Předjízdná kolej Podbaba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Předjízdná kolej Podbaba


V roce 1941 byl vypracovaný projekt rekonstrukce tramvajové trati do Podbaby, jenž počítal se zřízením čtyřkolejného nádraží v Podbabě, kde by každá linka měla svůj pár kolejí s pravým přejezdem a nástupištěm, aby se urychlilo obracení vlaků.

Cvičný vůz T3R.P ev.č.5526 vjíždí na předjízdnou kolej Podbaba. | 5.9.2010
Prototypový vůz T7B5 ev.č.0024 při jedné ze zkušebních jízd zamířil na předjízdnou kolej Podbaba. | 5.3.1996
Prototypový vůz T7B5 ev.č.0024 při jedné ze zkušebních jízd zamířil na předjízdnou kolej Podbaba. | 5.3.1996
Perla střešovického Muzea MHD, vůz T2 ev.č.6002, spřažený s nákladním vozem, z nějž se kontroluje poloha klady, zamířil v rámci předváděcí jízdy také na předjízdnou kolej Podbaba. | 16.9.2005
Cvičný vůz T3 ev.č.5510 vyčkává na své osazenstvo za začínající vánice na předjízdné koleji Podbaba. | 1.3.1996
Stále ještě zachovalá rozjezdová výhybka na předjízdnou kolej Podbaba. | 1.6.2011
Vůz KT8D5 ev.č.9040 vjíždí na předjízdnou kolej Podbaba. | 24.7.2004
Prototypový vůz T7B5 ev.č.0024 při jedné ze zkušebních jízd zamířil na předjízdnou kolej Podbaba, kde jej na traťové koleji míjí souprava vozů T3 ev.č.6729+6728 vypravená na linku 25. | 5.3.1996
Vůz KT8D5 ev.č.9016 na cvičné jízdě, jedoucí na zadní sběrač, odstavený na předjízdné koleji Podbaba. | 16.6.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7172+7173 vypravená na linku 2 vyčkává na předjízdné koleji na čas určený k nájezdu do smyčky Podbaba. | 13.4.1996
Souprava vozů T3M ev.č.8039+8055 vypravená na linku 8 odstavená na předjízdné koleji Podbaba. | jaro 1999
To je konec... Opuštěná sjezdová výhybka předjízdné koleje Podbaba. | 22.5.2011

Před konečnou měla být po pravé straně zřízena třetí, 56 metrů dlouhá kolej, napojená jen sjezdovou výhybkou s pravým přejezdem v trati, která měla sloužit pro odstavení a napájení kropících tramvají. Tyto z dnešního pohledu nereálné plány stavebních úprav zůstaly nakonec pouze na papíře a k jejich realizaci nedošlo.

Blížící se nasazení jednosměrných vozů a zkušenosti se smyčkami, které prokazatelně urychlovaly obracení vlaků na lince, napomohly vyřešit otázku výstavby vhodného obratiště v Podbabě, nastolenou opět v roce 1947. Na rozdíl od během války zvažovaného čtyřkolejného nádraží, padlo rozhodnutí vybudovat v Podbabě dvoukolejnou symetrickou smyčku. Pro případ nutného předjíždění vlaků jednotlivých linek, však bylo nezbytné zřídit ještě odstavnou kolej. Ta měla délku 135 metrů a byla umístěna mezi Zelenou a Čínskou ulicí vpravo ve směru jízdy. Tato třetí traťová kolej, umístěná před samotnou smyčkou, zahájila provoz již 21. dubna 1947. Nově vzniklá symetrická dvoukolejná smyčka délky 214 metrů byla uvedena do provozu 10. května 1947.

Ve druhé polovině roku 1968 začala na dlouhou dobu poslední rekonstrukce tratě do Podbaby. Doprava zde byla přerušena od 25. listopadu. Po obnovení provozu tramvají k 6. březnu 1969 byla třetí kolej před původní smyčkou Podbaba prodloužena o 14 metrů a ve smyčce samotné došlo k úpravám poloměrů oblouků tak, aby vyhovovaly provozu nastupujících vozů Tatra T3.

Její využití bylo v posledních letech více než sporadické, nejčastěji se používala k odstavování školních jízd, případně vlaků po mimořádných událostech. Deponovací kapacita koleje činila 7 vozů typu T.

Když se v závěru roku 2010 rozeběhla stavební činnost na prodloužení tratě k nové smyčce Podbaba, bylo jasné, že dny předjízdné koleje jsou sečtené. Na jejím místě byla vyprojektována zastávka Zelená.

Předjízdná kolej začínala bezprostředně za křižovatkou s příčnou Zelenou ulicí pravostrannou ručně přestavitelnou rozjezdovou, následně vedla po pravé straně tramvajové trati ke smyčce Podbaba. Ještě před výhybkami smyčky končila ve sjezdové čepové výhybce, kde se spojila s tratí.

Celá kolej byla vybudována klasickým způsobem na pražcích s asfaltovým krytem.

Předjízdná kolej Podbaba sloužila zejména k odstavování vlaků po mimořádných událostech. Na soupravě vozů T3SUCS ev.č.7030+7083, odstavené zde z linky 22 to tolik vidět není... | 4.2.2011 ...zato na soupravě vozů T6A5 ev.č.8681+8682 jsou již následky dopravní nehody více než patrné. | 4.8.2004 Další z vozů odstavených na předjízdné koleji po účasti na mimořádné události, souprava vozů T3SUCS ev.č.7163+7162 s pozůstatky celovozové reklamy. | 20.5.2004 Cvičný vůz T3R.P ev.č.5526 opouští předjízdnou kolej Podbaba a míří do stejnojmenné smyčky pod dohledem hotelu. | 5.9.2010 Vůz KT8D5 ev.č.9040 opouští předjízdnou kolej Podbaba. | 24.7.2004
Fotocesta po předjízdné koleji Podbaba .:::. 25. března 2007
Předjízdná kolej Podbaba odbočovala v rozjezdové výhybce. Předjízdná kolej Podbaba odbočovala v rozjezdové výhybce. Pohled na rozjezdovou výhybku předjízdné koleje Podbaba v opačném směru. Po odbočení ve výhybce se předjízdná kolej Podbaba s využitím levého oblouku stala souběžnou s tramvajovou tratí. Po odbočení ve výhybce se předjízdná kolej Podbaba s využitím levého oblouku stala souběžnou s tramvajovou tratí.
Předjízdná kolej Podbaba. Předjízdná kolej Podbaba. Předjízdná kolej Podbaba. Předjízdná kolej Podbaba. Předjízdná kolej Podbaba.
Předjízdná kolej Podbaba. Před smyčkou Podbaba se předjízdná kolej Podbaba s využitím levého oblouku opět sbližovala s traťovou kolejí. Před smyčkou Podbaba se předjízdná kolej Podbaba s využitím levého oblouku opět sbližovala s traťovou kolejí. Ve sjezdové výhybce ještě před smyčkou Podbaba předjízdná kolej Podbaba končila. Sjezdová výhybka předjízdné koleje Podbaba.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022