Zprovoznění tratě Opletalova

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zprovoznění tratě Opletalova


Po roce 1985 zůstala trať napojena již jen oblouky k Senovážnému náměstí. Na kolej od Senovážného náměstí se tak dalo vjet pouze popředu a opustit ji zpětným pohybem, kolej k Senovážnému náměstí umožnila pouze opačný postup. Využíváno to bylo pro odstavení vlaků s technickou závadou, případně deponaci záložních vlaků X. Jak dokládá snímek, soupravy se na každou kolej vešly až tři. V čele souprava vedená vozem T3 #6620. | 25. března 1995

I v roce 2021 se v Opletalově ulici nacházely zbytky tramvajové tratě uvedené do provozu 26. června 1972, jako náhrada za zrušenou trať před odbavovací halou hlavního nádraží. Konkrétně šlo o část zachované tratě v Opletalově ulici s oblouky mířícími k Senovážnému náměstí a část přímé kolejové větve křižovatky mezi oběma částmi Opletalovy ulice.

Souprava dvounápravového motorového vozu #2189 s vlečným vozem #1169 na lince 7 v ještě nedokončené zastávce Opletalova těsně po zahájení provozu přeložky tratě. | 29.6.1972
Souprava vozů T3 vedená vozem #6808 na lince 10 v zastávce v Opletalově ulici před Hlavním nádražím. | 1976
Z původní tratě před hlavním nádražím odbočovala zhruba v místě dnešního nadzemního parkoviště v pohledu od Václavského náměstí levým obloukem do Washingtonovy ulice v pokračování Růžové ulice a následně se pravým zalomila do samotné ulice Opletalovy a jejím středem až k rozšířené křižovatce Opletalova, v níž se připojila nejen k tramvajové trati v Bolzanově ulici, ale navázala na již dříve existující trať v další části Opletalovy ulice. Jenže tato tramvajová trať sloužila běžnému tramvajovému provozu pouhých šest let.

V krátkém období roku 1992 využívala historická linka 91 k obracení část vjezdového oblouku do Opletalovy ulice, jak dokládá snímek motorového vozu #2210. | červen 1992
Na konci kusé koleje Opletalova stojící měřící vůz T3 #5522, který vyvolává dojem, jak když právě přijel od Národního muzea. | 21.3.1993
Na konci kusé koleje Opletalova stojící měřící vůz T3 #5522, který vyvolává dojem, jak když právě přijel od Národního muzea. Okolo kolejí právě probíhá umísťování obrubníků. | 21.3.1993
Tzv. po čumáku se dalo vjet na kolej od Senovážného náměstí, čehož využila souprava vozů T6A5 #8678+#8677 na zkušební jízdě. | 19.5.1996

Postupující výstavba severojižní magistrály včetně přemostění nádraží Praha střed si totiž vyžádala zrušení tramvajové tratě v posledním zbytku tehdejší třídy Vítězného února mezi Národním muzeem a Washingtonovou ulicí, a tedy i tramvajové tratě v Opletalově ulici zřízené v roce 1972. Stalo se tak 25. března 1978. K manipulačním účelům zůstalo zachováno cca 130 metrů kolejí napojených do křižovatky Opletalova, na kterých mohly být odstavovány v případě potřeby především vadné soupravy. Nástupiště bývalé zastávky Bolzanova byla snesena a odstavné koleje byly po čase olemovány obrubníkem a zábradlím. Další období je poznamenáno již jen postupnou redukcí nepojížděných kolejí, spočívající především v postupném odstraňování přestavitelných částí výhybek či celých výhybek. Po roce 1985 se reálně dalo využívat již pouze napojení k dnešnímu Senovážnému náměstí.

Tzv. po čumáku se dalo vjet na kolej od Senovážného náměstí, čehož využila souprava vozů T6A5 #8677+#8678 na zkušební jízdě. V popředí jistě zaujme odložený vrak karoserie někdejšího nehodového vozu Elektrických drah KGX-21. | 19.5.1996

