Trať Stadion Strahov - Malovanka projekt

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Stadion Strahov - Malovanka
projekt


Plán napojení oblasti Strahova na tramvajovou síť je poměrně mladý a byl poprvé zpracován studií v roce 2016, která byla koordinována s koncepční studií budoucí podoby Bělohorské ulice, zpracovávanou paralelně IPR Praha.

Červeně vyznačená preferovaná trasa tramvajové tratě Malovanka - Stadion Strahov ve Vaníčkově ulici. Zelenou barvou vyznačeno variantní napojení přímo z Myslbekovy ulice. Žlutá barva naznačuje trasování se zachováním zastávek Malovanka ve stávající poloze ve Vaníčkově ulici.
Prostor předpokládané smyčky Stadion Strahov vedle výdechu ze Strahovského tunelu. | 24.5.2019
Předpokládaná trasa tramvajové tratě ve Vaníčkově ulici. | 24.5.2019
Předpokládaná trasa tramvajové tratě ve Vaníčkově ulici. | 24.5.2019
Prosto zastávek Koleje Strahov ve Vaníčkově ulici. | 24.5.2019
Předpokládaná trasa tramvajové tratě ve Vaníčkově ulici. | 24.5.2019
Předpokládaná trasa tramvajové tratě ve Vaníčkově ulici. | 24.5.2019
Předpokládaná trasa tramvajové tratě ve Vaníčkově ulici. | 24.5.2019
Předpokládaná trasa tramvajové tratě ve Vaníčkově ulici. | 24.5.2019
Předpokládaná trasa tramvajové tratě ve Vaníčkově ulici. | 24.5.2019
Předpokládaná trasa tramvajové tratě ve Vaníčkově ulici. | 24.5.2019
Z levé části se do Vaníčkovy ulice připojuje ulice Diskařská. Vzhledem k příliš ostrému úhlu křížení a z toho plynoucím nedostatečným rozhledovým poměrům bylo navrženo zrušení napojení této ulice. | 24.5.2019
Stávající napojení Vaníčkovy ulice na ulici Bělohorskou bude vůči stávajícímu stavu posunuto zhruba o 30 metrů západním směrem. | 24.5.2019
Stávající napojení Vaníčkovy ulice na ulici Bělohorskou bude vůči stávajícímu stavu posunuto zhruba o 30 metrů západním směrem. | 24.5.2019
Studie tramvajové trati na Strahov uvažuje s vybudováním tramvajové tratě z prostoru křižovatky ulic Bělohorská x Myslbekova, respektive Vaníčkova, k vysokoškolským kolejím a sportovnímu stadionu na Strahově. Motivací ke stavbě této trati je zejména možnost náhrady autobusových linek č. 143 a 149 v předmětném úseku tramvajovou dopravou, která se v dlouhodobém horizontu vyznačuje větší kapacitou dopravního systému i jednotlivých spojů a je ekologicky výhodnější. V lokalitě Strahova kromě významných sportovišť nalezneme zejména studentské koleje o kapacitě více než 4700 lůžek, jejichž obyvatelé nejčastěji cestují s využitím MHD směrem do Dejvic, kam by byla ze Strahova trasována jedna z budoucích tramvajových linek.

Studie byla zpracována ve třech variantách, na jejichž základě bylo rozhodnuto o dopracování vybrané varianty ve větší podrobnosti. Jednotlivé varianty se lišily zejména napojením tratě na Bělohorskou ulici, samotné vedení tratě v okolí Strahovského stadionu bylo jednotné. Jedna z variant do stávající kolejové křižovatky Malovanka přidávala pouze přímý směr z ulice Myslbekova směrem na nově navrhovanou trať vedoucí na Strahov. V této variantě však není možné zřízení zastávky v oblasti vzhledem ke sklonovým podmínkám. Další varianta zachovávala zastávky Malovanka v prostoru stávajících autobusových zastávek. Pro další dopracování byla vybrána varianta, umožňující zlepšení přestupních vazeb tramvajových linek do Břevnova a na Strahov v nové poloze zastávky Malovanka v prostoru mezi Vaníčkovou a Myslbekovou ulicí, což znamenalo změnu polohy křižovatky ulic Bělohorská x Vaníčkova vůči stávajícímu stavu západním směrem.

Vybraná varianta bude v další přípravě vůči studii dále upravena s cílem minimalizace zásahů do stávajícího stavu lokality při výstavbě tramvajové trati. Je velmi pravděpodobné, že při stavbě nové trati dojde ke zrušení tramvajové smyčky Dlabačov. V koordinaci s výstavbou tramvajové trati má být dle koncepční studie Bělohorské ulice zrušen stávající podchod. Odbočení tramvajové tratě z ulice Bělohorská do ulice Vaníčkova bude řešeno dlouhým levým obloukem, který se napojí do současné trasy komunikace.

V navazujícím úseku je již tramvaj vedena v prostoru stávající Vaníčkovy ulice a respektuje směrově i výškově současnou komunikaci. S pomocí pravého oblouku se trať dostává k cílovému prostoru u Strahovského stadionu.

Vedení TT v oblasti Strahova bylo řešeno ve studii pouze koncepčně a bude dále rozpracováno v projektu k územnímu rozhodnutí. Tramvajová trať je vedena podél Strahovského stadionu Vaníčkovou ulicí a je zakončena tramvajovou smyčkou, která se nachází v blízkosti technologických prostor silničního Strahovského tunelu.

Na trati o celkové délce 1,3 kilometru jsou v oblasti Strahova navrženy dvě tramvajové zastávky: Koleje Strahov a Stadion Strahov. Celá trať je z velké části vedena výškově v úrovni stávajících komunikací, sklonové poměry kopírují jejich současný stav. V ulici Bělohorská je sklon cca 25‰, ve stoupání ve Vaníčkově ulici je 55‰ (obdobné stoupání jako například na stávající trati v Chotkově ulici) a v oblasti okolo stadionu je respektován současný terén a sklon nepřesahuje 20‰. Studie se zároveň věnovala možnosti zachování Diskařské ulice v úseku Vaníčkova – Nad Závěrkou. Vzhledem k příliš ostrému úhlu křížení a z toho plynoucím nedostatečným rozhledovým poměrům bylo navrženo zrušení stávající komunikace.

Zdali se tramvajové tratě dočkáme, však ukáží až budoucí roky. Odhadované náklady k cenové úrovni roku 2017 jsou 660 milionů korun. Podle městského plánu udržitelné mobility by se měla trať začít stavět v roce 2023. Aby se stavba stihla včas, je potřeba už začít projektovat. Rada hl. m. Prahy proto na svém zasedání dne 3. června 2019 přijala usnesení č. 1079, kterým žádá Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. o projektovou přípravu této tramvajové trati. Díky tomu zřejmě již v roce 2020 bude zpracována podrobnější projektová dokumentace záměru této nové trati.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024