Smyčka Levského

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Levského


Osmdesátá léta 20. století se nesou ve znamení výstavby velkých sídlištních komplexů na tehdejších okrajích Prahy. Jeden takový vyrostl v oblasti mezi Kamýkem a Modřany. Urbanizace tak rozlehlého území však znamená výrazné problémy pro dopravní obsluhu, zejména když jí zajišťují výhradně autobusy. To se však změnilo v roce 1995, kdy byla do Modřan po létech odkladů prodloužena tramvajová trať od smyčky u branického železničního nádraží.

Zahájení provozu na modřanské tramvajové trati se blíží, řidiči tramvají jsou seznamováni s novým traťovým úsekem jízdou vozem KT8D5 ev.č.9048, který je dovezl do smyčky Sídliště Modřany, kde jsou stavební práce ještě v plném proudu | 25.5.1995
U příležitosti slavnostního zahájení provozu na modřanské trati byla pro cestující a novináře ve smyčce Sídliště Modřany uspořádána výstava kolejových vozidel. Novotou zářící vůz T6A5 ev.č.8602 nepřijel vlastní silou a byl potupně dovlečen za vozem T3M ev.č.8081, vůz RT6N1 ev.č.0028 naopak vlastní silou přijel, ale o pár let skončil ve šrotu a jeho sourozenci stále nerozdýchali kojenecké problémy... | 26.5.1995
Novotou zářící vůz T6A5 ev.č.8602 byl do smyčky Sídliště Modřany na výstavku u příležitosti zahájení provozu na modřanské trati potupně dovlečen za vozem T3M ev.č.8081 | 26.5.1995
V předstihu bylo do smyčky vloženo křížení pro pokračování tratě na Libuš, které však bylo následně sneseno | 27.5.1995
Souprava vozů T6A5 ev.č.8617+8618 vypravená na linku 3 v nástupní zastávce smyčky Sídliště Modřany | 17.3.1996
Vitana vařila za nás na reklamním polepu vozu KT8D5 ev.č.9021, který projíždí obloukem smyčky Sídliště Modřany vypravený na linku 17 | 22.9.1999
Torzo sjezdové výhybky tratě od Libuše po odstranění výměn s jazyky | 14.5.1997
Souprava vozů T3 ev.č.6609+6610 vypravená na linku 21 u křížení s původní traťovou kolejí na Libuš ve smyčce Sídliště Modřany | 4.11.1998
Souprava modernizovaných tramvají T3R.P ev.č.8242+8243 vypravená na linku 3 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Levského v sousedství soupravy klasických tétrojek ev.č.6611+6610 vypravených na linku 17, stojících na původní traťové koleji, sloužící jako vnitřní kolej smyčky | 19.2.2002
Motolský sněhový pluh T3 ev.č.5404 v akci v nástupní zastávce smyčky Levského | 10.3.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6840+6871 vypravená na linku 17 manipuluje na traťové koleji, sloužící nyní jako vnitřní kolej smyčky Levského | 18.12.2004
Turecká souprava českých vozů T3 ev.č.6919+6954 vypravená na linku 17 v pražských Modřanech projíždí smyčkou Levského | 31.5.2007
Vůz T3SUCS ev.č.7102 vypravený na linku 21 skončil odstavený pro technickou závadu na původní traťové koleji k Libuši, sloužící nyní jako odstavná kusá kolej smyčky Levského | 21.5.2006
Souprava vozů T3M ev.č.8018+8085 vypravená na linku 3 manipuluje na vnější koleji smyčky Levského v sousedství tehdy ještě motolského vozu T3R.PV ev.č.8154 vypraveného na linku 21, který stojí na střední koleji smyčky | 19.6.2004
Zahájení provozu na modřanské tramvajové trati se blíží, řidiči tramvají jsou seznamováni s novým traťovým úsekem jízdou vozem KT8D5 ev.č.9048, který je dovezl do smyčky Sídliště Modřany, kde jsou stavební práce ještě v plném proudu | 25.5.1995
Novotou zářící vůz T6A5 ev.č.8602 byl do smyčky Sídliště Modřany na výstavku u příležitosti zahájení provozu na modřanské trati potupně dovlečen za vozem T3M ev.č.8081 | 26.5.1995
Pracovní vůz T3 ev.č.5531 vozovny Kobylisy v rozestavěné smyčce Levského, nesoucí tehdy jméno Sídliště Modřany | 26.5.1995
Vůz KT8D5 ev.č.9002 vypravený na linku 3 vjíždí ve smyčce Sídliště Modřany do prostoru nástupní zastávky pokryté čerstvým sněhovým popraškem | 29.12.2005
Na traťovou kolej, sloužící již jako vnitřní kolej smyčky tehdy ještě nesoucí jméno Sídliště Modřany zavítal i prototyp vozu RT6S1 ev.č.0031 | 18.9.1997
Souprava vozů T3 ev.č.6142+6363 vypravená na linku 17 manipuluje ve smyčce Sídliště Modřany | 3.3.1998
Vůz KT8D5 ev.č.9045 na cvičné jízdě manipuluje na nezkrácené kusé koleji smyčky Sídliště Modřany, vpravo je vidět torzo sjezdové výhybky po odstranění výměn s jazyky | 25.4.1997
Vozy KT8D5 ev.č.9014 a ev.č.9027 vypravené na linku 17 manipulují ve smyčce Levského na původní traťové koleji, sloužící nyní jako vnitřní kolej smyčky | 14.5.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9008 vypravený na linku 3 manipuluje na vnější koleji smyčky Levského v sousedství soupravy vozů T6A5 ev.č.8715+8716 zatahující z linky 17 do vozovny Motol | 10.3.2003
Vůz T6A5 ev.č.8688 vypravený na linku 21 vjíždí do nástupní zastávky smyčky Levského | 10.4.2007
Setkání dvou tramvajových generací ve smyčce Levského; na vnitřní koleji smyčky manipuluje vůz KT8D5 ev.č.9004 vypravený na linku 17 a na někdejší traťové koleji, sloužící nyní jako vnitřní kolej smyčky odolává slunečním paprskům vůz Škoda 14T ev.č.9111 vypravený na linku 3 | 3.7.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9113 vypravený na linku 3 manipuluje na vnější koleji smyčky Levského pod dohledem vozů T3SUCS ev.č.7103 na střední koleji na lince 21 a vozu KT8D5 ev.č.9038 na lince 17 na koleji vnitřní | 4.2.2007
Vůz T3M ev.č.8017 na zkušební jízdě projíždí vnější kolejí smyčky Levského | 10.4.2007
Souprava vozů T3 ev.č.6815+6940 vypravená na linku 17 na vnější koleji smyčky Levského, vůz T3M2-DVC ev.č.8077 na lince 21 na vnitřní koleji, vůz Škoda 14T ev.č.9111 na lince 3 stojí na traťové koleji sloužící nyní jako vnitřní kolej smyčky a vůz T3SUCS ev.č.7102 odstavený pro závadu na koncové části plánované traťové koleje | 21.5.2006