Zpětným pohybem, pod dispečerským dohledem, najíždí na kusou kolej v Opletalově ulici souprava záložního vlaku vedená při zpětném pohybu vozem #6581. | 25. března 1995
Během sněhové nadílky, která před našimi zraky skryla i koleje, stojí měřící vůz trolejového vedení T3 #5522 na konci oblouku ze Senovážného náměstí. | 22.1.1995
Koleje od nikud nikam na konci oblouku z Opletalovy ulice po odstranění výhybek. | 27.12.2003
Měřící vůz trolejového vedení #5522 zachycený před obloukem z Opletalovy ulice na Senovážné náměstí. V popředí snímku jsou patrné odpojené koleje někdejšího přímého směru křižovatky Opletalova k Hybernské ulici. | 2.4.1995
V roce 2003 proběhla rekonstrukce křižovatky Senovážné náměstí a přilehlého úseku k zastávkám Hlavní nádraží. V jejím rámci byla upravena geometrie kolejového oblouku a odpojen zbytek tratě v Opletalově ulici. | 9.8.2003
Koleje od nikud nikam na konci oblouku z Opletalovy ulice po odstranění výhybek. | 27.12.2003
Zajímavým momentem využití tohoto torza tramvajové tratě se stala letní sezóna roku 1992. Historická linka 91 měla být ukončena v zastávce Jindřišská a obracet na odstavných kolejích v Opletalově ulici, kde měly být pro tuto manipulaci zřízeny dva přejezdy. V době zahájení provozu ještě nebyla tato kolejová úprava provedena a linka byla prodloužena až na smyčku Vápenka. Od 6. června byla linka podle původní představy ukončena v zastávce Jindřišská. Vlak obsazený dvounápravovým obousměrným vozem zajel za rozjezdovou výhybku na počátek oblouku do Opletalovy ulice. Po provedení příprav pro změnu směru jízdy vůz zacouval zpět na hlavní trať, dojel do zastávky Hlavní nádraží z centra a s využitím tamní kolejové spojky přejel na protisměrnou kolej a vydal se na cestu zpět. Po ukončení provozní sezóny linky 91 koleje v Opletalově ulici dál sloužily již jen pro případné odstavování vlaků. Kolejové přejezdy pro staré vozy už nebyly nikdy nainstalovány a linka 91 od následujícího roku změnila trasu.

V průběhu dalších let se začal prostor kolejí využívat jako parkoviště místního autoservisu. Nakonec byly odstavné koleje 5. srpna 2003 odpojeny a došlo ke snesení trolejové vedení. V té době to vypadalo na definitivní konec tratě v Opletalově ulici. Přesto se během následujících let se čas od času uvažovalo o obnově tramvajového provozu mezi Muzeem a Hlavním nádražím. Až v roce 2021 představy získaly reálné obrysy.

Souprava vozů T6A5 #8703+#8704 vypravená na linku 39 míří k zastávce Hlavní nádraží a překonává ještě zachovanou rozjezdovou výhybku a křížení kusých kolejí. | 26.7.2003

Letecký snímek oblasti Opletalovy ulice se zakreslenými tratěmi. Zelenou barvou je zakreslena provozovaná trať Senovážné náměstí - Hlavní nádraží. Žlutou barvou obnovovaný traťový úsek v Opletalově ulici, červenou pak oboustranně odpojené koleje části původní křižovatky.
Obnovování části tramvajové tratě v Opletalově ulici s využitím části původní betonové desky a kolejnic z kozlíků vokovické vozovny. | 20.11.2021
Je krátce po 11:15 h a měřící vůz trolejového vedení #5521, jako první tramvaj, vjíždí na obnovený úsek tratě v Opletalově ulici. | 13.2.2022
Měřící vůz trolejového vedení #5521 na konci levé koleje (v pohledu k výjezdu) obratiště Opletalova. | 13.2.2022
Motorový vůz #2110 u křížové kolejové spojky. | 14.2.2022
Vozy KT8D5.RN2P #9074 a #9098 během kolaudace tratě v Opletalově ulici. | 14.2.2022
Obnovování části tramvajové tratě v Opletalově ulici s využitím části původní betonové desky a kolejnic z kozlíků vokovické vozovny. | 20.11.2021
Křižová kolejová spojka v Opletalově ulici. | 3.12.2021
Měřící vůz trolejového vedení #5521 překonává jednu větev křížové kolejové spojky obratiště Opletalova. | 13.2.2022
Měřící vůz trolejového vedení #5521 na konci pravé koleje (v pohledu k výjezdu) obratiště Opletalova. | 13.2.2022
Vozy KT8D5.RN2P #9098 a #9074 během kolaudace tratě v Opletalově ulici. | 14.2.2022
Vozy KT8D5.RN2P #9074 a #9098 během kolaudace tratě v Opletalově ulici. | 14.2.2022
Na základně nutnosti zajištění náhradní tramvajové dopravy v plánovaných krátkodobých víkendových výlukách trasy metra C v průběhu realizace stavby Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C došlo v roce 2021 k zahájení obnovy zachované části tratě. Na přelomu května a června 2021, během opravy tramvajové tratě v podjezdu Bulhar, byly vloženy kolejové konstrukce odbočení tratě od Senovážného náměstí a založeno také odbočení trolejového vedení. Hlavní stavební práce na kolejích byly realizovány od poloviny listopadu do prosince 2021, během února 2022 pak probíhalo zřizování trolejového vedení. O víkendu 12. a 13. února 2022 došlo k jeho napojení na hlavní trať na Senovážném náměstí.

