Smyčka Podbaba původní poloha

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Podbaba
původní poloha


Již první plán zástavby Bubenče předpokládal výstavbu velkoměstské třídy mezi Vítězným náměstím a Podbabskou silnicí. Jak bylo tehdy zcela obvyklé, její součástí se samozřejmě měla stát tramvajová trať.

Trochu ospalá nálada panuje na konečné v Podbabě na dobové pohlednici. Obě koleje jsou obsazeny manipulující vlaky, ke středovému sloupu nesoucímu trolejové vedení vedou chodníčky a střed smyčky je určen k oddychu. Všimněte si, jak náměstí bez všudypřítomného zábradlí působí vzdušným dojmem. | 60. léta
Plná smyčka „té jedniček“ vypravených na linku 26. | 17.9.1982
Zkoušky průjezdnosti s novým typem vozu bývají vždy důkladné. Jeden ze dvou prototypů vozů KT8D5 ev.č.0019 zavítal i na vnitřní kolej smyčky Podbaba, kam pak sériové vozy tohoto typu jezdily zcela standardně. | 20.9.1984
Vokovická souprava vozů T3SUCS ev.č.7114+7115 vypravená na linku 20 vyčkává v nástupní zastávce vnitřní koleje původní smyčky Podbaba na své cestující. | jaro 1994
Uspořádaní původní smyčky Podbaba v posledních letech existence názorně zobrazuje letecký snímek. | 2007
Souprava vozů T3R.P ev.č.8226+8227 vypravená na linku 5 manipuluje na vnitřní koleji původní smyčky Podbaba. Řekli byste, že „povodňové“ opatření se jednoho dne stane na této trati trvalým stavem? | 9.9.2002
Souprava vozů T3R.P ev.č.8320+8321 vypravená na linku 25 v nástupní zastávce vnější koleje původní smyčky Podbaba. | 9.9.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9047, již novém laku vycházejícím z nátěru vozů T6A5, vypravený na linku 25 manipuluje na vnější koleji původní smyčky Podbaba. | 5.6.2003
Vůz Škoda 14T ev.č.9148 vypravený na linku 20 manipuluje na vnitřní koleji původní smyčky Podbaba. | 12.8.2008
Vůz T3R.P ev.č.8561 vypravený na přejezdovém pořadí linky 20 manipuluje na vnější koleji původní smyčky Podbaba. | 22.5.2008
Vůz KT8D5 ev.č.9001 vypravený na linku 8 manipuluje na vnitřní koleji původní smyčky Podbaba. | 19.1.2007
Luxusně zrekonstruovaný druhý prototyp vozů T2, nesoucí ev.č.6002 zamířil během své prezentace také do smyčky Podbaba. | 16.9.2005
Vůz T3R.P ev.č.8498 vypravený na linku 8 manipuluje na vnitřní koleji původní smyčky Podbaba. | 7.9.2006
Souprava vozů staré stavby vedená motorovým vozem ev.č.2275 opouští, vypravená na linku 18, vnitřní kolej smyčky Podbaba. | 70. léta
Vůz T1 ev.č.5116 vypravený na linku 32 vyčkává na vnější koleji smyčky Podbaba. | 18.2.1979
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7203+7202 vypravená vokovickou vozovnou na linku 20 s celovozovou reklamou na reklamní noviny Annonce manipuluje na vnitřní koleji původní smyčky Podbaba. | podzim 1993
Souprava vozů T3 ev.č.6884+6901 vypravená na linku 25 manipuluje na vnější koleji původní smyčky Podbaba. | 29.7.2001
Souprava vozů T6A5 ev.č.8621+8622 vypravená na linku 14 v první fázi „povodňových“ opatření odbavuje cestující v nástupní zastávce vnitřní koleje původní smyčky Podbaba. | 23.8.2002
Souprava vozů T3M ev.č.8084+8047 vypravená na linku 5 manipuluje na vnitřní koleji původní smyčky Podbaba. Řekli byste, že „povodňové“ opatření se jednoho dne stane na této trati trvalým stavem? | 9.9.2002
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7102+7104 vypravená na linku 26 v nástupní zastávce vnitřní koleje původní smyčky Podbaba. | 5.6.2003
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7124+7125 vypravená na linku 8 manipuluje na vnitřní koleji původní smyčky Podbaba. | 1.6.2005
Stánek s občerstvením a sociálním zařízením dělal poslední roky nejen smyčce samotné velkou ostudu. Opilci a bezdomovci, jimž zde byly prodávány alkoholické nápoje se v těchto místech shromažďovali ve velkém. | 20.10.2010
Vůz T3R.PLF ev.č.8252 vypravený na linku 8 manipuluje na vnitřní koleji původní smyčky Podbaba. | 25.3.2007
Prototypový vůz Škoda 14T ev.č.9111, podobně jako před lety všechny nové vozy svých typů, postupně projížděl celou kolejovou síť. „Čtrnáctka“ vedená Mr.Crossem tak zamířila i na vnější kolej původní smyčky Podbaba. | 29.12.2005
Souprava vozů T3R.P ev.č.8355+8354 vypravená na linku 36 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Podbaba. | 5.9.2004
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5526 v nástupní zastávce původní smyčky Podbaba. | 5.9.2010

