Rekonstrukce tratě v ulici Na Poříčí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce tratě v ulici Na Poříčí


Povodně roku 2002 se zásadním způsobem podepsaly na stavu podmáčené křižovatky Těšnov, následná intenzivní náhradní tramvajová doprava za metro dokonala dílo zkázy také v přilehlé ulici Na Poříčí.

V této ulici se, po dobrých zkušenostech s tramvajovou tratí v Jičínské ulici, zrekonstruovaná tramvajová trať vybudovala na betonové desce. Tato technologie se v řadě variant používá již řadu let v zahraničí. V Praze po nedobrých zkušenostech z 60. a počátku 70. let minulého století, které však byly způsobeny především nedokonalým způsobem upevnění kolejnic k podkladu a celkovou technologickou nekázní, dochází k takové realizaci po dlouhých letech rekonstrukcí tramvajových tratí systémem BKV nebo klasickým upevněním kolejnic na příčné pražce.
Pražce bylo možné spatřit i nyní, avšak jejich funkcí bylo především zajistit snadnou montáž kolejového roštu a jeho rektifikaci (směrové a výškové vyrovnání) před definitivním upevněním kolejí zabetonováním. Betonová deska spočívá na pryžových rohožích, které oddělují tramvajové těleso od okolí a brání šíření vibrací. K upevnění kolejnic byl použit systém firmy ORTEC s pryžovým pásem, navlékaným na patu kolejnice. Byla věnována rovněž pozornost snížení hluku z automobilové i tramvajové dopravy, a proto bylo tramvajové těleso opatřeno asfaltovým zákrytem. Podloží asfaltového zákrytu z prostého betonu rovněž příznivěji působí na celkovou tuhost konstrukce, než štěrkodrť, užívaná jako podklad žulové zádlažby.
Rekonstrukce tratě v ulici Na Poříčí proběhla v koordinaci s rekonstrukcí křižovatky Těšnov v termínu 15. března - 21. května 2003.

Původní podoba a rekonstrukce tramvajové tratě křižovatka Těšnov - křižovatka Havlíčkova
Původní podoba tramvajové tratě v prostoru zastávek Bílá labuť | 15.7.1995 Původní podoba tramvajové tratě v ulici Na Poříčí z panelů BKV | 15.7.1995 Původní podoba tramvajové tratě v ulici Na Poříčí z panelů BKV u křižovatky Havlíčkova | 15.7.1995 Likvidace panelů velkoplošných panelů BKV během rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Poříčí | 18.3.2003 Likvidace panelů velkoplošných panelů BKV během rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Poříčí | 18.3.2003
Likvidace panelů velkoplošných panelů BKV během rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Poříčí | 18.3.2003 Po vybetonování hlavní plochy se do vynechaných otvorů vložily pražce a paty kolejnic se obalily pryžovým profilem | 18.4.2003 Po vybetonování hlavní plochy se do vynechaných otvorů vložily pražce a paty kolejnic se obalily pryžovým profilem | 18.4.2003 Po vybetonování hlavní plochy se do vynechaných otvorů vložily pražce a paty kolejnic se obalily pryžovým profilem | 18.4.2003 Po vybetonování hlavní plochy se do vynechaných otvorů vložily pražce a paty kolejnic se obalily pryžovým profilem | 18.4.2003
Po připevnění kolejnic k pražcům se provedlo výškové a směrové vyrovnání a mohlo dojít k zabetonování pražců, následovala ještě jedna vrstva betonu a nakonec povrch z litého asfaltu | 5.4.2003 Po připevnění kolejnic k pražcům se provedlo výškové a směrové vyrovnání a mohlo dojít k zabetonování pražců, následovala ještě jedna vrstva betonu a nakonec povrch z litého asfaltu | 5.4.2003 Po připevnění kolejnic k pražcům se provedlo výškové a směrové vyrovnání a mohlo dojít k zabetonování pražců, následovala ještě jedna vrstva betonu a nakonec povrch z litého asfaltu | 5.4.2003 Dokončování konečného zákrytu tramvajové tratě asfaltovým kobercem | 5.4.2003 Dokončování konečného zákrytu tramvajové tratě asfaltovým kobercem | 5.4.2003

Zdroj: Miroslav Penc

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021