Ultrarychlá oprava Chotkovy ulice 2012

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Ultrarychlá oprava Chotkovy ulice 2012


Stavební práce na Letné během výstavby silničního tunelového komplexu Blanka vyvolaly, počínaje rokem 2008, enormní provozní zatížení tramvajové tratě Chotkovy sady - Malostranská, kde byly původně provozovány pouze linky 18, 20, 22 a 23. Změny linkového vedení od září 2012, spočívající v posílení významu páteřních linek a jejich svazků, trať ještě zatížily přidáním linek 8 a 12 v trvalém stavu.

Výměny kolejnic probíhaly vždy jen v jedné koleji, aby se prostor druhé dal vyžívat pro manipulaci těžké techniky. Na snímku jsou již upevněné kolejnice prvního oblouku pod lávkou u křižovatky Chotkovy sady třetí den výluky. | 22.10.2012
Svařování kolejnic v koleji do centra prvního oblouku pod křižovatkou Chotkovy sady. | 22.10.2012
V druhém oblouku je již výměna kolejnic dokončena a probíhá jeho opětovná zádlažba. | 22.10.2012
V druhém oblouku je již výměna kolejnic dokončena a probíhá jeho opětovná zádlažba. | 22.10.2012
V druhém oblouku je již výměna kolejnic dokončena a probíhá jeho opětovná zádlažba. | 22.10.2012
Výměna kolejnic koleje do centra v oblouku v Jelením příkopu. | 22.10.2012
Výměna kolejnic koleje do centra v oblouku v Jelením příkopu. | 22.10.2012
Svařování kolejnic v koleji do centra hlavního oblouku u Jeleního příkopu. | 22.10.2012
Výměna kolejnic koleje do centra v oblouku v Jelením příkopu. | 22.10.2012
V koleji do centra oblouku u hotelu Hoffmeister jsou již vytěžené původní kolejnice a probíhá výměna upevňovadel. | 22.10.2012
V koleji do centra oblouku u hotelu Hoffmeister jsou již vytěžené původní kolejnice a probíhá výměna upevňovadel. | 22.10.2012
V koleji do centra oblouku u hotelu Hoffmeister jsou již vytěžené původní kolejnice a probíhá výměna upevňovadel. | 22.10.2012
V koleji do centra oblouku u hotelu Hoffmeister jsou již vytěžené původní kolejnice a probíhá výměna upevňovadel. | 22.10.2012
V koleji do centra oblouku u hotelu Hoffmeister jsou již vytěžené původní kolejnice a probíhá výměna upevňovadel. | 22.10.2012
Uzávěry tratě bylo využito také k navařování dočasně nepojížděné části kolejové konstrukce křižovatky horní Klárov. | 22.10.2012
Kolej do centra druhého oblouku pod křižovatkou Chotkovy sady je již vyměněna a zadlážděna a tak dochází na demontáž původních kolejnic stejného oblouku v koleji z centra. | 23.10.2012
Kolej do centra druhého oblouku pod křižovatkou Chotkovy sady je již vyměněna a zadlážděna a tak dochází na demontáž původních kolejnic stejného oblouku v koleji z centra. | 23.10.2012
Zádlažba koleje do centra v oblouku v Jelením příkopu. | 23.10.2012
Zádlažba koleje do centra v oblouku v Jelením příkopu. | 23.10.2012
Zatímco v koleji do centra v Jelením příkopu dochází k opětovné zádlažbě, kolej z centra je právě od dlažby obnažována. | 23.10.2012
Vyměněné kolejnice oblouku koleje do centra u hotelu Hoffmeister. | 23.10.2012
Stará a nová část koleje do centra v oblouku u hotelu Hoffmeister. | 23.10.2012
Přestože zde proběhla kompletní rekonstrukce tramvajové tratě proběhla v roce 2004, extrémní provoz tramvajových vlaků zejména v obloucích s nepříznivými poloměry zde způsobil své. Linky 1, 8, 12, 18, 20, 22, 23, 25 a 26, které se zde v průběhu posledních let v různých obdobích vyskytovaly, způsobily extrémní opotřebení kolejnic v obloucích pod lávkou a u hotelu Hoffmeister, stejně jako zejména vznik mikrotrhlin v oblouku u Jeleního příkopu. Není se čemu divit, vždyť tato trať patří k nejzatíženějším v celé kolejové síti. Na rozdíl od tratě Ječné ulici, která je téměř přímá a případné defekty se začnou projevovat až po několika desetiletích, v Chotkově ulici se vyskytují oblouky o malém poloměru, které jsou velice náchylné na opotřebení.

