Křižovatka Palackého náměstí podoba z let 1984 - 2007

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Palackého náměstí
podoba z let 1984 - 2007


Vůz T3 ev.č.6931 vypravený na linku 18 odbočuje v křižovatce Palackého náměstí od Výtoně do ulice Na Moráni | 5.6.1976
Vůz T3 ev.č.6971 vypravený na linku 23 přejíždí křižovatku Palackého náměstí ve směru k náměstí Jiráskovu | 5.6.1976
Vůz T6A5 ev.č.8713 vypravený jako záložní vlak X na linku 7 projíždí obloukem křižovatky Palackého náměstí od Výtoně ke Zborovské | 7.2.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9019 vypravený na linku 3 zahajuje odbočování z nábřeží do zastávky Palackého náměstí, snímek pochází z období, kdy byl na voze zkoušen kamerový systém využitý později ve vozech KT8D5.RN2P a 14T | 18.12.2004
Vůz T6A5 ev.č.8710 vypravený na linku 21 projíždí přímým úsekem křižovatky Palackého náměstí k Jiráskovu náměstí | 15.5.2004
Souprava žižkovských súček (T3SUCS) ev.č.7212+7213 vypravená na linku 16 odbočuje za velmi nepříznivého počasí obloukem mezi stejnojmennými zastávkami Palackého náměstí | 9.3.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6900+6955 vypravená na linku 10 projíždí kolejovým esíčkem křižovatky Palackého náměstí z Palackého mostu | 20.2.2006
Vůz T3 ev.č.6915 vypravený na linku 23 odstanicoval v zastávce na Palackého náměstí, která tehdy ještě mohla být zřízena od Jiráskova náměstí před křižovatkou a pokračuje dále k Výtoni | 5.6.1976
Souprava vozů T6A5 ev.č.8677+8678 vypravená na linku 16 projíždí obloukem na Palackého náměstí mezi stejnojmennými zastávkami | 23.1.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8366+8367 vypravená na linku 17 projíždí přímým úsekem křižovatky Palackého náměstí, skrývajícím se pod příkrovem sněhové nadílky | 25.1.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9018 vypravený na linku 3 odbočuje obloukem křižovatky Palackého náměstí k Výtoni | 30.7.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9023 vypravený na linku 24 projíždí křižovatkou Palackého náměstí od Výtoně na signál volno k Jiráskovu náměstí | 24.7.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8229+8228 vypravená na linku 17 projíždí křižovatkou Palackého náměstí od Výtoně k Jiráskovu náměstí | 18.12.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9001 vypravená na linku 3 projíždí obloukem na Palackého náměstí mezi stejnojmennými zastávkami | 23.1.2006

Předposlední podoba křižovatky na Palackého náměstí vznikala na přelomu let 1983 - 1984 a byla vyvolána výstavbou jižního vestibulu stanice metra Karlovo náměstí. V souvislosti se změnou polohy tratě od Moráně, která se nově přizpůsobovala výstupům z metra na Palackého náměstí, tak muselo dojít k úplné přestavbě křižovatky. Křižovatka proto změnila podobu, kterou měla od roku 1968, kdy byla tramvajová trať v ulici Na Moráni obnovena a došlo k jejímu napojení na kolejovou síť obloukem k Výtoni a přímým směrem na Palackého most.

Od 1. září 1984 byl na dva měsíce úplně přerušen tramvajový provoz na náměstí (současně byly trvale zrušeny oblouky z Palackého mostu k Jiráskovu náměstí). Tím se zásadním způsobem zkomplikovaly manipulační možnosti tramvajového provozu v této části Prahy, které byly již tak omezeny po zrušení tramvajové tratě v Resslově ulic v roce 1978. Počínaje 1. říjnem 1984 byl obnoven provoz ve směru Palackého most - Moráň a od 16. října nakonec i po zbývající části křižovatky. Plný provoz s upraveným linkovým vedením začal až 3. listopadu 1985, když zahájila provoz linka B metra.

Po rekonstrukci se křižovatka zařadila mezi ty nejproblémovější, protože přímé vedení tramvajových kolejí z ulice Na Moráni na Palackého most bylo kvůli umístění východů z podchodu metra změněno na esovité. To bylo pro provoz tramvají značně nevhodné, a z bezpečnostních důvodů zde proto byla snížena rychlost jízdy tramvají na 10 km/h. Výsledkem byly dlouhé vyklizovací časy tramvají při průjezdu tímto úsekem, což při zatížení křižovatky 120 tramvajovými vlaky za hodinu, znamenalo průměrný interval půl minuty!

Stále se zvyšující opotřebení komplikované kolejové konstrukce s sebou přinášelo poměrně časté částečné výluky, až byla v roce 2007 uskutečněna dlouho očekávaná a odkládaná rekonstrukce křižovatky. Mezi 18. červencem a 31. říjnem 2007 tak došlo k celkové změně geometrie kolejové konstrukce, a k doplnění chybějících oblouků v relacích Palackého most - Jiráskovo náměstí a Na Moráni - Jiráskovo náměstí. Dřívější provozně velmi nevhodné protisměrné oblouky v relaci Palackého most - Na Moráni, nahradily oblouky s provozně příznivějšími poloměry a delší mezipřímou v místě křížení s tratí vedenou po nábřeží.

Křižovatka byla vybavena elektricky ovládanými výhybkami s čepovými jazyky, které postupně nahradily výhybky s pružnými jazyky, od Palackého mostu nesoucí ev.č. 238, od Moráně ev.č. 247 a dvojice od Výtoně ev.č. 248L a 248P. Sjezdové výhybky s čepovými jazyky byly postupem doby také nahrazovány výhybkami s pružnými jazyky s jedinou výjimkou - sjezdová výhybka na Palackého most zůstala nakonec posledním zástupcem výhybek s jazyky čepovými. Kryt křižovatky tvořily pouze žulové dlažební kostky.

V běžném provozu byly pojížděny všechny čtyři směry křižovatky.


Fotocesta po křižovatce Palackého náměstí z let 1984-2007
Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007
Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007
Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007
Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007
Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007 Tuto podobu měla křižovatka Palackého náměstí v letech 1984-2007www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024