Trať Vítězné náměstí - Podbaba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Vítězné náměstí - Podbaba


Období první republiky bývalo z našeho úhlu pohledu tramvajovým rájem. Tratě vznikaly jako houby po dešti, a platila přímá souvislost jak s tím, že nová tramvajová trať podpořila rozvoj výstavby v jejím okolí, tak i opačná, tedy že nová výstavba na sebe vázala výstavbu tramvajových tratí. Tramvajová trať do Podbaby však ve své historii skrývá také lidskou schválnost, která nás provází i v současnosti, kdy majitelé pozemků z různých důvodů blokují výstavbu veřejně prospěšných staveb...

Souprava vozů T3M ev.č.8104+8036 vypravená na linku 8 překonala jízdní pruhy na rondelu Vítězného náměstí a vjíždí do jeho středu. | 21.2.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9043 vypravený na linku 8 vjíždí od Podbaby na Vítězné náměstí. | 10.6.2006
Netradiční souprava vozů T3R.P ev.č.8572+8570 vypravená na linku 20 míří na Vítězné náměstí, v počátcích dodávek tzv.druhých vozů v laku do souprav k vozům T3R.PLF jich byl přebytek a vokovická vozovna je tak vypravovala jako sólo vozy, či dokonce ve dvojicích. | 19.1.2009
Souprava vozů T3M ev.č.8028+8014 na lince 26 opustila Vítězné náměstí a brzy obklopena stromořadím směřuje k zastávce Lotyšská. | 3.6.2003
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7100+7079 vypravená na linku 20 klesá k zastávce Lotyšská. | 19.7.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9048 vypravený na linku 25 stoupá na Vítězné náměstí. | 5.6.2003
Přes dnes již zrušený přejezd na vyústění Rooseveltovy ulice přejíždí vůz T3 ev.č.6811 vypravený vozovnou Kobylisy na linku 25. | 25.8.2002
Vůz T3R.PLF ev.č.8277 vypravený na linku 2 stoupá zatravněným úsekem tratě v ulici Jugoslávských partyzánů od zastávky Lotyšská na Vítězné náměstí. | 14.9.2011
Vůz KT8D5 ev.č.9002 vypravený na linku 25 stoupá podél zastávky Lotyšská. | 19.7.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 vypravená na linku 14, stoupá ulicí Jugoslávských partyzánů na Vítězné náměstí okolo zastávky Lotyšská. Netradiční linka se na trať do Podbaby podívala jen díky popovodňovým odklonům roku 2002. | 23.8.2002
Souprava vozů T3R.P ev.č.8542+8543 vypravená na linku 8 vjíždí do přeložené zastávky Lotyšská. | 14.9.2011
Do prostoru dnešní zastávky Lotyšská do centra míří souprava vozů T3 ev.č.6912+6914 vypravená na linku 8, čekající na uvolnění kolejiště pracovníky vrchní stavby. Trať v posledních letech provozu trápily neustálé opravy pouze flikující čtyřicet let staré kolejiště. | 11.6.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9020 vypravený na linku 8 stanicuje v zastávce Lotyšská. | 13.1.2011
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8273+T3R.PV ev.č.8158 vypravená na linku 8 stoupá zatravněným úsekem tramvajové tratě od zastávky Zelená do zastávky Lotyšská. | 14.9.2011
Vůz T3 neznámého ev.č. vypravený na linku 32 minul protisměrnou zastávku Lotyšská s tehdy typickým přístřeškem pro cestující trubkové konstrukce. | 18.2.1979
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7198+7199 na lince 26 stoupá ulicí Jugoslávských partyzánů od smyčky Podbaba k zastávce Lotyšská. | 5.6.2003
Souprava vozů T3 ev.č.6934+6935 na lince 25 klesá ulicí Jugoslávských partyzánů k Podbabě. | 5.6.2003
Vůz T3SUCS ev.č.7090 vypravený na linku 2 stanicuje v dočasné zastávce Zelená, jejíž označník je již upevněný na sloupu trolejového vedení. | 8.4.2011
Souprava vozů T3M ev.č.8065+8027 vypravená na linku 8 stanicuje v zastávce Zelená. | 14.9.2011
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5524 stanicuje den před zahájením provozu na prodloužené trati v nově vzniklé zastávce Zelená. | 31.8.2011
