Trať Těšnov - Havlíčkova

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Těšnov - Havlíčkova


Tramvajová trať v ulici Na Poříčí byla součástí nejstarší a nejdůležitější tratě pražské koňky vedené od karlínské vozovny přes dnešní náměstí Republiky a Můstek k Národnímu divadlu. Místní šetření vznikající tratě se konalo v lednu 1875, c.k. místodržitelství její stavbu povolilo výnosem z 8. března 1875. S kladením kolejí se začalo již 3. května, 13. září proběhly první zkušební jízdy a 23. září 1875 v 15:00 hodin byl provoz zahájen.

Vůz KT8D5 ev.č.9026 vypravený na linku 24 opustil zastávku Bílá labuť a vjíždí do křižovatky Těšnov | 29.4.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7032+T3 ev.č.6704 vypravený na linku 26 opustil zastávku Bílá labuť a míří ke křižovatce Těšnov | 14.1.2006
Souprava vozů T6A5 ev.č.8613+8614 vypravená na linku 19 stanicuje v zastávce Bílá labuť | 25.7.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7220+7221 vypravená na linku 19 v zastávce Bílá labuť | 17.7.2006
Vůz T6A5.3 ev.č.8600 pilotovaný sympatickou řidičkou na lince 33 míří ke křižovatce Havlíčkova | 15.8.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8746+8748 vypravená na linku 26 projíždí ulicí Na Poříčí ke křižovatce Havlíčkova | 3.9.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8240+8241 vypravená na linku 3 míří k zastávce Bílá labuť | 3.9.2006
Vůz T3SUCS ev.č.7020 vypravený na linku 5 opustil křižovatku Havlíčkova s míří ulicí Na Poříčí k zastávce Bílá labuť | 3.9.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8488+8489 vypravená na linku 24 v závěrečném úseku tratě u křižovatky Havlíčkova | 3.9.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8444+8445 vypravená na linku 14 opustila křižovatku Těšnov a vjíždí do prostoru zastávky Bílá labuť | 3.9.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6796+6797 vypravená na linku 26 stanicuje v zastávce Bílá labuť | 30.8.2005
Vůz T3SU ev.č.7010 vypravený na linku 5 opustil zastávku Bílá labuť a ulicí Na Poříčí míří ke křižovatce Havlíčkova | 3.9.2006
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9081 vypravený na linku 24 vjíždí za děsivého nečasu ulicí Na Poříčí do zastávky Bílá labuť | 23.2.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9007 vypravený na linku 3 míří ulicí Na Poříčí k zastávce Bílá labuť | 17.3.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9001 vypravený na linku 3 projíždí obloukem tratě v ulici Na Poříčí u zastávky Bílá labuť | 3.9.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6949+6948 vypravená na linku 24 projíždí okolo obchodního domu Bílá labuť ke stejnojmenné zastávce | 3.9.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7035+T3 ev.č.6657 vypravená na linku 34 míří ulicí Na Poříčí k zastávce Bílá labuť | 23.6.2003
Souprava vozů T3 ev.č.6962+6509 vypravená na linku 8 v závěrečném úseku tratě u křižovatky Havlíčkova | 29.4.2005
Úsek vedený ulicí Na Příkopě byl od zahájení provozu jednokolejný, což způsobovalo nemalé provozní problémy. Již 6. října 1875 žádal provozovatel o povolení položit druhou kolej, což městské orgány povolily až v roce 1882 v rámci uzavření smlouvy o zřízení dalších tratí. Dne 5. dubna 1882 byl schválen návrh na zdvoukolejnění celého jednokolejného úseku, definitivní dokončení zdvoukolejnění spolehlivě dokládá až plán z 20. září 1883, přesto se vyskytují informace, že druhá kolej v úseku ulice Na Poříčí byla v provozu od 1. srpna 1883, přičemž článek v Národních listech uvádí, že s kladením koleje se začalo 26. července 1883.

Provoz na další části tratí pražské koňky z Těšnova na Smíchov, vedené Havlíčkovou ulicí byl zahájen 28. června 1883. Tato trať v počátku končila jen několik metrů před tratí vedenou ulicí Na Poříčí. Počátek trati v Jezdecké ulici (Havlíčkova) byl tedy zprvu několik týdnů kolejově oddělen od trati v ulici Na Poříčí, teprve při rekonstrukci karlínské trati byl zřízen jednokolejný manipulační oblouk a přejezd ke Karlínu, který obě trati spojoval. Od roku 1899 postupně Elektrické dráhy elektrifikovaly tratě koňky, čehož se úsek tratě v ulici Na Poříčí dočkal k 14. květnu 1900. Od 1. června 1900 se k trati připojila krátká novostavba tratě k nádraží Praha - Těšnov, zárodek budoucí tratě přes Vltavu, na nějž byla prodloužena linka koňky, ač byl úsek od počátku stavebně připraven pro elektrickou tramvaj. Ta však do úseku vyjela až 17. prosince 1900.