Dopravní podnik proto musel nenadálou situaci řešit a zahájit včas opravné práce. Výluka tramvajového provozu proběhla, co se týče rozsahu opravovaných částí, neuvěřitelně rychle. Práce byly rozděleny do dvou etap. V první, probíhající od soboty 20. října (0:30 h) do pondělí 29. října 2012 (0:30 h), byl tramvajový provoz obousměrně přerušen v úseku Malostranská–Chotkovy sady. Již v noci z pátku na sobotu provedla firma Rassostav rozkrytí dlažby na většině úseků tak, aby již druhý den ráno mohlo dojít k odvážení vytěžených kolejových konstrukcí a v dalších dnech navážení nového materiálu.

V pondělí již probíhala na koleji do centra zpětná zádlažba a práce se přesunuly zejména do prostoru kolejového rozvětvení pod lávkou, kde proběhla výměna výhybek křižovatky Chotkovy sady s pružnými jazyky za nové, tentokráte blokové. Výměna kolejových oblouků křižovatky z roku 1995 neprobíhala tak snadno, jak by si vrchní stavba přála. Spousta pružných upevňovadel Vossloh byla částečně zabetonována, případně silně poškozena korozí. V současnosti montovaná upevňovadla by měla být již v antikorozní úpravě. Nechme se tedy za pár let překvapit, v jakém se budou nacházet stavu. Stejně jako korodují upevňovadla, korodují i drážky v pražcích TB92V, pro které toto bude jistě první a poslední výměna kolejové konstrukce a příště již budou muset být vyndány.

Zkušební jízda vozem pro kontrolu trakčního vedení byla provedena v neděli 28. října v odpoledních hodinách, od pondělí se již na přímý směr křižovatky Chotkovy sady vrátily pravidelné linky a započala druhá etapa výluky.

Dopravní opatření v I. etapě (20.-29.10.2012):
 • Linka 5 ve směru od Želivského celodenně a celotýdenně vedena až do zastávky Divoká Šárka.
 • Linka 8 ve směru od Starého Hloubětína ukončena v zastávce Malostranská, dále pokračovala jako linka 20 ve směru na Sídliště Barrandov.
 • Linka 12 v úseku Malostranská–Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávku Čechův most.
 • Linky 18 a 57 v úseku Malostranská–Hradčanská odkloněny přes zastávky Strossmayerovo náměstí a Letenské náměstí.
 • Linka 20 ve směru od Sídliště Barrandov ukončena v zastávce Malostranská, dále pokračovala jako linka 8 ve směru na Starý Hloubětín.
 • Linka 22 ve směru od Nádraží Hostivař ukončena v oblasti Malostranské jednosměrným objezdem přes zastávku Právnická fakulta do dočasné zastávky Malostranská v Letenské ulici a dále zpět na Nádraží Hostivař.
 • V trase Bílá Hora – Malovanka – Pražský hrad – Chotkovy sady – Hradčanská – Vítězné náměstí – Podbaba zavedena náhradní tramvajová doprava 23.
 • Zrušeny byly zastávky Malostranská (na nábřeží E. Beneše) v obou směrech.
 • Zřízena byla zastávka Malostranská (pouze ve směru na Malostranské náměstí) v Letenské ulici, za křižovatkou s ulicí Klárov.
 • Posunuta byla zastávka Chotkovy sady (směr Hradčanská) o cca 150 m vpřed.
 • Dopravní opatření v II. etapě (29.10.-1.11.2012):

 • Linka 22 v úseku Malostranská - Brusnice odkloněna přes zastávky Chotkovy sady a Hradčanská.
 • Náhradní doprava není zavedena.
 • Opravu trati provedla v horní částí Chotkových sadů (křižovatka s přilehlými složenými oblouky) vrchní stavba svými vlastními silami, za oblouky u hotelu Hoffmeister, stejně oblouky v Jelením příkopu byla zodpovědná firma Subterra a.s..

