ASTRA ev.č.301 PMDP v Praze

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

ASTRA ev.č.301 PMDP v Praze


Zkoušky nakolejování vozu Astra ev.č.301 v Ústředních dílnách DP Praha | 18.5.1999
Stanoviště řidiče vozu Astra ev.č.301 | květen 1999
Vůz Astra ev.č.301 během zkušebních jízd po pražské kolejové síti zavítal i na kolejový trojúhelník Zvonařka, kde se hned v počátku potýkal se špatně parkujícím automobilem, což je zde ostatně zcela obvyklé a obratiště je tak v případě nouze pro tramvaje nepoužitelné | květen 1999
Aby mohl vůz Astra ev.č.301, který během zkušebních jízd po pražské kolejové síti zavítal i na kolejový trojúhelník Zvonařka, obratištěm vůbec projet, bylo třeba ručně pročistit značně zanesené kolejnicové žlábky | květen 1999
Vůz Astra ev.č.301 během zkušebních jízd po pražské kolejové síti zavítal i na kolejový trojúhelník Zvonařka | květen 1999
Vůz Astra ev.č.301 během zkušebních jízd po pražské kolejové síti zavítal i na kolejový trojúhelník Zvonařka | květen 1999
Vůz Astra ev.č.301 během zkušebních jízd po pražské kolejové síti zavítal i na kolejový trojúhelník Zvonařka | květen 1999
Vůz Astra ev.č.301 byl během svého pražského pobytu deponovaný ve vozovně Kobylisy | květen 1999
Vůz Astra ev.č.301 byl během svého pražského pobytu deponovaný ve vozovně Kobylisy | červen 1999
Vůz Astra ev.č.301 byl během svého pražského pobytu deponovaný ve vozovně Kobylisy | červen 1999
Vůz Astra ev.č.301 na objízdné koleji vozovny Kobylisy, v níž byl během svého pražského pobytu deponovaný | červen 1999
Vůz Astra ev.č.301 zavítal během prvotních zkušebních jízd i do smyčky Sídliště Ďáblice | červen 1999
Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 manipuluje ve výstupní zastávce střední koleje smyčky Sídliště Ďáblice | 13.6.1999
Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 stanicuje v zastávce Ke Stírce | červen 1999
Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 stoupá Trojskou ulicí k zastávce Hercovka | červen 1999
Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 opouští Trojský tramvajový most, zatímco vůz T3 ev.č.6816 vypravený na linku 14 na něj právě vjíždí | červen 1999
Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 projíždí obloukem křižovatky Výstaviště ke stejnojmenné zastávce | 13.6.1999
Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 projíždí Smetanovým nábřežím | 3.6.1999
Zkoušky nakolejování vozu Astra ev.č.301 v Ústředních dílnách DP Praha | 18.5.1999
Interiér vozu Astra ev.č.301 | květen 1999
Vůz Astra ev.č.301 během zkušebních jízd po pražské kolejové síti zavítal i na kolejový trojúhelník Zvonařka | květen 1999
Vůz Astra ev.č.301 během zkušebních jízd po pražské kolejové síti zavítal i na kolejový trojúhelník Zvonařka | květen 1999
Vůz Astra ev.č.301 během zkušebních jízd po pražské kolejové síti zavítal i na kolejový trojúhelník Zvonařka | květen 1999
Vůz Astra ev.č.301 během zkušebních jízd po pražské kolejové síti zavítal i na kolejový trojúhelník Zvonařka | květen 1999
Vůz Astra ev.č.301 vyjížděl na cvičné jízdy s vyvolenými řidiči do pražské kolejové sítě z areálu vozovny Pankrác | květen 1999
Vůz Astra ev.č.301 byl během svého pražského pobytu deponovaný ve vozovně Kobylisy | červen 1999
Vůz Astra ev.č.301 deponovaný během svého pražského pobytu ve vozovně Kobylisy sleduje soupravu vozů T3 ev.č.6875+6873 omývanou po zatažení do vozovny mycím rámem na objízdné koleji | červen 1999
Vůz Astra ev.č.301 na objízdné koleji vozovny Kobylisy, v níž byl během svého pražského pobytu deponovaný, se soupravou vozů T3 ev.č.6730+6731 odstavenou na 1. koleji vozovny | červen 1999
Vůz Astra ev.č.301 zavítal během prvotních zkušebních jízd i do smyčky Sídliště Ďáblice | červen 1999
Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 manipuluje ve výstupní zastávce střední koleje smyčky Sídliště Ďáblice | 13.6.1999
Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Sídliště Ďáblice | červen 1999
Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 stanicuje v zastávce Ke Stírce | červen 1999
Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 klesá Trojskou ulicí k zastávce Nad Trojou | 13.6.1999
Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 opustil při jízdě k zastávce Nádraží Holešovice Trojský tramvajový most | 5.6.1999
Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 projíždí křižovatkou Strossmayerovo náměstí | 13.6.1999
Měla to být krásná fotka, kterak vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 projíždí Smetanovým nábřežím pod dohledem majestátního Pražského hradu... nebýt všudypřítomných automobilů | červen 1999
Na základě smlouvy o spolupráci mezi Dopravním podnikem hl.m.Prahy, a.s. a firmou Inekon, spol. s r.o. byla v květnu a červnu roku 1999 v pražských ulicích prezentována nízkopodlažní tramvaj Škoda - Inekon LTM 10.08 známější pod obchodní značkou ASTRA (ASynchronní TRAmvaj).