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9095 na cvičné jízdě projíždí tříkolejným úsekem u smyčky Podbaba. | 17.8.2008
Cvičný vůz T3 ev.č.5520 stoupá ulicí Jugoslávských partyzánů ještě tříkolejným úsekem od smyčky Podbaba. | 6.12.2010
Vůz T3R.PV ev.č.8151 vypravený na linku 8 právě opustil smyčku Podbaba a stoupá k zastávce Lotyšská. | 25.3.2007
Setkání vozů KT8D5 ev.č.9016 a KT8D5.RN2P ev.č.9051 vypravených na linku 8 u smyčky Podbaba. | 13.1.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9221 na cvičné jízdě míří zatravněným úsekem k zastávce Zelená. | 14.9.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7133+7132 vypravená na linku 8 vjíždí do smyčky Podbaba. | 20.5.2004
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5526 projíždí zatravněným úsekem tramvajové tratě pod někdejší smyčkou Podbaba. | 3.9.2011
Vůz KT8D5 ev.č.9036 vypravený na linku 8 projíždí zatravněným úsekem tramvajové tratě v prostoru někdejší smyčky Podbaba. | 14.9.2011
Vůz Škoda 14T ev.č.9113 vypravený na linku 8 pózuje fotografům pod někdejším hotelem International. | 3.9.2011
Kloubový autobus Karosa B 741.1922 ev.č.6113 vypravený na linku 107 míří jízdním pruhem v Podbabské ulici podél tramvajové tratě následovaný Karosou B951E.1713 ev.č.4089 na příměstské lince 355 sjíždějící z vyhrazeného pruhu na tramvajové tělese. | 3.9.2011
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8279+T3R.P ev.č.8578 vypravená na linku 8 stoupá Podbabskou ulicí k zatravněnému tělesu v místě někdejší smyčky Podbaba. | 3.9.2011
Autobus SOR NB 18 CITY ev.č.6670 vypravený na linku 107 sjíždí za zastávkou Podbaba z tramvajového tělesa na vozovku speciálně vytvořeným sjezdem. | 2.9.2011
Vůz T3R.PLF ev.č.8264 vypravený na linku 2 stanicuje v nástupní zastávce Podbaba následovaný autobusem SOR NB 18 CITY ev.č.6670 vypraveným na linku 107. | 14.9.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8578+T3R.PLF ev.č.8279 vypravená na linku 8 stanicuje ve výstupní zastávce před smyčkou Podbaba. | 3.9.2011
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8279+T3R.P ev.č.8578 vypravená na linku 8 opouští smyčku Podbaba a najíždí do nástupní zastávky Podbaba. | 2.9.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7162+7163 vypravená na linku 8 vjíždí na Vítězné náměstí a na kruhovém objezdu dává přednost automobilům. | 14.3.2005
Vůz T3R.PLF ev.č.8252 vypravený na linku 8 opustil Vítězné náměstí a ulicí Jugoslávských partyzánů klesá k zastávce Lotyšská. | 25.3.2007
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8253+T3R.PV ev.č.8162 vypravená na linku 8 míří zatravněným úsekem na Vítězné náměstí. | 14.9..2011
V dočasně zřízené zastávce Vítězné náměstí stanicuje souprava vozů T3SCUS ev.č.7124+7125 vypravená na linku náhradní dopravy 36. | 21.6.2010
Vůz T3M ev.č.8008 vypravený na linku 8 projíždí ulicí Jugoslávských partyzánů mezi oběma přejezdy s Rooseveltovou ulicí. | 25.3.2007
Vůz Škoda 14T ev.č.9164 vypravený na linku 20 stoupá ulicí Jugoslávských partyzánů na Vítězné náměstí. | 23.10.2010
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7148+7149 na lince 25 zdolává zasněženou trať k Vítěznému náměstí. | 30.12.2001
Souprava vozů T3 ev.č.6502+6503 na záložním vlaku stoupá ulicí Jugoslávských partyzánů v blízkosti zastávky Lotyšská z centra. Tramvajovou trať ještě od vozovek neodděluje zábradlí a celý prostor působí vzdušným dojmem. | 25.8.1997
Vůz T3R.PLF ev.č.8256 vypravený na linku 2 v prostoru zastávky Lotyšská. | 14.9.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7148+7149 vypravená na linku 20 stanicuje v zastávce Lotyšská. | 5.6.2001
