Když Prahu ovládla Téčka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Když Prahu ovládla Téčka

obnova vozového parku tramvají v letech 1951-1974


Píše se rok 1951, ulicemi Prahy se prohání motorové a vlečné vozy na 23 denních linkách. Třívozové vlaky v sestavě motorového a dvou vlečných vozů je možné spatřit na linkách 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14,15, 19 a 21, dvouvozové soupravy motorového a vlečného vozu pak na linkách 1, 2, 4, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 22 a 23. Pouze sólo motorové vozy jsou vypravovány jen na lince 6. U linek 1, 2, 20 a 22 bylo možné použít jednosměrné motorové vozy Ponorka, resp. Mevro s vlekem Krasin z důvodu ukončení obou koncových větví na smyčkách.

Souprava vedená motorovým vozem ev.č.2096 je ve druhé lodi vozovny Pankrác připravená k výjezdu na linku 14 | 15.11.1970
Souprava vlečného vozu ev.č.1171 a motorového vozu neznámého čísla vypravená na linku 3 minula na Pelc-Tyrolce stejnojmennou smyčku a stoupá k Vychovatelně | 28.3.1971
Z rýsovacích prken v Tatře Smíchov jdou do výroby první vozy typu T, tzv. "téjedničky". První dva prototypy jsou nasazeny 22. listopadu 1951 na linku 4, kde postupně převezmou vozy tohoto typu vůdčí roli. V roce 1953 je s příchodem dalších vozů T1 možné na linku 6 vypravit kromě motorového vozu i vlečný vůz. Do roku 1956 jsou na linku 4 vypraveny jen vozy T1, další linkou, kde se začínají objevovat vozy z poslední dodávky vozů T1 v roce 1957, je linka 17, kde dochází k úplnému nahrazení původních motorových vozů v roce 1958.

Ke 31. srpnu 1959 jsou zavedeny nové linky 24 - s vozy T1 a 25 - kde jezdí staré vlaky. Další linkou, kde se začínají v roce 1960 objevovat vozy T1 je linka 16. Jedná se ale jen o 3 pořadí.

Dne 3. listopadu 1960 je Dopravnímu podniku Praha předán první prototypový vůz T3 ev.č.6101, kterou v následujícím roce doplní druhý prototypový vůz 6102. Od 2. února 1961 se vypravují vozy T1 na další linku - tentokráte je plně vypravena ve vozech T1 linka 12. Od 13. března téhož roku jsou zavedeny linky 26 a 27. Dvacetšestka v sestavě motorový a vlečný vůz, sedmadvacítka s vozy T1. Zároveň dochází ke generační výměně vozů na lince 25.

V roce 1962 přichází první dodávka 69 kusů sériových vozů T3. Současně jsou první prototypy těchto vozů vypraveny na linku 4. Od 22. listopadu 1962 jsou vozovnami Motol a Strašnice pravidelně vozy T3 vypravovány na linky 4 a 27. Od 18. prosince 1962 je vzhledem k dostatku vozů zavedena nová linka 28 v sestavě motorový a vlečný vůz.

Dne 3. ledna 1963 jsou vozy T1 nasazeny na linku 15. Ještě téhož roku je 3. června obsazena linka 21 kompletně vozy T3. S dalšími dodávkami vozů T3 je možné vozy nasadit na další linky. Od 24. července 1963 se vyskytují na lince 5, od 8. února následujícího roku pak také na linku 13.

V Parku kultury a oddechu Julia Fučíka zřejmě skončila pouť a vůz T1 ev.č.5111 vypravený na linku 14 ani nepobral cestující, když opouštěl nástupní zastávku smyčky Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury | 12.3.1977
Vůz T1 ev.č.5107 vypravený na linku 6 projíždí tehdy ještě opravdu přímým úsekem křižovatky Palackého náměstí z ulice Na Moráni na Palackého most | 29.2.1976
Přelomem se stává 24. červenec 1964, v tento den vyjely poprvé dvojice T3. Stalo se tak na lince 5 - jednalo se o 7 dělených služeb. O měsíc později 20. srpna jsou již na pětce ve špičce pracovního dne standardně 2xT3. Po skončení špičky se dvojčata rozpojovala. Nepraktičnost tohoto řešení stála za tím, že 21. září jsou soupravy 2xT3 na lince 5 celodenně, v neděli však nadále sólo T3. Od 2. listopadu jsou na lince 19 staré vozy nahrazeny vlaky 2xT3, na linku 15 se nasazují v pracovní dny 2xT1. Ne však na dlouho. Již 8. února následujícího roku jsou veškeré dvojice T1 rozpojeny. Dochází tak k vozové rošádě, kdy na lince 15 vozy T1 ve všední dny nahrazují vlaky 2xT3, zatímco linky 4 a 27 nahrazují jen 1xT1 a konečně na lince 25 se objevují jen 1xT3.

