Trať Senovážné náměstí-Lazarská jednokolejka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Senovážné náměstí-Lazarská
jednokolejka


V centru města vrcholila v roce 1994 výstavba podzemního kolektoru a v Jindřišské ulici, kde se do kolektoru hloubily vstupní šachty, překážely tramvajové koleje. Proto bylo požadováno přerušení tramvajového provozu mezi zastávkami Václavské náměstí a Jindřišská na několik měsíců. Jenže to by, s ohledem na necitlivé zrušení okolních tratí v minulých letech, znamenalo kolaps tramvajové dopravy v celé Praze a změny tras 9 tramvajových linek. Bylo proto rozhodnuto o výstavbě provizorní jednokolejné trati.

Návěstní sloup se zdvojenou signalizací a doplňkovým návěstidlem od Jindřišské - Automobily mají volno, tramvaje stůj. | 9.7.1995
Návěstní sloup se zdvojenou signalizací a doplňkovým návěstidlem od Jindřišské. Je zadána žádost o volno pro tramvaje. | 9.7.1995
Návěstní sloup se zdvojenou signalizací a doplňkovým návěstidlem od Jindřišské. Automobily mají stůj, tramvaje stůj - nejede nikdo. | 9.7.1995
Souprava vozů T3 ev.č.6139+6138 vypravená na linku 9 právě opouští jednokolejnou trať směrem k zastávce Václavské náměstí. | 31.8.1996
Vůz T3 ev.č.6529 vypravený na linku 14 vjíždí do jednokolejného úseku tramvajové tratě v Jindřišské ulici. V pravé části je vidět opuštěná traťová kolej. | 1995
Souprava vozů T3 ev.č.6620+6621 vypravená na lince 9 vjíždí do jednokolejné části tratě v Jindřišské ulici. | 1995
Souprava vozů T6A5 ev.č.8643+8644 vypravená na linku 3 vjíždí do jednokolejky od Václavského náměstí. | 31.8.1996
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7134+135 vypravená na odkloněnou linku 26 projíždí jednokolejným úsekem tramvajové tratě v Jindřišské ulici. | 26.11.1995
Vůz KT8D5 ev.č.9021 vypravený na linku 3 opouští jednokolejnou trať při jízdě k zastávce Václavské náměstí. | 31.8.1996
Souprava vozů T3 ev.č.6688+6687 vypravená na linku 9 právě vjíždí do jednokolejky od Jindřišské. | 31.8.1996
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7242+7243 vypravená na linku 9 právě opouští jednokolejnou trať směrem k zastávce Jindřišská. | 31.8.1996
Vůz T3 ev.č.6102 ještě v plné provozní síle vypravený na linku 14 opouští jednokolejnou trať a míří k zastávce Jindřišská. | 10.11.1994

Ta byla dlouhá cca 250 metrů a z většiny využívala traťovou kolej Jindřišská - Václavské náměstí (ve směru z Václavského náměstí tedy protisměrnou) se dvěma vybočeními k chodníku u obou výhybek. Tato vybočení byla vynucena nutností zvětšení prostoru pro stavbu kolektorových šachet. S ohledem na nutnost provozování automobilové dopravy byly zajišťovací výhybky klasické konstrukce s pružnými jazyky kryty dlažbou ze žulových kostek. Ostatně v této době ani Dopravní podnik Praha ještě nebyl majitelem povrchových výhybek Californien.

Provoz na tramvajové trati byl řízen světelným signalizačním zařízením, které umožňovalo průjezd tří tramvajových vlaků v jednom směru. Signalizační zařízení byla umístěna ve směru od zastávky Václavské náměstí na hraně samotného náměstí, ve směru od Jindřišské před ulicí Nekázanka.

Signalizační zařízení pro tramvaje bylo zdvojené (pro případ prasklé žárovky) a doplněné pomocným návěstidlem s prosvětleným piktogramem tramvaje, který informoval o zařazení nároku na signál volno pro tramvaje.

Řidič tramvaje přejel pantografem přihlašovací trolejový kontakt, čímž si v signalizačním zařízení vyžádal svůj nárok na volno. Světelné signalizační zařízení přijmutí nároku potvrdilo rozsvícením zmíněné doplňkové signalizace s piktogramem tramvaje.

Po rozsvícení signálu volno a uvedení vlaku do pohybu přejela tramvajová souprava tzv. přítomnostní trolejový kontakt, jímž signalizační zařízení zjistilo počet vozů vlaku a ten si pamatovalo až do chvíle jeho odhlášení z jednokolejného úseku. Pokud následující vlak vjel na přihlašovací kontakt v době, kdy předchozímu vlaku svítil signál volno, prodloužil tím cyklus i pro sebe. Stejným způsobem mohl v jednom směru učinit i třetí vlak.