Souprava vozů T3M ev.č.8058+8069 vypravená na linku 36 opustila zastávku Lotyšská a klesá ulicí Jugoslávských partyzánů do Podbaby. | 5.9.2004
V zastávce Lotyšská do centra, umístěné ještě v původní poloze, stanicuje kobyliská souprava vozů T3 ev.č.6914+6912 vypravená na linku 8. | 11.6.2005
Souprava vozů T3R.P ev.č.8229+8228 na lince 5 přijíždí od smyčky Podbaba do zastávky Lotyšská. | 9.9.2002
Souprava vozů T3 ev.č.6848+6849 vypravená na linku 2 klesá ulicí Jugoslávských partyzánů pod zastávkou Lotyšská do Podbaby, z vozů se za několik měsíců stanou vozy T3M ev.č.8096 a 8095. | 18.2.1979
Souprava vozů T3R.P ev.č.8355+8354 vypravená na linku 36 stoupá ulicí Jugoslávských partyzánů k zastávce Lotyšská. | 5.9.2004
Dočasná zastávka Zelená se postupně proměnila ve stálou, v prvních dnech jejích existence zde stanicuje vůz Škoda 14T ev.č.9137 vypravený na linku 20. Zastávka je zatím vybavena přenosným označníkem. | 8.2.2009
Vůz T3R.PLF ev.č.8256 vypravený na linku 2 opustil zastávku Zelená. | 14.9.2011
Vůz T3SUCS ev.č.7036 vypravený na linku 2 stoupá od Podbaby k zastávce Lotyšská. | 5.6.2003
Rozjezdovou výhybku na předjízdnou kolej Podbaba právě minula souprava vozů T3SUCS ev.č.7102+7104 mířící na lince 26 ke smyčce Podbaba. | 5.6.2003
Souprava vozů T3M ev.č.8012+8097 vypravená na linku 8 opustila smyčku Podbaba a stoupá tehdy až k zastávce Lotyšská. | 14.10.2006
Souprava vozů T3M ev.č.8070+8043 vypravená na linku 8 klesá zasněženou tratí od zastávky Zelená podél třetí koleje ke smyčce Podbaba. | 6.12.2010
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8272+T3R.PV ev.č.8159 vypravená na linku 8 stoupá trojkolejným úsekem u smyčky Podbaba k zastávce Zelená, na předjízdné koleji je odstavena souprava vozů T3SUCS ev.č.7083+7030 stažená sem z linky 22 po nehodě. | 4.2.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8320+8321 vypravená na linku 25 míří k původní smyčce Podbaba. | 9.9.2002
Souprava vozů T6A5 ev.č.8629+8630 vypravená na linku 14 zachycená před smyčkou Podbaba. | 23.8.2002
Vůz T3R.PLF ev.č.8254 vypravený na linku 2 stoupá k zastávce Zelená, v zatravněném úseku nad někdejší smyčkou Podbaba se míjí s cvičným vozem T3R.P ev.č.5526. | 2.9.2011
Vůz T3R.PLF ev.č.8282 vypravený na linku 2 klesá zatravněným úsekem v místě někdejší smyčky Podbaba. | 2.9.2011
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9062 vypravený na linku 8 stoupá zatravněným tramvajovým tělesem v místě někdejší smyčky Podbaba. | 3.9.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8432+8433 vypravená na linku 8 projíždí zatravněným úsekem dvoukolejné tramvajové tratě v místě původní smyčky Podbaba. | 2.9.2011
Souprava skládající se z prvního a posledního vozu T3M ev.č.8106+8005 vypravená na linku 8 projíždí novostavbou tramvajového tratě v Podbabě. | 2.9.2011
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8274+T3R.P ev.č.8571 vypravená na linku 8 stoupá Podbabskou ulicí zatravněným tělesem k prostoru někdejší smyčky Podbaba. | 3.9.2011
Novostavbou prodloužení tramvajové tratě Podbabskou ulicí klesá ke konečné zastávce Podbaba souprava vozů T3M ev.č.8059+8097 vypravená na linku 8. | 2.9.2011
Celkem tři označníky zastávky zatím obsahují LCD panely zobrazující detailní informace o odjezdech spojů z příslušné zastávky. Ten v nástupní zastávce Podbaba poprvé v historii zobrazuje informace o kolejové i nekolejové dopravě. | 3.9.2011
Vůz Škoda 14T ev.č.9125 na cvičné jízdě stanicuje v nástupní zastávce Podbaba. | 31.8.2011
Souprava vozů T3M ev.č.8097+8059 vypravená na linku 8 vjíždí do smyčky Podbaba. | 2.9.2011
Souprava vozů T3M ev.č.8094+8020 vypravená na linku 8 vjíždí do smyčky Podbaba. | 2.9.2011