K 1. dubnu 1965 linka 5 celotýdenně v sestavě 2xT3, linka 13 ve všední dny 2xT3, na lince 9 se z důvodu kusého ukončení v Motole jezdí stále v sestavě motorový vůz + Krasin, na linku 22 nasazeny obousměrné motorové vozy s Krasinem. O 20 dní později jsou na linku 8 nasazeny vozy T3 - špičkové služby 2xT3, zbytek tvoří 1xT3.

S rokem 1966 přicházejí změny - od 1. ledna 1966 jsou na linku 10 nasazeny 1xT3, 3. dubna je linka 13 vypravovaná ve dvojicích i o nedělích. Následujícího dne je zrušena linka 2 a zavedena linka 29 vypravovaná se starými vlaky. Další zrušenou linkou byla k 30. červnu 1966 linka 6. V listopadu je linka 1 částečně obsazena 1xT3 a k 6. listopadu jsou na linku 19 vypravovány dvojice T3 i o nedělích.

Tak co s tím soudruzi uděláme, ptali se asi bezradní zaměstanci DP u soupravy vozů T3 ev.č.6805+6182 stažené z linky 24 pro poruchu do smyčky Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury | 18.5.1980
Od 5. ledna 1967 je na krátko linka 17 vypravená ve starých soupravách a na 18 se objevují 1xT3, k původnímu vypravení se vrátí 20. února téhož roku. Již 9. ledna dochází k další změně, kdy jsou linky 22 a 25 vypraveny v sestavě 2xT3, linka 8 v sólo T3. Ke stejnému dni definitivně dosloužily jednosměrné vozy Mevro. Ke 14. únoru jsou na linku 29 vypravena sóla, lhostejno zda 1xT1 či 1xT3. Od 3. dubna se vyskytují dvojice T3 na jedničce. Od 7. listopadu je zavedena nová tramvajová linka 30 se sólo T3, a linka 11 je vypravována ve dvojicích T3.

S rokem 1968 dosloužily 2. ledna vozy Ponorka, na linku 20 jsou vypraveny vozy 1xT3. V květnu je šestého zavedena linka 31, na které se vyskytují soupravy motorový + vlečný vůz (vleky Krasin). S prvním prázdninovým dnem je 21 v sestavě 2xT3 a vlaky 2xT3 se na lince 15 objevují celotýdenně. S jejich koncem jsou 26. srpna vypravovány dvojice T3 na linku 8. Od 1. září 1969 jsou na lince 17 vlaky 2xT3.

Vypravení k 3. únoru 1969:
 • 1xT1: 4, 12, 27
 • 1xT1, 1xT3: 24, 29
 • 1xT3: 10, 17, 20, 30
 • 2xT3: 1, 5, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 25
 • Motorový vůz + 2 vleky Plecháč: 3, 14
 • Motorový vůz + 1 vlek Krasin: 7, 9, 16, 18, 23, 26, 28, 31
 • Nejezdí linky 2 a 6. Celkem se v pracovní dny vypravuje 576 vlaků. Z toho je 179 motorových vozů staré konstrukce, 104 vleků Plecháč a 127 vleků Krasin Dále se vypravuje 397 vlaků T, z čehož je 171 dvojic T3 a 226 vozů sólo, z nichž je cca 90 vozů T1.

  Rok 1970 přináší mnohé změny. Nejprve je 12. ledna vozy T1 obsazena linka 28 a dále jsou 31. března staré vozy na lince 16 nahrazeny vlaky 2xT3. K 25. květnu je zrušena linka 28. Od 1. září se vyskytují dvojice T3 na lince 30. Linka 31 je zrušena 1. července následujícího roku. Její vozy se využijí od 30. srpna 1971 na obnovené lince 2 (1xT3) a 32 1xT1. Linka 6 je vypravena ve starých soupravách, lince 16 se vyskytují 1xT1 nebo 1xT3 a linka 29 jezdí v sestavě 2xT3.

  Vypravení k 6. dubnu 1970:
  Přidělení vozů na linky v porovnání s rokem 1969; změny 16 a 17 v sestavě 2xT3, 28 nejezdí.
  Vypravuje se celkem 560 vlaků.
  Z toho je 152 starých motorových vozů, 104 vleků Plecháč a 100 vleků Krasin Dále se vypravuje 408 vlaků T, z čehož je 206 souprav 2xT3. Sólo vozů se vypravuje 202, z čehož je cca 95 vozů T1.

  Od 17. ledna 1972 dochází k obměně linky 12, kdy je částečně obsazena vozy 1xT3. Vozy T1 se z ní přesunují na linku 14, která je jimi zcela osazena. Obnovena je současně linka 31 se sólo T3. Od 24. července 1972 jezdí na lince 7 sólo motorové vozy, na lince 6 jezdí motorový vůz s vlečným vozem plecháčem.