Přestože plocha, kterou sídliště Modřany zaujímá, má několik kilometrů čtverečních a žijí v něm desítky tisíc lidí, dopravně bylo celé území napojeno výhradně autobusovou dopravou na metro C, případně autobusy končily v obratišti nádraží Braník, kde byl zajištěn přestup na navazující tramvajovou dopravu. Původní plány počítaly s brzkou výstavbou trasy D pražského metra, zlepšující vazbu obytného celku s centrem města, k tomu však dodnes nedošlo.

Výstavba nové tramvajové trati ke smyčce nesoucí původní název Sídliště Modřany měla být výkladní skříní devadesátých let, prolamující ledy po období rušení tramvajových tratí v osmdesátých letech a vrátit tramvajovou dopravu zpět na pomyslné výsluní. Veškeré socialistické plány ale vzaly revolučním listopadem 1989 za své, výstavba se v nových podmínkách neustále z nejrůznějších důvodů zpomalovala a samozřejmě prodražovala.

Nakonec byla smyčka zprovozněna 26. května 1995. Byla plánována a budována jako smyčka mezilehlá, nikoliv koncová, protože tužky projektantů nakreslily na papíře pokračování tratě trať až do nedaleké Libuše. Ze stejného důvodu proto není vybavena výstupní zastávkou. V době zprovoznění tak byla k dvoukolejné trati mířící do Libuše, v reálu ale do svahu, připojena jednokolejná smyčka s jednou předjízdnou kolejí pro odstav vlaků. Vnější kolej smyčky byla navíc před místem sloučení obou odstavných kolejí do vratného oblouku spojena kolejovou spojkou s traťovou kolejí, umožňující část traťové koleje využívat jako vnitřní kolej smyčky k odstavování vlaků.

