Škoda 15T ForCity poprvé s cestujícími

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Škoda 15T ForCity poprvé s cestujícími


Skromně neskromný oslavenec, po prototypovém voze druhý zástupce elegantní dámy v pražských ulicích, vůz Škoda 15T ev.č.9201 vyčkává ve smyčce Florenc na slavnostní výjezd do pražských ulic s čelnými představiteli města a Dopravního podniku pro své první běžné cestující!. | 5.10.2010 Zástupci médií zachycují slavnostní okamžik z nadhledů a podhledů.... | 5.10.2010 Tisková mluvčí Dopravní podniku Ilona Vysoudilová, dopravní ředitel DP Petr Blažek a radní pro dopravu Radovan Šteiner představují vůz 15T pozvaným hostům, tvůrce designérského návrhu vozu architekt Patrik Kotas stojí opět skromně v pozadí a pražský primátor pro jistotu chybí zcela.... | 5.10.2010 Generálnímu řediteli Dopravního podniku Praha Martinu Dvořáku naslouchá radní pro dopravu Radovan Šteiner a dopravní ředitel DP Petr Blažek. | 5.10.2010 Generální ředitel Dopravního podniku Praha Martin Dvořák byl při slavnostním projevu k přítomným evidentně dobře naladěn. | 5.10.2010
Mezi hosty slavnostní jízdy nechyběl ani Petr Hloch (zcela vpravo), šéf jednotky Provoz Tramvaje, jejíž řidiči budou vůz v pražských ulicích ovládat. | 5.10.2010 Slavnostnímu uvedení do provozu přihlížel také šéf podnikového archivu Dopravního podniku Pavel Fojtík, vážený spolupracovník našeho serveru. | 5.10.2010 Autor podoby vozu Škoda 15T architekt Patrik Kotas a šéf podnikového archivu Dopravního podniku Pavel Fojtík před zahájení slavnostní jízdy vozu Škoda 15T v jeho interiéru. | 5.10.2010 Vůz Škoda 15T ev.č.9201 vypravený na 71. pořadí linky 24 vjíždí do zastávky Masarykovo nádraží, je 15:16 a za chvíli se poprvé otevřou dveře pro nástup běžných cestujících.... | 5.10.2010 Palubní počítač vozu Škoda 15T ev.č.9201 vypraveného na vložené 71. pořadí linky 24 ukazuje krátce po 15:17 a jeho řidič poprvé přikládá prst na tlačítko zavírající dveře po nástupu prvních cestujících v zastávce Masarykovo nádraží. | 5.10.2010
Pohled do zpětného zrcátka.... | 5.10.2010
Více než dva roky čekali pražští cestující na okamžik, kdy se konečně svezou novým tramvajovým vozem z produkce českého výrobce - plzeňské Škodovky. Pro mnohé nekonečné období zkušebního provozu vozidla, při kterém muselo splnit předepsané zkoušky a najezdit minimálně 5000 km bez vážnější závady umocnila skutečnost, že srovnatelný vůz upravený pro lotyšské hlavní město, již od dubna 2010 brázdí Rižské ulice v pravidelném provozu. Toto období nejistoty skončilo právě v úterý 5. října 2010, kdy vůz konečně své první cestující opravdu svezl.

Dokončená Škoda 15T ForCity byla veřejnosti poprvé představena 17. září 2008 v areálu výrobce prostřednictví médií. Každý si mohl prototypový vůz ev.č.9200 (avšak ještě bez evidenčního čísla a znaků charakterizujících pražský Dopravní podnik) následně prohlédnout na vlastní oči na osmém ročníku mezinárodním odborném veletrhu dopravní techniky InnoTrans 2008, konaném v Berlíně ve dnech 23. až 26. září 2008.

Tramvajový vůz ev.č.9201 byl Pražanům představen na krátké tiskové konferenci za účasti představitelů města a čelních zástupců Dopravního podniku po 15 hodině v obratišti Florenc, kam byl přistaven ze své domovské vozovny Pankrác kolem 14 hodiny. Na vnějších digitálních transparentech se skvěla číslice 24, symbolizující, že právě tato linka bude tou vyvolenou. A opravdu, po přivítání tiskovou mluvčí Dopravního podniku Ilonou Vysoudilovou, byli přítomní vyzváni k nástupu do vozidla, kde proběhl krátký proslov radního pro dopravu Radovana Šteinera a generálního ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka. Při úvodních slovech se vůz vydal do pohybu a po lince 24 mířil ve směru konečné zastávky Kubánské náměstí. Po proslovech byli přítomní vyzváni k utvoření diskusních skupinek s přítomnými osobnostmi, podílejícími se jakýmkoliv způsobem na výrobě či provozu vozidla (např. architekt Patrik Kotas a další zástupci pražského Dopravního podniku, dopravní ředitel Petr Blažek, vedoucí jednotky Provoz Tramvaje Petr Hloch či vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje Jan Šurovský). Zastávku Bílá labuť sice vůz ještě projel, avšak před blížící se zastávkou Masarykovo nádraží se vozem rozlehl pokyn dopravního ředitele Petra Blažka "Tak teď ", znamenající jediné - právě se to stalo, vůz se otevře pro běžné cestující.

Po příjezdu do zastávky Kubánské náměstí z reproduktorů sice zaznělo "konečná zastávka, prosíme vystupte", avšak natěšení cestující se mohli svézt až do obratiště a vychutnat si tak mlasknutí jedné ze tří posledních čepových výhybek s přestavníkem Öerlikon, kde vůz zapózoval fotografům na vnější koleji smyčky. Po vystřídání řidičů se vůz mávnutím kouzelného proutku proměnil na linku 7, kde se zapojil za 15. pořadí jako vložené 71. pořadí s koncem služby ve 23:47.