Díky snaze o to, aby ulice nějak vypadaly, vedly z bodu A do bodu B a jen se chaoticky neklikatily, vytváří každé město svůj územní resp. regulační plán. Regulační plán Bubenče předpokládal mezi Vítězným náměstím a Podbabskou silnicí vskutku velkoměstskou třídu.

Pražská obec proto v předstihu vykoupila potřebné pozemky včetně usedlosti a hostince Na růžku, ale protože se ještě pár let nestavělo, jeden z nich rovnou pronajala jistému panu Pacovskému… Rada hlavního města schválila stavbu tramvajové tratě do této oblasti 16. srpna 1927 a po provedené politické pochůzce už zdánlivě nic nebránilo stavbě. Tedy zdánlivě... Obec vypověděla nájemní smlouvu panu Pacovskému a 20. února 1928 o tom uzavřela s nájemcem pozemků panem Pacovským příslušnou dohodu. On však svůj podpis následně odvolal a spor se tak dostal až k soudnímu řízení.

Jak bývalo v té době obvyklé, nákladní tramvaje dovážely na místo stavby po dosud provozním úseku trati příslušný potřebný materiál. To však zde nebylo možné a materiál musel být překládán u hostince Na růžku, zatímco za sporným pozemkem vesele pokračovala stavba tramvajové tratě. Díky těmto omezením došlo k podstatnému zpomalení výstavby a nárůstu finančních nákladů. K 1. červenci 1928 byla trať v zásadě dokončena, až na chybějící zhruba třicetimetrový úsek přes pozemek pronajatý panu Pacovskému. V říjnu 1928 soud vyhověl žalobě pražské obce a magistrát následně provedl exekuční zboření boudy, kterou si pan Pacovský na pozemku postavil.

Pokládka chybějících třiceti metrů kolejí byla zahájena ještě téhož roku 4. prosince a 19. prosince 1928 byl již zahájen provoz. Trať končila přibližně v místě někdejší předjízdné koleje levým přejezdem asi třicet metrů před dnešní Čínskou ulicí. Počátek tratě u dnešního Vítězného náměstí měl běžnou osovou vzdálenost a pro manipulační účely byl vybaven levým přejezdem, po cca 150 metrech však trať vstoupila na samostatné těleso široké 21 metrů s osovou vzdáleností kolejí 7 metrů. Trať se tak zařadila mezi malé množství pražských úseků s atypicky velkou osovou vzdáleností.

Po deseti letech se stavebníci na místo vrátili a zahájili výstavbu takřka 200 metrů dlouhého prodloužení, v němž již tramvajové koleje měly opět běžnou osovou vzdálenost. Konec tratě byl o 40 metrů dále, než byl vrchol oblouku vnější koleje původní smyčky Podbaba. V přeložené koncové zastávce byl zřízen křížový přejezd pro obracení vlaků, přejezd v místě původní konečné zastávky zůstával nadále zachován. Provoz na prodlouženém úseku byl zahájen 3. listopadu 1938.

V roce 1941 vypracovaný projekt rekonstrukce tramvajové tratě počítal se zřízením čtyřkolejného nádraží v Podbabě, kde každá linka měla mít svůj pár kolejí s pravým přejezdem a nástupištěm, aby se urychlilo obracení vlaků. Před konečnou měla být po pravé straně zřízena třetí, 56 metrů dlouhá kolej, napojená jen sjezdovou výhybkou s pravým přejezdem v trati, která měla sloužit pro odstavení a napájení kropících tramvají. Tyto z dnešního pohledu nereálné plány stavebních úprav zůstaly nakonec pouze na papíře a k jejich realizaci nedošlo.

Už od roku 1934 se Elektrické podniky zabývaly kolejovými úpravami na Vítězném náměstí, kde koleje tvořily elegantní okružní smyčku, protože kolejnice se v obloucích díky provozu dvounápravových vozů s pevnými podvozky extrémně opotřebovávaly. V Praze však míváme většinou na všechno dost času, proto byla přestavba realizována až během druhé světové války. Kruhová smyčka byla zrušena a nahrazena dvoukolejným trojúhelníkem ve středu náměstí. Za zmínku stojí, že úplné přerušení tramvajové dopravy při přepojování trvalo pouhých 5 hodin v neděli 25. října 1942! Přestavby Vítězného náměstí se využilo také k rekonstrukci tratě do Podbaby, při které byla osová vzdálenost protisměrných kolejí zmenšena na standardní 3 metry a zároveň došlo ke snesení přejezdu původní konečné z roku 1928.