Záměrem prezentace bylo nejen představení nového typu nízkopodlažního vozidla pražským cestujícím a ověření jeho vhodnosti pro pražskou kolejovou síť, ale zejména ověření spolehlivosti jednotlivých komponent vozidla včetně dosud časem neověřených asynchronních motorů v náročném pražském terénu. Na základě smlouvy Inekon poskytl bezplatně prototyp tramvaje, včetně servisních služeb a technického dozoru, na oplátku Dopravní podnik Praha poskytl kolejovou síť, obslužný personál a vykonával běžnou údržbu tramvaje včetně úklidu.

Vůz Škoda 03T je jednosměrný čtyřnápravový motorový částečně nízkopodlažní tramvajový vůz dlouhý 20,09 m, široký 2,46 m, skládající se ze tří článků navzájem spojených klouby. V pravé bočnici se nacházejí čtyři předsuvné dveře, přičemž ve středním článku dvoje dvoukřídlé a v krajních jen jednokřídlé. Střední nízkopodlažní článek je zavěšen mezi krajní články, které jsou umístěny na pevných podvozcích, čímž se sníží výška nástupní hrany na 350 mm nad temenem kolejnice. Elektrická výzbroj podporující rekuperaci je místěna na střeše vozidla. Asynchronní trakční motory jsou spolu s napěťovým střídačem IGBT mají rovněž určitý podíl na snížené spotřebě elektrického proudu oproti odporové regulaci. Vůz dokáže vyvinout maximální rychlost 70km/h.

Pro účely propagace nízkopodlažního vozidla byl vybrán druhý prototypový vůz s výrobním číslem 025 (interně označovaný 03T 0.02), vyrobený v prosinci 1997, patřící plzeňskému Dopravnímu podniku (PMDP) a nesoucí ev.č. 301. Vůz byl PMDP předán k užívání 5. ledna 1998 a 27. ledna téhož roku vykonal technicko-bezpečnostní zkoušku. Od 16. července 1998 pak sloužil Plzeňské veřejnosti v pravidelném provozu.

Před samotným přesunem vozu do Prahy byli v plzeňském provozu postupně zaškolování vybraní pracovníci pražské školy Elektrických drah a dílenští zaměstnanci vozovny Kobylisy s konstrukcí a údržbou nového vozu, která se zásadně lišila od tehdy známých postupů při opravách tramvajových vozů typu T.

K samotnému přesunu vozidla do Prahy došlo v pondělí 17. května 1999, kdy byl ve vozovně Plzeňských městských dopravních podniků na Slovanech naložen na silniční návěs žlutobílý vůz Škoda 03T nesoucí ev.č.301, aby se záhy v úterý 18. května 1999 v dopoledních hodinách (přesně v 9:10 hodin) objevil v Ústředních dílnách v Praze-Hostivaři. Ihned po složení tramvaje proběhla tamtéž zkouška nakolejování vozu s pomocí hydraulických zvedáků Lukas. Při této zkoušce je přední článek tramvaje nadzvednut a předním podvozkem umístěn mimo koleje. Jelikož vše proběhlo hladce, mohl se tramvajový vůz Škoda 03T v 11:03 hodin rozjet vlastní silou po pražských kolejích. Po opětovném namontování odstrojených prvků tramvaje, jakými jsou kolejnicové brzdy, podvozkové plenty a spřáhla (z důvodu bezproblémové přepravy vozidla na tahači), proběhla ve 14 hodin technicko-bezpečnostní zkouška tramvaje a již v 15:21 se vůz objevil na kolejové harfě vozovny Kobylisy.