Snahy v odlehčení provozně zcela přetíženému úseku v ulici Na Poříčí, kterou tehdy projelo 214 vlaků za hodinu vyústily 25. dubna 1948 k obnovení provozu tratě v ulici Na Florenci, která se na Těšnově na trať v ulici Na Poříčí napojovala úplnou křižovatkou, umožňující jízdu do všech směrů. Šlo o první křižovatku tohoto typu u nás, a proto se v tramvajové hantýrce všechny následující křižovatky tohoto provedení nazývají křižovatkami typu Těšnov.

V souvislosti s pokračující výstavbou stanice metra Náměstí Republiky na lince B - podchodu pod ulicí Na Florenci - musel být provoz na trati v ulici Na Florenci přerušen. Dne 8. března 1983 tak projel po ní poslední tramvajový vlak. Po dokončení výstavby podchodu však již trať nebyla zpět uvedena do provozu. Část křižovatky Těšnov - resp. její větve vedoucí do ulice Na Florenci byla snesena.

Cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce ulic Těšnov, Na Florenci, Sokolovské a Na Poříčí, přičemž ulice Na Poříčí se přidržíme. Za kolejovou křižovatkou končí žulová dlažba, trať cca 10 metrů vede přímým úsekem, následně se stáčí v krátkém levém oblouku a zamíří do prostoru zastávek Bílá labuť. Po jeho opuštění se stočí v pravém oblouku a před nejstarším pražským obchodním domem, Bílou labutí, pokračuje ve středu vozovky přímým úsekem. Ještě před křižovatkou Havlíčkova ve styku ulic Na Poříčí a Havlíčkovy se trať stáčí v táhlém levém oblouku a na křižovatce naši cestu ukončíme.

Konstrukce samotné tratě je na pražské poměry zcela unikátní. Po rekonstrukci tratě v roce 2003, kdy došlo k odstranění panelů BKV, byly koleje uloženy na pevnou jízdní dráhu. Poprvé v České republice zde byl realizován svršek ze žlábkových kolejnic, nesený betonovou deskou uloženou na protivibrační rohoži. V betonové souvislé desce o síle cca 30 centimetrů byly vynechávány v rozpětí 3 metrů otvory pro vložení železobetonových pražců sloužící k stabilizování rozchodu kolejí. Po jejich výškovém a směrovém vyrovnání byly v otvorech do desky dobetonovány. Kolejnicové pásy jsou upevněny jen na železobetonových pražcích. S výjimkou koncových částí přilehajících ke křižovatkám Těšnov a Havlíčkova - kde kryt tvoří žulová dlažba - tvoří kryt celé tratě asfaltový koberec.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Bílá labuť
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Těšnov/Florenc, ve středu vozovky ulice Na poříčí, 40 metrů před křižovatkou s ulicí Na Florenci, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Bílá labuť
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Masarykovo nádraží/Náměstí Republiky, ve středu vozovky ulice Na poříčí, 5 metrů před křižovatkou s ulicí Biskupská, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  V denním provozu jsou na trati provozovány linky 3, 8, 24 a 26, v nočním pak linky 52 a 56.

  Fotocesta po trati Těšnov - křižovatka Havlíčkova
  Za křižovatkou Těšnov následuje krátká rovinka a levý oblouk před prostorem zastávek Bílá labuť Za křižovatkou Těšnov následuje krátká rovinka a levý oblouk před prostorem zastávek Bílá labuť Prostor zastávek Bílá labuť Prostor zastávek Bílá labuť Za zastávkami Bílá labuť se tramvajová trať stáčí táhlým pravým obloukem
  Až k obchodnímu domu Bílá labuť se tramvajová trať stáčí pravým obloukem Až k obchodnímu domu Bílá labuť se tramvajová trať stáčí pravým obloukem Až k obchodnímu domu Bílá labuť se tramvajová trať stáčí pravým obloukem Trať se před obchodním domem Bílá labuť napřimuje V přímém úseku tratě následuje světelné řízený přechod pro chodce
  Trať pokračuje středem vozovky přímým úsekem Trať pokračuje středem vozovky přímým úsekem Trať se stáčí v levém oblouku Trať se stáčí v levém oblouku Trať se stáčí v levém oblouku ke křižovatce Havlíčkova


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024