka s ulicí Na Pískách, respektive U Dejvického rybníčku, podél vilek v pravé části snímku vedla původní tramvajová trať v Kladenské ulici.
  Prostor zastávky Bořislavka z centra. Prostor zastávky Bořislavka z centra. Tramvajová tra%t opustila zastávky Bořislavka a pokračuje ve středu Evropské ulice v klesání. Tramvajová trať překračuje další světelně řízenou křižovatku se Starodejvickou ulicí. Tramvajová trať překračuje další světelně řízenou křižovatku se Starodejvickou ulicí.
  Tramvajová trať pokračuje v klesání v přímém úseku. Tramvajová trať pokračuje v klesání v přímém úseku. Před zastávkami Hadovka se tramvajová trať opět stočí patrným levým obloukem. Prostor zastávky Hadovka do centra. Prostor zastávky Hadovka do centra.
  Protisměrné zastávky Hadovka opět odděluje světelná signalizace. Prostor zastávky Hadovka z centra. Prostor zastávky Hadovka z centra, trať se zde viditelně pravým obloukem srovnává do nové osy. Tramvajová trať opustila zastávky Hadovka a vydává se na dlouhé a táhlé klesání v přímém úseku. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá ve středu Evropské ulice na zvýšeném tělese v přímém úseku.
  Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá ve středu Evropské ulice na zvýšeném tělese v přímém úseku. Tramvajová trať překračuje jednu z mála světelně neřízených křižovatek s Velvarskou ulicí. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá ve středu Evropské ulice na zvýšeném tělese v přímém úseku. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá ve středu Evropské ulice na zvýšeném tělese v přímém úseku. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá ve středu Evropské ulice na zvýšeném tělese v přímém úseku.
  V tomto místě dochází ke změně, tramvajová trať okopíruje profil Evropské ulice a začíná stoupat k zastávkám Thákurova. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV ve středu Evropské ulice na zvýšeném tělese v přímém úseku míří k zastávkám Thákurova. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV ve středu Evropské ulice na zvýšeném tělese v přímém úseku míří k zastávkám Thákurova. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV ve středu Evropské ulice na zvýšeném tělese v přímém úseku míří k zastávkám Thákurova. Světelně řízená křižovatka přes zastávkami Thákurova.
  Prostor zastávek Thákurova. Prostor zastávek Thákurova. Světelně řízená křižovatka s Thákurovou a Gymnasijní ulicí pod zastávkami Thákurova. Až k Vítěznému náměstí bude protisměrné koleje důsledně oddělovat zábradlí, snažící se o zabránění nebezpečného přebíhání chodců mimo vyznačené přechody. Jenže estetický dojem ze zrezlého zábradlí není příliš valný... Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá k zastávkám Dejvická.
  Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá k zastávkám Dejvická. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá k zastávkám Dejvická. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá k zastávkám Dejvická. Tramvajová trať se přibližuje k zastávkám Dejvická. Je tu poněkud přezábradlováno... Prostor zastávek Dejvická.
  Prostor zastávek Dejvická, na začátcích nástupišť jsou patrné kryté výstupy z podchodu náležejícího k vestibulu stejnojmenné stanice metra. Tramvajová trať se vtěsnává do soutěsky mezi krytými výstupy z podchodu stanice metra Dejvická. Tramvajová trať klesá v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV k Vítěznému náměstí. Tramvajová trať klesá v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV k Vítěznému náměstí. Tramvajová trať klesá v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV k Vítěznému náměstí.
  Tramvajová trať klesá v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV k Vítěznému náměstí, okrasný doprovodný prvek tvoří zábradlí oddělující protisměrné koleje. Tramvajová trať klesá v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV k Vítěznému náměstí. Tramvajová trať klesá v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV k Vítěznému náměstí, okrasný doprovodný prvek tvoří zábradlí oddělující protisměrné koleje. Tramvajová trať klesá v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV k Vítěznému náměstí. Tramvajová trať překračuje dva jízdní pruhy okružních vozovek Vítězného náměstí a míří k výhybkám kolejové křižovatky.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021