Pražská obec proto v předstihu vykoupila potřebné pozemky a 16. srpna 1927 se po provedené politické pochůzce začalo stavět. K 1. červenci 1928 byla trať takřka dokončena, až na chybějící zhruba třicetimetrový úsek přes pronajatý městský pozemek, jehož „nájemce“ jej odmítal vyklidit. V říjnu 1928 soud vyhověl žalobě pražské obce a magistrát následně provedl exekuční zboření boudy, která byla na pozemku vybudována. Pokládka chybějících třiceti metrů kolejí byla zahájena záhy a 19. prosince 1928 byl již zahájen provoz. Trať původně končila přibližně v místě někdejší předjízdné koleje Podbaba levým přejezdem asi třicet metrů před dnešní Čínskou ulicí. Pro tehdejší jedinou linku, jenž zde byla ukončena, šlo o postačující řešení.

Protože počet cestujících stále narůstal, od 1. dubna 1937 začala po trati jezdit druhá linka. Protože se ale ukázalo, že ukončení dvou linek na jednom přejezdu není praktické, po deseti letech se na místo dělníci vrátili a zahájili výstavbu takřka 200 metrů dlouhého prodloužení, jehož konec byl zhruba o 40 metrů dále, než vrchol oblouku vnější koleje později zřízené smyčky. V přeložené koncové zastávce byl zřízen křížový přejezd pro obracení vlaků, přejezd v místě původní konečné zastávky zůstával nadále zachován. Provoz na prodlouženém úseku byl zahájen 3. listopadu 1938.

Vlaky v levostranném provozu obracely tak, že před křížovým přejezdem měly obě linky výstupní stanici, ve které byl odpojen vlečný vůz. Motorový vůz linky 7 přejel přes přejezd rovnou na pravou kolej a následně povyjel k Vítěznému náměstí, aby na uvolněné místo mohl samospádem sjet i vlek, pro nějž si pak motorový vůz nacouval. Podobně tu obracela i linka 18, s tím rozdílem, že motorový vůz jel z výstupní zastávky nejprve rovně, a pak uvolnil svému vleku, pro nějž se následně vracel, místo přejetím přes přejezd na pravou kolej.

V roce 1941 vypracovaný projekt rekonstrukce tramvajové tratě počítal se zřízením čtyřkolejného nádraží v Podbabě, kde každá linka měla mít svůj pár kolejí s pravým přejezdem a nástupištěm, aby se urychlilo obracení vlaků. Před konečnou měla být po pravé straně zřízena třetí, 56 metrů dlouhá kolej, napojená jen sjezdovou výhybkou s pravým přejezdem v trati, která měla sloužit pro odstavení a napájení kropících tramvají. Tyto z dnešního pohledu nereálné plány stavebních úprav zůstaly nakonec pouze na papíře a k jejich realizaci nedošlo.

