T3G

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

T3G


Již v roce 1991 se Dopravní podnik Praha ve spolupráci s ČKD Tatra pokusil o první novodobou modernizaci vozu T3, která přinesla několik kusových plodů. Účelem všech modernizačních pokusů byla snaha o ověření pracnosti a nákladů na prodloužení životnosti stárnoucích vozů T3, s využitím různého rozsahu modernizačních zásahů. Podmínkou bylo nejen zachování hlavních parametrů původních vozů, ale zároveň snížení provozních nákladů.
Letenská pláň v Praze a těžká dopravní nehoda při níž byl vážně poškozený vůz T3SU ev.č.7007, základ pozdějšího vozu T3G ev.č.8200 | 17.12.1982
Po dopravní nehodě těžce poškozený vůz T3SU ev.č.7007 odstavený ve vozovně Hloubětín | prosinec 1982
Vůz T3G na přesuvně výrobního závodu ČKD Zličín ještě s polopantografem a bez označení DP Praha | 1994
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 ještě opatřený polopantografem na zkušební jízdě u zastávky Hradčanská | 1996
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 ještě opatřený polopantografem na zkušební jízdě ve smyčce Sídliště Řepy se zkušebním řidičem ČKD, panem Lubošem Fialou | jaro 1997
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 ve vozovně Hloubětín | 21.5.1997
Odstrojený a chátrající prototypový vůz T3G ev.č.8200 v areálu Ústředních dílen | 5.8.1998
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 při jedné z cvičných jízd u zastávky Slavia | 4.4.2001
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 během Dne otevřených dveří ve vozovně Pankrác | 14.10.2000
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na záložní vlak stojí odstavený ve smyčce Špejchar | 25.6.2004
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na záložní vlak odstavený na vnitřní koleji smyčky Olšanské hřbitovy ve společnosti cvičného vozu T3 ev.č.5504 | 23.11.2004
Letenská pláň v Praze a těžká dopravní nehoda při níž byl vážně poškozený vůz T3SU ev.č.7007, základ pozdějšího vozu T3G ev.č.8200 | 17.12.1982
Po dopravní nehodě těžce poškozený vůz T3SU ev.č.7007 odstavený ve vozovně Hloubětín | prosinec 1982
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 ještě opatřený polopantografem na zkušební jízdě v Badeniho ulici | 1996
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 ještě opatřený polopantografem na zkušební jízdě ve smyčce Sídliště Řepy se zkušebním řidičem ČKD, panem Lubošem Fialou | jaro 1997
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 ještě opatřený polopantografem ve vozovně Hloubětín | 21.5.1997
Odstrojený a chátrající prototypový vůz T3G ev.č.8200 v areálu Ústředních dílen | 5.8.1998
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 21 u zastávky Dvorce | 4.4.2001
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 na lince 7 v Černokostelecké ulici u zastávky Zborov | 23.11.2000
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 hradí v Chotkově ulici odkloněnou linku 9 | 25.6.2004
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 hradí u smyčky Špejchar linku 9 v její výlukové trase | 25.6.2004
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na záložní vlak odstavený na vnitřní koleji smyčky Olšanské hřbitovy ve společnosti vozu T3 ev.č.6514 vypraveného na linku 5 | 18.11.2004

V roce 1991 byla zkušebně do vozu evidenčního čísla 6551 zabudována nová výzbroj TV 8 a vůz se pod novým evidenčním číslem 8201 dokonce dostal do krátkého ověřovacího provozu s cestujícími o tři roky později. Kromě dosazení nové výzbroje však na voze nebyly provedeny žádné další úpravy a po dlouhodobém odstavení se vůz dočkal sešrotování v roce 2003.