Třebaže jde o jednu z nejmladších pražských tramvajových smyček, stačila již prodělat několik rekonstrukcí, souvisejících s nadměrným opotřebováváním výjezdového levého oblouku, a změnila i své jméno. Nedostatek financí způsobil odložení výstavby pokračování do Libuše na neurčito, a tak již pouhé dva roky po zprovoznění smyčky byly po vykolejení tramvajové soupravy ve výjezdové části obratiště zlikvidovány výměny sjezdové výhybky na spojení koleje ze smyčky a od plánované konečné zastávky v Libuši. Z výhybky se stalo torzo v podobě srdcovky a dvou kusých kolejnic nenapojených ani na jedné straně. K odstranění tohoto torza došlo až při výměně výjezdového levého oblouku v roce 1999. Traťová kolej směrem k Libuši původně končící za křížením s výjezdovým obloukem smyčky v již zmíněném svahu, byla během této výluky zkrácena před místo původního křížení, aby se z oblouku odstranilo zbytečně zranitelné místo, navíc náročnější na údržbu, než prosté kolejnice. Délka kusé koleje byla přizpůsobena tak, aby umožňovala bezproblémové odstavení vadné soupravy.

Ke změně názvu došlo k 1.lednu 2000, kdy smyčka v souvislosti s přejmenováním zastávek na přilehlé trati obdržela jméno Levského.

Smyčka Levského přiléhá k traťovým kolejím, které původně měly pokračovat až do smyčky Libuš. Protože je výstavba tohoto prodloužení v nedohlednu, využívá se k manipulaci vlaků ve smyčce také celá traťová kolej z centra, sloužící nyní jako vnitřní kolej smyčky.
Cestu po obratišti Levského začneme za výstupní zastávkou Sídliště Modřany. Zde je na konci táhlého levého oblouku umístěna vnější kolej smyčky v elektromagnetické výhybce s pružnými jazyky ev.č.227L, za níž následuje opačná výhybka stejného typu a ev.č.227P v níž se vnější kolej smyčky větví na kolej vnitřní a vnější. Souběžně vedle sebe jsou tu tedy čtyři koleje - bráno odleva ve směru jízdy - traťová kolej do centra s nástupní zastávkou, původní traťová kolej z centra, sloužící jako vnitřní kolej smyčky, skutečná vnitřní kolej smyčky (využívaná jako střední) a konečně kolej vnější. Z traťové koleje odbočuje po cca 60-ti metrech kolejová spojka ve výhybce s pružnými jazyky. Při zahájení provozu smyčky šlo o výhybku elektromagnetickou ev.č.228. Šok z elektrického zapojení však prožila pouze během zkušebního provozu, při zahájení provozu běžného již byla elektricky odpojena, několik měsíců a dokonce zůstala zaklínována, aby nebylo možné vjet na kusou traťovou kolej. Po čase došlo k jejímu odklínování a nyní je ručně přestavitelná. Kolejová spojka mezi traťovou kolejí a smyčkou není dlouhá ani 15 metrů a slučuje se se střední kolejí, po dalších cca 10 metrech i s vnější kolejí smyčky. Také sjezdové výhybky jsou s pružnými jazyky. Vratná část smyčky začíná pravým obloukem a pokračuje táhlým levým obloukem až do místa napojení na traťovou kolej do centra. Následuje mezipřímá za níž v mírném pravém oblouku je umístěna nástupní zastávka. Výstupní zastávka, jak je již zmíněno, ve smyčce není, jelikož stejnojmenná protilehlá zastávka měla být umístěna až na traťové koleji za smyčkou směrem do Libuše. Pro výstup cestujících se využívá zastávka Sídliště Modřany, která před přejmenováním smyčky na Levského nesla název Nad Roklí.