Jednokolejka se začala budovat v rámci rekonstrukce křižovatky Lazarská od 8. října 1994. Provoz na ní byl zahájen 11. listopadu téhož roku s tím, že její provoz byl plánován na maximálně dobu jednoho roku. Nestalo se tak. Provoz na jednokolejné části trati byl ukončen až 24. září 1996 a normální - dvoukolejný - provoz na tramvajové trati byl obnoven ke 2. listopadu 1996.

Výstavba jednokolejky v Jindřišské ulici .:::. říjen 1994
Výstavba jednokolejné tratě v Jindřišské ulici. Výstavba jednokolejné tratě v Jindřišské ulici, v pravé části je vidět opouštěná traťová kolej k Jindřišské. Zároveň je na snímku patrné vyosení koleje v místě budoucí stavby, až do prostoru vedle vozovky. Vratná výhybka jednokolejné tratě u výjezdu na Václavské náměstí. Snímek z výstavby jednokolejné tratě zachycuje ještě nezakrytou část koleje, jenž byla místy vyosena až do prostoru vozovky. Na chodníku je dočasně zrušená zastávka Václavské náměstí směr Lazarská, která byla během provozu jednokolejky odsunuta za Václavské náměstí, kde již zůstala.
Pohled směrem k Václavskému náměstí, kde byla vložená provizorní část koleje. Pohled směrem k Jindřišské, kde byla vložená provizorní část koleje. Napojení kolejnic NT1 na blokové kolejnice B1 ve velkoplošných panelech BKV. Vratná výhybka jednokolejky u Jindřišské. Vratná výhybka jednokolejky u Jindřišské.
Fotocesta po jednokolejce v Jindřišské ulici .:::. 10. prosince 1994
Vratná výhybka z jednokolejného úseku u Václavského náměstí. Provizorní úsek jednokolejné tratě v Jindřišské ulici se záhy napojuje na traťovou kolej Jindřišská-Václavské náměstí. Nevyužitá část traťové koleje Jindřišská-Václavské náměstí. Tramvajová trať v Jindřišské ulici, obousměrně je však využívána pouze kolej vlevo. Patrné vyosení provizorní části koleje.
Provizorní vyosení tramvajové tratě u ulice Nekázanka. Provizorní vyosení tramvajové tratě u ulice Nekázanka. Provizorní vyosení tramvajové tratě u ulice Nekázanka. Vratná výhybka jednokolejného úseku u Jindřišské. Vratná výhybka jednokolejného úseku u Jindřišské.
Fotocesta po jednokolejce v Jindřišské ulici .:::. 9. července 1995
Pohled do jednokolejky od zastávky Václavské náměstí, přes náměstí samotné. Vpravo na sloupu zdvojená tramvajová signalizace s doplňkovým návěstidlem. Pohled do jednokolejky z cca poloviny Václavského náměstí, vpravo je k zahlédnutí sloup se světelnou signalizací pro automobily. Samotný počátek jednokolejky. Vidíme zde vychýlení koleje až k obrubníku, vlevo od nákladního automobilu je vidět levá kolejnice původní pravé traťové koleje. Pohled z jednokolejky zpět na Václavské náměstí. Poklop ukrytý mezi kolejnicemi zakrýval vstupní šachtu k telefonním kabelům. Jednokolejka směrem k Jindřišské. Mírným esíčkem se trať od chodníku vrací na - v tomto směru - protisměrnou kolej. Zpod ohrady vyčnívá původní levá traťová kolej.
Opačný pohled na stejné místo jako na předešlé fotografii. V tomto směru po správné koleji se tramvaje přiblížily opět k chodníku. A trať opět opouští - z tohoto pohledu - protisměrnou kolej a druhým esíčkem se opět přibližuje k chodníku. Následuje již jen výhybka, která tramvaje vrací do těch správných kolejí. Traťová kolej Václavské náměstí-Jindřišská zůstala z velké části ležet odpojená na místě. Samozřejmě byly odstraněny úseky, které překážely stavbě. Pohled do jednokolejky od Jindřišské.

Informace z dobového tisku ve formátu .pdf:
Dobrý Večerník 18. října 1994
Dobrý Večerník 9. listopadu 1994
Večerník Praha 14. listopadu 1994
            Večerník Praha 15. listopadu 1994
            Dobrý Večerník 24. února 1995

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021