Ve spolupráci pražského Dopravního podniku a ČKD Tatra byla v roce 1992 zahájena modernizace vozu T3SU ev.č.7007 z dodávky vozů roku 1982. Ten byl zařazen do provozu ve vozovně Hloubětín, kde jezdil v soupravě s vozem T3SU ev.č.7008. Osudným se pro něj stal 17. prosinec 1982, kdy přímo do něj narazil na Letenské pláni v plné rychlosti vůz Škoda 100MB, který ihned po nárazu začal hořet, a od kterého záhy vzplanul i tramvajový vůz. Ten byl požárem poměrně dost poškozen, následná oprava si vyžádala mnoho úsilí a trvalo dlouho, než se opět objevil v provozu. Protože i po opravě byla v kabině vozu neustále cítit spálenina, byl vůz řazen již jako řízený vůz v soupravě s řídícím vozem T3SU ev.č.7006.

Modernizace vozu T3SU ev.č.7007 na vůz nesoucí nové evidenční číslo 8200 a typové označení T3M2 - teprve později změněné na T3G - byla oproti vozu ev.č. 8201 značně razantnější. Původní vozová skříň prošla generální opravou, došlo k nahrazení posuvných bočních oken za vyklápěcí. Ve spolupráci s průmyslovým výtvarníkem Ivanem Linhartem došlo k úpravě čela vozu pro instalaci maticového transparentu BUSE a zakapotování spodní části čel laminátovými kryty, za nimiž se skrývala odnímatelná spřáhla. Maticový transparent BUSE byl dosazen i na bok vozu, do okna před druhými dveřmi.

Nově byl vozu dosazen polopantograf, původní výzbroj vozu se zrychlovačem nahradila výzbroj TV8 s GTO tyristory, sedmistupňovým řadičem Séchéron, bezkontaktním řízením trakčního pohonu a možností rekuperace energie. Dosazena byla také protiskluzová a protismyková ochrana. Původní podvozky byly upraveny dosazením druhého odpružení s využití ocelopryžových prvků Polustria a hydraulických tlumičů mezi kolébkou a rámem podvozku.

Do hnědě laděného interiéru s novým obložením stěn byl zkušebně položen též nový typ protiskluzové podlahové krytiny a dosazen nový typ rozměrnějších laminátových sedadel, jejichž počet proto musel být snížen na 20.

Vůz v líbivém modrožlutém nátěru, který mu vysloužil přezdívku "kanárek", představil výrobce tramvají ČKD Tatra v roce 1994. Do roku 1996 probíhaly s vozem zkušební jízdy bez cestujících, následně byl vůz odstaven a jeho podvozky byly využity pro vůz T6A5.3 ev.č.8600. Několik let potom chátral odstaven a postupně rozebírán ve vozovně Hloubětín a Ústředních dílnách. Uvažovalo se dokonce o jeho přestavbě na nákladní vůz či o odprodeji jinému dopravnímu podniku.

Teprve v roce 2000 se začaly objevovat názory, že by přece jen byla škoda tento vůz zrušit, a tak začala jeho opětovná kompletace. Za léta odstavení totiž přišel o maticové transparenty, polopantograf a množství dalšího vybavení. Po svém znovuoživování v závěru roku 2000 již neobdržel zpět boční maticový transparent ani polopantograf, ale byl vybaven klasickým pantografem. Následně absolvoval desítky hodin cvičných jízd pro řidiče vozovny Strašnice, do níž byl - podobně jako další jednokusový prototypový vůz T3R ev.č.8205 - od roku 2001 přidělen.

Vůz nebylo možné s ohledem na odlišnou elektrickou výzbroj spřahovat s jinými vozy, a proto byl vypravován pouze jako sólo. V době existence záložních vlaků sloužíval často jako záložní vlak X vozovny Strašnice, odstavený v obratišti Olšanské hřbitovy. Po jejich zrušení v roce 2005 se nejčastěji objevoval na linkách 5 a 21, o víkendech doplňovaných linkami 7 a 11, zasáhl však i do provozu na lince 19.