Blížící se nasazení jednosměrných vozů a zkušenosti se smyčkami, které prokazatelně urychlovaly obracení vlaků na lince, napomohly vyřešit otázku výstavby vhodného obratiště v Podbabě, nastolenou opět v roce 1947. Na rozdíl od během války zvažovaného čtyřkolejného nádraží, padlo rozhodnutí vybudovat v Podbabě dvoukolejnou symetrickou smyčku. Pro případ nutného předjíždění vlaků jednotlivých linek, bylo nezbytné zřídit ještě odstavnou kolej. Ta měla délku 135 metrů a byla zřízena mezi Zelenou a Čínskou ulicí vpravo ve směru jízdy. Tato třetí traťová kolej, umístěná před samotnou smyčkou, zahájila provoz již 21. dubna 1947. Nově vzniklá symetrická dvoukolejná smyčka délky 214 metrů byla uvedena do provozu 10. května 1947.

Ve druhé polovině roku 1968 začala na dlouhou dobu poslední rekonstrukce tratě do Podbaby. Doprava zde byla přerušena od 25. listopadu. Po obnovení provozu tramvají k 6. březnu 1969 byla třetí kolej před původní smyčkou Podbaba prodloužena o 14 metrů a ve smyčce samotné došlo k úpravám poloměrů oblouků tak, aby vyhovovaly provozu nastupujících vozů Tatra T3. Taktéž dochází k drobným přesunům tramvajových zastávek.

Aby po zahájení dlouhodobé výluky tramvají přes prostor stanice metra Hradčanská zůstaly alespoň částečně zachovány přestupní vazby mezi autobusovou linkou 131 a tramvajemi, dochází v krátkém předstihu v lednu 2008 ke zřízení provizorních nácestných zastávek Zelená, nacházejících se v prostoru mezi ulicemi Nikoly Tesly a Zelená. Zastávky zprovozněné 1. února 2008 jsou tvořeny betonovými nástupišti, provizorní označníky upevněny na sloupy trakčního vedení. Bezbariérový přístup k zastávkám je zajištěn pomocí stávajícího přechodu a světelné signalizace v Zelené. Přestože se nové zastávky nacházely v těsné blízkosti okolních, získaly během chvilky mezi obyvateli na oblibě a staly se jedněmi z nejvytíženějších na celé trati.

Výstavba nového přemostění Svatovítské ulice přes železniční trať z Prahy do Kladna si vyžádala vyloučení tramvajového provozu mezi Vítězným náměstím a Prašným mostem, což vždy znamená odříznutí vokovické vozovny od okolní tramvajové sítě, se zachováním provozu pouze na tratích v ulicích Evropská a Jugoslávských partyzánů. S ohledem na přístupnost zastávek Dejvická pouze s pomocí bariérového podchodu pod Evropskou ulicí dochází v ulici Jugoslávských partyzánů ke zřízení provizorních zastávek Vítězné náměstí pro jednu soupravu 2xT, z použitých betonových zákrytových panelů umístěných v travnatém pásu před vyústěním Rooseveltovy ulice. Zastávky sloužily od 1. června do 31. srpna 2010 k přestupu cestujících mezi tramvajovou linkou 36 a náhradní autobusovou dopravou X-26.

Takřka dvacet let se prověřovala možnost prodloužení tratě z původní smyčky Podbaba k plánované železniční zastávce v Podbabě, resp. ještě dále do oblasti Suchdola. Ve všech studiích se jako klíčový problém vždy ukázalo ukončení tramvajové tratě, respektive obracení tramvajových vlaků, kdy byly vypracovávány různé varianty smyček. Přestože po železniční zastávce není, kromě smělých vizualizací, ani vidu, ani slechu, bylo prodloužení tramvajové trati v Podbabě nazváno jako "Tramvajová trať Podbaba – ČD Podbaba 1. etapa", přičemž jako druhou etapu lze chápat územním plánem zamýšlené pokračování tramvajových kolejí až do Suchdola. Slovní spojení "ČD Podbaba" přežilo rozdělení unitárních Českých drah na České dráhy a Správu Železniční Dopravní Cesty, dnes bychom jistě objevily jiné jméno. Není od věci připomenout, že smělé plány taktéž počítají s propojením tramvajemi s druhým břehem Vltavy a sídlišti Bohnice a Čimice.

