T3SUCS-DVC

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

T3SUCS-DVC


Souprava vozů T3SUCS-DVC ev.č.7226+7227 vypravená na linku 5 ve smyčce Výstaviště, boční výrazné informace pro cestující o tlačítkové předvolbě jsou již odstraněny, loga České pojišťovny ještě na středních dveřích zůstávají, na hrazdě zpětného zrcátka je doplněné malé pomocné, protože řidič při otevření výklopných dveří neměl příliš dobrou kontrolu nad pohybem cestujících. | 11.4.2001
Snahy o spuštění omlazovací kůry pro pražské tramvajové vozy vycházející z typu T3 se rodily postupně, na různých podtypech se zkoušely úpravy ovládacích prvků, které leckdy ani běžný cestující nepostřehl. Občas se vyskytly také zásahy viditelnější, mezi něž patřila také náhrada klasických dveří na vozech T3SUCS za dveře vyklápěcí, doplněné tlačítky pro možnost vyžádání si otevření dveří ze strany cestujících.

Rodící se vůz T3SUCS-DVC ev.č.7226 na jalových podvozcích s již instalovanými výklopnými dveřmi v Ústředních dílnách. | jaro 1992
Souprava vozů T3SUCS-DVC ev.č.7227+7226 během zkušebních jízd na Brusnici. | léto 1993
Pohled na zadní vůz T3SUCS-DVC ev.č.7227 ze soupravy s vozem ev.č.7226 s výraznými informačními prvky o tlačítkovém otevírání dveří cestujícími manipuluje na vnitřní koleji smyčky Spojovací na lince 1 v sousedství soupravy vozů T3 ev.č.6505+6509 na lince 16. | 25.4.1994
Souprava vozů T3SUCS-DVC vypravená na odkloněnou linku 9 vyčkává ve výrazné oranžovo-červené kombinaci na Náměstí Míru na signál volno. | 26.11.1995
Souprava vozů T3SUCS-DVC ev.č.7226+7227 vypravená na linku 9 vyčkává na signál volno u křižovatky Újezd. Řídící vůz ev.č.7226 je již opatřen standardní podobou pražského nátěru, zatímco řízený vůz má ještě původní podobu laku. | 12.1.2002
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7227 opatřený již standardní podobou laku vypravený na linku 16 klesá Koněvovou ulicí k zastávce Vápenka. | 27.9.2005
U soupravy vozů T3SUCS-DVC ev.č.7250+7251 vypravené na linku 9 a manipulující ve smyčce Sídliště Řepy ještě vidíme zvýrazněnou barevnou kombinaci nátěru. | 14.10.1998
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7250 ve zvýrazněném nátěru vozů s tlačítkovou předvolbou otevírání dveří cestujícími vypravený jako záložní vlak X v ulici Na Zámecké vyčkává na svůj výkon. | 29.3.1998
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7251 vypravený na linku 14 projíždí křižovatkou Palackého náměstí. | únor 1996
Souprava vozů T3SUCS-DVC ev.č.7251+7250 vypravená na linku 22 v zastávce Otakarova. | 22.9.1995
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7251 obrátil na lince 14 na vratném trojúhelníku Laurová a přes neuzamykatelnou výhybku s trojúhelníkovým návěstidlem na Karlově náměstí uhání k Lazarské. | 2.2.1996
Novou zářící lak soupravy vozů T3SUCS-DVC ev.č.7226+7227 vypravené na linku 9 před smyčkou Sídliště Řepy s původní hrazdou zpětného zrcátka. | červenec 1992
Souprava vozů T3SUCS-DVC ev.č.7227+7226 na lince 1 ve výstupní zastávce smyčky Spojovací. | 25.4.1994
Souprava vozů T3SUCS-DVC ev.č.7226+7227 vypravená na linku 9 ve smyčce Sídliště Řepy, na bočnici vozu jsou výrazné informační a naváděcí prvky pro cestující o samoobslužném systému otevírání dveří. | jaro 1994
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7226 opatřený již standardní podobou laku vypravený na linku 16 manipuluje v zastávce Čechovo náměstí v Minské ulici. | 27.3.2004