Smyčka je klasické stavby kolejnic na betonových pražcích s krytem z asfaltu a dlažebních kostek, které jsou použity v pásech podél kolejnic a celoplošně ve výhybkách.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
 • Levského
  - nástupní zastávka, na samostatném tělese na jižní straně ulice generála Šišky, 1156 metrů před přejezdem na generála Šišky, uprostřed tramvajové trati, 2 metry za přístupovými schody z chodníku podél ulice generála Šišky, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované smyčce:
  Od počátku provozu ve smyčce Levského jsou jejím nedílným inventářem linky 3 a 17. Při zahájení provozu byly na vnější koleji ukončeny linky 3 a noční 54, na koleji střední linka 17 a na traťové koleji ve špičkách pracovních dní linka 16. Noční linka 54 byla na vnější koleji od 1. září 2001 trvale nahrazena noční linkou 52. Linku 16 na vnitřní koleji nahradila od 4. června 1996 linka 21. Při částečné redukci tramvajového provozu od 9. listopadu 1998 jezdily do smyčky v denním provozu pouze linky 3 a 17, v této době začala linka 17 manipulovat na původní traťové koleji a střední kolej smyčky zůstala neobsazena. Již od 4. září roku 2000 se do Modřan opět vrátila linka 21 - tentokrát na volnou střední kolej smyčky. Následně začala na traťové koleji manipulovat linka 3, a na vnější koleji linka 17, od září 2006 se vše vrátilo do starých kolejí a na té traťové opět manipulovala linka 17, na koleji střední linka 21 a na vnější linka 3. Další změnu naplánoval ROPID pro rok 2009. Linka 16 z branické traťové větve zmizela zcela, linka 21 byla zkrácena do smyčky Nádraží Braník a do smyčky Levského jezdí "malá" a "velká" linka 17, společně s linkou 3. "Velkou" linkou 17 jsou nazývány dvouvozové spoje linky provozované v celé trase linky a ukončené na vnitřní koleji, "malou" 17 pak vložené sólo vozy ukončené na střední koleji smyčky a provozované v trase pouze na Výstaviště.