V závěru roku 2010 se pomalu rozbíhající stavební činnost na prodloužení tratě ještě nemá v prvních měsících vliv na provoz původní tratě v ulici Jugoslávských partyzánů a smyčky Podbaba a žije si svým životem za budovou vybydleného sociálního zařízení smyčky. A tak až po pěti měsících se 16. května 2011 uzavírá historie původní smyčky Podbaba, do níž byla původní tramvajová trať v roce 1947 mírně zkrácena, včetně předjízdné koleje mezi Zelenou a Čínskou ulicí. Současně se ke stejnému datu rozjíždí rekonstrukce původního úseku od Vítězného náměstí a výměna třetiny kolejové konstrukce křižovatky na Vítězném náměstí.

Ve středu 31. srpna 2011 došlo za účasti čelních představitelů města, městské části Praha 6 a v neposlední řadě také zástupců Dopravního podniku Praha ke slavnostnímu zahájení provozu tramvajové trati do Podbaby, včetně nového obratiště, kde na přítomné čeká vůz Škoda 15T ev.č.9225 jakožto zástupce nejnovější generace vozidel na nejnovější trati.

Tramvajová trať je od křižovatky Vítězné náměstí po prostor pod někdejší smyčkou Podbaba zřízena klasickou konstrukcí bezžlábkových kolejnic S49 na příčných železobetonových pražcích se zatravněným krytem, přerušovaným asfaltovým zákrytem v místech zastávek, přejezdů a přechodů přes tramvajovou trať. V prostoru křížení s vozovkou je na Vítězném náměstí využit speciální železobetonový prefabrikát, částečně podobný velkoplošným panelům LRB. Bezžlábkové kolejnice končí až před přejezdem s ulicí Pod Juliskou na novostavbě tramvajové tratě. Zde následuje trať na betonové desce s asfaltovým krytem, který je pouze v prostoru nástupní zastávky Podbaba nahrazen odolnějším cementobetonovým krytem. Důvodem je pravidelné pojíždějí autobusy.

Cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce ve středu kruhového objezdu na Vítězném náměstí. Oproti stavu z počátku roku 2011 již ve středu náměstí nalezneme pouze sjezdovou výhybku křižovatky ve směru do Podbaby a jízdní pruhy rondelu "Kulaťáku" překračují tři koleje uložené do speciálního železobetonového prefabrikátu. Samostatná kolej ve směru k Podbabě a dvě koleje v podobě rozjezdové kolejové splítky od Podbaby. Po překročení jízdních pruhů následuje přechod pro chodce a v protisměru umístěná předsunutá rozjezdová výhybka kolejové splítky. Předsazení výhybky před rondel Vítězného náměstí umožní řidičům tramvají, v případě poruchy výhybky, její bezproblémové ruční přestavení bez blokování automobilů. Tramvajovou trať kryje litý asfalt až místu výjezdu autobusů ze stanoviště u stanice metra Dejvická. Tramvajové koleje od tohoto místa tvoří bezžlábkové kolejnice S49 a zároveň začíná zatravněný svršek, zřízený poprvé v pražských podmínkách prostým osetím zeminy. Koleje postupně mizí do stínu stromů a blíží se k úrovňovému přejezdu s Rooseveltovou ulicí. Ještě před ním po vnějších stranách obou traťových kolejí vidíme v zemi "zapíchané" betonové patky, určené k případnému uložení panelů nástupiště pro zřízení dočasné zastávky během plánované výluky úseku přes Prašný most. Trať pokračuje v zatravněné podobě přes místo zrušeného druhého přejezdu s Rooseveltovou ulicí, kde zůstal zachován pouze přechod pro chodce k prostoru zastávek Lotyšská, kolejiště zde kryje asfaltový kryt až k přejezdu na úrovni Velflíkovy ulice. Za ním opět trať pokračuje zatravněným svršek zřízený osetím zeminy, prochází prostorem někdejší zastávky Lotyšská do centra, míjí přechod pro chodce v místě zrušeného přejezdu na úrovni ulice Nikoly Tesly a míří k druhému, který zůstal