  Stav upevňovadel po pár letech v zemi.... | 24.10.2012 Odstraňování dlažby v koleji z centra pod křižovatkou Chotkovy sady. | 24.10.2012 Odstraňování dlažby v koleji z centra pod křižovatkou Chotkovy sady. | 24.10.2012 Očišťování pražců před instalací nových upevňovadel. | 24.10.2012 Očišťování pražců před instalací nových upevňovadel. | 24.10.2012
  U hotelu Hoffmeister se potkala zádlažba s odstraňováním dlažby :) | 24.10.2012 Staveniště v oblouku v Jelením příkopě. | 25.10.2012 Obnovování oblouku z centra u hotelu Hoffmeister s využitím nových upevňovadel. | 25.10.2012 Obnovování oblouku z centra u hotelu Hoffmeister s využitím nových upevňovadel. | 25.10.2012 Obnovování oblouku z centra u hotelu Hoffmeister s využitím nových upevňovadel. | 25.10.2012
  Obnovování oblouku z centra u hotelu Hoffmeister s využitím nových upevňovadel. | 25.10.2012 Celkový pohled na obnovování oblouku z centra u hotelu Hoffmeister s využitím nových upevňovadel. | 25.10.2012 Obnova stěžejního kolejového oblouku z centra v Jelením příkopě. | 25.10.2012 Obnova stěžejního kolejového oblouku z centra v Jelením příkopě. | 25.10.2012 Obnova stěžejního kolejového oblouku z centra v Jelením příkopě. | 25.10.2012
  Obnova stěžejního kolejového oblouku z centra v Jelením příkopě. | 25.10.2012 Obnova stěžejního kolejového oblouku z centra v Jelením příkopě. | 25.10.2012 Obnova koleje v oblouku pod Chotkovými sady. | 25.10.2012 Obnova koleje v oblouku pod Chotkovými sady. | 25.10.2012 Obnova koleje v oblouku pod Chotkovými sady. | 25.10.2012
  Obnova koleje v oblouku pod Chotkovými sady. | 25.10.2012 Zádlažba koleje do centra v oblouku u hotelu Hoffmeister. | 26.10.2012 Na první pohled chaos, kdy se nové části kolejové konstrukce křižovatky prolínají s odstraňovanými částmi, zvládají pracovníci vrchní stavby s přehledem. | 22.10.2012 Nějak mnoho kolejnic v oblouku křižovatky Chotkovy sady. | 22.10.2012 Na první pohled chaos, kdy se nové části kolejové konstrukce křižovatky prolínají s odstraňovanými částmi, zvládají pracovníci vrchní stavby s přehledem. | 22.10.2012
  Odstraňování původní kolejové konstrukce křižovatky Chotkovy sady. | 22.10.2012 Zatímco dochází k demontáži původních části kolejové konstrukce křižovatky Chotkovy sady, v popředí jsou již složeny nové blokové výhybky. | 22.10.2012 Nějak mnoho kolejnic v oblouku křižovatky Chotkovy sady. | 22.10.2012 Nějak mnoho kolejnic v oblouku křižovatky Chotkovy sady. | 22.10.2012 Netradiční pohled na vrchol křižovatky Chotkovy sady od Malostranské s chybějícími kolejnicemi. | 23.10.2012
  Stav drážek v pražcích TB92V, pro které toto bude jistě první a poslední výměna kolejové konstrukce. | 23.10.2012 Blokové výhybky křižovatky Chotkovy sady. | 23.10.2012 Svářečský koncert v prostoru křižovatky Chotkovy sady. | 24.10.2012 Zatímco v popředí ještě leží původní část křižovatky Chotkovy sady, větší část oblouku je již vyměněna a tak na koleji do centra vidíme v plné práci svářeče, za jehož zády již probíhá zpětná zádlažba. | 25.10.2012 Zatímco část křižovatky Chotkovy sady od Malostranské je již vyměněná, oprava pokračuje další etapou a na snímku vidíme očistěnou část vrcholu křižovatky od Královského letohrádku. | 29.10.2012
  Výhybky jsou dodávány již smontované na pražcích. Z tohoto důvodu je třeba provést odbagrování části tělesa v prostoru výhybek. | 29.10.2012 Výhybky jsou dodávány již smontované na pražcích. Z tohoto důvodu je třeba provést odbagrování části tělesa v prostoru výhybek. | 29.10.2012 Již ležící kolejová konstrukce vrcholu křižovatky Chotkovy sady od Královského letohrádku pod „nájezdem“ svářečů. | 30.10.2012 Již ležící kolejová konstrukce vrcholu křižovatky Chotkovy sady od Královského letohrádku pod „nájezdem“ svářečů. | 30.10.2012 Již ležící kolejová konstrukce vrcholu křižovatky Chotkovy sady od Královského letohrádku pod „nájezdem“ svářečů. | 31.10.2012


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022