Vzhledem k nedostatečné údržbě atypického vozu sílila snaha o jeho definitivní zrušení. Po několika nezdařených pokusech v průběhu roku 2006 o jeho úpravy se, krátce po půlnoci 29. ledna 2007, vůz ev.č.8200 vydal na svou poslední cestu po pražských kolejích. V doprovodu vozu T3SUCS ev.č.7063, k němuž byl spojen zádí, odcestoval do Opravny tramvají Ústředních dílen Dopravního podniku, kde byl zlikvidován a využit k přestavbě na vůz T3R.PV ev.č.8182 stejně jako jeho dlouholetý prototypový kolega - vůz T3R ev.č.8205.

Z pražských kolejí tak zmizel vůz vycházející z koncepce vozů T3, jenž byl průkopníkem a zároveň posledním úspěšným pokusem o modernizaci vozu přímo samotným výrobcem ČKD.....

Jak šel čas vozu T3G ev.č.8200...
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na záložní vlak odstavený na vnitřní koleji smyčky Olšanské hřbitovy | 23.11.2004 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 hradí jako záložní vlak spoj linky 26 ze smyčky Nádraží Hostivař | 23.11.2004 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 hradí jako záložní vlak spoj linky 26 ze smyčky Nádraží Hostivař | 23.11.2004 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 hradí jako záložní vlak spoj linky 26 ze smyčky Nádraží Hostivař | 23.11.2004 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na záložní vlak obrací přes smyčku Vápenka | 23.11.2004
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na záložní vlak obrací přes smyčku Vápenka | 23.11.2004 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 5 stanicuje v zastávce Dělnická | 19.12.2004 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 5 stanicuje v zastávce Dělnická | 19.12.2004 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 5 opustil zastávku Olšanské hřbitovy | 24.11.2005 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 11 projíždí obloukem mezi zastávkami Muzeum a I.P.Pavlova | 8.1.2006
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 11 projíždí obloukem mezi zastávkami Muzeum a I.P.Pavlova | 8.1.2006 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 na cvičné jízdě s novým řidičem projíždí za dohledu vozu KT8D5.RN2P ev.č.9082 Strossmayerovým náměstím | 9.7.2005 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 5 s řidičem v zácviku právě opustil zastávku Vltavská | 6.5.2005 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 21 stanicuje v zastávce Palackého náměstí, všimněte si flikovaného laku, který byl pro vůz v posledních měsících existence příznačný | 4.8.2006 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 21 opustil zastávku Palackého náměstí | 4.8.2006
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 5 u vjezdu do smyčky Špejchar | 3.11.2005 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 25 míří po Libeňském mostě ke stejnojmenné zastávce | 21.6.2005 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 5 projíždí křižovatkou dolní Palmovka | 7.3.2005 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 5 stanicuje v zastávce Palmovka na předmostí Libeňského mostu | 3.11.2005 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 7 stanicuje v zastávce Palackého náměstí | 10.4.2005
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 7 projíždí křižovatkou Palackého náměstí | 10.4.2005 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 7 klesá Ječnou ulicí k zastávce Karlovo náměstí | 10.4.2005 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 7 stanicuje v zastávce Karlovo náměstí | 10.4.2005 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 7 projíždí křižovatkou Zámecká | 17.4.2005 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 19 opustil zastávku Strašnická | 26.3.2005
Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 19 opustil zastávku Strašnická | 26.3.2005 Prototypový vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 19 projíždí křižovatkou horní Palmovka ke Krejcárku | 26.3.2005 Jeden z marných pokusů o oživení vozu T3G ev.č.8200 začal odvlečením do Opravny tramvají Ústředních dílen za vozem T3SUCS ev.č.7036 z vozovny Strašnice | 12.10.2005 Jeden z marných pokusů o oživení vozu T3G ev.č.8200 začal odvlečením do Opravny tramvají Ústředních dílen za vozem T3SUCS ev.č.7036 z vozovny Strašnice | 12.10.2005 Pod odebíratelnou laminátovou kapotáží spodní části čel prototypového vozu T3G ev.č.8200 se skrývalo skládací spřáhlo | 29.12.2004
Pod odebíratelnou laminátovou kapotáží spodní části čel prototypového vozu T3G ev.č.8200 se skrývalo skládací spřáhlo | 29.12.2004 Pod odebíratelnou laminátovou kapotáží spodní části čel prototypového vozu T3G ev.č.8200 se skrývalo skládací spřáhlo | 29.12.2004 V interiéru prototypového vozu T3G ev.č.8200 byla posuvná okna nahrazena vyklápěcími | 4.8.2006 Pohled do hnědě zabarveného interiéru prototypového vozu T3G ev.č.8200 od stanoviště řidiče k zadní plošině | 19.12.2004 Pohled do hnědě zabarveného interiéru prototypového vozu T3G ev.č.8200 od stanoviště řidiče k zadní plošině | 23.11.2004
Pohled do hnědě zabarveného interiéru prototypového vozu T3G ev.č.8200 od zadní plošiny ke stanovišti řidiče | 19.12.2004 Pohled do hnědě zabarveného interiéru prototypového vozu T3G ev.č.8200 od zadní plošiny ke stanovišti řidiče | 23.11.2004 Pohled do hnědě zabarveného interiéru prototypového vozu T3G ev.č.8200 od zadní plošiny ke stanovišti řidiče | 23.11.2004 Zadní plošina vozu T3G ev.č.8200 | 19.12.2004 Dominantu interiéru prototypového vozu T3G ev.č.8200 tvořila hnědá plastová sedadla | 19.12.2004
Dominantu interiéru prototypového vozu T3G ev.č.8200 tvořila hnědá plastová sedadla | 19.12.2004 Dominantu interiéru prototypového vozu T3G ev.č.8200 tvořila hnědá plastová sedadla | 19.12.2004 Čelní a zadní orientace BUSE, boční papírová, tlačítka na otevírání dveří tak vysoko, že člověk menšího vzrůstu na ně nedosáhl, i to byly paradoxy existence prototypového vozu T3G ev.č.8200 | 19.12.2004 Mohutná skříň elektrického zařízení za stanovištěm řidiče prototypového vozu T3G ev.č.8200 | 19.12.2004 Mohutná skříň elektrického zařízení za stanovištěm řidiče prototypového vozu T3G ev.č.8200 | 19.12.2004
Terminál palubního počítače na stanovišti řidiče prototypového vozu T3G ev.č.8200 | 23.11.2004 Celkový pohled na stanoviště řidiče prototypového vozu T3G ev.č.8200 | 23.11.2004 Celkový pohled na stanoviště řidiče prototypového vozu T3G ev.č.8200 | 23.11.2004 Detailní pohled na ovládací prvky na stanovišti řidiče prototypového vozu T3G ev.č.8200 | 23.11.2004 Detailní pohled na ovládací prvky na stanovišti řidiče prototypového vozu T3G ev.č.8200 | 23.11.2004
Detailní pohled na ovládací prvky na stanovišti řidiče prototypového vozu T3G ev.č.8200 | 23.11.2004 Vůz T3G ev.č.8200 dlouhodobě odstavený ve vozovně Strašnice nesl chvíli na svém čele i evidenční číslo vozu T3SU ev.č.7007 z nějž byl modernizován | 4.1.2007 Je 38 minut po půlnoci dne 29. ledna 2007 a vůz T3G ev.č.8200 vlečený zádí za vozem T3SUCS ev.č.7063 zastavil před branou do Ústředních dílen na své poslední cestě, z níž se již na pražské koleje nevrátí a bude zlikvidován | 29.1.2007 A to je konec prototypového vozu T3G ev.č.8200, probíhá jeho odstrojování a následná likvidace | 1.2.2007 A to je konec prototypového vozu T3G ev.č.8200, probíhá jeho odstrojování a následná likvidace | 1.2.2007www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024