zachovaný. Přechod pro chodce i přejezd pro automobily opět kryje asfaltový zákryt. Trať pokračuje ke světelně řízené křižovatce se Zelenou ulicí, kde začíná asfaltový kryt kolejiště. Za křižovatkou, v místě kde byla předjízdná kolej, jsou zřízeny zastávky Zelená a až za nimi trať opět přechází do podoby zatravněného svršku, tentokráte zřízeného předpěstovaným travnatým kobercem, dovezeným v podobě svinutého drnu. V tomto úseku je zároveň zřízeno umělé zavlažování. Trať pokračuje k prostoru, kde se rozvětvovaly koleje původní smyčky Podbaba, na úroveň Čínské ulice, kde je další z přechodů pro chodce a přejezdů pro automobily. Zatravněné tramvajové koleje pokračují přímým úsekem s jedním přechodem pro chodce až k vyústění ulice Pod Juliskou prostorem, kde byla původní smyčka Podbaba. Následně přechází na konstrukci betonové desky s asfaltovým zákrytem na zvýšeném tělese ve středu Podbabské ulice. Trať poměrně prudce začíná klesat a míří do prostoru zastávek Podbaba, které slouží jako výstupní a nástupní pro tramvaje a nácestné pro autobusy ve směru na Dejvickou. Prostor koleje do centra kryje cementobetonový kryt, u nějž je předpoklad, že bude odolnější variantou zákrytu pro brzdící a rozjíždějící se autobusy. V prostoru světelně řízené křižovatky na vyústění ulic Pod Paťankou a Ve Struhách se tramvajové koleje stočí v levém oblouku a šikmo překročí vozovku, aby zamířily do prostoru nové smyčky Podbaba, před jejímiž výhybkami naše cesta končí.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Lotyšská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Vítězné náměstí a Dejvická, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Jugoslávských partyzánů, 70 metrů za křižovatkou s ulicí Lotyšská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Lotyšská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Zelená, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Jugoslávských partyzánů, 3 metry před křižovatkou s ulicí Lotyšská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Zelená
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Lotyšská, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Jugoslávských partyzánů, 4 metry před křižovatkou s ulicí Zelená, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Zelená
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Podbaba, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Jugoslávských partyzánů, 71 metrů za křižovatkou s ulicí Zelená, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Podbaba
  - nástupní zastávka ve směru k zastávce Zelená, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Podbabská, 101 metrů za křižovatkou s ulicí Ve Struhách, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Podbaba
  - výstupní zastávka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Podbabská, 33 metrů před křižovatkou s ulicí Ve Struhách, výstupiště pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  V 90. letech minulého století využívaly trať linky 20 a 25. Od 30. srpna 2003 byla linka 25 nahrazena linkou 8 a 29. listopadu 2003 úsek, po zprovoznění nové tratě na Sídliště Barrandov, opustila linka 20. Přesto se sem tato linka ještě na čas vrátila, když si s linkou 8 prohodila konečné po dobu výstavbu tunelu Blanka v oblasti Hradčanské. Po dočasném zrušení smyčky Červený Vrch byla do smyčky odkloněna linka, která smyčku opustila k 29. červnu 2013, kdy se zde objevila linka 5, doplňující linku 8. V nočním provozu není trať obsluhována - tramvaje zde nahrazuje noční autobusová linka 502.

