Železniční vlečka do teplárny Juliska

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Železniční vlečka do teplárny Juliska


Celkový pohled na železobetonový most přes přeloženou a rozšířenou ulici v Podbabě pocházející z roku 1996, v pravé části snímku je v náspu železniční vlečky vidět cihlový tunýlek, následovaný podchodem pod vlastní železniční tratí na Kralupy. Než došlo k megalomanskému rozšíření Podbabské ulice, byl tento tunýlek jedinou spojnicí Dejvic s Papírenskou ulicí | 23.10.2010
Letecký snímek železniční vlečky s jediným ocelovým mostem přes dnešní ulici Pod Paťankou, tehdejší Podbabskou | 1975 Letecký snímek již snesené železniční vlečky s ocelovým mostem přes ulici Pod Paťankou, a dvojici železobetonových mostů přes přeloženou Podbabskou ulici | 2003 Usazený kraj železobetonového mostu vlečky do náspu | 23.10.2010 Budova Hotelu Internacional dohlížela na vlečku na železobetonovém mostě jen pár let. Nejprve hotel změnil jméno a pak z mostu zmizely koleje | 23.10.2010 Tři prefabrikovaná pole a dva podpěrné pilíře mostu železniční vlečky do teplárny Juliska přes Podbabskou ulici | 23.10.2010
Mostní dilatace | 23.10.2010 Tři prefabrikovaná pole a dva podpěrné pilíře mostu železniční vlečky do teplárny Juliska přes Podbabskou ulici | 23.10.2010 Tři prefabrikovaná pole a dva podpěrné pilíře mostu železniční vlečky do teplárny Juliska přes Podbabskou ulici | 23.10.2010 Pohled zpod dvou mostů bude v Podbabě brzy minulostí | 23.10.2010 Tři prefabrikovaná pole a dva podpěrné pilíře mostu železniční vlečky do teplárny Juliska přes Podbabskou ulici | 23.10.2010
Rozdílná výšková úroveň mostu železniční vlečky Juliska a mostu s železniční tratí do Kralup | 23.10.2010
V souvislosti s prodloužením tramvajové tratě k plánované železniční zastávce Podbaba bude snesena od roku 1998 nevyužívaná dvojice železničních mostů přes ulice Podbabská a Pod Paťankou, sloužící pro vlečku do výtopny Juliska.

Vlečka odbočovala z roztockého zhlaví železniční stanice Praha - Bubeneč vlevo v pohledu od Holešovic a na své původní trase pouze jedním ocelovým mostem překračovala dnešní ulici Pod Paťankou. Vlečka od roku 1889 obsluhovala areál sladovny vzniklé na parcele bývalé usedlosti Juliska v roce 1873, která se postupně proměnila v největší evropskou sladovnu, jenž ukončila provoz na konci roku 1993. Pod ocelovým mostem bývalo velmi živo, dnešní ulice Pod Paťankou, tehdy součást Podbabské ulice, byla úzkým hrdlem spojujícím Podbabu a Suchdol.
V průběhu času byla na vlečku připojena výtopna Juliska, kam byly dopravovány cisterny s mazutem. Od roku 1982 probíhala etapovitá výstavba nové čtyřproudé komunikace spojující Podbabu a Suchdol přímo pod železniční tratí a vlečkou novým zahloubeným úsekem, který trať i vlečka překročily železobetonovými mosty. Provoz byl na tomto novém úseku zahájen dne 14. listopadu 1996. Původní část Podbabské ulice pod ocelovým mostem získala nový název Pod Paťankou.

Po připojení výtopny na zemní plyn ztratila vlečka smysl a v roce 1998 přestala být využívána. Kolejiště je kompletně sneseno, poslední památkou jsou zatím dva zmíněné mosty, megalomanský železobetonový se štěrkovým ložem přes Podbabskou ulici a ocelový přes ulici Pod Paťankou. I ony brzy zmizí.

Tři prefabrikovaná pole a dva podpěrné pilíře mostu železniční vlečky do teplárny Juliska přes Podbabskou ulici | 23.10.2010
Plot zamezuje přístupu na železobetonový most přes Podbabskou ulici | 23.10.2010 Násep železniční vlečky s opěrnou zdí nad tělesem souběžné železniční tratě do Kralup | 23.10.2010
Štěrkové lože pro uložení železničních kolejí na železobetonovém mostě přes Podbabskou ulici tvořilo v souladu s mostem oblouk | 23.10.2010 Plot zamezuje vstupu na most | 23.10.2010
Štěrkové lože pro uložení železničních kolejí na železobetonovém mostě přes Podbabskou ulici tvořilo v souladu s mostem oblouk | 23.10.2010 Štěrkové lože pro uložení železničních kolejí na železobetonovém mostě přes Podbabskou ulici tvořilo v souladu s mostem oblouk | 23.10.2010
Ve dvou výškových úrovních se v Podbabě potkávala železniční vlečka do teplárny s dvoukolejnou elektrifikovanou tratí do Kralup | 23.10.2010 Štěrkové lože pro uložení železničních kolejí na železobetonovém mostě přes Podbabskou ulici tvořilo v souladu s mostem oblouk | 23.10.2010
Štěrkové lože pro uložení železničních kolejí na železobetonovém mostě přes Podbabskou ulici tvořilo v souladu s mostem oblouk | 23.10.2010 Vstupu na most zabraňuje umístěný plot zarůstající křovím | 23.10.2010 Štěrkové lože pro uložení železničních kolejí na železobetonovém mostě přes Podbabskou ulici tvořilo v souladu s mostem oblouk | 23.10.2010 Plot zamezuje přístupu na železobetonový most přes Podbabskou ulici | 23.10.2010 Proniknout hradbou z keřů na ocelový most chce trochu akrobacie | 23.10.2010
Ocelovými pláty pokrytá mostovka se zakrytým prostorem po snesených kolejnicích | 23.10.2010 Ocelovými pláty pokrytá mostovka se zakrytým prostorem po snesených kolejnicích | 23.10.2010 Ocelovými pláty pokrytá mostovka se zakrytým prostorem po snesených kolejnicích | 23.10.2010 V trase bývalé vlečky můžeme na náspu sledovat nově vzniklý chodník do nikam, přesněji k ocelovému mostu přes ulici Pod Paťankou... | 23.10.2010 Ocelový most přes ulici Pod Paťankou v pohledu k budoucí tramvajové smyčce Podbaba | 23.10.2010
Ocelový most bývalé vlečky do teplárny Juliska přes ulici Pod Paťankou v pohledu od budoucí tramvajové smyčky Podbaba | 23.10.2010

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021