V prvních dnech návštěvy vozidla v Praze probíhalo mezi 19. - 26. květnem školení 14 řidičů, s nimiž se vůz, dočasně zařazený do vozovny Kobylisy, vydával od 22. května na první zkušební jízdy bez cestujících, aby se ověřila možnost provozovat zmíněné vozy v Praze. Z tohoto důvodu Astra projela celou pražskou kolejovou síť včetně těch nejkritičtějších míst a pravidelně nevyužívaných a nepojížděných úseků. Při těchto jízdách zavítala také na manipulační kolejový trojúhelník Zvonařka. Zkušební jízdy prokázaly, že je vhodná pro provoz v Praze, neboť bez problémů projela všechna kritická místa.

V období od 28. května do 18. června a poté od 21. června do 24. června ji Dopravní podnik vypravoval z kobyliské vozovny na vložené pořadí linky 17, která je jednou z profilově nejobtížnějších tramvajových tras v České republice, a kde vůz denně vykonal proběh cca 266 km. Na sklonově náročných tratích v Modřanech (cca 70 promile) a v Tróji (cca 80 promile) dosahovala o čtvrtinu až třetinu vyšší rychlosti oproti tehdy provozovaným vozům T3, KT8D5 a T6A5. Pro příklad uveďme průměrně dosahovanou rychlost 67 km/h v trojském stoupání. O víkendových dnech 19. a 20. června 1999 byl vůz ev.č. 301 zkušebně vypraven na tehdy nově vniklou linku 10. K oficiálnímu představení vozu zástupcům tisku a sdělovacích prostředků došlo 8. června 1999.

Zkušební provoz prokázal, že je vozidlo spolehlivé a nevykazuje nadměrnou poruchovost. V průběhu jízd došlo pouze k poruše tlumivky obvodu střídače pomocných pohonů, k uvolnění kabelu na svorkovnici akumulátorové baterie a jednou nezabrzdila čelisťová brzda na třetí nápravě. Přesto zástupci Dopravního podniku již tehdy odmítli myšlenky na nákup vozidel s ohledem na jejich konstrukci s pevnými podvozky, tehdy vysokou pořizovací cenu a omezené finanční prostředky na nákup a obnovu vozového parku, který počítal s uvolněním veřejných prostředků z rozpočtových kapitol na obnovu až po roce 2004. Stále totiž doufali ve zlepšení provozuschopnosti v té době ještě občas vypravovaných vozů RT6N1 s otočnými podvozky. Při této příležitosti je nutné podotknout, že v průběhu zkušebních jízd Astry se objevovaly různé spekulace o masivních dodávkách těchto nízkopodlažních vozů do Prahy a právě vozovna Kobylisy měla být jejich domovem.

Jelikož během pražských jízd přepravovala Astra cestující zdarma, z důvodu pražským Dopravním podnikem nevyžadované náročné instalace pražského odbavovacího systému, není náhodou, že zapůjčený vůz neunikl pozornosti Pražanů, která se projevila ve vytíženosti spoje. S tím souvisí i různé nájezdy vandalů, kdy ještě před zahájením provozu s cestujícími někdo na jednom boku vozu úmyslně strhl samolepky s logy firem Škoda a Inekon a 5x musely být likvidovány výtvory sprejerů v interiéru. Možná jako úsměvná se pak zdá stížnost jednoho cestujícího, jemuž tramvaj při zadání jízdy rušila reprodukci v levém kanálu jeho kazetového přehrávače.

Svou poslední jízdu s cestujícími po pražské kolejové síti vůz Škoda 03T ev.č. 301 vykonal 24. června 1999 v 10:11 hodin a následně byl v odpoledních hodinách v areálu Ústředních dílen DP naložen na silniční tahač a odvezen zpět do domovské vozovny v Plzni - Slovanech, kde byl o den později složen na koleje. Celkem při předváděcích jízdách vůz po pražských kolejích najezdil za pouhý měsíc neuvěřitelných 7 354 km.

Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 10 ve společnosti vozu RT6N1 ev.č.9102 ve smyčce Sídliště Řepy | 20.6.1999
Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 u Národního divadla | červen 1999 Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 projíždí křižovatkou Palackého náměstí | červen 1999 Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 manipuluje na střední koleji smyčky Sídliště Modřany, zvané dnes Levského | 3.6.1999 Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 manipuluje na střední koleji smyčky Sídliště Modřany, zvané dnes Levského, pod dohledem vozu KT8D5 ev.č.9028 vypraveném na linku 3 | červen 1999 Vůz Astra ev.č.301 vypravený na vložené pořadí linky 17 manipuluje na střední koleji smyčky Sídliště Modřany, zvané dnes Levského, mezi vozy KT8D5 ev.č.9023 a soupravou vozů T6A5 ev.č.8625+8626 vypravenými na linku 3 | červen 1999


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024