Trať Albertov - Výtoň

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Albertov - Výtoň


Vůz T6A5 ev.č.8683 na záložním vlaku na lince X7 v zastávce Albertov
Souprava vozů T3R.P ev.č.8322+8310 na lince 23 projíždí Svobodovou ulicí
Souprava vozů T3 ev.č.6706+6670 na lince 7 ve Svobodově ulici
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7091+7128 na lince 16 ve Svobodově ulici
Vůz T3R.P ev.č.8345 na lince 7 ve Svobodově ulici
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7091+7128 stanicuje na lince 16 v zastávce Výtoň
Souprava vozů T3R.P ev.č.8324+8325 na lince 16 projíždí Svobodovou ulicí k Albertovu
Souprava vozů T3 ev.č.6514+6544 na lince 4 ve Svobodově ulici
Souprava vozů T3M ev.č.8039+8055 na lince 3 stanicuje na Výtoni
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7113+7129 na lince 9 ve Svobodově ulici
Ani ne půlkilometrová trať vedená dnešní Svobodovou ulicí od křižovatky Výtoň ke křižovatce Albertov působí natolik kompaktním dojmem, že málokdo, kdo touto ulicí projíždí, přemýšlí o tom, že jde o dvě zcela nezávislé tratě. Původní tramvajová trať z Karlova náměstí nevedla do prostoru Albertova jako dnes ulicí Na Slupi, ale trvala si na Vyšehradské ulici, která ji přivedla až na křižovatku s dnešní Svobodovou ulicí a pod železniční tratí ji zavedla až do prostoru Vyšehradské radnice. Svobodovu ulici tak vlastně jen překřížila. 6. ledna 1910 byla uvedena do provozu první polovina námi sledované tratě vedené Svobodovou ulicí od Vyšehradské ulice po křižovatku Albertov a dále Nuselským údolím k Fričově ulici. 20. června 1927 došlo ke zrušení části tratě z Vyšehradské ulice pod železniční tratí k Vyšehradské radnici, a zároveň byl zahájen provoz na druhé polovině tratě od Vyšehradské ulice ke křižovatce Výtoň. Poslední velkou změnou, která se tratě došla bylo zrušení části tratě vedené Vyšehradskou ulicí a její přeložení do ulice Na Slupi. Od 25. června 1931 se tramvaje jedoucí z Karlova náměstí napojují na trať ve Svobodově ulici až na křižovatce Albertov.

Cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce ulic Na Slupi a Svobodovy. Z vrcholu kolejové trojúhelníku vede trať esíčkem s prvním pravým obloukem podél dávno již zrušené železniční stanice Vyšehrad s nádhernou výpravní budovou a přibližuje se k železničnímu náspu železniční trati. Ve středové části esíčka je ve směru ke křižovatce Albertov umístěna jediná pravidelná zastávka na trati. Esíčko trať dokončí levým obloukem a až ke křižovatce s Vyšehradskou ulicí vede stále souběžně s železničním náspem a má stále tendenci k vedení v mírném levém oblouku, který se mění v přímý úsek až před světelnou křižovatkou s Vyšehradskou ulicí, kde se Svobodova ulice částečně rozšíří a železniční trať zamíří na mostní konstrukci. Za křižovatkou jsou umístěny občasné zastávky Výtoň, které slouží pouze pro vlaky odbočující na následující křižovatce vlevo do Podolí. Ke křižovatce samotné trať zamíří v mírném pravém oblouku.

Celá trať je vybudována metodou velkoplošných panelů BKV. Výjimku tvoří krátké úseky bezprostředně přiléhající k obou křižovatkám. Oba jsou zbudovány klasickou konstrukcí kolejnic na příčných pražcích, rozdílný je však kryt těchto úseku. Zatímco na Albertově jej tvoří žulová dlažba, na Výtoni asfaltový koberec.

Zastávky umístěné na popisované trati:
Albertov - nácestná zastávka ve směru ke křižovatce Albertov
Výtoň - občasné nácestné zastávky v obou směrech, slouží většinou pouze pro stanicování vlaků jedoucích v trase Albertov - Podolská vodárna

Provozované linky na popisované trati:
Ani změna linkového vedení v roce 1998 se nedotkla vedení tramvajové stálice v této ulici. V denním provozu zůstala trati nadále věrná linka 7, v nočním provozu není trať využívána.

Fotocesta tramvajové trati Albertov - Výtoň
Tramvajová trať Albertov - Výtoň Tramvajová trať Albertov - Výtoň Tramvajová trať Albertov - Výtoň Tramvajová trať Albertov - Výtoň
Tramvajová trať Albertov - Výtoň Tramvajová trať Albertov - Výtoň Tramvajová trať Albertov - Výtoň Tramvajová trať Albertov - Výtoň
Tramvajová trať Albertov - Výtoň Tramvajová trať Albertov - Výtoň Tramvajová trať Albertov - Výtoň Tramvajová trať Albertov - Výtoň

Fotografie: © Pražské tramvaje

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022