  Fotocesta po trati Vítězné náměstí - Podbaba
  Tramvajová trať překračuje ze středu Vítězného náměstí jízdní pruhy pro automobily speciálním železobetonovým prefabrikátem, v němž je ve směru z centra uložena jedna kolej, ve směru do centra koleje dvě v podobě rozjezdové splítky. Za jízdními pruhy leží v protisměrné koleji předsunutá rozjezdová výhybka kolejové splítky, která umožňuje tramvajím rychlejší průjezd kolizním místem v křížení s automobily. Na zvýšeném tělese ve středu ulice Jugoslávských partyzánů pokračuje tramvajové trať krytá asfaltovým krytem. Na zvýšeném tělese ve středu ulice Jugoslávských partyzánů pokračuje tramvajové trať krytá asfaltovým krytem Tramvajová trať překračuje křižovatku na výjezdu z automobilového obratiště Dejvická.
  Za výjezdem z autobusového obratiště opouští tramvajová trať pevný zákryt a přechází ze žlábkových na bezžlábkové kolejnice zřízené v zatravněném svršku. Tramvajová trať v zatravněném svršku klesá ulicí Jugoslávských partyzánů v přímém úseku. Tramvajová trať v zatravněném svršku klesá ulicí Jugoslávských partyzánů v přímém úseku. Prostor dočasných zastávek Vítězné náměstí, které budou v případě nutnosti zřízeny z panelů uložených na betonové patky, které jsou již nyní ukotveny v travnatém zákrytu kolejiště. Prostor dočasných zastávek Vítězné náměstí.
  Přechod pro chodce a přejezd pro automobily na úrovni Rooseveltovy ulice. Zatravněný přímý úsek tramvajové tratě u Rooseveltovy ulice. Přechod pro chodce v místě zrušeného přejezdu pro automobily na vyústění Rooseveltovy ulice. Tramvajová trať opouští přechod pro chodce a přechází opět do zatravněného svršku. V přímém zatravněném úseku tramvajová trať blíží k zastávkám Lotyšská.
  Tramvajová trať se blíží k zastávkám Lotyšská. Prostor zastávek Lotyšská. Prostor zastávek Lotyšská. Prostor zastávek Lotyšská. Prostor zastávek Lotyšská.
  Za zastávkami Lotyšská až k přejezdu u vyústění Velflíkovy ulice kryje tramvajové koleje asfaltový zákryt, aby usnadnil nájezd vozidel údržby do prostoru zastávky Lotyšská. Přejezd tramvajový kolejí na úrovni Velflíkovy ulice, za ním je zazeleněný prostor opuštěné zastávky Lotyšská do centra. Tramvajová trať klesá v přímém úseku ve středu ulice Jugoslávských partyzánů v zatravněné podobě kolejiště. Tramvajová trať klesá v přímém úseku ve středu ulice Jugoslávských partyzánů v zatravněné podobě kolejiště. Tramvajová trať klesá v přímém úseku ve středu ulice Jugoslávských partyzánů v zatravněné podobě kolejiště.
  Přechod pro chodce v místě opuštěného přejezdu na úrovni ulice Nikoly Tesly. Zatravněný úsek tramvajové tratě v ulici Jugoslávských partyzánů mezi dvěma přechody na úrovni ulice Nikoly Tesly. Zachovaný přejezd pro automobily na křižovatce s ulicí Nikoly Tesly. V přímém úseku tramvajová trať klesá k Zelené ulici. V přímém úseku tramvajová trať klesá k Zelené ulici.
  V těchto místech byly zřízeny dočasné zastávky Zelená. Zatravněná tramvajová trať míří ke křižovatce se Zelenou ulicí. Světelně řízená křižovatka se Zelenou ulicí. Světelně řízená křižovatka se Zelenou ulicí předchází zastávce Zelená. Prostor zastávky Zelená, která je zřízena v místě někdejší předjízdné koleje.
  Prostor zastávky Zelená. Prostor zastávky Zelená. Prostor zastávky Zelená. Za zastávkami Zelená pokračuje tramvajová trať opět zatravněným svrškem, který zde byl ale zřízen formou travnatých drnů. Přímý úsek zatravněné tramvajové tratě pod zastávkou Zelená.
  Přímý úsek zatravněné tramvajové tratě pod zastávkou Zelená. Přímý úsek zatravněné tramvajové tratě pod zastávkou Zelená. Přímý úsek zatravněné tramvajové tratě pod zastávkou Zelená. Přímý zatravněný úsek tramvajové tratě v místě někdejší smyčky Podbaba. Přímý zatravněný úsek tramvajové tratě v místě někdejší smyčky Podbaba.
  Přímý zatravněný úsek tramvajové tratě v místě někdejší smyčky Podbaba. Přechod pro chodce v místech konce někdejší tramvajové smyčky Podbaba. Zatravněný přímý úsek tramvajové tratě v místech někdejšího parkoviště pod tramvajovou smyčkou Podbaba. Zatravněný přímý úsek tramvajové tratě v místech někdejšího parkoviště pod tramvajovou smyčkou Podbaba. Zatravněný přímý úsek tramvajové tratě v místech někdejšího parkoviště pod tramvajovou smyčkou Podbaba.
  Na úrovni ulice Pod Juliskou tramvajová trať opouští zatravněný kryt a přechází zpět do žlábkových kolejnic s asfaltovým zákrytem. Zvýšené těleso tramvajové tratě ve středu Podbabské ulice s asfaltovým krytem kolejiště. Zvýšené těleso tramvajové tratě s viditelným sjezdovým klínem pro autobusy. Tramvajová trať se blíží k prostoru zastávek Podbaba. Prostor zastávek Podbaba, kolej zastávky do centra kryje speciální cementobetonový povrch, který má odolávat rozjezdům a brzdě zde stanicujících autobusů.
  Prostor zastávek Podbaba, kolej zastávky do centra kryje speciální cementobetonový povrch, který má odolávat rozjezdům a brzdě zde stanicujících autobusů. Prostor zastávek Podbaba, kolej zastávky do centra kryje speciální cementobetonový povrch, který má odolávat rozjezdům a brzdě zde stanicujících autobusů. Za prostorem zastávek Podbaba se tramvajové koleje stočí do levého oblouku, aby šikmo překonaly vozovku Podbabské ulice. Tramvajové koleje šikmo překonávají vozovku Podbabské ulice. Přímý úsek tramvajových kolejí před smyčkou Podbaba.  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022