V následujících dnech se bude "ForCitka" při zkušebních jízdách pohybovat kromě linky 7 i na dalších linkách vypravovaných pankráckou vozovnou, po tratích uzpůsobených pro bezproblémový provoz typu Škoda 15T. Stále však se bude jednat o vložené pořadí dané linky, aby v případě jakýchkoliv komplikací mohlo dojít k operativnímu stažení vozidla bez ohledu na narušení provozu.

Vozidlo musí s cestujícími v ulicích najezdit 15 000 kilometrů bez vážnějších problémů, na základě jejichž výsledku výrobce obdrží všechna potřebná osvědčení státních institucí (například Drážního úřadu) pověřených dozorem a kontrolou vyráběných vozidel před jejich uvedením do provozu.

...a je jisté, že odbavení prvních cestujících proběhlo v pořádku, vůz Škoda 15T ev.č.9201 může zamířit do ulic. | 5.10.2010
Tisková mluvčí pražského Dopravního podniku Ilona Vysoudilová zdárně dohlížela na zdárný průběh slavnostního zahájení provozu vozu Škoda 15T s cestujícími. | 5.10.2010 Architekt Patrik Kotas poskytoval za jízdy rozhovory médiím. | 5.10.2010
Šéf jednotky Dopravní cesta Tramvaje a radní pro dopravu Radovan Šteiner poskytují rozhovory zástupcům médií, zatímco řidič následné běžné jízdy vozu Škoda 15T ev.č.9201 na 71. pořadí linky 7 jen tiše přihlíží. | 5.10.2010 Šéf jednotky Dopravní cesta Tramvaje a radní pro dopravu Radovan Šteiner poskytují rozhovory zástupcům médií. | 5.10.2010
Generální ředitel pražského Dopravního podniku Martin Dvořák poskytuje rozhovory zástupcům médií. | 5.10.2010 Generální ředitel pražského Dopravního podniku Martin Dvořák poskytuje rozhovory zástupcům médií. | 5.10.2010
Za jízdy byl čas vyzpovídat také běžné cestující..... | 5.10.2010 Pohled do interiéru vozu Škoda 15T ev.č.9201 v den slavnostního zahájení provozu s cestujícími. | 5.10.2010
Vůz Škoda 15T ev.č.9201 po dokončení výkonu na vloženém 71. pořadí linky 24 dovezl cestující až do smyčky Kubánské náměstí. | 5.10.2010 Vůz Škoda 15T ev.č.9201 po dokončení výkonu na vloženém 71. pořadí linky 24 dovezl cestující až do smyčky Kubánské náměstí. | 5.10.2010
Architekt Patrik Kotas pózuje před tramvají Škoda 15T ev.č.9201, na jejímž vzhledu se neopakovatelně zapsala jeho ruka.... | 5.10.2010 Ve smyčce Kubánské náměstí proběhlo střídání řidičů a na 71. pořadí linky 7 již pokračoval jako druhý řidič v provozu s cestujícími Martin Brejša. | 5.10.2010
Architekt Patrik Kotas předvedl výtvor svého výtvarného umu také svojí mamince.... | 5.10.2010 Architekt Patrik Kotas předvedl výtvor svého výtvarného umu také svojí mamince.... | 5.10.2010
Vůz Škoda 15T ev.č.9201 na 71. pořadí linky 7 vyčkává ve smyčce Kubánské náměstí na čas odjezdu. | 5.10.2010 Vůz Škoda 15T ev.č.9201 na 71. pořadí linky 7 opouští manipulační prostor smyčky Kubánské náměstí. | 5.10.2010
Vůz Škoda 15T ev.č.9201 převlečený na 71. pořadí linky 7 nabírá v nástupní zastávce smyčky Kubánské náměstí cestující před přejezdem na konečnou v Radlicích. | 5.10.2010 Vůz Škoda 15T ev.č.9201 na 71. pořadí linky 7 s jedněmi z prvních cestujících. | 5.10.2010
Vůz Škoda 15T ev.č.9201 na 71. pořadí linky 7 s jedněmi z prvních cestujících. | 5.10.2010 Cestujícím, který bedlivě fotografoval pro budoucnost, byl také strážce naší dopravní paměti, šéf podnikového archivu pražského Dopravního podniku, Pavel Fojtík. | 5.10.2010
Vůz Škoda 15T ev.č.9201 vypravený na 71. pořadí linky 7 přijel do výstupní zastávky smyčky Radlická. | 5.10.2010 Vůz Škoda 15T ev.č.9201 vypravený na 71. pořadí linky 7 manipuluje ve smyčce Radlická. | 5.10.2010 Vozu Škoda 15T to ve společnosti minulé i současné architektury, jenž se ve smyčce Radlická prolíná, opravdu sluší. | 5.10.2010 Vůz Škoda 15T ev.č.9201 vypravený na 71. pořadí linky 7 manipuluje ve smyčce Radlická ve společnosti soupravy vozů T6A5 ev.č.8610+8627 také na lince 7. | 5.10.2010 Vůz Škoda 15T ev.č.9201 vypravený na 71. pořadí linky 7 stanicuje v zastávce Albertov pod stále více chátrající budovou vyšehradského nádraží, popřejme oběma objektům fotografa šťastnou budoucnost, množství najetých kilometrů bez poruch a šrámů jednomu a kvalitní maltu, která snad ještě nějaký ten pátek cihly udrží pospolu objektu druhému. | 5.10.2010


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024