Ještě v roce 1946 bylo stále 12 konečných zastávek ukončeno kuse přejezdem, či s pomocí výhybny, tedy dvojicí za sebou následující protisměrných přejezdů s kusou kolejí, kde byl mezi nimi prostor pro odstavení a objetí vlečných vozů. Blížící se nasazení jednosměrných vozů a zkušenosti se smyčkami, které prokazatelně urychlovaly obracení vlaků, stály u myšlenky nahrazení křížového přejezdu dvoukolejnou symetrickou smyčku. Takovýto typ kolejového zařízení byl typický výlučně pro Prahu. Pro případ nutného předjíždění vlaků jednotlivých linek, případně odstavování posilových vlaků bylo nezbytné zřídit ještě předjízdnou kolej. Ta měla délku 135 metrů a byla umístěna mezi Zelenou a Čínskou ulicí vpravo ve směru jízdy. Tato třetí traťová kolej, umístěná před samotnou smyčkou, zahájila provoz již 21. dubna 1947. Samotná smyčka zahájila provoz 10. května 1947. Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činila 21 vozů typu T.

Takřka dvacet let se prověřovala možnost prodloužení tratě z původní smyčky Podbaba k plánované železniční zastávce v Podbabě, resp. ještě dále do oblasti Suchdola. Přesto se stavební činnost rozbíhá až v závěru roku 2010, což v prvních měsících ještě nemá dopad na existenci smyčky. Její existence, se uzavírá až v noci z 15. na 16. května 2011, kdy ji v 0:26 hodin opouští poslední vlak linky 51, obsazený vozem T3R.PV ev.č.8158. A v následujících hodinách se do kolejiště zakusují stavební stroje.

Smyčka začínala elektromagnetickou čepovou výhybkou ev.č.034, která rozdělovala traťovou kolej levým obloukem na vnitřní a pravým obloukem na vnější kolej smyčky. Po obou kolejích se tedy tramvajové vlaky pohybovaly protisměrně. V následujícím pravém oblouku vnitřní koleje byla umístěna výstupní zastávka, na vnější koleji byla výstupní zastávka zřízena naopak v oblouku levém, před objektem sociálního zařízení. Před sjezdovou čepovou výhybkou obou kolejí zpět na trať byly zřízeny obě nástupní zastávky.

Celá smyčka byla zřízena klasickou konstrukcí koleje, kryt tvořil značně poškozený asfaltový koberec, který pouze v prostoru výhybek byla použita žulová dlažba.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:

 • Podbaba
  - výstupní zastávka, vnější kolej smyčky Podbaba, 117 metrů před výjezdem ze smyčky do křižovatky ulic Jugoslávských partyzánů x Čínská, výstup na chodník pro jeden vlak 2xT
 • Podbaba
  - nástupní zastávka, vnější kolej smyčky Podbaba, 26 metrů před výjezdem ze smyčky do křižovatky ulic Jugoslávských partyzánů x Čínská, nástup z chodníku pro jeden vlak 2xT
 • Podbaba
  - výstupní zastávka, vnitřní kolej smyčky Podbaba, 88 metrů za vjezdem do smyčky z křižovatky ulic Jugoslávských partyzánů x Čínská, výstup na chodník pro jeden vlak 2xT
 • Podbaba
  - nástupní zastávka, vnitřní kolej smyčky Podbaba, 34 metrů před výjezdem ze smyčky do křižovatky ulic Jugoslávských partyzánů x Čínská, nástup z chodníku pro jeden vlak 2xT

 • Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9087 vypravený na linku 8 manipuluje na vnitřní koleji původní smyčky Podbaba. | 26.6.2007 Vůz 3R.PV ev.č.8182 vypravený na linku 8 manipuluje na vnitřní koleji původní smyčky Podbaba. | 24.6.2007 Vůz T3R.PLF ev.č.8267 vypravený na linku 2 manipuluje na vnější koleji původní smyčky Podbaba. | 13.1.2011 Vůz KT8D5 ev.č.9046 vypravený na linku 8 manipuluje na vnitřní koleji původní smyčky Podbaba. | 18.1.2007 Vůz Škoda 14T ev.č.9150 vypravený na linku 20 manipuluje na vnitřní koleji původní smyčky Podbaba. | 12.8.2008
  Cvičný vůz T3R.P ev.č.5526 na vnější koleji původní smyčky Podbaba vlastně jen dělá „křoví“ návěstidlu elektricky ovládané výhybky ev.č.034 systému Öerlikon, jenž je přestavená na vnější kolej. | 5.9.2010 Vůz Škoda 14T ev.č.9118 na cvičné jízdě opouští za mlhavého počasí vnější kolej původní smyčky Podbaba. | 17.3.2007 Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8257+T3R.PV ev.č.8183 vypravená na náhradní linku 36 opouští vnitřní kolej původní smyčky Podbaba. | 5.6.2008 Úplně posledním spojem, který projel po vnitřní koleji smyčky Podbaba na bývalém náměstí Družby, se stal vůz T3R.PV ev.č.8158. Do smyčky přijel jako přejezdové 752. pořadí linky 8 a opustil ji v 0:26 již jako spoj linky 51 přejíždějící na Divokou Šárku. | 16.5.2011 A již druhý den následuje likvidace původní smyčky. To je opravdu konec... | 17.5.2011
  Fotocesta po smyčce Podbaba .:::. 11. června 2005
  Je to počátek, nebo konec smyčky? V rozjezdové výhybce na pravé koleji se trať větví na vnitřní a vnější kolej smyčky, ve výhybce sjezdové na koleji levé se obě koleje slučují do koleje traťové... V levém oblouku vzniká vnitřní kolej smyčky, z pohledu fotografie také v levém oblouku naopak zaniká kolej vnější, na které je zřízena nástupní zastávka. Obě koleje se na krátký úsek napřimují, na koleji vnější je zřízena nástupní zastávka, na koleji vnitřní zastávka výstupní. Přímý úsek s nástupní zastávkou vnější koleje a výstupní zastávkou vnitřní koleje. Na konci nástupního prostoru zastávky vnější koleje se obě koleje začínají stáčet do pravého oblouku.
  Pravé oblouky obou kolejí smyčky, na vnitřní koleji je umístěna výstupní zastávka. Pravé oblouky obou kolejí smyčky. Pravé oblouky obou kolejí smyčky. V pravých obloucích obou kolejí smyčky jsou vidět oba zastávkové sloupky výstupních zastávek na vnější a vnitřní koleji smyčky. V pravých obloucích obou kolejí smyčky jsou vidět oba zastávkové sloupky výstupních zastávek na vnější a vnitřní koleji smyčky.
  Pravé oblouky obou kolejí smyčky, na koleji vnější je zřízena výstupní zastávka. Pravé oblouky obou kolejí smyčky, na koleji vnější je zřízena výstupní zastávka. Pravé oblouky obou kolejí smyčky, na koleji vnější je zřízena výstupní zastávka. Opačný pohled na prostor výstupní zastávky vnější koleje. Pravé oblouky obou kolejí smyčky se pomalu napřimují, na koleji vnitřní je zřízena nástupní zastávka.
  V přímém úseku smyčky je na vnitřní koleji zřízena nástupní zastávka. V přímém úseku smyčky je na vnitřní koleji zřízena nástupní zastávka. Za prostorem nástupní zastávky vnitřní koleje se obě koleje vrací levým obloukem do prostoru rozjezdové a sjezdové výhybky. Dvě výhybky a jedno křížení rozdělují a opět slučují obě traťové koleje na dvě koleje smyčky. Smyčka končí sjezdovou výhybkou vnitřní a vnější koleje, nebo naopak začíná rozjezdovou výhybkou vnější a vnitřní koleje? I to je problém fotografování obousměrných smyček...  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021