  Fotocesta po smyčce Levského
  Celkový pohled na vjezdovou část smyčky Levského Kryt většiny kolejiště smyčky Levského tvoří asfaltový koberec, místy doplněný o žulovou dlažbu - jde trošku o z nouze ctnost, kdy v zájmu urychlení dokončení povrchové úpravy nebyla dlažba položena v celém prostoru kolejiště, jak bylo původně plánováno, a byla nahrazena rychleji zřízeným asfaltovým kobercem V rozjezdové výhybce na traťové koleji dochází k rozvětvení na střední a vnější kolej smyčky Levského Pohled na rozvětvení traťové koleje, využívané jako vnitřní kolej smyčky na střední a vnější kolej Z traťové koleje ve smyčce Levského odbočuje pravým obloukem kolej, větvící se následně v rozjezdové výhybce na střední a vnější kolej smyčky
  Za odbočením z traťové koleje smyčky Levského se v rozjezdové výhybce kolej větví na střední a vnější odstavnou kolej Rozjezdová výhybka na střední a vnější kolej smyčky Levského Pohled na rozvětvení traťové koleje využívané jako vnitřní kolej smyčky na střední a vnější kolej Traťová kolej využívaná nyní jako vnitřní kolej smyčky v sousedství střední a vnější koleje smyčky Levského Rozvětvení smyčky Levského na střední a vnější kolej smyčky
  Traťová kolej využívaná nyní jako vnitřní kolej smyčky v sousedství střední a vnější koleje smyčky Levského Traťová kolej využívaná nyní jako vnitřní kolej smyčky v sousedství střední a vnější koleje smyčky Levského Traťová kolej využívaná nyní jako vnitřní kolej smyčky v sousedství střední a vnější koleje smyčky Levského Traťová kolej využívaná nyní jako vnitřní kolej smyčky v sousedství střední a vnější koleje smyčky Levského Traťová kolej využívaná nyní jako vnitřní kolej smyčky v sousedství střední a vnější koleje smyčky Levského
  Střední a vnější kolej smyčky Levského se stáčí v pravém oblouku Ke střední koleji smyčky Levského se připojuje zleva kolejová spojka z traťové koleje, sloužící nyní jako vnitřní kolej smyčky Levského Pravý oblouk střední koleje smyčky Levského Z rozjezdové výhybky na traťové koleji pokračuje v přímém směru traťová kolej využívaná nyní jako odstavná kusá kolej a pravým obloukem se odděluje kolejová spojka se střední kolejí Pohled na kusou kolej smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, od odstavných kolejí
  Pohled na kusou kolej smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, od odstavných kolejí Pohled na kusou kolej smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, od odstavných kolejí Pohled na kusou kolej smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, od odstavných kolejí Pohled na kusou kolej smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, od odstavných kolejí Ukončení kusé koleje smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, betonovým pražcem
  Ukončení kusé koleje smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, betonovým pražcem Ukončení kusé koleje smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, betonovým pražcem Ukončení kusé koleje smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, betonovým pražcem Ukončení kusé koleje smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, betonovým pražcem Ukončení kusé koleje smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, betonovým pražcem
  Kusá kolej smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, v pohledu zpět na manipulační koleje smyčky Kusá kolej smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, v pohledu zpět na manipulační koleje smyčky Kusá kolej smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, v pohledu zpět na manipulační koleje smyčky Kusá kolej smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, v pohledu zpět na manipulační koleje smyčky Kusá kolej smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, v pohledu zpět na manipulační koleje smyčky
  Pohled na rozjezdovou výhybku na kusou kolej smyčky Levského, která je pozůstatkem původní traťové koleje, z kusé koleje Oblouky kolejové spojky původní traťové koleje, sloužící nyní jako vnitřní kolej smyčky a střední a vnější koleje Z původní traťové koleje smyčky Levského, která nyní slouží jako vnitřní kolej, odbočuje pravým obloukem kolejová spojka ke střední a vnější koleji, kolej pokračující přímo byla původně zárodkem pokračování tramvajové tratě do Libuše, nyní slouží jen k odstavování vlaků s technickou závadou Kolejová spojka z původní traťové koleje sloužící nyní jako vnitřní kolej, k níž se připojuje střední a vnější kolej Ke střední koleji smyčky Levského se v pravém oblouku připojuje kolejová spojka z původní traťové koleje, která nyní slouží jako vnitřní kolej smyčky
  Ke kolejové spojce z původní traťové koleje sloužící nyní jako vnitřní kolej smyčky Levského se postupně připojují střední a vnější kolej Ke kolejové spojce z původní traťové koleje sloužící nyní jako vnitřní kolej smyčky Levského se připojují střední a vnější kolej smyčky Sjezdové výhybky ze střední a vnější koleje smyčky na kolejovou spojku z původní traťové koleje sloužící nyní jako vnitřní kolej Sjezdové výhybky ze střední a vnější koleje smyčky Levského na kolejovou spojku z původní traťové koleje sloužící nyní jako vnitřní kolej Sjezdová výhybka z vnější koleje smyčky Levského na kolejovou spojku
  Kolejová spojka z původní traťové koleje sloužící nyní jako vnitřní kolej smyčky Levského s napojením střední a vnější koleje Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru
  Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru
  Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru, u pravé kolejnice je patrný námezník a pražec v místě původního ukončení stávající kusé koleje smyčky Levského až za křížením Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru, na snímku je patrné současné a původní ukončení kusé koleje smyčky Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru, vlevo je patrné ukončení kusé koleje smyčky betonovým pražcem Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru, vlevo je patrné ukončení kusé koleje smyčky betonovým pražcem
  Levý oblouk smyčky Levského obracející tramvajové vlaky do protisměru, vlevo je patrné ukončení kusé koleje smyčky betonovým pražcem Kolej se přibližuje k prostoru nástupní zastávky Levského, v místě dlažby byla zřízena sjezdová výhybka plánované tratě od Libuše V podobě falešné dvoukolejné tratě spěje výjezdová kolej smyčky Levského k prostoru nástupní zastávky Prostor nástupní zastávky smyčky Levského Prostor nástupní zastávky smyčky Levského, v protisměru je umístěna výhybka na kusou kolej smyčky
  Prostor nástupní zastávky smyčky Levského Prostor nástupní zastávky smyčky Levského Prostor nástupní zastávky smyčky Levského Za prostorem nástupní zastávky Levského kolej v táhlém pravém oblouku míří k otevřenému svršku, mimo prostor smyčky Za prostorem nástupní zastávky Levského kolej v táhlém pravém oblouku míří k otevřenému svršku, mimo prostor smyčky
  Za prostorem nástupní zastávky Levského kolej v táhlém pravém oblouku míří k otevřenému svršku, mimo prostor smyčky Za prostorem nástupní zastávky Levského kolej v táhlém pravém oblouku míří k otevřenému svršku, mimo prostor smyčky Za prostorem nástupní zastávky Levského kolej v táhlém pravém oblouku míří k otevřenému svršku, mimo prostor smyčky Výjezdová kolej opouští smyčku Levského Celkový pohled na smyčku Levského  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023