V rámci aktivace došlo k opětovnému napojení na tramvajovou síť obousměrným obloukem z Opletalovy ulice na Senovážné náměstí, v Opletalově ulici byla zřízena nová dvojice zastávek. Součástí je též osazení trakčního vedení, vytápění výhybek a odvodnění nové tramvajové trati. Stavba je plánována jako dočasná s plánovanou dobou užívání 4,5 roku.

Začátek úseku je před stávajícím obloukem Senovážné náměstí – Bolzanova, kde došlo k obnovení odbočení do Opletalovy ulice. Za odbočením následuje křížová kolejová spojka souběžných kolejí a napojení do stávající tratě v Opletalově ulici. Tramvajová trať zůstane v úrovni vozovky. Povrch v místě kolejových křížení a rozvětvení bude dlážděný, v navazující části asfaltový. Rozjezdové výhybky vjezdové koleje budou vybaveny elektromagnetickým přestavníkem, ostatní budou stavěcí, případně s vratným zapojením, zamezujícím vjetí tramvaje do trati v protisměru. První radiově ovládaná výhybka #761 byla zřízena na odbočení ze Senovážného náměstí do Opletalovy ulice a druhá #762 radiově ovládaná výhybka na křížové kolejové spojce. Na konci kusých kolejí byly umístěny mobilní sloupy trolejového vedení, jejichž betonové patky slouží zároveň jako zarážedlo.

Konstrukce tramvajové trati je klasická s betonovými pražci ve štěrkovém loži. V maximální možné míře došlo zachování a využití betonové desky v přímé, zřízené při výstavbě tratě v roce 1972. Před ukončením kusých kolejí v Opletalově ulici budou zřízeny vstřícně umístěné provizorní zastávky. Ostrůvky jsou v provedení s povrchem ze žulové dlažby a tzv. lego obrubníky. Zastávky budou vybaveny staničními sloupky pro všechny směry pohybu tramvají a zábradlím. Přístup na zastávky je z nově zřízeného přechodu pro chodce na konci zastávek.

Fotocesta po obratišti Opletalova
Obnovená křižovatka Opletalova. Přímý úsek míří k zastávkám Hlavní nádraží v Bolzanově ulici, oblouky pak do obratiště Opletalova. Odbočení umožňuje rozjezdová radiově ovládaná výhybka #761. | 16.12.2021 Tramvajová trať odbočuje pravými oblouky do Opletalovy ulice. Fotografie byly pořízeny ještě před dokončením trolejového vedení, a proto jsou troleje nad oblouky zatím pouze ukotveny ke sloupu trolejového vedení. | 16.12.2021 Pravé oblouky tramvajové tratě do Opletalovy ulice. | 16.12.2021 Pravé oblouky tramvajové tratě do Opletalovy ulice. | 16.12.2021 Za pravými oblouky tramvajové tratě do Opletalovy ulice následuje křížová kolejová spojka. | 16.12.2021
Křížová kolejová spojka v Opletalově ulici. | 16.12.2021 Rozjezdová radiově ovládaná výhybka #762 křížové kolejové spojky k levému a pravému nástupišti. | 16.12.2021 Na snímku je sedm z osmi srdcovek křížové kolejové spojky. | 16.12.2021 Pohled na kusé koleje v Opletalově ulici s nástupišti zastávek. Fotografie byla pořízena ještě před dokončením trolejového vedení, proto na snímku chybí mobilní sloupy trolejového vedení na konci kolejí, které slouží nejen k ukotvení trolejového vedení, ale jejich betonové bloky taky jako zábrana proti vyjetí. | 16.12.2021 Prostor zastávek obratiště Opletalova. Fotografie byla pořízena ještě před dokončením trolejového vedení, proto na snímku chybí mobilní sloupy trolejového vedení na konci kolejí, které slouží nejen k ukotvení trolejového vedení, ale jejich betonové bloky taky jako zábrana proti vyjetí. | 16.12.2021
Křížová kolejová spojka v Opletalově ulici v pohledu od kusých kolejí. Obě výhybky jsou řešeny jako vratné, aby tramvaj vždy odjela z prostoru zastávek po pravé koleji. | 16.12.2021 Prostor zastávek obratiště Opletalova. | 16.12.2021 Prostor zastávek obratiště Opletalova. | 16.12.2021 Konec kusých kolejí Opletalova. Fotografie byla pořízena ještě před dokončením trolejového vedení, proto na snímku chybí mobilní sloupy trolejového vedení na konci kolejí, které slouží nejen k ukotvení trolejového vedení, ale jejich betonové bloky taky jako zábrana proti vyjetí. | 16.12.2021 Pohled na obratiště Opletalova byl zachycen ještě před dokončením trolejového vedení, proto na snímku chybí mobilní sloupy trolejového vedení na konci kolejí, které slouží nejen k ukotvení trolejového vedení, ale jejich betonové bloky taky jako zábrana proti vyjetí. | 16.12.2021


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022