  Vypravení k 17. lednu 1972:
  Staré vozy již jezdí jen na linkách 3 (motorový vůz + 2 Plecháče), 7 (motorový vůz + 1 Plecháč), soupravy motorový vůz + Krasin na linkách 6, 9, 18, 23, 26.
  Celkem se vypravuje 572 vlaků.
  Z toho je 120 starých motorových vozů 49 vleků Plecháč a 90 vleků Krasin.
  Dále se vypravuje 452 vlaků T: 216 dvojic T3 a 236 sólo T ( z nich asi 95 T1) O víkendech se vypravuje 70 motorových a 79 vlečných vozů (sobota dopol.), respektive 83 motorových vozů a 96 vlečných vozů (neděle odpoledne)

  Souprava vozů T3 vedená vozem ev.č.6192 vypravená na výlukovou linku 35 míjí při výjezdu ze smyčky Palmovka autobus Škoda 706 RTO MTZ ev.č.4483 na lince náhradní dopravy | podzim 1973
  Souprava vozů T3 ev.č.6274+6275 vypravená na linku 8 uhání po Letenské pláni na Špejchar | 8.5.1974
  V průběhu roku 1973 dochází nejprve 14. května na lince 20 k vypravení 2xT3, později linku 12 opouští T1 a od 23. července je plně nahrazují dvojice T3. K rannímu výjezdu 1. září 1973 je zavedena nová linka 35 v sestavě 2xT3. K 1. říjnu 1973 jsou vyřazeny vlečné vozy tzv. Plecháče. Na linkách 3 a 6 jezdí soupravy motorový vůz + Krasin, na lince 26 je vyměněn vozový park a jsou zde nasazeny vlaky 2xT3. Soupravy T3 se objevují také na lince 16. Na lince 10 se částečně vyskytují vozy T1. K 17. prosinci jsou na linku 3 nasazeny 2xT3.

  Vypravení k 1. říjnu 1973:
  Staré vozy dosluhují na linkách 3, 6, 9, 18, 23 (motorový vůz + Krasin) a 7 (sólo).
  Celkem se vypravuje 508 vlaků, z toho je 92 motorových a 88 vlečných vozů. Vlaků T se vypravuje 416, z čehož je 264 dvojic T3 a 152 sólo (asi 80 T1) V sobotu dopoledne se vypravuje 44 starých dvouvozových vlaků, v neděli odpoledne pak 52 starých dvouvozových vlaků. Sólová linka 7 nejezdí, špičková linka 6 rovněž mimo provoz.

  V roce 1974 mizí z ulic staré soupravy. Ke 14. lednu staré vozy mizí z linky 6, která je nově obsazena vozy T1 a také ze stálice motorových souprav - linky 9. Zde jsou nasazeny dvojice T3.

  Vypravení po výměně vozového parku na linkách 6 a 9 dne 14. ledna 1974:
  Soupravy motorový + Krasin na linkách 18 a 23, motorový vůz sólo na lince 7.
  Celkem 503 vlaků, z toho 40 starých vozů (37 souprav, 3 sólo) 463 vlaků T, z toho 298 dvojic T3 a 165 sólo, z nich cca 95 T1. V sobotu a v neděli obsluhují staré soupravy jen linky 18 a 23 a celkem se jich vypravuje 19.

  Definitivní konec dvounápravových motorových vozů a vlečňáků přichází 9. května 1974, kdy je otevřena první trasa metra. Na linky 18 a 23 jsou nasazeny 1xT3, na lince 7 potkáváme sóla T1 a T3 stejně tak jako na lince 26, kde místo dvojic potkáváme sóla T3. Obnovena je v nové trase linka 28 v sólech typu T. Tímto dnem pražské ulice definitivně ovládají Téčka.

  Vypravení k 9. květnu 1974:
 • 1xT1: 4, 6, 14, 27, 32
 • 1xT1, 1xT3: 7, 10, 24, 28
 • 1xT3: 2, 18, 23, 26, 31
 • 2xT3: 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 30
 • Text: František Zahnáš a redakce

  Související články:
   Tramvajová linka 19
   Tramvajová linka 12
   Tramvajová linka 15
   Tramvajová linka 10
   Tramvajová linka 9
   Tramvajová linka 35
   Tramvajová linka 21
   Tramvajová linka 17
   Tramvajová linka 3
   Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
   Tramvajová linka 24
   Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
   Přestávky řidičů tramvají
   Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
   Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
   Tramvajová linka 8
   Tramvajová linka 18
   Tramvajová linka 11
   Tramvajová linka 7
   Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
   Tramvajová linka 5
   Tramvajová linka 4
   V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
   Tramvajová linka 1
   Tramvajová linka 25
   Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
   Tramvajová linka 2
   Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
   Tramvajová linka 16
   Předpisy a přezkoušení DP Praha
   Tramvajová linka 20
   Tramvajová linka 14
   Tramvajová linka 30
   Tramvajová linka 13
   Tramvajová linka 22
   Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
   Tramvajová linka 27
   Tramvajová linka 26
   Tramvajová linka 29
   Tramvajová linka 32
   Tramvajová linka 6
   Tramvajová linka 31
   Tramvajová linka 28
   Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
   Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
   Náhradní tramvajová doprava za metro
   Provoz - archivní data vypravení
   Povolání: řidič tramvaje
   Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024