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7226 vypravený na linku 16 projíždí křižovatkou Nákladové nádraží Žižkov. | 16.5.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7250+7251 vypravená na linku 9 s pozůstatky celovozové reklamy Marlboro, původním typem hrazdy zpětného zrcátka, vnějším reproduktorem a jednolištovým pantografem, ale ještě před doplněním poptávkového otevírání dveří ve smyčce Spojovací. | únor 1993
Souprava vozů T3SUCS-DVC ev.č.7250+7251 vypravená na linku 22 v době, kdy válčila za vozovnu Pankrác vjíždí do zastávky Otakarova. | 22.9.1995
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7250 vypravený na odkloněnou linku 16 vjíždí do smyčky Smíchovské nádraží. | 10.7.2004
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7251 řazený jako řízený v soupravě s vozem ev.č.7251 na lince 9 ve smyčce Spojovací. | zima 1994/1995
Souprava vozů T3SUCS-DVC ev.č.7251+7265 vypravená na linku 16 manipuluje ve smyčce Spojovací, čelní vůz je opatřený zvýrazňujícím lakem poptávkového otevírání dveří, zadní vůz je od počátku ve standardním laku. | léto 1999
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7251 vypravený na linku 11 projíždí křižovatkou Želivského. | 19.5.2007
Náhradu klasických dveří na soupravě vozů T3SUCS ev.č.7226+7227 za dvoukřídlé dveře vyklápěcí, s tlačítkovou předvolbou otevření cestujícími doprovázela v roce 1991 ze strany Dopravního podniku Praha značná mediální kampaň, spolufinancovaná sponzorem této úpravy Českou pojišťovnou. Tehdejší propagační materiály se zmiňovaly o výhodách, které tento systém pro cestující přináší, jako např. zamezení zbytečného otvírání dveří v zimním období a snížení opotřebení dveřních pohonů, včetně zajištění proti sevření cestujícího.
Po provedené modernizaci obdržela souprava vozů T3SUCS ev.č.7226+7227 atypický lak, kdy byla krémová barva v nátěru karoserie nahrazena oranžovou, aby došlo k výraznému odlišení soupravy od jiných s běžným způsobem otevírání dveří. Z tohoto důvodu byly také dveře natřeny bílou barvou. Prostřední dveře vozu byly z vnějších strany doplněny dvojicí log České pojišťovny a bočnice vozu výraznými šipkami v bílé barvě, jejichž cílem bylo navádění cestujících k tlačítkům poptávkového otevírání dveří. V interiéru došlo, kromě samozřejmého doplnění tlačítek poptávkového otevírání dveří na zádržné tyče v jejich blízkosti také k polstrování laminátových sedáků a u vozu ev.č.7226 byla nahrazen ovládací panel na stanovišti řidiče jiným, nepříliš povedeným. V interiéru došlo ještě k náhradě zářivkového osvětlení za jiný typ. V provozu s cestujícími se souprava objevila od září 1992, na přelomu let 1994/1995 bylo odstranění polstrování sedáků a v blíže nezjištěném termínu došlo také k navrácení standardního ovládacího panelu vozu ev.č.7226.
V srpnu 2001 prošel vůz ev.č.7226 s vyklápěcími dveřmi opravou laku a obdržel zpět klasickou barevnou kombinaci, do krémové barvy byly nově natřeny také dveře. V květnu 2002 prošel stejnou omlazovací kůrou vůz ev.č.7227. V roce 2007 byly oba vozy vyřazeny a na jejich technické průkazy byly postaveny vozy T3R.PLF ev.č.8262 a 8259

V roce 1994 byla méně nákladným způsobem na poptávkové otevírání dveří cestujícími upravena souprava vozů T3SUCS ev.č.7250+7251. Obdržela stejnou barevnou kombinaci laku jako souprava T3SUCS ev.č.7226+7227, jen s tím zásadním rozdílem, že na vozech zůstaly zachovány klasické čtyřkřídlé dveře. Zpět do standardního laku byl v červenci 2003 nalakován vůz ev.č.7251, následovaný v říjnu vozem ev.č.7250.

V průběhu roku 1995 byl vyklápěcími dveřmi s tlačítkovou předvolbou cestujícími vybaven ještě vůz T3SUCS ev.č.7265, do provozu s cestujícími s nimi zasáhl naposledy v březnu 1997. Vozu zůstal i po provedené modernizaci standardní pražský lak, dveře však byly provedeny v bílé barvě. Od února 1998 byl vůz odstaven v Ústředních dílnách, kde došlo mimo jiné k demontáži vyklápěcích dveří a jejich nahrazení standardními čtyřkřídlými, se zachováním poptávkového otevírání dveří. Do provozu byl vůz opět zařazen v srpnu 1998. Vyřazen byl v roce 2013.

Vůz T3SUCS ev.č.7224 byl ze všech zatím zmíněných "esůček" upraven na poptávkové otevírání dveří nejjednodušší variantou. Beze změny laku a typu dveří. V podobném duchu pak bylo poptávkové otevírání dveří hromadněji využito u vozů T3M2-DVC. .

V roce 1999 byl do Ústředních dílen přistaven k provedení tzv. vzorové generální opravy vůz T3SUCS ev.č.7090. Dopravní podnik Praha předpokládal, že v rozsahu této generální opravy budou následně opravovány i další tramvaje T3SU a T3SUCS. U tohoto vozu byla provedena celková oprava vozové skříně, oprava původní odporové elektrické výzbroje, výměna kabiny řidiče za větší typu T3M2-DVC a náhrada stávajících schodů za nerezové a jako u všech ostatních modernizací tramvají z 90. let byla dosazena tlačítková předvolba na otevírání dveří. Jinak vůz zůstal beze změn a další generální opravy tramvají podle této vzorové již nepokračovaly.

Zcela samostatnou kapitolou budiž označování pozice tlačítek na otevírání dveří z vnější strany vozů. U první soupravy ev.č.7226+7227 bylo v počátcích provozu, jak již je v textu uvedeno, využito výrazných, snad až obludně velkých, bílých šipek, směřujících cestující do toho správného bodu karoserie. Následně byl na vozech využíván systém označení tlačítka žlutým kruhem o průměru cca 20 cm, s červeným textem DVEŘE nad tlačítkem a zeleným textem OTEVÍRÁNÍ pod tlačítkem ve žlutém kruhu. Další variantou zvýraznění tlačítka byl již jen žlutý kruh pod tlačítkem o průměru cca 7 cm bez jakéhokoliv textu. Nejnověji se používá samolepka s vykřičníkem a textem POZOR TLAČÍTKO DVEŘÍ, nalepená z vnitřní strany skleněné výplně dveří.

Rodící se vůz T3SUCS-DVC ev.č.7265 v Ústředních dílnách s ještě černě natřenými vyklápěcími dveřmi. | 19.1.1995 Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7265 byl krátce po přestavbě na tlačítkové otevírání dveří vybaven bíle natřenými vyklápěcími dveřmi. | únor 1995 Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7265 v Ústředních dílnách po náhradě vyklápěcích dveří standardními. | 29.3.2002 Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7224 vypravený na linku 5 a vybavený poptávkovým otevíráním dveří opouští smyčku Vozovna Kobylisy. | 16.5.2004 Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7090 vypravený na linku 2 projíždí odklonem přes oblouk křižovatky Malovanka, povšimněte si rozdílu, u prvního vozu jsme cestující naváděli na tlačítka šipkami jak hrom, tento vůz je již ani nemá zdůrazněná žlutým okružím a tlačítka se ztrácí jak jehla v kupce sena.... | 12.5.2004
Atypický ovládací panel na stanovišti řidiče vozu T3SUCS-DVC ev.č.7226 nebyl příliš praktický a proto došlo k jeho výměně za standardní provedení. | červenec 1992 Standardní ovládací panel na stanovišti řidiče vozu T3SUCS-DVC ev.č.7265. | 4.7.2004 Interiér vozu T3SUCS-DVC ev.č.7226 s novou zářícím polstrováním sedáků a jiným typem zářivkového osvětlení. | červenec 1992 Interiér vozu T3SUCS-DVC ev.č.7227 s polstrovanými laminátovými sedáky, mechanickými znehodnocovači jízdenek a tlačítky otevírání dveří na zádržných tyčích. | 25.4.1994 Evidenční číslo vozu 7265, logo majitele a dopravce v jedné osobě a tlačítko otevírání dveří cestujícími z vnější strany vozu, pro zvýraznění zdůrazněné žlutým okružím. | 4.7.2004


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024